JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
1. oddíl NIK
61. středisko Vítkov | www.skaut61vitkov.cz
Z I M NÍ T Á BO R 2 0 1 1
Organizační údaje
Vedoucí tábora:
Jonáš Herza
mobil: 732 147 726
Zástupce vedoucího tábora:
David Yilma (Kšanda)
mobil: 608 779 213
Hospodáři:
Richard Dobřichovský
mobil: 607 848 328
Zdravotník:
Matyáš Škvor (Mates)
mobil: 777 775 867
Další spolupracovníci:
František Topinka
Kryštof Melka (Kurbiďuch)
Kryštof Josefus (Pepus)
mobil: 775 030 147
mobil: 720 293 424
mobil: 774 594 212
Ubytování
Ubytování je zajištěno na Turnovské boudě (Böhnischový boudy) v Černém dole v Krkonoších přibližně 300m od
Ski areálu Černý důl. Spí se ve vlastním spacáku na posteli. V chatě je kuchyňka, kde si budeme sami vařit, lokální
vytápění, sociální zařízení a sluneční kolektor na elektřinu.
Lyžování
Lyžovat budeme ve Ski areálu Černý důl, který poskytuje 9,2km sjezdovek a 26km upravených běžkařských tras. Ceny permic pro letošní rok jsou následující: dospělý - celý den 550 Kč, dítě – celý den 380 Kč.
Sjezdovat půjdeme přibližně 2x – 3x, běžkovat 2x – 3x. Je žádoucí, aby Vaše dítě mělo jak běžky, tak sjezdovky/snowboard. Běžkové výlety budou plánovány s ohledem na dovednost dětí. Na běžkách naučíme i začátečníky.
Odjezd
Zimní tábor se koná od soboty 12. 3. 2011 do soboty 19. 3. 2011. Na zimní tábor letos pojedeme spolu se
3. smečkou KLEN a OLDKLEN.
Sraz je v sobotu 12. 3. 2011 v 8:30 na Černém mostě přímo na nástupišti metra.
Návrat je v sobotu 19. 3. v 17:15 opět na Černý most tamtéž (směr do centra).
Zásobování a stravování
Většinu zásob si přivezeme autem z Prahy a zbytek dokoupíme ve Vrchlabí, či v Trutnově. Vařit si budeme sami počínaje nedělní snídaní. Sobotní oběd na cestu a večeři tedy prosím připravte dětem s sebou.
Účastnický poplatek
Celkem budeme vybírat 1 900,-Kč, v ceně je doprava tam a zpět + strava, ubytování a další výdaje na materiál.
Částku zaplaťte prosím nejpozději do 23. 2. 2011 a to buď v hotovosti, nebo na náš účet: 2102509018/2700
variabilní číslo Vám bude přiděleno na požádání. Kontaktní osobou pro placení i pro udělování variabilního symbolu je Richard Dobřichovský (hospodář tábora). U hospodáře můžete žádat i faktury pro proplacení účastnického
poplatku u zaměstnavatele.
Výstroj
Níže popsaná výstroj nepředstavuje vyčerpávající seznam. Berte jej jako doporučení postavené na zkušenostech
z pořádání zimních táborů. Obecně platí, že není třeba děti vybavovat příliš velkým množství oblečení.
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 61. středisko Vítkov, sídlem Pitterova 1, Praha 3 130 00
 hygienické potřeby: mýdlo, šampon, ručník, kartáček a pasta na zuby, hřeben, toaletní papír, krém na obličej,
jelení lůj
 ložní potřeby: spací pytel, oblečení na spaní (volitelně: polštářek, karimatka)
 lyžařské vybavení: lyže sjezdové i běžecké (popř. snowboard), náležité obutí dle úvahy, sada vosků, korek,
hadřík, brýle, návleky na boty (volitelně: termoska)
 oděv a obuv: kroj (košile, šátek, píšťalka), zimní boty vhodné k dlouhé chůzi („pohory“), návleky, přezůvky,
oblečení na lyže (sjezd, běžky), min. 2 páry rukavic, 6 párů vlněných ponožek, 6x spodní prádlo, termo-prádlo,
3 trička, svetr, šátek na krk (šála), čepice, tepláky na převlečení, kapesníky, plavky
 různé: nůž, zápisník, psací potřeby, baterka + náhradní baterie, KPZ, uzlovačka, šicí potřeby, osobní doklady (kopie karty pojištěnce), náhradní tkaničky do bot, píšťalka, malý baťůžek na běžky (volitelně: foťák/hudební nástroj)
 Kapesné + peníze na vleky. Kapesné dle zvážení, ceny za lyžování Viz níže.
Nevybavujte děti elektronikou (MP3, herní zařízení apod.). Telefony bude možné používat pouze
v dohodnutou dobu, na chatě není možnost nabíjení. V akutním případě volejte vedoucímu tábora Jonáši Herzovi
(732 147 726), nebo zástupci Davidu Yilmovi – Kšandovi (608 779 213).
Na závěr:
Pokud máte nějaké dotazy, nebo jste narazili na jakýkoli problém, rádi Vám poradíme, nebo vše zodpovíme na našich
telefonních číslech, osobně po oddílových schůzkách, na elektronických adresách, nebo na schůzce s rodiči.
Za tým zimního tábora David Yilma – Kšanda
Prohlášení zákonných zástupců dítěte (bezinfekčnost)
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: ______________________________________________ narozenému:
___. ____. _________, bydlištěm: ____________________________________________ změnu režimu, dítě nejeví
známky akutního onemocnění (průjem, teplota, apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní
opatření. Není mi též známo, že by dítě přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se zimního tábora 2011 konaného v termínu 12. 3. – 19. 3. 2011. Jsem si vědom(á) právních následků, které by mě postihli, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé.
V Praze dne: 12. 3. 2011
Podpis zákonných zástupců: _______________________
Toto prohlášení odevzdejte při odjezdu na tábor.
Závazná přihláška na ZIMNÍ TÁBOR 2011
Přihlašuji svého syna: _________________________________________________________________, rodným číslem: _____________ / ________, bydlištěm: ______________________________________ na zimní tábor 2011
střediska Vítkov, tedy 1. oddílu NIK + Wakovlků a 3. smečky KLEN konaného v termínu 12. 3. – 19. 3. 2011
na Böhnischově boudě v Černém dole.
Podpis zákonných zástupců: _________________________
Přihlášku odstřihněte a odevzdejte do 23. 2. 2011. Děkujeme
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 61. středisko Vítkov, sídlem Pitterova 1, Praha 3 130 00
Download

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR