IVAO Czech Division
Special Operations Tour
2013
Briefing k Czech Division Special Operations Tour pro rok 2013/2014.
Vytvořil Jan Koranda (CZ-SOC) a René Česák (CZ-SOAC), 2013.
Pravidla tour: ___________________________________________________________________ 3
Briefing k legům: ________________________________________________________________ 4
1)
Koupě vládní A319CJ ______________________________________________________________ 4
2)
Převoz vládních špiček k prezentačnímu letu ___________________________________________ 4
3)
Prezentační let ___________________________________________________________________ 5
4)
Převoz zařízení BASA III L na místo určení. _____________________________________________ 5
5)
Návštěva sídla NATO ______________________________________________________________ 6
6)
Zasedání Evropské unie ____________________________________________________________ 6
7)
Zpět do Čech… ___________________________________________________________________ 7
8)
Nácvik výsadku průzkumné jednotky v Prostějově ______________________________________ 7
9)
Výcvik palubních střelců ___________________________________________________________ 8
10)
Servisní prohlídka ______________________________________________________________ 8
11)
Přeprava materiálu _____________________________________________________________ 9
12)
Oblet prostředků LRNS č.1 ________________________________________________________ 9
13)
Oblet prostředků LRNS č.2 _______________________________________________________ 10
14)
Zahraniční mise I. ______________________________________________________________ 10
15)
Zahraniční mise II. _____________________________________________________________ 11
16)
Meziparlamentní setkání ________________________________________________________ 11
17)
Návrat ze zasedání _____________________________________________________________ 12
18)
Velká voda ___________________________________________________________________ 12
19)
Přelet letounu ________________________________________________________________ 13
20)
GLOBSEC 2013 ________________________________________________________________ 13
21)
Spolupráce s AČR a PČR _________________________________________________________ 14
22)
Návrat na základnu po plnění úkolu _______________________________________________ 14
23)
Požár ve výcvikovém prostoru Březina _____________________________________________ 15
24)
Pátrání po ztracené rodině ______________________________________________________ 15
25)
Pro zahraniční výbor ___________________________________________________________ 16
26)
Návštěva delegace. ____________________________________________________________ 16
27)
Výročí podpisu smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci. ____________________ 17
28)
Návštěva COFACC______________________________________________________________ 17
29)
Zasedání Evropské unie _________________________________________________________ 18
30)
Návrat na domovskou základnu __________________________________________________ 18
SPECIAL OPERATIONS TOUR IVAO CZ 2013/2014
Vážení kolegové,
po dlouhé době Vám přinášíme možnost zaletět si special operations tour pořádanou
českou divizí IVAO. V rámci této tour Vám nabízíme možnost zúčastnit se vojenských, policejních a
záchranných operací nejen nad územím České republiky. Budete plnit úkoly v podobě dopravy
nových letadel, letů státní důležitosti, monitorovacích letů, záchrany lidských životů, hašení požárů
a podobně. Doufáme, že se Vám tato ne zcela tradiční tour bude líbit a přejeme Vám hodně zábavy
a štěstí v plnění zadaných úkolů.
PRAVIDLA TOUR:
-
Legy je nutné zaletět ve stanoveném pořadí.
-
Legy létané stroji MI 17 a MI 171Š jsou z důvodu ukončení provozu na základně Přerov –
Bochoř k 1.10.2013 nutné zaletět až po tomto datu. Do té doby nebudou validovány jako
splněné bude nutné je zaletět znovu.
-
Pro lety plánované jako VFR použijte katalog bodů pro plánování letů. Bez použití tohoto
katalogu při plánování trati letu nebude let validován jako splněný. Výjimky z tohoto
pravidla budou uvedeny v popisu legu.
-
Volací znaky volte dle generátoru volacích znaků. Pro letištní lety ZDE a mezinárodní lety
ZDE. Výjimku tvoří lety Policie ČR, případně letecké záchranné služby, kdy jako volací znak
použijte trupové označení stroje.
-
Potřebné objekty pro specifické mise si stáhněte ZDE
-
U letů mimo území České republiky budeme akceptovat ztrátu připojení po dobu max. 20
minut, u kratších letů bude vše na zvážení validátora v rámci konkrétního letu.
BRIEFING K LEGŮM:
1) Koupě vládní A319CJ
Pro plnění služebních povinností vládních činitelů ČR je zapotřebí omladit letku AČR a splnit tak
současné moderní požadavky na tuto techniku. Zaleťme tedy nový letoun nechat nabarvit do livrejí
vládní letky.
ACFT: A319CJ
ADEP: LFBO
ADES: LKMT
FRUL: IFR
Scenery:
LFBO: FS9 / FSX
LKMT: FS9 / FSX
2) Převoz vládních špiček k prezentačnímu letu
Pojďme uskutečnit transport vládních činitelů k prezentačnímu a seznamovacímu letu s dalším
strojem určeném k mezinárodním operacím AČR.
ACFT: A319CJ
ADEP: LKMT
ADES: LKCV
FRUL: IFR
Scenery:
LKMT: FS9 / FSX
LKCV: FS9
3) Prezentační let
Seznamovací let ministra obrany a dalších vládních činitelů.
ACFT: CASA C-295
ADEP: LKCV
ADES: LKKB
FRUL: VFR
Scenery:
LKCV: FS9
LKKB: FS9
4) Převoz zařízení BASA III L na místo určení.
Systém BASA III L je nové zařízení pro zbudování polního letiště pro vrtulníkovou letku.
Certifikováno pro provoz bylo na podzim 2012. Vaším úkolem je dopravit jeden komplet z podniku
VTÚL a PVO Praha na základnu Sedlec – Vícenice a vrátit se na domovskou základnu.
ACFT: CASA 259 M
ADEP: LKKB
ADES: LKKB
FRUL: IFR
scenery:
LKKB: FS9
5) Návštěva sídla NATO
Zástupci zahraničního výboru byli pozváni k návštěvě sídla NATO, kde se setkali s generálním
tajemníkem NATO Andersem F. Rasmussenem.
ACFT: A319CJ
ADEP: LKKB
ADES: EBBR
FRUL: IFR
Scenery:
LKKB: FS9
EBBR: FS9
6) Zasedání Evropské unie
Účast ústavních činitelů ČR je na zasedání Evropské unie nutností. Dopravme tedy zástupce na tuto
významnou akci.
ACFT: A319CJ
ADEP: EBBR
ADES: ELLX
FRUL: IFR
Scenery:
EBBR: FS9 / FSX
ELLX: FS9 / FSX
7) Zpět do Čech…
Ukažme široké zahraniční veřejnosti na živo, jaké další stroje tvoří letový park AČR.
ACFT: CASA C-295
ADEP: ELLX
ADES: LKNA
FRUL: IFR
Scenery:
ELLX: FS9 / FSX
LKNA: FS9
8) Nácvik výsadku průzkumné jednotky v Prostějově
V Prostějově je umístěn jeden z průzkumných útvarů AČR. Vašim úkolem, je zajistit leteckou
přepravu pro nácvik seskoků. Seskoky se provádí z vrtulníku MI17 / MI171Š ze základny Sedlec –
Vícenice a provádí se nad letištěm Prostějov. .(Leg je započítán pouze po 1.10.2013)
ACFT: MI 17 (MI 171Š)
ADEP: LKNA
ADES: LKNA
FRUL: VFR
Scenery:
LKNA: FS9
9) Výcvik palubních střelců
S modernizací vrtulníků MI 171 Š pro nasazení v zahraničních operacích došlo k zavedení pozice
palubní střelec. Tento palubní personál má za úkol poskytovat palebnou ochranu vrtulníku během
letu. Letecký výcvik se provádí na letecké střelnici ve VVP Libavá.(Leg je započítán pouze po
1.10.2013) pozn. Mapa s umístěním cílů k zobrazení ZDE.
ACFT: MI 171 Š
ADEP: LKNA
ADES: LKNA
FRUL: VFR
Scenery:
LKNA: FS9
10)
Servisní prohlídka
Ke stoprocentní funkčnosti všech systémů je zapotřebí zaletět na servisní prohlídku.
ACFT: LET L-410 Turbolet
ADEP: LKNA
ADES: LKKU
FRUL: VFR/IFR
Scenery:
LKNA: FS9
LKKU: FS9
11)
Přeprava materiálu
Přepravme materiál k zajištění provedení zahraniční mise.
ACFT: LET L-410 Turbolet
ADEP: LKKU
ADES: LKKB
FRUL: IFR
Scenery:
LKKU: FS9
LKKB: FS9
12)
Oblet prostředků LRNS č.1
Každý prostředek Letecké RadioNavigační Služby AČR, jež je aktivně používán k zabezpečení
letového provozu je nutné pravidelně kotrolovat. K tomu slouží tzv. Obletová laboratoř, jež má
základnu na LKKB. Proveďte kontrolu zařízení ILS na letišti Čáslav – Chotusice. Pro korektní výsledky
měření proveďte 4 přiblížení ILS, poté proveďte přistání a výsledky předejte náčelníkovi skupiny
LRNS.
ACFT: LET 410 FG
ADEP: LKKB
ADES: LKKB
FRUL: VFR/IFR, zpět VFR
Scenery:
LKKB: FS9
13)
Oblet prostředků LRNS č.2
Obletová laboratoř je používána také pro oblety komunikačních prostředků, umístěných na kopcích
po celé ČR. Vašim úkolem je změřit parametry těchto radiostanic na kopcích Velký Zvon, Kříženec,
Javorná, Klínovec, a Milešovka.
ACFT: LET 410 FG
ADEP: LKKB
ADES: LKKB
FRUL: VFR
Scenery:
LKKB: FS9
14)
Zahraniční mise I.
Dle nařízení ministerstva obrany bude uskutečněn transport jednotek AČR a vojenského materiálu
do válkou narušené zóny.
ACFT: CASA C-295
ADEP: LKKB
ADES: ORBI
FRUL: IFR
Scenery:
LKKB: FS9
ORBI: NIL/ NIL
15)
Zahraniční mise II.
Převoz stravy, léků a dalšího materiálu potřebného k provedení služebních povinností sloužících
vojsk AČR na území válečné zóny.
ACFT: CASA C-295
ADEP: ORBI
ADES: OAKB
FRUL: IFR
Scenery:
ORBI: NIL/ NIL
OAKB: FS9 / FSX
16)
Meziparlamentní setkání
Transport předsedy zahraničního výboru k zasedání meziparlamentního setkání předsedů
zahraničních výborů.
ACFT: CASA C-295
ADEP: OAKB
ADES: LCNC
FRUL: IFR
Scenery:
OAKB: FS9 / FSX
LCNC: NIL / NIL
17)
Návrat ze zasedání
Po náročném zasedání je čas návratu do naší vlasti. K potřebnému odpočinku bude z této destinace
použit prostorný a pohodlný letoun.
ACFT: A319CJ
ADEP: LCNC
ADES: LKPD
FRUL: IFR
Scenery:
LCNC: NIL / NIL
LKPD: FS9
18)
Velká voda
Letošní deště přinesly opět velkou vodu po řece Kamenici do Hřenska. Vaším úkolem je letět na
postižené místo, zjistit rozsah škod a v případě potřeby evakuovat obyvatele.
(Pro tuto misi neplatí pravidlo plánování letu pomocí bodníku.)
ACFT: EC 135
ADEP: LKHK
ADES: LKHK
FRUL: VFR
Scenery:
LKHK: FS9
19)
Přelet letounu
Po skončení Aviatické pouti je zapotřebí se vrátit na svoji základnu.
ACFT: LET L-410 Turbolet
ADEP: LKPD
ADES: LKKB
FRUL: IFR
Scenery:
LKPD: FS9
LKKB: FS9
20)
GLOBSEC 2013
Transport předsedy mezinárodního výboru na mezinárodní bezpečnostní fórum GLOBSEC 2013
ACFT: CASA C-295
ADEP: LKKB
ADES: LZIB
FRUL: IFR
Scenery:
LKKB: FS9
LZIB: FS9 / FSX
21)
Spolupráce s AČR a PČR
Z důvodu požáru je zapotřebí na žádost jednotek PČR, které provádí hasební práce, monitorovat
další možné ohniska. Oheň je rozšířen v oblasti Moravský kras. Monitorujte tuto alespoň 15 minut.
Poté přistaňte k doplnění paliva. Přechod Z IFR na VFR proveďte při přeletu BNO VOR. Mapa
postiženého prostoru ZDE.
ACFT: LET L-410 Turbolet
ADEP: LZIB
ADES: LKTB
FRUL: IFR/VFR
Scenery:
LZIB: FS9 / FSX
LKTB: FS9
22)
Návrat na základnu po plnění úkolu
Po ukončení monitorování a doplnění paliva na letišti Brno – Tuřany jste dostali rozkaz k návratu na
domovskou základnu z důvodu údržby letounu před dalším použitím.
ACFT: LET L-410 Turbolet
ADEP: LKTB
ADES: LKKB
FRUL: VFR
Scenery:
LKTB: FS9
LKKB: FS9
23)
Požár ve výcvikovém prostoru Březina
Při tankových střelbách došlo ke vzplanutí lesa v prostoru tankové střelnice ve výcvikovém prostoru
Březina. Proveďte vzlet a leťte na místo požáru. Pomožtě při hašení, přičemž jako zdroj vody
použijte VN Myslejovice. (Pro tuto misi neplatí parvidlo plánování letu pomocí bodníku)
Lokace požáru ZDE.
ACFT: Bell 412 EP
ADEP: LKPR
ADES: LKPR
Scenery:
LKPR: FS9 / FSX
24)
Pátrání po ztracené rodině
V CHKO Český les, nedaleko obce Lesná se ztratil muž a dvě děti. Naposledy byli viděni jak jdou
směrem na Farské bažiny. Vaším úkolem je tyto osoby vypátrat. Předpokládané místo pohybu osob
leží na přímce mezi obcí Ostrůvek a oblastí Podkovák. (pro tuto misi neplatí pravidlo plánování letů
pomocí bodníku) pozn. Mapa potřená ke splnění mise ZDE.
ACFT: EC135
ADEP: LKPR
ADES: LKPR
Scenery:
LKPR: FS9 / FSX
25)
Pro zahraniční výbor
Jste vyslán na letiště Brno – Tuřany pro zahraniční výbor Poslanecké sněmovny parlamentu ČR,
který se v tuto dobu nachází na jednání v Brně.
ACFT: A319CJ
ADEP: LKKB
ADES: LKTB
FRUL: IFR
Scenery
LKKB: FS9
LKTB: FS9
26)
Návštěva delegace.
Návštěva delegace Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za účelem rozvoje
vztahů mezi ČR a VB zejména v ekonomické oblasti.
ACFT: A319CJ
ADEP: LKTB
ADES: EGSS
FRUL: IFR
Scenery:
LKTB: FS9
EGSS: FS9 / FSX
27)
Výročí podpisu smlouvy o dobrém sousedství a přátelské
spolupráci.
U příležitosti oslav 20. výročí podpisu Smlouvy mezi ČSFR a SRN o dobrém sousedství a přátelské
spolupráci ze dne 27. února 1992 se delegace zahraničního výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR zúčastnila jednání se zahraničním výborem Německého spolkového sněmu.
ACFT: CASA C-295
ADEP: EGSS
ADES: EDDB
FRUL: IFR
Scenery:
EGSS: FS9 / FSX
EDDB: FS9 / FSX
28)
Návštěva COFACC
Převoz předsedy zahraničního výboru na konferenci předsedů zahraničních výborů parlamentů
členských zemí Evropské unie (COFACC), kterou z funkce předsedající země EU pořádal maďarský
parlament.
ACFT: A319CJ
ADEP: EDDB
ADES: LHBP
FRUL: IFR
Scenery:
EDDB: FS9 / FSX
LHBP: FS9 / FSX
29)
Zasedání Evropské unie
Transport ústavních činitelů na zasedání Evropské unie, konané na žádost polského parlamentu.
ACFT: A319CJ
ADEP: LHBP
ADES: EPWA
FRUL: IFR
Scenery:
LHBP: FS9 / FSX
EPWA: FS9 / FSX
30)
Návrat na domovskou základnu
Na závěr letošní TOUR je zapotřebí se vrátit na domovské základny a dát stroje do pucu tak, aby
byly na další rok zase připravené.
ACFT: CASA C-295
ADEP: EPWA
ADES: LKKB
FRUL: IFR
Scenery:
EPWA: FS9 / FSX
LKKB: FS9
Download

IVAO Czech Division