Evidenčný list chovateľov poštových holubov
základná organizácia:
Spišsky Štvrtok
OZ CHPH :
Spišska Nová Ves
ROK :
2014
Výbor ZO CHPH
Funkcia:
Priezvisko
predseda
Dunčko
podpredseda
tajomník
Toporcer
výcvikár
Bc.Sagula
pokladník
Barabas
predseda KRK Novotny
Meno
Jan
Kompletná adresa na doručovanie pošty:
Meno priezvisko, ulica číslo domu, PSČ dedina/mesto
Jozef
Pavel
Vladimír
Pavel
Jan Dunčko-ul.Lučna-čd.15 PSC-05314-Spišsky Štvrtok
tel.číslo
0949 505 485
e-mail.adresa
[email protected]
Jozef Toporcer-ul. Družstevná-čd.147-PSC-05314-Spišsky Štvrtok
Bc.Pavel Sagula-ul. Sadová-čd.447-PSC-05314-Spišsky Štvrtok
Vladimír Barabas ul. Sadová-čd.54-PSC-05314-Spišsky Štvrtok
Pavel Novotny-ul. Družstevná-čd.165-PSC-05314-Spišsky Štvrtok
0907 662 947
0907 171 157
0907 663 610
0904 113 503
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Zoznam členov
Dátum narodenia
Priezvisko
chovateľa
1
2
Barabas
Dunčko
číslo
Meno
chovate
chovateľa
deň mesiac rok
ľa
Vladimír
Jan
2208
2200
3
Toporcer
Jozef
2211
4
Bc.Sagula
Pavel
2202
5
Javorsky
Ladislav
2210
Kompletná adresa na
doručovanie pošty: Meno
priezvisko, ulica číslo domu,
PSČ dedina/mesto
Vladimir BarabasSadova5405314SpŚtvrtok
Jan Dunčko-Lučna15-05314Spišsky Śtvrtok
Jozef ToporcerDružstevna14705314Sp.Śtvrtok
Pavel Sagula Sadova44705314-Sp.Śtvrtok
Ladislav Javorsky
Zahradna312-05314-
Adresa
holubníka:
Meno
priezvisko,
ulica, číslo
domu, PSČ,
dedina/mesto
(vyplniť v
Kontakt
Súradnice holubníka
Parcelné
číslo
pozemku tel. číslo
holubníka
e-mail
Počet holubov
N
49
0
41672,0
325/1
E
N
20
48
28
59
41864,0
56.8
0907 663 baraba
610
s.vlado
570/1
70
E
N
20
48
27
59
51.2
59,0
0949 505 duncko
485
.[email protected]
čp.490
60
E
N
20
49
27
0
40.4
0.2
0907 662 nam.sk
jozefto
947
porcer
338/5
E
N
20
49
28
0
41777,0
41744,0
0907 171 sagula
157
@centr
146/1
0905 518
641
@gmail
@zozn
um.sk
200
100
80
Zahradna312-05314Sp.Śtvrtok
6
Javorsky
Ciryl+Marek
2204
Ciryl Javorsky Nova90-05314Sp.Śtvrtok
7
Javorsky
Marek
2204
Marek JavorskyNova9005314-Sp.Śtvrtok
8
Rusnak
Jaroslav
5687
Jaroslav RusnakZahradna31605314-Sp.Śtvrtok
9
10
11
Petrik
Fendik
Novotny
Jozef
Anton
Pavel
2209
2203
4467
Jozef PetrikSlov. Raja4
Letanovce
Anton Fendik ul. Nabrežna 1
Letanovce
Pavel NovotnyDružstevna16505314-Sp.Śtvrtok
12
Horky
Miroslav
4442
Miroslav Horky Mlynky-179
13
Bolos
Michal
2254
Michal Bolos-Levoča-Blok
Zafir
14
Toporcer
Fantišek
5711
15
Vernarsky
Vladimír
2201
František Toporcer
Zahradna302-05314Sp.Śtvrtok
Vladimír Vernarsky
Zelena338-05314-Sp.-Śtvrtok
16
Poznamka-Źlta farba-člen nad70rokov
641
E
N
20
48
28
59
10,0
59.5
405/1
E
N
20
48
28
59
41735,0
59.5
0904 295
140
405/1
E
N
20
49
28
0
41735,0
41894,0
0904 295
140
145/2
0902 239
008
100
E
N
20
48
28
58
41653,0
59.2
140/1
120
E
N
20
48
28
58
41854,0
36.3
949 747
457
2511/59
100
E
N
20
48
27
59
58.7
49,0
534 491
421
522
0904 113
503
120
E
N
20
48
27
51
41.8
41901,0
17
60
E
N
20
49
24
1
41870,0
35,0
0907 929
207
8267/9
50
E
N
20
49
35
0
53,0
14185,0
534 510
475
173/1
E
v
20
49
28
0
33635,0
0,0
čp. 433/1
E
N
20
27
51,0
17
E
N
18
E
N
19
E
N
90
40
918 661
380
60
20
E
N
21
E
N
22
E
N
23
E
N
24
E
N
25
E
N
26
E
N
27
E
N
28
E
N
29
E
N
30
E
N
E
SPOLU:
dátum a pečiatka
1250
Podpis tajomníka a predsedu ZO CHPH
Jozef Toporcer
Jan Dunčko
Download

Klikni na zobrazenie celej ZO - formát pdf