Informácie o Letisku
Bidovce
Všeobecné informácie
1.
2.
Kód letiska
Typ letiska
LZBD
Vnútroštátne neverejné letisko
3.
4.
Letecké práce a lety všeobecného letectva
N48°44’57” E021°26’02”
5.
6.
7.
Určenie letiska
Zemepisné súradnice vzťažného bodu
letiska
Nadmorská výška letiska
Prevádzkovateľ letiska
Kontaktné údaje
8.
9.
Druh prevádzky
Druhy lietadiel
VFR, deň
letúne, motorizované vetrone, ultraľahké
lietadlá, vrtuľníky, vírniky
Web: www.lkbidovce.sk/weather
Web: www.shmu.sk
ATIS LZKZ : 133,725 MHz
10. MET:
11.
12.
13.
14.
15.
Druhy palív:
Druhy oleja:
Hangárový priestor pre cudzie lietadlá:
Opravárenské služby pre cudzie lietadlá:
Požiarna kategória letiska:
16. Sezónna prevádzkyschopnosť:
17. Ubytovacie možnosti:
18. Stravovacie zariadenia:
19. Dopravné prostriedky:
(m): 300 - (ft): 984
SNA Letecká škola Košice
Dispečing e-mail: [email protected]
AV 100 LL, NAT 95, NAT 98
SHELL
dohodnúť vopred
dohodnúť vopred
Nestanovená - požiarne a záchranné
prostriedky ako pre lietadlá s rozpätím krídiel
do 12 metrov
Celoročná, odstraňovanie snehu sa
zabezpečuje len pre potreby prevádzkovateľa
letiska
Ubytovanie na letisu je možné. Hotely
a penzióny sú v okolitých obciach, mestách
a rekreačných oblastiach.
Občerstvenie: od 7:00- 19:00 priamo na letisku ,
alebo 24-hodinová služba nápojových
automatov.
Reštaurácie sú v okolitých obciach, mestách
a rekreačných oblastiach.
Taxi, vlastná doprava.
Prenájom vozidiel: 0903261822 alebo dispečing
Prevádzková doba
1. Prevádzka letiska
2. Zdravotná služba
3. Bezpečnostná
ochrana letiska
Od východu po západ slnka, 7 dní v týždni
Nemocnice a záchranná služba v meste t. č. 112
Priestory budov, hangárov a pohybových plôch sú monitorované
a od prístupovej komunikácie sú oplotené a uzamykané. Nočný
strážnik so psom.
Údaje o letisku
Letisko leží v severovýchodnej časti TMA Košice, západne od letiska sa nachádza CTR
Košice, severne CTR Prešov.
Označenie VPD
Smer VPD
Rozmery a povrch
VPD
Únosnosť VPD
17/35
170/350
510x15m asfalt
NIL
17/35
170/350
600x35m tráva
NIL
Letisko sa nachádza v údolí rieky Olšava, v Košickej kotline, východne sú Slanské vrchy,
západne je chránená krajinná oblasť Slovenský kras.
Severozápadne je letisko Ražňany cca 45 km – Info : 122,6. Severne je vojenské letisko
Prešov cca 33km – Info : 123,6 Veža : 128,325. Juhozápadne je letisko Košice cca 17 km –
Veža: 120,4, ATIS: 133,725. Severovýchodne cez Slanské vrchy je letisko Kamenica nad
Cirochou cca 50 km – Info 122,6.
Juhovýchodne cez Slanské vrchy je agroletisko Kalša cca 10 km a agroletisko
Zemplínska Teplica cca 15km. Severozápadne je ULL letisko Mirkovce cca 15 km., ako aj letisko
Kecerovce (cca 10 km)
Doplňujúce informácie
1. Prostriedky pre spojenie s lietadlom:
Frekvencia:122,200 O/R
2. Iné letiská v ATIS zóne:
3. Náhradné letiská:
4. Postupy na zmenšenie hluku:
NIL
LZKZ, LZPW,LZKC
Zákaz lietať nad
zastavaným územím obcí
Bidovce, Čakanovce,
Svinica a Ďurkov
1x traktor, 1xUNC
5. Prostriedky na odstránenie
nespôsobilých lietadiel z pohybových
plôch:
Download

Bidovce - Letecká škola