Dopravný úrad
OLLP
Zoznam registrovaných zariadení (RF)
Výcvik súkromných pilotov letúnov(A) a vrtuľníkov(H) pre získanie PPL.
Prevádzkovateľ
Vedúci výcviku
1
AERO SLOVAKIA, a.s. Nitra
Julius Kováčik
2
AEROKLUB POPRAD, o. z.
Miloš Kúdela
3
AEROKLUB NITRA o. z.
4
AEROKLUB SPIŠSKÁ NOVÁ VES, o.
z.
5
AEROKLUB DUBNICA, s.r.o.
SK/RF-03-výcvik HELI
Druh poskytovaného výcviku
Adresa/Sídlo
získanie PPL(A) SEP(L)
získanie a obnova SEP(L), TMG, ULL
kvalifikácia pre nočné lety VFR
AERO SLOVAKIA
Letisko Janíkovce
949 07 Nitra
získanie PPL(A) SEP(L)
získanie a obnova SEP(L), TMG, ULL
AK Poprad
Na letisko 100
058 01 Poprad
Peter Beník
získanie PPL(A) SEP(L)
získanie a obnova SEP(L),
kvalifikácia pre nočné lety VFR
AK Nitra
Dlhá 108
949 07 Nitra
Miroslav Jurek
získanie PPL(A) SEP(L)
získanie a obnova SEP(L), TMG,
kvalifikácia pre nočné lety VFR
AK Spišská nová Ves, o. z.
Letecká 37
052 01 Spišská nová Ves
Robert Slosiar
získanie PPL(A) SEP(L)
získanie a obnova SEP(L),TMG, ULL
kvalifikácia pre nočné lety VFR
výcvik na získanie a obnovu PPL(H)
typový výcvik na R- 44
AK DUBNICA s.r.o.
Letisko Slávnica č. 8
018 54 SLÁVNICA
AK Trenčín
Letisko Trenčianske
Biskupice
911 04 Trenčín
Kontakty
Tel.: +421 376534877
Fax: +421 376534650
Mobil:+421 903417659 (J. Kováčik)
E-mail: [email protected]
Web: www.aeroslovakia.sk
Tel.: +421 527722634
Fax: +421 527722634
E-mail: [email protected]
Web:
www.aeroklubpoprad.sk
Tel.: +421 377334805
Fax:
+421 377334805
E-mail: [email protected]
Web:
www.airportnitra.sk
Tel.: +421 534412373
+421 534414514
E-mail: [email protected]
Web: www.lzsv.sk
Tel: +421 42 4493185
Fax: +421 42 4493295
mobil: +421 903 412608
E-mail: [email protected]
Web: www.akdubnica.sk
Tel.: +421 32 66520811
Fax: +421 32 66520811
Mobil :+421 907 211 121 (B. Kauka)
E-mail: [email protected]
Web: www.aeroklub-trencin.sk
Mobil: +421 903 515 986
E-mail: [email protected]
Web: www.aktrnava.sk
Tel.: +421415572122
Mobil: +421 905259213 (P.Braciník)
E-mail.: [email protected]
Web:
www.aeroklub.zilina.sk
6
AEROKLUB TRENČÍN, o. z.
Boris Kavka
získanie PPL(A) SEP(L)
získanie a obnova SEP(L),TMG,ULL,
kvalifikácia pre nočné lety VFR
7
AEROKLUB TRNAVA, o. z.
Štefan Liška
získanie PPL(A) SEP(L)
získanie a obnova SEP(L), TMG
kvalifikácia pre nočné lety VFR
AK Trnava
Letisko 263
919 08 Boleráz
Peter Braciník
získanie PPL(A) SEP(L)
získanie a obnova SEP(L), TMG
AK Žilina, Letisko
013 41 Dolný Hričov
získanie PPL(A) SEP(L)
získanie a obnova SEP(L), TMG, ULL
Ing. Ján Chudý
Kpt. Nálepku 223/58
972 31 Ráztočno
Tel.: +421 465470500
Mobil: +421 907 226 126
E-mail: [email protected]
získanie PPL(A) SEP(L)
získanie a obnova
SEP(L), TMG, ULL
Sky Servis s.r.o.
Majerská cesta 33
974 01 Banská Bystrica
Tel/Fax: +421 484126082
Mobil: +421 903 311 267 (M.Sedliak)
E-mail: [email protected]
Web:
www.skyservice.sk
8
AEROKLUB ŽILINA o. z.
9
CHUDÝ Ján
10
SKY SERVICE, s.r.o.
Banská Bystrica
Ján Chudý
Marek Sedliak
Dopravný úrad
11
PILOT CLUB, s r.o.
Letisko Kráľová pri Senci
12
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ
AEROKLUB
Letecká škola o.z. Košice
13
SLOVENSKÁ LETECKÁ
AKADÉMIA, o. z.
Piešťany
14
E.I.P. AVIATION CLUB,o. z.
Galanta, letisko Sládkovičovo
15
16
AEROFATRA, s.r.o.
ŽIILINA
AIR CARPATIA, s.r.o
Letisko Trnava
17
ADS BALLOONING s.r.o., Košice
18
Radoslav Mikuláš
Letisko Malé Bielice - Partizánske
19
Stredná odborná škola dopravná, Zelená
2,Martin Priekopa
SK/RF-01
OLLP
získanie PPL(A) SEP(L)
získanie a obnova SEP(L), ULL
Pilot Club
Prevádzka: 900 50
Kráľova pri Senci, letisko,
Sídlo: Krížna 5
811 07 Bratislava 1
získanie PPL(A) SEP(L)
získanie a obnova TMG,SEP(L), ULL,
kvalifikácia pre nočné lety VFR
SNA LŠ Košice,
Letisko
041 75 Košice
Miroslav Habrek
získanie PPL(A) SEP(L)
získanie a obnova SEP(L)
kvalifikácia pre nočné lety VFR
SLOVENSKÁ LETECKÁ
AKADÉMIA
Žilinská cesta 596/79
921 01 Piešťany
Jozef Pristach
získanie PPL(A) SEP(L)
získanie a obnova SEP(L)
kvalifikácia pre nočné lety VFR
E.I.P. Aviation Club o. z.
Vadonská 227/23
925 21 Malá Mača
Vladimír Hrabec
získanie PPL(A) , SEP(L)
získanie a obnova SEP(L),
získanie PPL(H),(typ R 22),
kvalifikácia pre nočné lety VFR
Peter Chromek
Rado Horňák
Viliam Orosz
Arend Jan Dezijn
Marian Szabo
Zdeno Vlha
získanie PPL(A) SEP(L)
získanie a obnova SEP(L), kvalifikácia pre
nočné lety VFR
Teor. výučba PPL(H)(R-44)
výcvik na získanie a obnovu PPL(H)
typový výcvik na R- 44
Vladimír HRABEC
010 04 Ovčiarsko 140
Air Carpatia, s.r.o.
Slowackého 24
821 04 Bratislava
Tel.: +421 245901858
Fax: +421 245901873
Mobil: +421 905601312 (P. Chromek)
Email: [email protected]
Web: www.pilotclub.sk
Tel.: +421 918 083 441
Fax: +421 5564 213 153
Mobil: +421 915 959 147 (R Horňák)
E-mail: [email protected]
Web:
www.leteckaskola.eu
Tel.: +421 948 222 000
Fax: +421 31 782 6101
Mobil: +421 903 700 752 (J. Pronský)
E-mail: [email protected]
[email protected]
Web:
www.s-l-a.sk
Tel.: +421905100651
+421911723883
e-mail: [email protected]
Peter Szalay
Tel. : +421 415572200
Fax.: +421 415572200
Mobil: +421 905 602653
E-mail: [email protected]
Web:
www.aerofatra.sk
Tel.: +421 335579119
Mobil: +421 905 713 523
Fax:
+421 335579119
E-mail: [email protected]
Web:
www.aircarpatia.sk
získanie PPL(FB)
získanie kvalifikácie FI(FB)
ADS ballooning s.r.o.
Jačmenná 10
040 01 Košice
Tel./Fax: +421 556748426
Mobil:
+421 903654333
E-mail: [email protected] (I.Blichová)
Web:
www.balon.sk
získanie PPL(A) SEP(L), TMG
získanie a obnova SEP(L), TMG
Radoslav Mikuláš
Letisko Malé Bielice
958 04 Partizánske
Tel.: +421 905 624 842
Fax: +421 038 740 9132
Mobil: +421 903 852 813 (M.Szabo)
E-mail : [email protected]
Stredná odborná škola
dopravná,
Zelená 2,
Martin Priekopa
Tel/Fax: +421 43 4282539
Mobil: +421 903 508 602, (PhDR. J.
Matejčíková)
E-mail: [email protected]
Teoretická výučba pre získanie
PPL(A) SEP(L)
Dopravný úrad
20
Ombre letecká škola SNV
SK/RF-04
21
Tomark Aero s.r.o.
SK/RF-05
22
Letecké športové centrum Lučenec
SK/RF-06
23
AeroRelax s.r.o.
SK/RF-07
Výcvik pre získanie PPL(A) SEP(L)
Výcvik pre získane PPL(H)
Marian Stavjarský
Výcvik pre získanie kvalifikácie VFR-Noc
Typový výcvik na MD 530
OLLP
Prevádzkovateľ:
LCP spol. s. r.o.
Letecká 37
052 01 Spišská Nová Ves
Tel/Fax: +421 903 963 533
Mobil: +421 905 906 551 (M. Stavjarský)
E-mail: [email protected]
Marian Sluk
Výcvik na získanie PPL(A) SEP(L)
Výcvik na získanie a obnovu SEP(L), TMG a
ULL
Výcvik na získanie kval. VFR Noc.
Tomark Aero s.r.o. Strojnícka Tel/Fax: +421 903 903 692
2078/5
Mobil: +421 905 602 706 (M. Sluk)
080 01 Prešov
E-mail: [email protected]
Marian Sluk
Výcvik na získanie PPL(A) SEP(L)
Výcvik na získanie a obnovu SEP(L),
Výcvik na získanie kval. VFR Noc.
Letecké športové centrum
Letisko Boľkovce
984 01 Lučenec
Štefan Liška
Výcvik na získanie PPL(A) SEP(L) a TMG
Výcvik na získanie a obnovu SEP(L) a TMG
Výcvik na získanie kval. VFR Noc.
Výcvik na iný variant SEP(L) TMG
Výcvik na získanie PS s kvalifikáciou ULL
AeroRelax s.r.o.
Letisko 263,
919 08 Boleráz
Tel/Fax: +421 905 602 706
Mobil: +421 905 602 706 (M. Sluk)
E-mail: [email protected]
Tel/Fax: +421 903 615 311
Mobil: +421 903 417 663 (Š. Liška)
E-mail: [email protected]
Download

Zoznam registrovaných zariadení (RF)