–
Oznamy Rímskokatolíckeho farského úradu Božského
Srdca Ježišovho, Partizánske - mesto
PONDELOK 30.9. 2013
sv. Hieronyma, kňaza,
spomienka
UTOROK 1.10.2013
Sv. Terézie z Lisieu, panny
a uč. Cirkvi, spomienka
STREDA 2.10.2013
Sv. Anjelov
strážcov,spomienka
6.45
18.00 + Amália a Jozef Mitala a rodičia
Aeta Bolo
6.45 + manžel, rodina Šinská a Hoffmanová
18.00 + Michal a Mária Jankej
6.45
+Ján Šišolák a rodiny Škvrčková a Šišoláková
18.00
+ rodičia Margita a Vilam Schonoví
6,45
ŠTVRTOK 3.10.2013
féria
PIATOK 4.10. 2013
Sv.Františka Assiaského,
spomienka
+ rodičia Michal a Anna sokoloví
18,00
+ rodičia z oboch strán a ost. rodina
+ rodičia Júlia a Ľudovít a ost. rodina
+ rodičia Piknoví a Turanskí a teta Mária
6.45
18.00
Brezovská
+ rodina Števčíková a Višňovská
6.45 pohrebná
SOBOTA 5.10.2013
féria
29.9.2013.
18.30 + Július Pečo
NEDEĽA 6.10.2013
7.00
27. nedeľa v cezročnom
období
9.00
10.30
+ František Jánošík a rodičia
na úmysel celebranta
za veriacich farnosti
18.30 + rodičia Mária a Andrej Pastorovci
tel.:038/7492033
0907 816 303
e-mail:[email protected]
web:partizanske.fara.sk
1. Svätý Ruženec.
Mesiac október je zasvätený modlitbe Svätého Ruženca. Budeme sa ho modlievať
ráno i večer pred sv. omšou a odporúčam túto modlitbu zintenzívniť súkromne
i spolu v rodinách.
2. Sv. spoveď pre birmovancov.
Sv. spoveď pre birmovancov, ich rodičov a birmovných rodičov bude v piatok na budúci týždeň
od 15. hod. do 17 hod. v našom kostole. Pomáhať nám dôjdu spovedať aj viacerí kňazi.
3. Sviatosť birmovania.
Na budúcu nedeľu 6. októbra o 10, 30 hod pri sv. omši, o. biskup Mons. Marián
Chovanec, vyslúži sviatosť birmovania našim birmovancom. Prosím birmovancov
a ich birmovných rodičov, aby zaujali miesta v kostole už o 10, 15 hod. Ostatné miesta v
laviciach i mimo nich na státie, zostanú vyhradené pre rodičov a rodiny birmovancov.
4. Dary na kostol.
Bohu známa -20,-€, Z krstu Mareka Mosného 20,-€, z krstu Diany Hubkovej –
50,-€, Bohu známa -5 €, Bohu známa rodina -100,-€, Bohu známy 10,-€, zo sobáša Michala
a Zuzany -50,-€ Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
5. Požehnanie Krížovej cesty.
Krížovú cestu požehnáme v našom Partizánskom na budúcu nedeľu 6. októbra
2013 poobede po sv. birmovania. Stretneme sa v kostole poobede o 15. hod. Z kostola spolu
poputujeme na našu Krížovú cestu a požehnáme ju.
Dovtedy každý deň pokračujeme v príprave na požehnanie deväťdňovou modlitbou na Krížovej
ceste denne o 16 hod.
6. V budúcom týždni kostol upratuje ruža pani Margity Sedláčkovej. Ďakujeme za
upratovanie kostola.
7. Poďakovanie Lavíne n.o.
Ďakujeme Lavíne n.o. za preplácania autobusov pre mládež na Donovaly, Staré Hory a do
Košíc na Pochod pre život, ktoré organizoval farský úrad. Pán Boh nech vám vašu finančnú
obetu odmení požehnaním, aby ste mohli vykonať prostredníctvom Lavíny n.o. ešte veľa
dobra.
8.Prvý piatok v mesiaci.
Na budúci týždeň máme prvý piatok v mesiaci október zasvätený úcte k Božskému
srdcu Ježišovmu. Spovedať budeme ako zvyčajne. Štvrtok a piatok od 16. hod.
Prosím nahláste nám chorých, ktorých je potrebné vyspovedať v piatok doobedu
doma. Sv. omša v Domove a ZOS-ke budú vo štvrtok o 10,00 hod. a v Domove
dôchodcov v sobotu o 17.hod. Sv. omše ráno i večer v deň prvého piatku ukončíme
krátkou adoráciou a požehnaním s eucharistiou.
9. Prvá nedeľa v mesiaci.
V tomto mesiaci október odpadá, lebo budeme požehnávať Krížovú cestu
poobede o 15. hod.
Mons. Vladimír Farkaš
farár
tel.:038/7492033
0907 816 303
e-mail:[email protected]
web:partizanske.fara.sk
Download

– Oznamy Rímskokatolíckeho farského úradu Božského Srdca