Zoznam pracovísk spolupracujúcich
na echo diagnostike PAH
Žilina
Ružomberok
Liptovský
Mikuláš
Turčianské Teplice
Stará Ľubovňa
Bardejov
Kežmarok
Levoča
Prešov
Trenčín
Piešťany
Malacky
Bratislava
Trnava
Partizánske
Dunajská
Streda
Banská Bystrica
Rimavská Sobota
Nitra
Levice
Galanta
Podunajské Biskupice
Lučenec
Veľký Krtíš
Nové Zámky
Komárno
Rožňava
Košice
Humenné
Snina
Vranov Michalovce
nad Topľou
Kráľovský
Chlmec
Banská Bystrica
Dunajská Streda
MUDr. Peter Dedič
MUDr. Ľudovít Csala
Oddelenie funkčnej diagnostiky SÚSCCH
Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/433 35 13, 048/433 35 14
po–pi 8.00–15.00
MUDr. János Kovács
Kardiologická ambulancia NOVAMED
Bernolákova 10, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/439 92 11
e‑mail: [email protected]
po–pi 8.00–15.00
Bardejov
MEDIKARDIO, s.r.o.
Veľkoblahovská 6, 929 01 Dunajská Streda
tel.:031/5571444, mob.: 0905 594 324
e‑mail: [email protected]
po–pi 9.00–14.00
Kardiologická ambulancia CORALL DS, s.r.o.
Hlavná 5599/3A, 929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/551 00 00
po–pi 7.30–16.00
Galanta
MUDr. Anna Predmerská
Kardiologická ambulancia MEDIPRED, s.r.o.
Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
tel.: 054/472 80 48
po–pi 8.00–9.00
Bratislava
Doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.
I. interná klinika LF UK a UNB
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
tel.: 02/572 90 811, 02/572 90 518
e‑mail: [email protected]
st 9.00–13.00
MUDr. Andrej Zachar, CSc.
MUDr. Martin Kokles
III. interná klinika LF UK a UNB, Dérerova FNsP
Limbová 5, 833 05 Bratislava
tel.: 02/595 42 436
po–pi 13.00–15.00
Prim. MUDr. Juraj Dúbrava, Ph.D.
Oddelenie neinvazívnej kardiologie UNB,
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11, 851 07 Bratislava
tel.: 02/686 72 558
e‑mail: [email protected]
po–pi 8.00–15.00
MUDr. Jaroslava Štrbová
Kardiologická ambulancia
Pavla Horova 14, 841 07 Bratislava
tel.: 02/647 61 075, 911 626 902, 918 626 902
fax: 02/647 61 075
e‑mail: [email protected]
po–pi 7.00–19.00
MUDr. Drahomíra Bollová
Kardiologická ambulancia (5. posch.), NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Hodská 373/38, 924 22 Galanta
tel.: 031/783 34 74
po–pi 7.00–15.00
Humenné
MUDr. Vladimír Hnát
Neštátna kardiologická ambulancia s.r.o.
1. mája 2045/21, 066 01 Humenné
tel.: 057/770 61 52
po–pi 7.00–15.00
Kežmarok
MUDr. Jozef Pjontek
Kardiologická ambulancia REKA, s.r.o.
Dr. Fishera 6/A, 060 01 Kežmarok
tel.: 052/452 36 71
e‑mail: [email protected], [email protected]
po–pi 7.00–15.00
Komárno
MUDr. František Balázs
Kardiologická ambulancia
Palatínova 51, 945 01 Komárno
tel.: 035/771 43 15
po–pi 8.00–16.00
Košice
MUDr. Juraj Podracký, CSc.
Kardiologické oddelenie VÚSCH, a. s.
Ondavská 8, 040 11 Košice
tel.: 055/789 14 80
e‑mail: [email protected]
po–pi 10.00–14.00
Kráľovský Chlmec
MUDr. František Fazekáš
Kardiologická ambulancia Medicentrum HEART, s. r. o.
Majlátha 7, 077 01 Královský Chlmec
tel.: 056/628 56 10–1
po–pi 7.00–16.00
Levice
MUDr. Jana Pacherová
STAMIMED, spol. s.r.o., Poliklinika SANAT
Nábrežná 1, 934 01 Levice
tel.: 036/633 47 62
po–pi 7.00–16.30
Levoča
MUDr. Mária Orolínová
Kardiologická ambulancia, VNsP Levoča
Probstnerova cesta 2/666, 054 01 Levoča
tel.: 053/451 26 51, kl. 607
po–pi 7.00–15.00
Liptovský Mikuláš
MUDr. Peter Kyčina
Kardiologická ambulancia, NsP Liptovský Mikuláš
Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/556 32 18
po–pi 10.00–14.00
MUDr. Vladimír Sivák
Súkromná kardiologická ambulancia
Jilemnického 1253/22, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/562 17 71
po–pi 9.00–13.00
Lučenec
MUDr. Dana Baďurová
MUDr. Miroslav Szentivanyi
Echokardiografická ambulancia, Interné oddelenie, NsP Lučenec
Nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec
tel.: 047/431 12 52, 047/431 13 50
po–pi 8.00–14.00
Malacky
MUDr. Eva Elischerová
Kardiologická ambulancia
Mierove námestie 12, 901 01 Malacky
tel.: 034/774 31 53
fax: 034/774 31 54
e‑mail: [email protected]
Michalovce
MUDr. Anton Ulbricht
Kardiologická a interná ambulancia
Štefánikova 14, 071 01 Michalovce
tel.: 056/642 02 86
po–pi 11.00–12.00
Nitra
MUDr. Pavel Vahala, Ph.D.
Oddelenie neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky,
I. interná klinika, FN Nitra
Špitálska 6, 949 01 Nitra
tel.: 037/654 55 67
e‑mail: [email protected]
po–pi 7.00–14.00
MUDr. Marián Hranai
Kardiocentrum Nitra, s.r.o.
Špitálska 6, 949 01 Nitra
tel.: 905 387 910
e‑mail: [email protected]
MUDr. Andrea Andrášová
Kardiologická ambulancia, Kardiocentrum Nitra, s.r.o.
Špitálska 6, 949 01 Nitra
tel.: 037/693 32 12
po–pi 7.00–15.00
Nové Zámky
MUDr. Dagmar Štofková
Kardiologická ambulancia
Slovenská 3, 940 01 Nové Zámky
tel.: 035/642 37 02
MUDr. Jarmila Vitteková
II. interná klinika, FNsP Nové Zámky
tel.: 035/691 23 80, 035/691 21 44
po–pi 8.00–15.00
Partizánske
MUDr. Renáta Šinská
Kardiologická ambulancia, NsP Partizánske, n.o.
Nová Nemocnica 511, 958 14 Partizánske
tel.: 038/747 32 67
po–pi 10.00–12.00
Piešťany
MUDr. Alena Tuchyňová, Ph.D.
NURCH Pieštany
Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Pieštany
tel.: 033/796 93 22, 320
e‑mail: [email protected]
po–pi 8.00–14.00
MUDr. Jozef Beňačka, Ph.D.
BENIMED s.r.o., Centrum MEDICUS
Javorová 25, 921 01 Pieštany
tel.: 033/774 42 82
po–pi 8.00–12.00
Podunajské Biskupice
MUDr. Peter Mikus, PhD.
Kardiologická ambulancia, UNB ŠGN Podunajské Biskupice
Krajinská 91, 825 56 Bratislava
tel.: 918 379 697
e‑mail: [email protected]
po–pi 8.00–15.00
Prešov
MUDr. Martin Mikuľák
Jednotka neinvazívnej kardiológie,
Klinika kardiológie, FNsP J. A. Reimana
Hollého 14, 081 01 Prešov
tel.: 051/701 15 58
e‑mail: [email protected]
po–pi 7.30–14.30
Rimavská Sobota
MUDr. Ladislav Ruffini
Kardiologická ambulancia
Hostinského 4, 979 12 Rimavská Sobota
tel.: 047/563 44 81
po–pi 8.00–15.00
Rožňava
MUDr. Ivan Gonos
Kardiologická ambulancia
Špitálska 1, 048 01 Rožnava
tel.: 058/733 13 63
po–pi 8.00–15.00
Ružomberok
MUDr. Antonín Hruboň, Ph.D.
ECHO vyšetrovňa, ÚVN SNP Ružomberok – FN
Gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok
tel.: 044/438 28 34
po–pi 7.30–15.00
Snina
MUDr. Jana Lukáčová
Kardiologická ambulancia MEDILUK, s.r.o.
Strojárenská 524/20, 069 90 Snina
tel.: 057/762 11 41
po–pi 8.00–15.00
Stará Ľubovňa
MUDr. Ivan Hermel
Kardiologická ambulancia
Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: 052/431 72 75
po–pi 9.00–15.00
Trnava
MUDr. Mária Haruštiaková
Kardiologická ambulancia, Poliklinika Družba
Starohájska 2, 917 01 Trnava
tel.: 033/550 55 22
MUDr. Lenka Ilavská
Interná ambulancia, Poliklinika Družba
Starohájska 2, 917 01 Trnava
tel.: 033/550 12 35, 033/595 33 67
Trenčín
MUDr. Jana Litvínová
Kardiocentrum TN, s.r.o.
Piaristická 23, 911 05 Trenčín
tel.: 032/652 87 02
MUDr. Jarmila Gallovičová
Kardiocentrum TN, s.r.o.
Piaristická 23, 911 05 Trenčín
tel.: 032/652 87 02
po–pi 8.00–14.00
Turčianske Teplice
MUDr. Ján Červeň, Ph.D.
Echokardiografia,
Kardiologická ambulancia Cor Center, s.r.o.
Banská 19, 039 01 Turčianske Teplice
tel.: 915 993 268, 908 512 261
e‑mail: [email protected]
po 15.30–18.00, út 8.00–16.00, št 15.30–18.00
Veľký Krtíš
MUDr. Jozef Kanyó
Ambulancia funkčnej diagnostiky,
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.
Nemocničná 1, 990 01 Velký Krtíš
tel.: 047/481 63 82
po–pi 8.00–15.00
Žilina
MUDr. Katarína Škubová
Kardiologická ambulancia MEDIVASA, s.r.o.
V. Spanyola 8187, 010 01 Žilina
tel.: 041/511 02 23
fax: 041/500 73 10
e‑mail: [email protected]
Vranov nad Topľou
MUDr. Štefan Hudák
Kardiologická ambulancia
M. R. Štefánika 860, 093 01 Vranov nad Topľou
tel.: 057/442 16 02
po–pi 8.00–13.30
Download

Zoznam pracovísk spolupracujúcich na echo