Farnosť Dobrého pastiera, www.farnost.solinky.sk,
[email protected], tel. č. 0903 982 777
23. 03. 2014 nedeľa
3. pôstna nedeľa
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
18:00 – Krížová cesta
24. 03. 2014 pondelok
Féria
6:30; 18:00
25. 03. 2014 utorok
Zvestovanie Pána slávnosť
6:30, 16:30, 18:00
26. 03. 2014 streda
Féria
6:30; 18:00
27. 03. 2014 štvrtok
Féria
6:30; 18:00
28. 03. 2014 piatok
Féria
6:30, 18:00
29. 03. 2014 sobota
Féria
7:00
30. 03. 2014 nedeľa
4. pôstna nedeľa
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
18:00 – Krížová cesta
2%
ww
w.fa
rnos
t.soli
n
ky.s
k
* Adorácia bude vo štvrtok po sv. omši.
* Na budúci víkend sa posúva čas. Z druhej hodiny na
tretiu hodinu.
* Upratovanie kostola má na starosti skupina pani
Ondrušovej.
*
Pozývame dnes večer o 18:00 na krížovú cestu,
animovanú- za nenarodené deti. Počas pôstneho
obdobia býva krížová cesta vždy v piatok o 17.15 hod a v
nedeľu o 18.00 hod. Kto sa zúčastní krížovej cesty, môže za
obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
* I v tomto roku je možnosť darovať 2% z odvedenej dane
fyzických i právnických osôb pre naše farské občianske
združenie Dobrý pastier.
* Pozývame na púť do Sv. zeme, ponuka je z našej
farnosti a to od 7. do 14. októbra 2014. Predbežná cena
je 750 €. Zapísať sa môžete v CVČ do Veľkej noci a
zaplatiť zálohu 350 €. Prosíme, nečakajte, lebo vás
predbehnú z iných farností.
* Katolícke noviny prinášajú článok o závislostiach, ako
je gamblerstvo a alkoholizmus.
Oznamy CVČ
* V sobotu 29.3.14 pripravujeme futbalový turnaj pre
kategóriu nad 16 rokov. Uskutoční sa na našom ihrisku s
umelou trávou. Družstvá sa môžu hlásiť v CVČ do
25.3.2014.
Oznamy FCH
* Farská charita pozýva všetkých seniorov na ďalšie
stretnutie spojené s odbornou prednáškou na tému: "Ako
zvládnuť problémy vyššieho veku." Zároveň sa môžete
zapojiť do súťaže o najchutnejšiu nátierku na jednohubky.
Rožky budú zabezpečené. Akcia sa koná na budúcu
nedeľu 30. marca o 15.30 hod. v hale centra.
Ostatné
* Školské sestry sv. Františka a mladí z GSF vás pozývajú
na duchovnú obnovu s celonočnou adoráciou 29.-30.
marca v Katolíckom dome.
*
Uskutoční sa aj koncert Simony Martausovej. Viac info
na plagáte.
30. marca, na 4. pôstnu nedeľu vystúpi v Dome
*
odborov o 15.30 a o 18.00 hod výnimočný spevácky zbor.
Sólisti a hudobníci, ktorí si pripravili piesne s textami,
čerpajú zväčša zo Svätého písma. Koncert má názov:
Zbory, láskou nás prikrývajú. Cena vstupeniek je 5,- € a
môžete si ich zakúpiť v sakristii do konca týždňa.
* Diecézna charita Žilina prosí o darovanie obnoseného
šatstva pre mužov - zimné bundy, svetre, nohavice, košele,
spodné prádlo, ponožky a obuv. Šatstvo môžete doniesť v
pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod do Domu charity
sv. Vincenta, Predmestská 12, Žilina alebo po telefonickom
dohovore 041/724 47 95. Ďakujeme!
Prosba o pomoc: Prosíme o prinesenie tesilových
nohavíc malých veľkostí (7 rokov) na farský úrad. Ak takéto
šatstvo doma máte a nepoužívate ho, môžete nám ho
priniesť. Pán Boh zaplať.
Ročník V
Číslo 28
23.03.2014
A tak prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko
pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola
Jakubova studňa, Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo
okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej
povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť
potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať
vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi
nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a
vedela, kto je ten, čo ti hovorí: „Daj sa mi napiť, ty by si poprosila
jeho a on by ti dal živú vodu.“ Žena mu povedala: „Pane, ani vedro
nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda
väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on
sám i jeho synovia a jeho stáda?“ Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije
túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu
ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v
ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ Žena mu
vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a
nemusela sem chodiť čerpať!“ Povedal jej: „Choď, zavolaj svojho
muža a príď sem!“ Žena mu odpovedala: „Nemám muža.“ Ježiš jej
vravel: „Správne si povedala: „Nemám muža, lebo si mala päť
mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala
pravdu.“ Žena mu vravela: „Pane, vidím, že si prorok... (Jn 4, 5-42)
Nosenie vody bolo pre samaritánske ženy vyčerpávajúcou prácou. Každý deň museli zo
studne vytiahnuť veľa vedier vody a odniesť ju domov. Nečudo teda, že keď sa táto žena stretla s
Ježišom, prosila ho o jeho vzácnu vodu! (Jn 4, 14 - 15). Nerozumela síce celkom, o čom hovorí, no
vedela, že býva neustále unavená a smädná - a akosi vedela, že jej hovorí pravdu.Pochopiteľne,
že Ježiš nerozprával o vode na utíšenie telesného smädu, ale o Duchu Svätom, o živote, radosti a
sile, ktoré dá každému, kto ho prijme do svojho srdca. Ježiš nám prináša život, aby vyplnil našu
prázdnotu; radosť, aby odplavil náš smútok, žiaľ a sklamania; a silu, aby nám dodal energiu,
múdrosť a túžbu konať tak, ako žiada Boh. To je tým "prameňom vody prúdiacej do večného
života", ktorý nám všetkým prisľubuje (Jn 4, 14). Ó, Ježišu, niekedy sme takí smädní! Žíznime po
tvojej láske, no tento smäd utišujeme len vzťahmi s ľuďmi, ktoré nás však nikdy nedokážu
celkom naplniť a uspokojiť. Žíznime po dobrých veciach, a tak len nakupujeme a
zhromažďujeme - nové veci, lepšie veci, viac vecí -, tie však všetky spejú k zániku. Žíznime po
vzrušení, a tak len chodíme do kina, cestujeme alebo vyhľadávame hocičo, z čoho nám chodia
zimomriavky po chrbte, no všetko to nás len oberá o čas a peniaze. My však žíznime stále viac a
viac. Pane Ježišu, sme aj unavení. Všetko to hľadanie vlastného uspokojenia si vyžaduje čas a
energiu. Vyčerpáva ducha a oslabuje telo. Ty nám však sľubuješ, že nám dáš odpočinok.
Hovoríš, že ak budeme prosiť, dostaneme. Prosíme teda, Pane, uhas náš smäd. Daj nám
odpočinok. Vyplň našu prázdnotu milosťou svojej prítomnosti a moci.
Vylej dnes na nás svojho Ducha Svätého, Pane! Chceme ho prijať a byť naplnení tvojím novým
životom. Prosíme ťa, daruj nám viac svojej lásky, aby sme si nasýtili hladné srdcia; a viac svojej
sily, aby sme ti mohli celým srdcom slúžiť a vzdávať ti chválu a slávu vo všetkom, čo konáme!
Exodus 17, 3 - 7; Žalm 95, 1 - 2. 6 - 9; List Rimanom 5, 1 - 2. 5 - 8
Download

list solincanom28.cdr - Farnosť Dobrého Pastiera