Cenník inzercie
2015
edičný plán a termíny uzávierok
REPKAPŠENICA
OdbOrná prílOha
ČasOpisu
OdbOrná prílOha
ČasOpisu
2014
1,20 €
2014
2 / 2014 | 1 €
samostatná príloha týždenníka
ochrana rastlín | výživa
Ročník V.
1,20 € Adresa
redakcie
Dlhá 25, 949 01 Nitra
Komplexnáochranaozi
Redaktorka
22 Fungicídy
Adela Gálová
30 Inskekticídy
Tel.: 037/314 11 44
Mobil: 0948 050 973
e-mail: [email protected]
fipress.sk
Inzercia
Juraj Vrabec
Tel.: 037/314 11 41
Mobil: 0903 616 641
e-mail: [email protected]
press.sk
Petra Poláková
Tel.: 037/242 00 02
Mobil.: 0903 555 538
e-mail: [email protected]
rofipress.sk
Grafika
Dušan Neubauer
Vydáva
Profi Press, s.r.o.
Dlhá 25, 949 01 Nitra
rastlín | osivo a sadba
mnejpšenice
2 Herbicídy
Číslo
Roľnícke noviny, www.rno.sk
obchodný riaditeľ, Profi Press SK, s.r.o.
Ing. Juraj Vrabec
tel.: +421 373 141 141 mobil: +421 903 616 641
e-mail: [email protected]
1-2/15
3/15
Odborný a stavovský týždenník
slovenských poľnohospodárov
Cieľovou skupinou čitateľov sú vedúci pracovníci a majitelia poľnohospodárskych podnikov a fariem všetkých veľkostí. Plnofarebný týždenník s rozsahom
24 – 48 strán novinového formátu A3 prináša informácie o udalostiach v pôdohospodárstve za uplynulý týždeň. Obsahuje komplexné politické a komoditné
spravodajstvo, agrometeorologické a signalizačné správy. V štruktúre týždenníka
nechýbajú rubriky Rastlinná výroba, Živočíšna výroba a Poľnohospodárska
technika. Roľnícke noviny prinášajú vždy špecializovanú Tému týždňa, kde sa
podrobne venujú špecifickým oblastiam poľnohospodárstva. Okrem toho viackrát
v roku nájdu čitatelia zaujímavé prílohy ako Agronóm, Repka, Pšenica...
Rozmery v mm (šírka x výška)
Farebná inzercia v € bez DPH
A - inzercia pod logom titulka
83 x 32
300,-
B - inzercia pod logom titulka
40 x 32
150,-
C, D - polovička podvalu - titulka
126 x 85
600,-
Prvá strana Roľníckych novín
G, H, I - 1/3 podvalu
380,-
"ucho" - prvá strana odbornej rubriky
91,5 x 119
380,-
Partner témy týždňa - plus plocha B
266 x 119
790,-
1/1 strany
255,5 x 346
1 200,-
junior page
169 x 230
890,-
1/2 strany na výšku
126 x 346
890,-
1/2 strany na šírku
255,5 x 171
890,-
1/3 strany na výšku
83 x 346
790,-
1/3 strany na šírku
255,5 x 115
790,-
1/4 strany na výšku
126 x 171
590,-
1/4 strany na šírku
169 x 124
590,-
1/8 strany na výšku
83 x 124
320,-
1/8 strany na šírku
126 x 85
320,-
1/16 strany
83 x 57
160,-
výstavné prílohy
83 x 85
200,-
do 20 g
0,04 €
2
A
D
1/2 V
Partner témy
týždňa
G
H
I
INZERCIA NA VNÚTORNÝCH STRANÁCH
C
B
STRANA 2 – 5
B
TITULNÁ STRANA ODBORNÝCH RUBRÍK
TITULNÁ STRANA
A
14. 1. 2015
4
Jarné pšenice a jačmene
14.1.
7. 1.
21. 1.
5
Ekonomika prevádzky traktorov
21. 1.
14. 1.
28. 1.
6
Príprava pôdy a sejba jarných plodín
28. 1.
21. 1.
4. 2.
7
Ochrana a výživa rastlín – postreková technika
4. 2.
28. 1.
11. 2.
8
Osivá a sejba jarnej repky
11. 2.
4. 2.
18. 2.
9
Pestovanie zeleniny
18. 2.
11. 2.
25. 2.
10
Dopravná technika v poľnohospodárstve, veľkoobjemové návesy a prívesy
25. 2.
18. 2.
4. 3.
25. 2.
11. 3.
4. 3.
18. 3.
13
Vyberáme traktor – AGROSALÓN 2015
18. 3.
11. 3.
25. 3.
14
Kukurica
25. 3.
18. 3.
1. 4.
15
Technika pre využívanie trvalých trávnatých porastov
1. 4.
25. 3.
8. 4.
16
Chemická ochrana porastov, postreková technika
8. 4.
1. 4.
15. 4.
17
Nakladače a manipulátory
15. 4.
8. 4.
22. 4.
18
Senážovanie
22. 4.
15. 4.
29.4.
19
Zber a manipulácia s krmovinami
29.4.
22. 4.
6. 5.
20
Rozmetadlá a aplikátory priemyselných hnojív
6. 5.
29.4.
13. 5.
21
Sady a vinice
13. 5.
6. 5.
20. 5.
22
Chov oviec a kôz na Slovensku
20. 5.
13. 5.
27. 5.
23
Technika pre obsluhu bioplynových staníc
27. 5.
20. 5.
3. 6.
24
Moderné traktory – novinky a trendy
3. 6.
27. 5.
10. 6.
25
Precízne poľnohospodárstvo, navigačné systémy
10. 6.
3. 6.
17. 6.
26
Žatevné práce a zber slamy
17. 6.
10. 6.
24. 6.
27
Chov hydiny a drobných HZ -
24. 6.
17. 6.
1. 7.
28
Osivo a technológia pre výsev repky
1. 7.
24. 6.
8. 7.
29
Ozimné obilniny
8. 7.
1. 7.
15. 7.
30
Kukuričná siláž a silážovanie
15. 7.
8. 7.
22. 7.
31
Príprava pôdy pre oziminy
22. 7.
15. 7.
29. 7.
32
Postrekovače
29. 7.
22. 7.
5. 8.
33
Preemergentná ochrana rastlín
5. 8.
29. 7.
12. 8.
34
Agrokomplex 2015
12. 8.
5. 8.
19. 8.
35
Skladovanie osív, čističky a sušičky
19. 8.
12. 8.
26. 8.
a ďalej za každých 4 000 €
+ 1 % atď.
36
Hnojenie maštaľným hnojom
26. 8.
19. 8.
2. 9.
Pri objednaní inzercie reklamnou agentúrou je
maximálna výška zľavy pre klienta 15 %
37
Zber kukurice na zrno
2. 9.
26. 8.
9. 9.
38
Chov ošípaných a produkcia bravčového mäsa
9. 9.
2. 9.
16. 9.
39
Pluhy a hĺbkové kypriče
16. 9.
9. 9.
23. 9.
40
Slnečnica – zber
23. 9.
16. 9.
30.9.
41
Úver a leasing pre poľnohospodárov
30.9.
23. 9.
7. 10.
42
Výbava a príslušenstvo traktorov
7. 10.
30.9.
14. 10.
43
Kombajny
14. 10.
7. 10.
21. 10.
44
Nové trendy v chove hovädzieho dobytka
21. 10.
14. 10.
28. 10.
45
Poistenia pre poľnohospodárov
28. 10.
21. 10.
4. 11.
46
Montované haly a stavby pre poľnohospodárov
4. 11.
28. 10.
11. 11.
47
Pneumatiky pre poľnohospodársku techniku
11. 11.
4. 11.
18. 11.
48
Práce v lese a lesná technika
18. 11.
11. 11.
25. 11.
49
Osivá – osvedčené a nové odrody
25. 11.
18. 11.
2. 12.
50
Kŕmne vozy
2. 12.
25. 11.
9. 12.
51
Bioplynové stanice
9. 12.
2.12.
16. 12.
52
Skladovanie,doprava a manipulácia so zrninami a olejninami
16. 12. 2015
9. 12. 2015
23. 12. 2015
Krmivá a prísady pre hospodárské zvieratá a Bankové a poistné produkty
pre poľnohospodárov
23. 12. 2015
16. 12. 2015
6. 1. 2016
Zľava z opakovaní
Zľava z objemu
5%
Počet
opakovaní
Zľava
3x
5%
4 000 €
10 %
6x
7%
8 000 €
11 %
9 a viac
opakovaní
10 %
12 000 €
12 %
2 800 €
7%
do 350 g
0,44 €
1/16 Š
1/2
1/8 Š
1/3 V
Junior
page
1/4 V
Ceny sú uvádzané bez DPH.
7. 1. 2015
31.12. 2014
4. 3.
do 200 g
0,30 €
1/3 Š
17.12. 2014
7. 1. 2015
11. 3.
Hmotnostné rozlíšenie vkladaného materiálu vychádza z platných poštových tarifov
UCHO
23.12. 2014
Technólogie ustajnenia a dojenia hovädzieho dobytka
Uzávierka vždy 7 kalendárnych dní pred
termínom expedície. Roľnícke noviny
vychádzajú vždy v stredu.
do 50 g
0,16 €
Expedícia
(streda)
Sejačky na presný výsev
Vkladaná inzercia – Cena inzercie: 300 € + cena vloženia/kus
Gramáž vkladaného materiálu
Cena: vloženie/kus
Priemyselné hnojivá a ich aplikácia
Uzávierka inzertná
(streda)
11
2 000 €
83 x 124
Informačné technologie v poľnohospodárstve a Výživa dojníc
Uzávierka redakčná
(streda)
12
Zľava sa riadi počtom
Zľava sa riadi celkovou výškou
opakovaní inzerátov súčtov cenníkových cien záväznej
v jednom časopise objednávky inzercie do ľubovoľných
v danom ročníku a je
titulov nášho vydavateľstva a je
prípadne počítaná aj stanovená ako bonus za prekročenie
spätne.
stanovenej hranice nasledovne:
Vnútorné strany
Presný názov témy týždňa
1/4 Š
1/8
1-2/16
Plánovaná inzercia
25. 3. – 28. 3. 2015
20. 8. – 23. 8. 2015
3
Roľnícke noviny, www.rno.sk
Roľnícke noviny, www.rno.sk
Manažér inzercie
Ing. Petra Poláková
Tel: +421 372 420 002
Mobil: +421 903 555 538
e-mail: [email protected]
Manažér inzercie
Ing. Petra Poláková
Tel: +421 372 420 002
Mobil: +421 903 555 538
e-mail: [email protected]
Samostatné odborné prílohy Roľníckych novín
samostatnáprílohatýždenníka
1/2014|1€
samostatná príloha týždenníka
2 / 2014 | 1 €
ochranarastlín|výživarastlín|osivoasadba
REPKA
ochrana rastlín | výživa rastlín | osivo a sadba
PŠENICA
Komplexnáochranarepky
Ročník V.
Dlhá25,94901Nitra
4 Herbicídy
14Morforegulátory
Redaktorka
7 Fungicídy
16Predzberovéaplikácie
Adresa redakcie
10Inskekticídy
AdelaGálová
OdbOrná prílOha ČasOpisu
2014
Komplexnáochranaozimnejpšenice
Ročník V.
Adresa redakcie
1,20 €
Dlhá 25, 949 01 Nitra
2 Herbicídy
Redaktorka
22 Fungicídy
Adela Gálová
OdbOrná prílOha ČasOpisu
2014
30 Inskekticídy
1,20 €
Tel.:037/3141144
Tel.: 037/314 11 44
Mobil:0948050973
Mobil: 0948 050 973
e-mail:[email protected]
e-mail: [email protected]
Inzercia
Inzercia
JurajVrabec
Juraj Vrabec
Tel.:037/3141141
Tel.: 037/314 11 41
Mobil:0903616641
Mobil: 0903 616 641
e-mail:[email protected]
e-mail: [email protected]
PetraPoláková
Petra Poláková
Tel.:037/2420002
Tel.: 037/242 00 02
Mobil.:0903555538
Mobil.: 0903 555 538
e-mail:[email protected]
e-mail: [email protected]
Grafika
Grafika
DušanNeubauer
Dušan Neubauer
Vydáva
Vydáva
ProfiPress,s.r.o.
Profi Press, s.r.o.
Dlhá25,94901Nitra
Dlhá 25, 949 01 Nitra
Na kvalitnom papieri a dobrej polygrafickej úrovni vo formáte A4 prinášame čitateľom aktuálne poznatky a informácie ohľadne pestovania
najdôležitejších poľnohospodárskych plodín, počnúc výberom kvalitného osiva, cez agrotechniku, ochranu a výživu, zber, skladovanie až
po ekonomiku pestovania. V prílohách sa tak isto venujeme chovu dojníc.
Rozmer Š x V [mm]
Cena bez DPH
A 1/1 strany (na spad)
210 x 297 *
880 €
B 1/2 strany (na spad)
210 x 148 *
445 €
C 1/2 strany (na spad)
105 x 297 *
445 €
D 1/3 strany (na spad)
210 x 99 *
395 €
E 1/1 strany (do sadzby)
180 x 267
880 €
F 1/1 strany (do sadzby)
180 x 248
880 €
G 1/2 strany (do sadzby)
180 x 122
445 €
H 1/2 strany (do sadzby)
88 x 248
445 €
I
1/3 strany (do sadzby)
180 x 80
395 €
J 1/4 strany (do sadzby)
134 x 80
315 €
K 1/4 strany (do sadzby)
88 x 122
315 €
L 1/8 strany (do sadzby)
88 x 59
170 €
C
A
B
J
E
F
D
H
G
Tieto prílohy prinášajú formou pútavého designu tabuľkové
prehľady prípravkov na ochranu rastlín. Uvedené prípravky,
používané na obmedzenie výskytu škodlivých činiteľov (buriny
choroby a škodcovia), sú členené podľa plodín. Doplňujú ich
hlavné charakteristiky, dôležité pri rozhodovaní o ošetrení.
Niektoré vydania informujú tiež o odrodách hlavných poľnohospodárskych plodín, ktorých dôležité vlastnosti a parametre sú
prehľadne zhrnuté v jednotlivých tabuľkách. Dôraz je položený
na aktuálnosť poskytovaných informácií.
V rámci príloh AGRONÓM Vám prinesieme aj aktuálne tabuľkové prehľady osív najdôležitejších poľnohospodárskych plodín.
Prílohy AGRONÓM sa od roku 2015 budú tlačiť
ako súčasť príloh REPKA a PŠENICA.
1/2014|1€
L
K
4
Dlhá25,94901Nitra
4 Herbicídy Adresa redakcie
14Morforegulátory
Redaktorka
7 Fungicídy Dlhá 25, 949 01 Nitra
16Predzberovéaplikácie
2 Herbicídy
AdelaGálová
10Inskekticídy
Redaktorka
Odrodyozimnýchobilnínarepky
Ročník V.
Adresa redakcie
Tel.:037/3141144
Adela Gálová
Mobil:0948050973
Tel.: 037/314 11 44
e-mail:[email protected]
Mobil: 0948 050 973
Inzercia
e-mail: [email protected]
JurajVrabec
Inzercia
Tel.:037/3141141
Juraj Vrabec
Mobil:0903616641
Tel.: 037/314 11 41
e-mail:[email protected]
Mobil: 0903 616 641
PetraPoláková
e-mail: [email protected]
Tel.:037/2420002
Petra Poláková
Mobil.:0903555538
Tel.: 037/242 00 02
e-mail:[email protected]
Mobil.: 0903 555 538
Grafika
e-mail: [email protected]
DušanNeubauer
Grafika
Vydáva
Dušan Neubauer
ProfiPress,s.r.o.
Vydáva
Dlhá25,94901Nitra
Profi Press, s.r.o.
22 Fungicídy
Dlhá 25, 949 01 Nitra
3 Pšenica ozimná
30 Inskekticídy
Redaktorka
15 Jačmeň ozimný
17 Tritikale
Adela Gálová
18 Raž ozimná
Tel.: 037/314 11 44
20 Repka ozimná
Mobil: 0948 050 973
e-mail: [email protected]
Inzercia
Juraj Vrabec
Tel.: 037/314 11 41
Mobil: 0903 616 641
e-mail: [email protected]
Petra Poláková
Tel.: 037/242 00 02
Mobil.: 0903 555 538
e-mail: [email protected]
Grafika
Dušan Neubauer
Vydáva
Dlhá 25, 949 01 Nitra
Profi Press, s.r.o.
Dlhá 25, 949 01 Nitra
Sklízecí mlátičky a lisy
Ž
Podrobná technická data 2014
ací technika 2013
Tabulkový přehled
40 Kč/1,5 €
Cena 70 Kč/ 2,70 €
Foukače
Plotostřihy
Křovinořezy
Motorové pily
Příkopová ramena
Ručně vedené sekačky
Nesené a tažené mulčovače
Tabuľkový prehľad technických paramertov
PLUHY 2015
zaci technika 2013_titul.indd 1
Samojízdné žací stroje se sběrem
Ostatní samojízdné žací stroje
a mulčovače
22.1.2013 9:52:52
Pluhy 2015
február 2015
Pšenica plus Agronóm č.2 - komplexná ochrana pšenice
marec 2015
Pluhy - tabuľkové prehľady
marec 2015
koniec júna 2015
apríl 2015
začiatok júla 2015
október 2015
Ceny sú uvádzané bez DPH.
odrody | registrácia | úroda | odolnosť
Komplexnáochranaozimnejpšenice
Ročník V.
Adresa redakcie
I
Repka plus Agronóm č.1 - komplexná ochrana repky
Chov dojníc
Komplexnáochranarepky
Ročník V.
PŘÍLOHA ČASOPISŮ KOMUNÁLNÍ TECHNIKA A ZAHRADNICTVÍ, SAMOSTATNĚ PRODEJNÉ
B
C
A
B
C
D
E
F
G
H
Časový harmonogram vydávania príloh
Pšenica plus Agronóm č.4 - odrody ozimín
samostatná príloha týždenníka
3 / 2014 | 1 €
ochrana rastlín | výživa rastlín | osivo a sadba
V rámci našej ponuky z vydavateľstva Profi Press plánujeme
v roku 2015 vydať samostatnú odbornú prílohu s názvom Pluhy
2015. Príloha tlačená na kvalitnom kriedovom papieri bude
obsahovať tabuľkové, katalógové prehľady, detailné technické
parametre a fotografie všetkých značiek pluhov predávaných
na slovenskom trhu, ale i odborné redakčné články.
Poslúži vám nielen ako prehľad, ale aj ako výborná pomôcka
pri rozhodovaní sa pri kúpe konkrétneho typu stroja.
A
Pluhy - tabuľkové prehľady
samostatná príloha týždenníka
ochranarastlín|výživarastlín|osivoasadba
* Pri inzercii na spadávku (A, B, C), D pridajte dookola spad +5 mm.
Repka plus Agronóm č.3 - odrody osív repky
samostatnáprílohatýždenníka
2 / 2014 | 1 €
samostatné odborné
prílohy –
tabuľkové prehľady
Samostatné odborné prílohy
Podiel strany
Agronóm – pravidelná príloha
Roľníckych novín
H
F
D
E
G
Podiel strany
1 strana (na spad)
2/3 strany (na spad)
1/3strany (na spad)
1 strana (do sadzby)
1/2 strany (do sadzby)
1/2strany (do sadzby)
1/3strany (do sadzby)
1/4strany (do sadzby)
Rozmer Š x V [mm]
230 x 297 *
153 x 297 *
77 x 297 *
200 x 270
200 x 135
100 x 270
200 x 90
100 x 135
Cena bez DPH
800 €
600 €
300 €
800 €
400 €
400 €
300 €
200 €
* Pri inzercii na spadávku (A, B, C) pridajte dookola spad +5 mm.
Ceny sú uvádzané bez DPH.
5
váš virtuálny bazár
www.rno.sk
...najrýchlejšie informácie
z oboru
www.agro-obchody.sk
Petra Poláková, tel.: +421 903 555 538, e-mail: [email protected]
Spôsoby inzercie na www.agro-obchody.sk
TOP inzerent – využite možnosť stať sa Top inzerentom agroobchodov. Vaše inzeráty budú v tlačenej podobe s obrázkom uverejňované
v týždenníku Roľnícke noviny za cenu 8,50 €/týždeň pod hlavičkou firmy s logom a kontaktmi. Zároveň budú zadarmo uverejňované na
stránke www.agro-obchody.sk v rubrike „TOP inzerenti“. Platí sa prostredníctvom faktúry 1 krát za mesiac.
Celoslovenské dni poľa
Dvory nad Žitavou, 2. – 3. 6. 2015
Obrázková inzercia – k textovej inzercii môžete pridať obrázok, alebo video o veľkosti max 2 MB, cena za túto inzerciu je 10,- €/týždeň,
alebo 18,- €/2 týždne. Každý týždeň tiež znamená 1 uverejnenie v tlačovej podobe v týždenníku Roľnícke noviny. Pri opakovanej prezentácii je výhodnejšie registrovať sa ako „TOP inzerent“.
Bezplatná riadková inzercia – riadkové inzeráty, zadané na www.agro-obchody.sk sú automaticky zverejňované aj
v tlačenej forme v týždenníku Roľnícke noviny. Na webe sa Váš inzerát bude zobrazovať po dobu 2 týždňov.
V prípade akýchkoľvek otázok volajte alebo pošlite email na:
Ing. Petra Poláková, 0903 555 538, [email protected]
AGRO-OBCHODY – CENOVO VÝHODNÁ INZERCIA V ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH
1/32 strany
40 x 45 mm
8,50 €
1/16 strany
83 x 57 mm
49,- €
1/8 strany
126 x 85 mm
89,- €
• fotografia
• stručný popis stroja
• cena
• logo
• fotografia
• kontaktné údaje
•
•
•
•
logo
fotografia
text inzerátu
kontaktné údaje
Ponúknite produkty vašej rastlinnej alebo živočíšnej výroby,
stroje, služby, náhradné diely, oznamy o dražbe, pracovných miestach, na stránkach AGRO-OBCHODOV.
Pri opakovanej inzercii ponúkame zaujímavé zľavy.
Informácie: Petra Poláková, tel.: +421 903 555 538, e-mail: [email protected]
6
7
Kontakty na manažérov inzercie
Adresa: Profi Press, s.r.o., Dlhá 25, Nitra 1, 949 01, www.rno.sk
Manažér inzercie
Roľnícke noviny
Ing. Juraj Vrabec
Tel.: +421 37/3141 141
Mobil: +421 903 61 66 41
e-mail: [email protected]
Manažér inzercie
Roľnícke noviny
Ing. Petra Poláková
Tel.: +421 372 420 002
Mobil: +421 903 555 538
e-mail: [email protected]
Predplatné a propagácia
Iveta Minichová
Tel.: +421 373 1 41 143
Mob.: +421 948 050 971
e-mail: [email protected]
Technické požiadavky na dodanie inzercie
Platforma PC
Upozornenie
Prenosné médiá: CD ROM (700 MB),
JAZ (1 GB), ZIP (100 MB), e-mail (do 30 MB)
• Zhotoviteľ inzerátu ručí za to, že sa v dokumente (ai, eps, pdf) nebudú
vyskytovať neviditeľné znaky a budú správne definované atribúty.
• Ak inzeráty vo formátoch pdf a eps nebudú mať patričné parametre, prevedieme dokument na bitmapu v rozlíšení 300 dpi, čo
môže zapríčiniť nečitateľnosť malého písma a zmenu farebnosti.
Za tieto zmeny nenesie vydavateľstvo zodpovednosť a za prípadné reklamácie je zodpovedný zhotoviteľ inzerátu.
• Neprijateľné sú logá a grafické podklady z faxu. Nekvalitné podklady,
ako kópie z rozmnožovacích strojov, vizitky či hlavičkové papiere,
výstupy z farebných atramentových tlačiarní, rastrované fotografie
atď. budú prijaté s upozornením na zlú kvalitu v tlači.
• Neručíme za chyby spôsobené zlou čitateľnosťou textu alebo iné
skryté chyby dodaných podkladov. Ak nebude dodaný
k inzerátu farebný náhľad (cromaline,digitální nátlačok), neručí
vydavateľstvo za dodržanie správnej farebnosti.
GRAFICKY SPRACOVANÉ REKLAMY:
PDF (300 DPI, uložené ako CMYK, vydestilované na kvalitu
PRESS, vhodné pre výstup z InDesignu)
TIFF, JPG (300 DPI)
AI, EPS (všetko v krivkách)
Podrobné informácie na požiadanie zašleme e-mailom
alebo faxom.
Pravidlá uverejňovania textovej inzercie a firemných článkov
Za reklamný článok (firemný text) sa platí 50 % z ceny plošnej inzercie podľa cenníka.
Ide o komerčný článok. Téma by mala aspoň rámcovo zodpovedať téme novín. Pri podpise je uvedené meno autora a názov
firmy. Článok je v novinách označený ako inzercia, je upravený v zhode s grafikou novín v grafickom štúdiu vydavateľstva.
Je dodávaný úplne pripravený objednávateľom. Redaktori vydavateľstva takýto text nepripravujú.
8
Download

Prehľad reklamných plôch, harmonogram vydaní