OBSAH
Vysvetlivky, použité skratky . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Obsah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OBILNINY
Rastové fázy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Herbicídy - obilniny ozimné . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Herbicídy - obilniny jarné. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Herbicídy - obilniny s podsevom. . . . . . . . . . . 32
Herbicídy - trávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Moridlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Fungicídy - pšenica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Fungicídy - jačmeň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Fungicídy - tritikale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Fungicídy - raž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Fungicídy - ovos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Insekticídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Regulátory rastu - pšenica . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Regulátory rastu - jačmeň . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Regulátory rastu - raž. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Regulátory rastu - tritikale . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Regulátory rastu - ovos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Uľahčenie zberu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Desikanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Stimulátory rastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
KUKURICA
Rastové fázy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Herbicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Herbicídy - kukurica s podsevom . . . . . . . . . . 84
Moridlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Neselektívne herbicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Insekticídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Stimulátory rastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
REPA CUKROVÁ
Rastové fázy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Herbicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Herbicídy neselektívne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Graminicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Moridlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Fungicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Fungicídy - skladové choroby. . . . . . . . . . . . . 103
Insekticídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Desikanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Stimulátory rastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
ZEMIAK
Rastové fázy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Herbicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Graminicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Neselektívne herbicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Moridlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Fungicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Insekticídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Desikanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Stimulátory rastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
STRUKOVINY
HRACH
Rastové fázy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Herbicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Graminicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Moridlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Insekticídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Uľahčenie zberu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Obmedzenie zberových strát . . . . . . . . . . . . . 133
Desikanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Stimulátory rastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
BÔB
Rastové fázy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Herbicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Graminicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Insekticídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Obmedzenie zberových strát . . . . . . . . . . . . . 137
Uľahčenie zberu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Desikanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Stimulátory rastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
SÓJA
Rastové fázy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Herbicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Graminicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Neselektívne herbicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Moridlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Fungicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Insekticídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Obmedzenie zberových strát . . . . . . . . . . . . . 143
Uľahčenie zberu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Desikanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Stimulátory rastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
OLEJNINY
SLNEČNICA
Rastové fázy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Herbicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Graminicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Moridlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Fungicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Insekticídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Obmedzenie zberových strát . . . . . . . . . . . . . 152
Uľahčenie zberu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Desikanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Stimulátory rastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
REPKA OLEJKA
Rastové fázy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Herbicídy jeseň - repka ozimná . . . . . . . . . . . 158
Herbicídy jar - repka ozimná . . . . . . . . . . . . . .164
Herbicídy - repka jarná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Graminicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Fungicídy - repka ozimná . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Moridlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Fungicídy - repka jarná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Regulátory rastu - repka ozimná . . . . . . . . . . 174
Regulátory rastu - repka jarná . . . . . . . . . . . . 174
Insekticídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Stimulátory rastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Uľahčenie zberu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Desikanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Obmedzenie predzberových
a zberových strát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
3
HORČICA
Herbicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Fungicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Insekticídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Stimulátory rastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
MAK
Rastové fázy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Herbicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Graminicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Fungicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Insekticídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Stimulátory rastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
ĽAN
Rastové fázy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Herbicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Graminicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Moridlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Insekticídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Obmedzenie zberových strát . . . . . . . . . . . . . 197
Uľahčenie zberu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Defolianty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Stimulátory rastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
KRMOVINY
LÚKY A PASIENKY
Herbicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Ničenie náletu drevín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Insekticídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Obnova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
ĎATELINA
Herbicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Graminicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
Insekticídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
Obmedzenie zberových strát . . . . . . . . . . . . .206
Desikanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
LUCERNA
Herbicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Graminicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Insekticídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
Desikanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
OSTATNÉ
TRÁVY SEMENNÉ PORASTY
Herbicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Fungicídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Insekticídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Regulátory rastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Obmedzenie zberových strát . . . . . . . . . . . . . 213
Neselektívne herbicídy na ornej pôde . 214
Sklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Čistenie postrekovačov . . . . . . . . . . . . . . . 216
Pomocné prostriedky . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Označenie prípravkov . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Portfólia výrobcov prípravkov . . . . . . . . 242
OBILNINY
RASTOVÉ FÁZY BBCH
00
01
03
05
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
>>>
Suché semeno, v tejto fáze sú semená morené
začiatok napučiavania
koniec napučiavania
korienok vystúpil zo semena
koleoptila vystúpila zo semena
vzchádzanie: koleoptila preráža povrch pôdy, na špičke koleoptily už viditeľný list
prvý list vystúpil z koleoptily
fáza 1. listu: 1. list rozvinutý
fáza 2. listu: 2. list rozvinutý
fáza 3. listu: 3. list rozvinutý
fáza 4. listu: 4. list rozvinutý
fáza 5. listu: 5. list rozvinutý
fáza 6. listu: 6. list rozvinutý
fáza 7. listu: 7. list rozvinutý
fáza 8. listu: 8. list rozvinutý
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
9 a viacej listov rozvinutých
Prvá odnož viditeľná: začiatok odnožovania
druhá odnož viditeľná
tretia odnož viditeľná
štvrtá odnož viditeľná
piata odnož viditeľná
šiesta odnož viditeľná
siedma odnož viditeľná
ôsma odnož viditeľná
9 a viacej odnoží viditeľných: koniec odnožovania
Začiatok steblovania: hlavná odnož i vedľajšie odnože sa zreteľne napriamujú a začínajú sa
predlžovať, klas vzdialený od odnožovacieho uzla min. 1 cm
fáza 1. kolienka: prvé kolienko tesne nad povrchom pôdy zistiteľné, vzdialené od odnožovacieho uzla min . 1 cm
fáza 2. kolienka: 2. kolienko hmatateľné, vzdialené min . 2 cm od 1 . kolienka
Obsah účinnej látky
v l (kg) prípravku
Obmedzenie
PHO|Včely|SPe
HRAC
Zástupca
Formulácia
Herbicíd
Obilnina
Termín aplikácie
Pšenica ozimná
 POST (jeseň) jar od 1. odnože až do objavenia sa
WG
2. kolienka (BBCH 21–32)
F, B
• Buriny 1–2 pravých listov, citlivé buriny až do 8. liArysta
stu, účinnosť na metličku do začiatku odnožovania
Odporúčané kombinácie: ™ POST 70–100 g + CCC, DAM 390, insekticídy
>>>
Max. počet aplikácií
za vegetáciu
OBILNINY OZIMNÉ | HERBICÍDY
ACCURATE DELTA
600 g/kg diflufenican,
60 g/kg metsulfuron-methyl
Dávka prípravku
na 1 ha/postreková
kvapalina
Podmienky pre aplikáciu
Ochranná doba (dni)
1
70–100 g/200–400 l
70 g buriny do 4 listov,
100 g buriny do 6 listov
1
1,5 l/300–400 l

C
Príjem
účinnej látky
pôda:list
%
Reziduálna
účinnosť
• Pre urýchlenie účinnosti sa
odporúča TM so zmáčadlom
5–25 °C
60:40
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
10–23 °C
4
5:95
Niekoľko dní
10–23 °C
4
5:95
Niekoľko dní
AGRITOX 50 SL
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
500 g/l MCPA (DMA soľ)
 POST jar od 4 listov do konca odnožovania
SL
O
(BBCH 14–29)
• Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy
PHO|SPe
Agro Aliance
Odporúčané kombinácie: ™ POST CCC, DAM 390
™ POST 1,0–1,5 l + 25–30 g ALLY 20 SX
™ POST 1,0–1,5 l + 40–50 g AURORA 40 WG (PO)
™ POST 1,0–1,5 l + 25–45 g BIPLAY SX
™ POST 1,0–1,5 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
™ POST 1,0–1,5 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca odnožovania
(BBCH 14–29)
• Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy
Odporúčané kombinácie: ™ POST DAM 390, CCC (v tritikale nie je možné TM DAM)
™ POST 0,7–1,0 l + 40–50 g AURORA 40 WG (PO)
™ POST 0,7–1,0 l + 25–45 g BIPLAY SX
™ POST 0,7–1,0 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
™ POST 0,7–1,0 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
™ POST 0,7–1,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 3 listov do konca odnožovania
200 g/kg metsulfuron-methyl
B WG
(BBCH 13–29)
• Dvojklíčnolistové buriny od fázy klíčnych listov
DuPont (MV-servis)
do 6 pravých listov, metlička do 3 listov
Odporúčané kombinácie: ™ POST 25–30 g + 1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, AMINEX 500 SL
30–40 g + 0,1% TREND
90/200–400 l
5–23 °C
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
30 g dvojklíčnolistové buriny
• Aktívny rast burín
2
40 g metlička + dvojklíčnolistové buriny
™ POST 25–30 g + 0,7–1,0 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
AGROXONE
750 g/l MCPA (DMA soľ)
PHO
O
Arysta
SL
0,7–1,0 l/200–400 l
ALLY 20 SX
ALLY PLUS
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný
 POST od 4 listov do konca odnožovania
(BBCH 14–29)
• Lipkavec do 6 praslenov, vysoká účinnosť na fialky,
hluchavky, veroniky
20 % metsulfuron-methyl
B
+ 600 g MCPP-P
O
(ALLY 20 SX + SK-600)
DuPont (MV-servis)
ALLY STAR
ALLY 20 SX + STARANE 250 EC
DuPont (MV-servis)
AMINEX 500 SL
500 g/l MCPA (DMA soľ)
PHO
O
Agrofert
SL
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca odnožovania
(BBCH 14–29)
• Lipkavec ničí vo všetkých fázach
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 4 listov do konca odnožovania
(BBCH 14–29)
• Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy
1
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
1
30 g + 1,5 l/200–400 l
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
10–23 °C
4
1
30 g + 0,3 l + 0,1 % TREND 90
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
10–25 °C
2
1
1,5–1,9 l/300–400 l
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
10–23 °C
4
Odporúčané kombinácie: ™ POST CCC, DAM 390
™ POST 1,0–1,5 l + 25–30 g ALLY 20 SX
™ POST 1,0–1,5 l + 40–50 g AURORA 40 WG (PO)
™ POST 1,0–1,5 l + 25–45 g BIPLAY SX
™ POST 1,0–1,5 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
™ POST 1,0–1,5 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
4
5:95
Niekoľko dní
OBILNINY
33
34
37
39
41
43
45
47
49
51
55
59
61
65
69
fáza 3. kolienka: 3. kolienko vzdialené min. 2 cm od 2. kolienka
fáza 4. kolienka: 4. kolienko vzdialené min. 2 cm od 3. kolienka
objavenie sa posledného listu (vlajkový list): posledný list ešte zvinutý
fáza jazýčka (liguly): jazýček vlajkového listu už viditeľný, vlajkový list plne rozvinutý
pošva vlajkového listu sa predlžuje
klas sa v steble posúva nahor, pošva vlajkového listu začína byť zdurená
pošva vlajkového listu zdurená
pošva vlajkového listu sa otvára
špičky ostín: ostiny sú viditeľné nad ligulou vlajkového listu
začiatok klasenia: špička klasu vystupuje z pošvy alebo ju preráža bočne
stred klasenia: báza ešte v pošve
koniec klasenia: klas je celý viditeľný
začiatok kvitnutia: prvé tyčinky viditeľné
stred kvitnutia: 50 % tyčiniek zrelých
koniec kvitnutia
71
73
prvé zrná dosiahli polovičku svojej konečnej veľkosti, obsah zŕn vodnatý
skorá mliečna zrelosť
stredná mliečna zrelosť: všetky zrná dosiahli svoju konečnú veľkosť, obsah zŕn mliečny, zrná
ešte zelené
neskorá mliečna zrelosť
skorá vosková zrelosť
vosková zrelosť: obsah zrna ešte mäkký, ale suchý, deformácia tlakom nechtu reverzibilná
žltá zrelosť: deformácia tlakom nechtu irreverzibilná
plná zrelosť: zrno je tvrdé, iba ťažko je možné nechtom palca prelomiť
mŕtva zrelosť: zrno už nie je možné nechtom palca stisnúť ani zlomiť
zrná sa uvoľňujú
rastlina plne odumretá, steblo sa láme
zberané zrno (vhodné pre pozberové úpravy zrna, napr. ochranné zásahy)
75
77
83
85
87
89
92
93
97
99
časť 1/9
Hluchavky
Horčiak
Hviezdica prostredná
Kapsička pastierska
Lipkavec obyčajný
Mak vlčí
Mrlík
Nevädza poľná
Nezábudka roľná
Pakosty
Pohánkovec ovíjavý
Peniažtek roľný
Repka výmrv
Rumančeky
Slnečnica výmrv
Veronika perzská
Úhorník
Zemedym lekársky
Lucerna siata
Palina obyčajná
Pichliač roľný
Pupenec roľný
Štiavec

Fialka roľná

Drchnička roľná

Pýr plazivý
špecialista, prípravok určený výhradne proti škodlivému činiteľovi,  výborná 90–100 %,  dobrá 80–90 %,  slabá 60–80 %,  nedostatočná alebo neúčinkuje
Stoklas
Metlička obyčajná












































































™ POST 1,0–1,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG
™ POST 1,0–1,5 l + 15–20 g GRANSTAR 75 WG
™ POST 1,0–1,5 l + 20–30 g GRODYL 75 WG






™ POST 1,0–1,5 l + 26 g LOGRAN 20 WG
™ POST 0,5–1,0 l + 0,12–0,15 l SEKATOR OD
™ POST 1,0–1,5 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC









™ POST 0,7–1,0 l + 15–20 g GRANSTAR 75 WG
™ POST 0,7–1,0 l + 20–30 g GRODYL 75 WG (JO,PO,R)
™ POST 0,7–1,0 l + 26 g LOGRAN 20 WG












™ POST 0,7–1,0 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC








™ POST 25–30 g + 1,5 l SK-600









™ POST 25–30 g + 0,3 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC



































































™ POST 1,0–1,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG
™ POST 1,0–1,5 l + 15–20 g GRANSTAR 75 WG
™ POST 1,0–1,5 l + 20–30 g GRODYL 75 WG
™ POST 1,0–1,5 l + 26 g LOGRAN 20 WG
™ POST 1,0–1,5 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC
5


Obsah účinnej látky
v l (kg) prípravku
Obmedzenie
PHO|Včely|SPe
HRAC
Zástupca
Formulácia
Herbicíd
Obilnina
Termín aplikácie
Pšenica ozimná
 POST jeseň (cca do konca októbra), jar - na
AMIRAL
vzídené buriny
75 g/kg pyroxulam
B
od 3. listu obilniny (BBCH 13–32)
WG
Predaj v balíku AMIRAL + AZIMUT
Tritikale, raž

POST jar na vzídené buriny, od 3. listu obilniny
BASF
(BBCH 13–32)
• Citlivé buriny 2–10 pravých listov
Odporúčané kombinácie: ™ DAM 390, CCC, insekticídy, kvapalné hnojivá
ARELON 500 SC
500 g/l isoproturon
SPe
C
MV-servis
SC
Pšenica ozimná

POST jeseň, jar od 3 listov do konca odnožovania
(BBCH 13–29)
• Metlička opt. 2–3 listov, dvojkl. buriny 2–6 listov
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale

PRE, SPOST TM PLEDGE 50 WP
>>>
Max. počet aplikácií
za vegetáciu
OBILNINY OZIMNÉ | HERBICÍDY
1
Dávka prípravku
na 1 ha/postreková
kvapalina
Podmienky pre aplikáciu
Ochranná doba (dni)
0,125 kg/200–400 l
• Teplo a vlhko podporujú účinok
• Nie je možné aplikovať na zmrznutú
pôdu, inoväť, na sneh

C
Príjem
účinnej látky
pôda:list
%
Reziduálna
účinnosť
7–25 °C
2
™ POST 0,125 kg + 0,1 l AZIMUT
1
Odporúčané kombinácie: ™ DAM 390, CCC, fungicídy, insekticídy
™ POST jar 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, AMINEX 500 SL
™ POST jar 1,5–2,0 l + 0,7–1,0 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
™ POST jar 1,5–2,0 l + 0,1–0,2 l BANVEL 480 S
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale
 POST od 3 listov do konca odnožovania
WG
(BBCH 13–29)
• Dvojklíčnolistové buriny 2–6 listov, lipkavec do
8 praslenov
Odporúčané kombinácie: ™ DAM 390, rastové regulátory, fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá
• Vyššiu dávku použiť na ťažkých
pôdach, prípadne so silným
PO 1,5–2,0 l/200–400 l
výskytom burín
PO, JO, T 1,5 l +
• Slabé zrážky po aplikácii podporujú
60 g PLEDGE 50 WP
účinnosť
• Neaplikovať v dobe, keď sa očakávajú
teploty pod bodom mrazu
™ POST 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
™ POST 1,5 l + 0,25 l DELFIN, LEGATO 500 SC
™ POST 1,5–2,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG
™ POST 1,5–2,0 l + 15–25 g GRANSTAR 75 WG
5–23 °C
2
70:30
2–3 mesiace
7–23 °C
4
10:90
5–23 °C
2
10:90
2–3 týždne
5–23 °C
2
30:70
2–3 týždne
(1)5–23
°C
1
0:100
0
1–25 °C
1
0:100
0
3–23 °C
1
5:95
ARRAT
500 g/kg dicamba,
250 g/kg tritosulfuron
PHO|Spe
O
B
BASF
Pšenica ozimná
 POST od 2 listov do konca odnožovania
ATLANTIS WG
(BBCH 12–29)
6 g/kg iodosulfuron-methyl,
B
• Dvojklíčnolistové buriny vzchádzanie–6. list,
30 g/kg mesosulfuron-methyl
B WG jednoklíčnolistové buriny od 1. listu do konca
odnožovania, metlička od 1. listu do 1. kolienka,
SPe
Bayer
ovos hluchý do začiatku odnožovania
• Vždy použiť so zmáčadlom MERO STEFES
Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,15 kg + CCC + z (MERO STEFES)
™ POST 0,15 kg + DAM 390 (riedenom s vodou v pomere min. 1:3) + z
0,2 kg/200–400 l
™ POST 0,2 kg + 0,1–0,125 l BREJK-TRU (zmáčadlo)
1
400 g/kg carfentrazone-ethyl
E
F&N Agro
60 g/200–400 l
50 g/200–400 l
Odporúčané kombinácie: ™ CCC
™ POST 40–50 g + 1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, AMINEX 500 SL
™ POST 40–50 g + 0,7–1,0 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
™ POST 40–50 g + 0,1–0,2 l BANVEL 480 S
™ POST 40–50 g + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
Pšenica ozimná
 POST od 2. listu do fázy objavenia sa jazýčka na
vlajkovom liste (BBCH 12–39)
• Metlička od 2 listov do 3. kolienka
Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,75–1,0 l + MODDUS (max. do BBCH 32)
50 g/l pinoxaden
PHO
A
Syngenta
EC
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Dostatočná pôdna vlhkosť podporuje pôdny účinok herbicídu
• Špecialista proti pýru - ničí aj
podzemky
™ POST 60 g + 25–45 g BIPLAY SX
™ POST 60 g + 20–30 g GRODYL 75 WG
™ POST 60 g + 33 g KANTOR PLUS
Pšenica ozimná
 POST jeseň, jar od 2 listov do konca odnožovania
WG
(BBCH 12–29)
• Lipkavec do 3 praslenov, dvojklíčnolistové buriny
do 4 listov
AXIAL 050 EC
• Teplo, vyššia vzdušná vlhkosť, vlhká
pôda urýchľujú účinnosť
0,1–0,15 kg + 1,0 MERO STEFES • Na jeseň aplikovať najneskôr 1–2
týždne pred ukončením vegetačného rastu
™ POST 0,15 kg + 20 g GRANSTAR 75 WG + 1,0 l MERO STEFES
™ POST 0,15 kg + 25 g GRODYL 75 WG + 1,0 l MERO STEFES
Pšenica ozimná, tritikale, raž
 POST jar od 3. listu do konca odnožovania, je
ATTRIBUT
možné až do 2. kolienka (BBCH 13–29)
700 g/kg propoxycarbazone-sodium B WG • Metlička, psiarka roľná skoro na jar od vzídenia do
zač. odnožovania
Bayer
• Pýr od 4. listu do konca odnožovania
• Stoklas skoro na jar 60 g + zmáčadlo (MERO, TREND)
Odporúčané kombinácie: ™ POST 60 g + 80–100 l DAM 390 (pri TM s DAM nepridávať zmáčadlo)
™ POST 60 g + 1,0 l MERO STEFES, 0,1% TREND 90 (zmáčadlo)
™ POST 60 g + 0,1 l AZIMUT + z
AURORA 40 WG
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
• Slnečné a suché počasie podporuje
a urýchľuje účinok
™ POST 40–50 g + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
™ POST 40–50 g + 1,0 l DESORMONE LIQUID
™ POST 40–50 g + 7 g GLEAN 75 WG
™ POST 40–50 g + 20 g GRANSTAR 75 WG
™ POST 40–50 g + 20–30 g GRODYL 75 WG
2
1×
jeseň
1× jar
0,75–1,0 l/200–400 l
• Nižšia dávka pri skorom jarnom
ošetrení, vyššia dávka v neskorších
rastových fázach burín
™ POST 0,75–1,0 l + prípravky s obsahom fluroxypyr, florasulam
Pšenica ozimná, tritikale, raž
AZIMUT
 POST jar od 3. listu do druhého kolienka
50 g/l florasulam
B
SC
(BBCH 13–32)
Predaj v balíku AMIRAL + AZIMUT
• Buriny 2.–10. list, ničí prerastajúce
BASF
rumančekovité, kapustovité buriny, lipkavec
Odporúčané kombinácie: ™ DAM 390, CCC, insekticídy
™ POST 0,1 l + 0,125 kg AMIRAL
0,1 l/200–400 l
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
™ POST jar 0,1 l + 60 g ATTRIBUT + z
™ POST jar 0,1 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 + z
6
Peniažtek roľný
Repka výmrv
Rumančeky
Slnečnica výmrv
Veronika perzská
Úhorník
Zemedym lekársky
Palina obyčajná
Pichliač roľný
Pupenec roľný
Štiavec


































Jar








™ POST jar 1,5–2,0 l + 20–30 g GRODYL 75 WG
™ POST 1,5–2,0 l + 150–180 g LINTUR PREMIUM
™ POST 1,5–2,0 l + 26 g LOGRAN 20 WG
™ POST 1,5–2,0 l + 1,0 l OPTICA






™ POST 1,5–2,0 l + 1,5–2,5 l OPTICA TRIO
™ PRE/SPOST 1,0–1,5 l + 60 g PLEDGE 50 WP
™ POST 1,5–2,0 l + 0,3–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC
™ POST jar 1,5–2,0 l + 1,1–1,4 l U 46 M FLUID









™ POST 0,2 kg + 0,5–0,7 l DASH (zmáčadlo)



Lucerna siata
Pohánkovec ovíjavý

Pakosty


Jeseň

250 g 250 g

Nezábudka roľná

Nevädza poľná
Kapsička pastierska

Mrlík
Hviezdica prostredná

Mak vlčí
Horčiak

Lipkavec obyčajný
Hluchavky
Drchnička roľná


125 g 125 g

Fialka roľná


Pýr plazivý
špecialista, prípravok určený výhradne proti škodlivému činiteľovi,  výborná 90–100 %,  dobrá 80–90 %,  slabá 60–80 %,  nedostatočná alebo neúčinkuje
Stoklas
Metlička obyčajná

















™ POST 0,2 kg + 1,5–2,0 l herbicídy na báze isoproturonu































































™ POST 0,15 kg + 0,12 l SEKATOR OD + 1,0 l MERO STEFES






™ POST 60 g + 1,0 l MUSTANG FORTE
™ POST 60 g + 0,12–0,15 l SEKATOR OD
™ POST 60 g + 0,3 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC






™ POST 40–50 g + 1,0 l HERBOXONE
™ POST 40–50 g + 150–200 g HUSAR
™ POST 40–50 g + 33 g KANTOR PLUS
™ POST 40–50 g + 1,5–3,0 l LENTIPUR 500 FW, TOLUREX 50 SC
™ POST 40–50 g + 150–180 g LINTUR PREMIUM






™ POST 40–50 g + 26 g LOGRAN 20 WG
™ POST 40–50 g + 10–13 g MONITOR 75 WG
™ POST 40–50 g + 1,0 l MUSTANG FORTE
™ POST 40–50 g + 30 g PIKE
™ POST 40–50 g + 1,1 l U 46 M FLUID
















































™ POST 0,05–0,075 l + 5–7 g GLEAN 75 WG
™ POST 0,05–0,075 l + 26 g LOGRAN 20 WG
™ POST jar 0,1 l + 13 g MONITOR 75 WG + z (PO)
7
OBILNINY
časť 2/9
Obsah účinnej látky
v l (kg) prípravku
Obmedzenie
PHO|Včely|SPe
HRAC
Zástupca
Formulácia
Herbicíd
Obilnina
Termín aplikácie
>>>
Max. počet aplikácií
za vegetáciu
OBILNINY OZIMNÉ | HERBICÍDY
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 4 listov do konca odnožovania
(BBCH 14–29)
480 g/l dicamba
O SL
• Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy,
Syngenta
lipkavec do 4. praslenu, pichliač 4–6 listov,
pupenec dĺžka výhonu cca 20 cm
Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,125 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
™ POST 0,1 l + 7 g GLEAN 75 WG
Dávka prípravku
na 1 ha/postreková
kvapalina
Ochranná doba (dni)
BANVEL 480 S
BARCLAY HURLER 200
200 g/l fluroxypyr
O
Sumi Agro
SL
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jeseň, jar od 3 listov do 2. kolienka
(BBCH 13–32)
• Lipkavec ničí vo všetkých fázach
™ 0,125 l/200–400 l
54 g/kg florasulam,
714 g/kg tritosulfuron
PHO|SPe
B
B
BASF
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST od 3 listov až vlajkový list plne rozvinutý
WG
(BBCH 13–39)
• Aktívne rastúce buriny
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín

C
pôda:list
%
Reziduálna
účinnosť
10–25 °C
4
5:95
10–23 °C
2
0:100
0
™ POST 0,125 l + 15–25 g GRANSTAR 75 WG
™ POST 0,125 l + 20–30 g GRODYL 75 WG
1
Odporúčané kombinácie: ™ POST CCC, DAM 390
™ POST 0,5 l + 1,5–2,0 l herbicídy na báze isoproturonu
BIATHLON 4D
Podmienky pre aplikáciu
Príjem
účinnej látky
1,0 l/200–400 l
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
™ POST jar 0,5 l + 1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, AMINEX 500 SL
™ POST jar 0,8 l + 0,7–1,0 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
1
0,04–0,07 kg + 1,0 l
DASH/100–400 l
• Funguje za chladu aj pri
premenlivých poveternostných
podmienkach
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
5–23 °C
2
5:95
Niekoľko dní
1
45 g + 0,1 % TREND
90/200–400 l
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
8–25 °C
2
20:80
BIPLAY SX
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
111 g/kg metsulfuron-methyl,
B
 POST jar od 2 listov do 2. kolienka (BBCH 12–32)
222 g/kg tribenuron-methyl
B SG • Dvojklíčnolistové buriny 2–4 pravé listy, lipkavec
do 3. praslenu
DuPont (MV-servis)
Kombinácie: ™ POST 25–45 g + 1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, AMINEX 500 SL
BIPLAY STAR
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST od 4 listov do 2. kolienka (BBCH 14–32)
• Dvojklíčnolistové buriny 2–4 pravé listy, lipkavec
ničí vo všetkých fázach
BIPLAY SX + STARANE 250 EC
B, B, O
DuPont (MV-servis)
BIZON
100 g/l diflufenican,
F
3,75 g/l florasulam,
B
15 g/l penoxsulam
B
PHO|SPe
Dow AgroSciences
SC
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jeseň od 1. listu do konca odnožovania
(BBCH 11–29)
• Metlička do 2 listov, dvojklíčnolistové buriny
2–10 listov
™ POST 25–45 g + 0,7–1,0 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
1
1
30 g + 0,4 l + 0,1 % TREND 90
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
10–25 °C
2
1,0 l/150–300 l
• Aplikácia je možná do doby, kedy
teploty trvalo klesajú pod 5 °C,
alebo vegetácia bola ukončená
celodennými mrazmi
• Teplo a vyššia vzdušná vlhkosť
urýchľujú účinok
5–25 °C
1
80:20
6 měsíců
1,0–1,5 l/400–600 l
• Kontaktný herbicíd, použiť vyššiu
dávku vody
• Vyššia teplota podporuje účinnosť
7–23 °C
2
0:100
0
7–23 °C
1
0:100
0
5–23 °C
2
70:30
2–3 mesiace
10–23 °C
2
5:95
Niekoľko dní
Odporúčané kombinácie: ™ POST + insekticídy
Pšenica ozimná. jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jeseň, jar od 2 listov do začiatku steblovania
(BBCH 12–30)
• Dvojklíčnolistové buriny 2–4 pravé listy
Odporúčané kombinácie: ™ POST 1,0–1,5 l + 1,5–2,0 l herbicídy na báze isoproturonu
™ POST 1,0 l + 1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, AMINEX 500 SL
BROMOTRIL 25 SC
250 g/l bromoxynil
C
Agrovita
SC
™ POST 1,0 l + 0,7–1,0 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
™ POST 1,0 l + 0,125 l BANVEL 480 S
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
225 g/l bromoxynil
C EC  POST jeseň, jar od 2 listov do začiatku steblovania
(BBCH 12–30)
SPe
Sumi Agro
• Dvojklíčnolistové buriny 2–4 pravé listy
Odporúčané kombinácie: ™ POST 1,0–1,25 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
BUCTRIL EXTRA
CALIPURON 500 SC
500 g/l isoproturon
C
Arysta
SC
Pšenica ozimná
 PRE do 2 dní po sejbe
 POST jeseň, jar od 3 listov do konca odnožovania
(BBCH 13–29)
• Metlička opt. 2–3 listov, dvojklíčnolistové buriny
2–6 listov
1,0–1,5 l/400–600 l
• Kontaktný herbicíd, použiť vyššiu
dávku vody
• Vyššia teplota podporuje účinnosť
™ POST 1,0 l + 0,6–1,0 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC
1
Odporúčané kombinácie: ™ DAM 390, CCC, fungicídy, insekticídy
™ POST jar 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, AMINEX 500 SL
™ POST jar 1,5–2,0 l + 0,7–1,0 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
™ POST jar 1,5–2,0 l + 0,1–0,2 l BANVEL 480 S
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca steblovania
300 g/l clopyralid
O SL
(BBCH 14–39)
• Dvoukl. buriny max. 6 listov, pichliač od listovej
Arysta
ružice do predlžovania kvetnej byle
Odporúčané kombinácie: ™ POST jar 0,3 l + 1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, AMINEX 500 SL
™ POST jar 0,3 l + 0,7–1,0 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
• Vyššiu dávku použiť na ťažkých
pôdach, prípadne so silným
výskytom burín
1,5–2,0 l/200–400 l
• Slabé zrážky po aplikácii podporujú
účinnosť
• Neaplikovať v dobe, keď sa očakávajú
teploty pod bodom mrazu
™ POST 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
™ POST 1,5 l + 0,25 l DELFIN, LEGATO 500 SC
™ POST 1,5–2,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG
™ POST 1,5–2,0 l + 15–25 g GRANSTAR 75 WG
CLIOPHAR 300 SL
0,3–0,4 l/300–600 l
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
™ POST 0,3 l + 1,0–1,25 l BROMOTRIL 25 SC
™ POST 0,3 l + 0,5–0,8 l ESTERON
8
Mak vlčí
Mrlík
Nevädza poľná
Nezábudka roľná
Pakosty
Pohánkovec ovíjavý
Peniažtek roľný
Repka výmrv
Rumančeky
Slnečnica výmrv
Veronika perzská













Štiavec
Lipkavec obyčajný

Pupenec roľný
Kapsička pastierska

Pichliač roľný
Hviezdica prostredná

Palina obyčajná
Horčiak

Lucerna siata
Hluchavky

Zemedym lekársky
Fialka roľná

















Úhorník
Drchnička roľná

Pýr plazivý
špecialista, prípravok určený výhradne proti škodlivému činiteľovi,  výborná 90–100 %,  dobrá 80–90 %,  slabá 60–80 %,  nedostatočná alebo neúčinkuje
Stoklas
Metlička obyčajná

™ POST 0,125 l + 26 g LOGRAN 20 WG
™ POST 0,125 l + 0,3–0,4 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC





















™ POST 1,0 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
™ POST jar 0,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG






™ POST 0,5 l + 20 g GRANSTAR 75 WG




















































™ POST 25–45 g + 60 g ATTRIBUT (PO,R,T)









™ POST 25–45 g + 20–30 g GRODYL 75 WG











































































™ POST 1,0–1,25 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
™ POST 1,0 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC














































™ POST jar 1,5–2,0 l + 20–30 g GRODYL 75 WG
™ POST 1,5–2,0 l + 150–180 g LINTUR PREMIUM
™ POST 1,5–2,0 l + 26 g LOGRAN 20 WG
™ POST 1,5–2,0 l + 1,0 l OPTICA






™ POST 1,5–2,0 l + 1,5–2,5 l OPTICA TRIO
™ PRE/SPOST 1,0–1,5 l + 60 g PLEDGE 50 WP
™ POST 1,5–2,0 l + 0,3–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC
™ POST jar 1,5–2,0 l + 1,1–1,4 l U 46 M FLUID









™ POST 0,3 l + 20 g GRANSTAR 75 WG
9









OBILNINY
časť 3/9
Obsah účinnej látky
v l (kg) prípravku
Obmedzenie
PHO|Včely|SPe
HRAC
Zástupca
CORELLO
75 g/kg pyroxsulam
B
Dow AgroSciences
Formulácia
Herbicíd
Obilnina
Termín aplikácie
Pšenica ozimná, tritikale, raž
 POST jeseň (cca do konca októbra), jar od 3. listu
WG
obilniny do 2. kolienka (BBCH 13–32)
• Buriny 2–10 pravých listov
>>>
Max. počet aplikácií
za vegetáciu
OBILNINY OZIMNÉ | HERBICÍDY
1
Dávka prípravku
na 1 ha/postreková
kvapalina
Podmienky pre aplikáciu
Ochranná doba (dni)
125 g/200–400 l
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Jesenné aplikácie cca do konca
októbra, je nutné, aby aspoň 10 dní
po aplikácii denné teploty vystúpili
nad 12 ° C
• Vhodný pre skoré jarné aplikácie
- účinok sa dostavuje aj pri nižších
teplotách
0,5 l/300–400 l
• Primerané zrážky po aplikácii
podporujú účinnosť
• Dostatočne hlboko zasiate obilniny
COUGAR FORTE
Pšenica ozimná, tritikale, raž, jačmeň ozimný
280 g/l diflufenican,
F
SC
 PRE, POST jeseň aplikácia kedykoľvek od sejby
280 g/l flufenacet
K
• Lipkavec 1 praslen
PHO|SPe
Bayer
Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,5 l + 10–15 g GRODYL 75 WG (prerastené buriny)
™ POST 0,5 l + 0,12 l SEKATOR OD (prerastené buriny)
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale
DELFIN
500 g/l diflufenican
F SC  PRE, POST jeseň od 1. listu do konca odnožovania
(BBCH 11–29)
SPe
Agro Aliance
• Metlička do začiatku odnožovania
Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,25 l + 1,5 l herbicídy na báze isoproturonu
• Dobre pripravená pôda s drobnohrudkovitou štruktúrou, aplikácia
0,25 l/200–400 l
za vlhkých podmienok
• Zrná dobre prikryté pôdou
™ POST 0,25 l + 7–10 g GLEAN 75 WG
SL
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca odnožovania
(BBCH 14–29)
• Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy
SL
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 4 listov do konca odnožovania
(BBCH 14–29)
• Dvojklíčnolistové buriny do 2–4 listy
DESORMONE LIQUID 60 SL
600 g/l 2,4-D (DMA soľ)
PHO
O
F&N Agro
1
1,0 l/400–500 l
Odporúčané kombinácie: ™ DAM 390
O
F&N Agro
1
Odporúčané kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST 1,0 l + 50 g AURORA 40 WG (PO)
™ POST 0,7 l + 25–45 g BIPLAY SX
DICOPUR M 750
750 g/l MCPA (DMA soľ)
PHO
O
F&N Agro
SL
0,7–1,0 l/200–400 l
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 4 listov do konca odnožovania
(BBCH 14–29)
• Dvojklíčnolistové buriny do 2–4 listy
0,7–1,0 l/200–400 l
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca odnožovania
(BBCH 14–29)
• Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy
Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,5–0,8 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
300 g/l bifenox,
C
370 g/l MCPP-D
O SC
PHO
Agrovita
Odporúčané kombinácie: ™ POST DAM 390
Od 5 °C
Až 6 mesiacov
Od 5 °C
4
8 týždňov
10–23 °C
4
5:95
1–2 týždne
GALERA
SL
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
10–23 °C
4
5:95
Niekoľko dní
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
10–23 °C
4
5:95
Niekoľko dní
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
10–23 °C
3
5:95
1–2 týždne
™ POST 0,5 l + 0,4–0,5 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný
 POST jeseň, jar od 4 listov do konca odnožovania
(BBCH 14–29)
Pšenica ozimná, pšenica tvrdá, jačmeň
ozimný, tritikale, raž ozimná
FLUROSTAR 200
 PO, JO: POST od 2 listov do konca steblovania
200 g/l fluroxypyr
O EC
(BBCH 12–39)
 PT, RO, T: POST od 2 listov do 1. kolienka
Belchim
(BBCH 12–31)
• Lipkavec ničí vo všetkých fázach
Odporúčané kombinácie: V tritikale nepoužívať TM s inými herbicídmi
O
O
Dow AgroSciences
0,6–0,8 l/400–500 l
EC
EXEL D+
267 g/l clopyralid,
67 g/l picloram
7–25 °C
2
™ POST 0,7 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
™ POST 0,7 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
™ POST 0,7–0,9 l + 26 g LOGRAN 20 WG
ESTERON
O
Dow AgroSciences
Reziduálna
účinnosť
™ POST 0,7 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
™ POST 0,7 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
™ POST 0,7–0,9 l + 5–7 g GLEAN 75 WG
Odporúčané kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST 1,0 l + 40–50 g AURORA 40 WG (PO)
™ POST 0,7 l + 25–45 g BIPLAY SX
905 g/l 2,4-D
PHO
pôda:list
%
™ POST 1,0 l + 40–50 g AURORA 40 WG (PO)
DICOHERB M 750
750 g/l MCPA (DMA soľ)
PHO|SPe
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín

C
Príjem
účinnej látky
1
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca steblovania
(BBCH 14–39)
• Dvojklíčnolistové buriny klíčne listy–1 pár pravých
listov
10
2,0 l/200–400 l
• Neošetrovať 12 hodín pred predpokladaným dažďom
1,0 l/200–400 l
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
10–23 °C
2
0:100
0
0,35 l/200–400 l
• Teplo, vlhko a aktívny rast burín
podporujú účinok
10–25 °C
1
10:90
Slnečnica výmrv
Veronika perzská
Úhorník
Zemedym lekársky




















Štiavec
Rumančeky

Pupenec roľný
Repka výmrv

Pichliač roľný
Peniažtek roľný

Palina obyčajná
Pohánkovec ovíjavý

Lucerna siata
Pakosty

Nezábudka roľná

Nevädza poľná

Mrlík
Kapsička pastierska

Mak vlčí
Hviezdica prostredná

Lipkavec obyčajný
Horčiak

Hluchavky

Fialka roľná
Pýr plazivý

Drchnička roľná
Stoklas
špecialista, prípravok určený výhradne proti škodlivému činiteľovi,  výborná 90–100 %,  dobrá 80–90 %,  slabá 60–80 %,  nedostatočná alebo neúčinkuje
Metlička obyčajná












Jeseň

Jar






































™ PRE/POST 0,2 l + 3,0–4,0 l PENDIGAN 330 EC (PO)








































































™ POST 0,7 l + 20 g GRANSTAR 75 WG
™ POST 0,7 l + 20–30 g GRODYL 75 WG (JO,PO,R)
™ POST 0,7–0,9 l + 26 g LOGRAN 20 WG






™ POST 0,9–1,0 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC








™ POST 0,7–0,9 l + 5–7 g GLEAN 75 WG
™ POST 0,7 l + 20 g GRANSTAR 75 WG
™ POST 0,7 l + 20–30 g GRODYL 75 WG (JO,PO,R)




















™ POST 1,0 l + 30 g PIKE
™ POST 0,9–1,0 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC








































11







































OBILNINY
časť 4/9
Obsah účinnej látky
v l (kg) prípravku
Obmedzenie
PHO|Včely|SPe
HRAC
Zástupca
Formulácia
Herbicíd
ACCURATE DELTA
600 g/kg diflufenican,
60 g/kg metsulfuron-methyl
F
B
Arysta
WG
Obilnina
Termín aplikácie
Jačmeň jarný
 POST od 1. odnože až do konca odnožovania
(BBCH 21–29)
• Dvojklíčnolistové buriny opt. do 2 pravých listov
>>>
Max. počet aplikácií
za vegetáciu
OBILNINY JARNÉ | HERBICÍDY
1
Dávka prípravku
na 1 ha/postreková
kvapalina
Ochranná doba (dni)
70–100 g/200–400 l
70 g buriny do 4 listov, 100 g
buriny do 6 listov
AGRITOX 50 SL
Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos
500 g/l MCPA (DMA soľ)
O SL  POST od 4 listov do konca odnožovania (BBCH 14–29)
1
• Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy
PHO|SPe
Agro Aliance
Odporúčané kombinácie: ™ POST DAM 390, CCC
™ POST 1,0–1,5 l + 1,5–2,0 l ARELON 500 SC (JJ), CALIPURON 500 SC (JJ), TOLIAN 3G (JJ)
Podmienky pre aplikáciu
1,5 l/300–400 l
200 g/kg metsulfuron-methyl
B
DuPont (MV-servis)
1
Odporúčané kombinácie: ™ POST 25–30 g + 1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, AMINEX 500 SL
ALLY PLUS
20 % metsulfuron-methyl
+ 600 g MCPP-P
(ALLY 20 SX + SK-600)
DuPont (MV-servis)
Reziduálna
účinnosť
5–25 °C
60:40
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
10–23 °C
4
5:95
Niekoľko dní
10–23 °C
4
5:95
Niekoľko dní
™ POST 1,0–1,5 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
™ POST 1,0–1,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (JJ,O)
Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
750 g/l MCPA (DMA soľ)
O SL  POST od 4 listov do konca odnožovania (BBCH 14–29)
0,7–0,9 l/200–400 l
• Aktívny rast burín
•
Dvojklíčnolistové
buriny
2–4
listy
PHO
Arysta
Odporúčané kombinácie: ™ POST DAM 390, CCC
™ POST 0,7–1,0 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
™ POST 0,7–1,0 l + 1,5–2,0 l ARELON 500 SC (JJ), CALIPURON 500 SC (JJ), TOLIAN 3G (JJ) ™ POST 0,7–1,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (JJ,O)
™ POST 0,7–1,0 l + 40–50 g AURORA 40 WG (JJ)
™ POST 0,7–1,0 l + 20 g GRANSTAR 75 WG (JJ,PJ)
Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos
 POST od 3 listov do konca odnožovania (BBCH 13–29)
WG
• Dvojklíčnolistové buriny od fázy klíčnych listov do
6 pravých listov, metlička do 3 listov
pôda:list
%
• Pre urýchlenie účinnosti sa odporúča TM so zmáčadlom
AGROXONE
ALLY 20 SX

C
Príjem
účinnej látky
30–40 g + 0,1% TREND
90/200–400 l
5–23 °C
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
30 g dvojklíčnolistové buriny
• Aktívny rast burín
2
40 g metlička + dvojklíčnolistové buriny
™ POST 25–30 g + 0,7–1,0 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos
 POST od 4 listov do konca odnožovania (BBCH 14–29)
• Lipkavec do 6 praslenov, vysoká účinnosť na fialky,
hluchavky, veroniky
1
25 g + 1,3 l/200–400 l
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
10–23 °C
4
Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos
 POST od 4 listov do konca odnožovania (BBCH 14–29)
• Lipkavec ničí vo všetkých fázach
1
30 g + 0,3 l + 0,1 % TREND 90
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
10–25 °C
2
Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos
 POST jar od 4 listov do konca odnožovania
(BBCH 14–29)
• Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy
1
1,5–1,9 l/300–400 l
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
10–23 °C
4
ALLY STAR
20% metsulfuron methyl
+ 250 g fluroxypyr
(ALLY 20 SX + STARANE 250 EC)
DuPont (MV-servis)
AMINEX 500 SL
500 g/l MCPA (DMA soľ)
PHO
O
Agrofert
SL
Odporúčané kombinácie: ™ POST DAM 390, CCC
™ POST 1,0–1,5 l + 1,5–2,0 l ARELON 500 SC (JJ), CALIPURON 500 SC (JJ), TOLIAN 3G (JJ)
ARELON 500 SC
500 g/l isoproturon
SPe
C
MV-servis
SC
Jačmeň jarný
 POST od 3 listov do konca odnožovania
(BBCH 13–29)
• Metlička do max. 3 listov, dvojklíčnolistové buriny
do 4–6 listov
1
Odporúčané kombinácie: ™ POST 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, AMINEX 500 SL
5:95
Niekoľko dní
™ POST 1,0–1,5 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
™ POST 1,0–1,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (JJ,O)
• Vyššiu dávku použiť na ťažkých
pôdach, prípadne so silným
výskytom burín
5–23 °C
1,5–2,0 l/200–400 l
• Slabé zrážky po aplikácii podporujú
2
účinnosť
• Neaplikovať v dobe, keď sa očakávajú
teploty pod bodom mrazu
™ POST 1,5–2,0 l + 0,7–1,0 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
70:30
2–3 mesiace
ARRAT
Jačmeň jarný, ovos
500 g/kg dicamba,
O
250 g/kg tritosulfuron
B WG  POST od 3 listov do konca odnožovania (BBCH 13–29)
• Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy
PHO|Spe
BASF
Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,2 kg + 0,1–0,125 l BREJK-TRU (zmáčadlo)
0,15 kg/200–400 l
Pšenica jarná
 POST od 3 listov do konca odnožovania (BBCH 13–29)
700 g/kg propoxycarbazone-sodium B WG • Metlička, psiarka roľná od vzídenia do zač. odnož.
• Pýr od 4. listu do konca odnožovania
Bayer
(účinkuje i na podzemky)
Odporúčané kombinácie: ™ POST 60 g + 1,0 l MERO STEFES, 0,1% TREND 90
™ POST 60 g + 15–20 g GRODYL 75 WG
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Dostatočná pôdna vlhkosť podpo60 g/200–400 l
ruje pôdny účinok herbicídu
• Špecialista proti pýru - ničí aj
podzemky
™ POST 60 g + 0,8 l MUSTANG FORTE
™ POST 60 g + 0,12 l SEKATOR OD
ATTRIBUT
Jačmeň jarný
 POST od 3 listov do do začiatku stĺpkovania
400 g/kg carfentrazone-ethyl
E WG
(BBCH 13–30)
• Lipkavec do 3 praslenov, dvojklíčnolistové buriny
F&N Agro
do 4 listov
Odporúčané kombinácie: ™ POST 40–50 g + 1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, AMINEX 500 SL
™ POST 40–50 g + 0,7–1,0 l AGROXONE, DICOPUR M 750, DICOHERB M 750
™ POST 40–50 g + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
AURORA 40 WG
50 g/200–400 l
• Slnečné a suché počasie podporuje
a urýchľuje účinok
™ POST 40–50 g + 1,0 l DESORMONE LIQUID
™ POST 40–50 g + 7 g GLEAN 75 WG
™ POST 40–50 g + 20 g GRANSTAR 75 WG
22
7–23 °C
4
10:90
5–23 °C
2
30:70
2–3 týždne
(1)5–23
°C
1
0:100
0
Metlička obyčajná
Ovos hluchý
Pýr plazivý
Fialka roľná
Hluchavky
Horčiak
Hviezdica prostredná
Kapsička pastierska
Konopnica napuchnutá
Lipkavec obyčajný
Mak vlčí
Mliečnik kolovratcový
Mrlík
Nevädza poľná
Pakosty
Pohánkovec ovíjavý
Peniažtek roľný
Reďkev ohnicová
Repka výmrv
Rumančeky
Slnečnica výmrv
Úhorník
Veroniky
Viky
Zemedym lekársky
Palina obyčajná
Pichliač roľný
Pupenec roľný
Štiavec
špecialista, prípravok určený výhradne proti škodlivému činiteľovi,  výborná 90–100 %,  dobrá 80–90 %,  slabá 60–80 %,  nedostatočná alebo neúčinkuje
Ježatka kuria





































































™ POST 1,0–1,5 l + 15–20 g GRANSTAR 75 WG (JJ,PJ)
™ POST 1,0–1,5 l + 15–20 g GRODYL 75 WG (JJ)







™ POST 1,0–1,5 l + 26 g LOGRAN 20 WG (JJ,PJ)
™ POST 1,0–1,5 l + 0,3–0,8 l STARANE 250 EC









™ POST 0,7–1,0 l + 15–20 g GRODYL 75 WG (JJ)
™ POST 0,7–1,0 l + 26 g LOGRAN 20 WG (JJ, PJ)
™ POST 0,7–1,0 l + 1,0 l OPTICA, SK-600













™ POST 0,7–1,0 l + 0,3–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC








™ POST 25–30 g + 1,5 l SK-600






















™ POST 25–30 g + 0,3 l STARANE 250 EC


















































































™ POST 1,0–1,5 l + 15–20 g GRANSTAR 75 WG (JJ,PJ)
™ POST 1,0–1,5 l + 15–20 g GRODYL 75 WG (JJ)





™ POST 1,0–1,5 l + 26 g LOGRAN 20 WG (JJ,PJ)
™ POST 1,0–1,5 l + 0,3–0,8 l STARANE 250 EC

















































































™ POST 1,5–2,0 l + 1,0 l HERBOXONE


















™ POST 60 g + 0,3 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC







™ POST 40–50 g + 15–20 g GRODYL 75 WG
™ POST 40–50 g + 120–150 g LINTUR PREMIUM
™ POST 40–50 g + 26 g LOGRAN 20 WG



™ POST 40–50 g + 1,0 l OPTICA, SK-600
™ POST 40–50 g + 30 g PIKE
™ POST 40–50 g + 0,12 l SEKATOR OD
23
OBILNINY
časť 1/5
Obsah účinnej látky
v l (kg) prípravku
Obmedzenie
PHO|Včely|SPe
HRAC
Zástupca
Formulácia
Herbicíd
Obilnina
Termín aplikácie
Jačmeň jarný
 POST od 2. listu do fázy objavenia sa jazýčka na
EC
vlajkovom liste (BBCH 12–39)
• Ovos hluchý, metlička od 2 listov do 3. kolienka
Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,75–1,0 l + prípravky s obsahom fluroxypyr, florasulam
>>>
Max. počet aplikácií
za vegetáciu
OBILNINY JARNÉ | HERBICÍDY
Dávka prípravku
na 1 ha/postreková
kvapalina
Ochranná doba (dni)
AXIAL 050 EC
50 g/l pinoxaden
PHO
A
Syngenta
1
Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos
 POST od 4 listov do konca odnožovania
480 g/l dicamba
O SL
(BBCH 14–29)
• Dvojklíčnolistové buriny 2.–4. pravý list,
Syngenta
lipkavec do 4. praslenu
Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,125 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC
BARCLAY HURLER 200
200 g/l fluroxypyr
O
Sumi Agro
SL
54 g/kg florasulam,
714 g/kg tritosulfuron
PHO|SPe
B
B
BASF
WG
Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos
 POST od 3 listov až vlajkový list plne rozvinutý
(BBCH 13–39)
• Aktívne rastúce buriny
Reziduálna
účinnosť
• Nižšia dávka pri skorom jarnom
ošetrení, vyššia dávka v neskorších
rastových fázach burín
1–25 °C
1
0:100
0
™ 0,125 l/200–400 l
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
10–25 °C
4
5:95
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
10–23 °C
2
0:100
0
™ POST 0,1 l + 7 g GLEAN 75 WG
1
Odporúčané kombinácie: ™ CCC, DAM 390
™ POST 0,6–0,75 l + 1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, AMINEX 500 SL
BIATHLON 4D
pôda:list
%
0,75–1,0 l/200–400 l
BANVEL 480 S
Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos
 POST od začiatku odnožovania do začiatku
steblovania (BBCH 21–30)
• Lipkavec ničí vo všetkých fázach

C
Podmienky pre aplikáciu
Príjem
účinnej látky
0,75 l/200–400 l
™ POST 0,6–0,75 l + 0,7–1,0 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
™ POST 0,6 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC
1
0,04–0,07 kg + 1,0 l
DASH/100–400 l
• Funguje za chladu aj pri
premenlivých poveternostných
podmienkach
• Teplo, vlhko podporuje účinnosť
5–23 °C
2
5:95
Niekoľko dní
1
25–45 g + 0,1 % TREND
90/200–400 l
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
8–25 °C
2
20:80
BIPLAY SX
Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos
111 g/kg metsulfuron-methyl,
B
 POST jar od 2 listov do 2. kolienka (BBCH 12–32)
SG
222 g/kg tribenuron-methyl
B
• Dvojklíčnolistové buriny 2–4 pravé listy,
lipkavec do 3. praslenu
DuPont (MV-servis)
Odporúčané kombinácie: ™ POST 45 g + 0,1% TREND 90 (zmáčadlo)
BIPLAY STAR
Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos
 POST od 4 listov do 2. kolienka (BBCH 14–32)
• Lipkavec ničí vo všetkých fázach
BIPLAY SX + STARANE 250 EC
DuPont (MV-servis)
™ POST 25 g + 0,3 l STARANE 250 EC + z
1
Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos
 POST od 2 listov do začiatku steblovania obilniny
(BBCH 12–30)
• Dvojklíčnolistové buriny 2–4 pravé listy
Odporúčané kombinácie: ™ POST 1,0 l + 1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, AMINEX 500 SL
™ POST 1,0 l + 0,7–1,0 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
25 g + 0,3 l + 0,1% TREND 90
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
10–25 °C
2
1,0–1,5 l/400–600 l
• Kontaktný herbicíd, použiť vyššiu
dávku vody
• Vyššia teplota podporuje účinnosť
7–23 °C
2
0:100
0
7–23 °C
2
0:100
0
BROMOTRIL 25 SC
250 g/l bromoxynil
C
Agrovita
SC
™ POST 1,0 l + 0,125 l BANVEL 480 S
™ POST 1,0–1,25 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos
 POST od 2 listov do začiatku steblovania obilniny
(BBCH 12–30)
• Dvojklíčnolistové buriny 2–4 pravé listy
Odporúčané kombinácie: ™ POST 1,0–1,25 l + 0,3 l LONTREL 300
BUCTRIL EXTRA
225 g/l bromoxynil
SPe
C
Sumi Agro
SC
CALIPURON 500 SC
500 g/l isoproturon
C
Arysta
SC
Jačmeň jarný
 POST od 3 listov do konca odnožovania
(BBCH 13–29)
• Metlička do max. 3 listov, dvojklíčnolistové buriny
do 4–6 listov
1,0–1,5 l/400–600 l
™ POST 1,0 + 0,3–0,8 l STARANE 250 EC
1
Odporúčané kombinácie: ™ POST 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, AMINEX 500 SL
Pšenica jarná, jačmeň jarný
 POST od 4 listov do konca steblovania (BBCH 14–39)
• Dvoukl. buriny max. 6 listov, pichliač od listovej
ružice do predlžovania kvetnej byle
Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,3 l + 1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, AMINEX 500 SL
™ POST 0,3 l + 0,7–1,0 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
• Vyššiu dávku použiť na ťažkých
pôdach, prípadne so silným
výskytom burín
5–23 °C
1,5–2,0 l/200–400 l
• Slabé zrážky po aplikácii podporujú
2
účinnosť
• Neaplikovať v dobe, keď sa očakávajú
teploty pod bodom mrazu
™ POST 1,5–2,0 l + 0,7–1,0 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
CLIOPHAR 300 SL
300 g/l clopyralid
O
Arysta
SL
DELFIN
500 g/l diflufenican
SPe
F
Agro Aliance
SC
DESORMONE LIQUID 60 SL
600 g/l 2,4-D (DMA soľ)
O SL
PHO
F&N Agro
Odporúčané kombinácie: ™ DAM 390, CCC
Pšenica jarná, jačmeň jarný
 PRE, POST jeseň od 1. listu do konca odnožovania
(BBCH 11–29)
• Metlička do začiatku odnožovania
• Kontaktný herbicíd, použiť vyššiu
dávku vody
• Vyššia teplota podporuje účinnosť
0,3–0,4 l/300–600 l
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
70:30
2–3 mesiace
10–23 °C
2
5:95
Niekoľko dní
™ POST 0,3 l + 40–50 g AURORA 40 WG (JJ)
™ POST 0,3 l + 1,0–1,25 l BROMOTRIL 25 SC
1
Pšenica jarná, jačmeň jarný
 POST od 4 listov do konca odnožovania (BBCH 14–29)
• Dvojklíčnolistové buriny do 2–4 listy
0,25 l/200–400 l
• Dobre pripravená pôda s drobnohrudkovitou štruktúrou, aplikácia
za vlhkých podmienok
• Zrná dobre prikryté pôdou
Od 5 °C
4
8 týždňov
1,0 l/400–500 l
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
10–23 °C
4
5:95
1–2 týždne
™ POST 1,0 l + 40–50 g AURORA 40 WG (JJ)
24
Konopnica napuchnutá
Lipkavec obyčajný
Mak vlčí
Mliečnik kolovratcový
Mrlík
Nevädza poľná
Pakosty
Pohánkovec ovíjavý
Peniažtek roľný
Reďkev ohnicová
Repka výmrv
Rumančeky
Slnečnica výmrv





































™ POST 0,125 l + 26 g LOGRAN 20 WG (JJ,PJ)






Štiavec
Kapsička pastierska

Pupenec roľný
Hviezdica prostredná

Pichliač roľný
Horčiak

Palina obyčajná
Hluchavky

Zemedym lekársky
Fialka roľná

Viky
Pýr plazivý

Veroniky
Ovos hluchý

Úhorník
Metlička obyčajná
špecialista, prípravok určený výhradne proti škodlivému činiteľovi,  výborná 90–100 %,  dobrá 80–90 %,  slabá 60–80 %,  nedostatočná alebo neúčinkuje
Ježatka kuria























™ POST 0,125 l + 0,3–0,4 l STARANE 250 EC



















™ POST 0,3–0,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (JJ, O)
™ POST 0,3–0,5 l + 20 g GRANSTAR 75 WG (JJ, PJ)





























































































































































































™ POST 1,0 l + 0,3–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC































™ POST 1,5–2,0 l + 1,0 l HERBOXONE






™ POST 0,3 l + 0,5–0,8 l ESTERON
™ POST 0,3 l + 20 g GRANSTAR 75 WG
























™ POST 1,0 l + 26 g LOGRAN 20 WG
25




OBILNINY
časť 2/5
Download

Obsah a ukážka (PDF)