Detský časopis Adamko
časopis pre deti,
ktoré chcú vedieť viac
Primárna cieľová skupina:
deti vo veku od 6 do 9 rokov.
Deti majú schopnosť zapamätať
si postavičky a logá, ktoré ich
zaujmú hravým a kreatívnym
spôsobom. Takisto majú možnosť
rodičom priamo ukázať, po čom
ich srdiečko túži. Časopis hravým
štýlom približuje deťom aj témy
ako sú životné prostredie,
starostlivosť o zdravie, slušné
správanie, vzťahy.
Sekundárna cieľová skupina:
rodičia a pedagógovia.
Veľká skupina predplatiteľov
na základných školách a škôlkach,
učitelia hravo nadväzujú na
pedagogické učivo.
Možnosti:
reklama, PR, interaktívna inzercia,
vkladačky, fóliovanie, sponzoring,
product placement a i.
Špeciálne marketingové
projekty – na vyžiadanie
Pravidelné rubriky:
 Rozprávky
 Básničky
 Angličtina s Teddym
 Pre šikovné ručičky
 Maľované čítanie
 Hádanky
 Popletené vety
 Farbičkovo
 Listáreň
 a veľa ďalších zaujímavých tém
Názov: Ročník: Periodicita: Počet čísel ročne: Tlačený náklad: Predplatitelia: Počet strán: Formát: Väzba: Farebnosť: Cena výtlačku: Papier vnútro: Stredová príloha: Obálka: Adamko
XI. jedenásty
mesačník
10
34 tisíc
13,5 tisíc – veľká časť
v základných školách
36
210 x 278 mm
V1
4+4
1,10 Eur
80 g BO
250 g BO
115 g NL
2
FEBRUÁR
2014
ročník X.
VŠ E T KO
NAJLEPŠIE!
Karnevalová
maska z papiera
Prečo sú
mravce
zaujímavé?
Osláv s nami
100
Snehuliakovské
hlavolamy
-té
vydanie a vyhraj
SUPER CENY!
STREDOVÁ PRÍLOHA:
VYROB SI KORUNU
Cenník inzercie 2015
1/1
210 x278
1/2
210 x137
1/2
102 x 278
1/3
210 x 94
+ spadavka 5 mm
+ spadavka 5 mm
+ spadavka 5 mm
+ spadavka 5 mm
2 000 €
1 100 €
1 100 €
800 €
1/3
70x 278
1/4
210 x72
1/4
54 x278
1/4
102x 137
+ spadavka 5 mm
+ spadavka 5 mm
+ spadavka 5 mm
+ spadavka 5 mm
600 €
600 €
600 €
800 €
Harmonogram vychádzania 2015
číslo
02/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07-08/2015
09/2015
10/2015
11/2015
12/15-01/16
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl-August
September
Október
November
December-Január
termín dodania podkladov
expedícia
9.1.2015
9.2.2015
10.3.2015
10.4.2015
8.5.2015
4.6.2015
10.8.2015
10.9.2015
9.10.2015
9.11.2015
28.1.2015
25.2.2015
27.3.2015
27.4.2015
27.5.2015
19.6.2015
27.8.2015
28.9.2015
29.10.2015
26.11.2015
Poštová adresa: ORBIS IN, s.r.o., P. O. Box 39, 830 00 Bratislava 3
Adresa pre zásielky kuriérov a prevádzka: Adamko, ORBIS IN, s.r.o., Kladnianska 46, 821 05 Bratislava,
Tel: +421 / 2 / 43 42 62 68, Fax: +421 / 2 / 43 42 62 67, e-mail: [email protected]
Obchodné oddelenie:
Obchodná riaditeľka: Daniela Klamová, [email protected], 0903/227 456  Inzercia: Miroslava Gálová, [email protected], 0903/580 399
Download

Ponuka inzercie Adamko 2015