Detský časopis Adamko pôsobí na slovenskom trhu deviaty rok a za ten
čas si so svojimi malými čitateľmi vytvoril pevné priateľstvo.
Ponúka im presne to, čo deti od časopisu očakávajú a to je veľa zábavy,
hier, zaujímavostí a taktiež priateľské postavičky komunikujúce jednotlivé
rubriky. Deti prostredníctvom 36 plnofarebných strán získajú nielen
nové vedomosti, ale sa aj kreatívnym spôsobom zabavia.
Čitateľská skupina
Časopis je určený deťom od 6 do
9 rokov. Rodičia im pomáhajú pri
riešení komplikovanejších úloh,
rôznych zadaní a tým prehlbujú
vzájomnú komunikáciu.
Distribúcia
Celoslovenský predaj prostredníctvom
distribučných spoločností cez
stánky, obchodné siete. Priama
distribúcia do škôl a predplatiteľom.
(18 000 osôb – údaj ku koncu roka
2012 so stúpajúcou tendenciou.)
Prečo
P
č inzerovať
i
ť
Deti majú schopnosť zapamätať si
postavičky a logá, ktoré ich zaujmú
hravým a kreatívnym spôsobom.
Takisto majú možnosť rodičom priamo
ukázať, po čom ich srdiečko túži.
Pravidelné rubriky
rozprávky
 básničky
 angličtina s Teddym
 pre šikovné ručičky
 maľované čítanie
 hádanky
 popletené vety
 farbičkovo
 listáreň
 vtipy
 zaujímavosti
 veľa ďalších zaujímavých tém

Názov titulu: Adamko
časopis pre deti, ktoré chcú vedieť viac
Ročník: deviaty
Periodicita: mesačník
Počet čísel ročne: 10
Tlačený náklad: 38 tisíc
Predplatitelia: 18 000*
Počet strán: 36
Formát: 210 x 278 mm
Väzba: V1
Farebnosť: 4 + 4
Cena výtlačku: 0,93 Eur
Papier
Vnútro: 80 g BO
Stredová príloha: 250 g BO
Obálka: 115 g NL
Časopis Adamko,
Adamko Vydavateľstvo ORBIS IN
IN, ss.r.o.
ro
Poštová adresa: P. O. Box 39, 830 00 Bratislava 3
Adresa pre zásielky kuriérov a prevádzka: Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
Tel: +421 / 2 / 43 42 62 68, Fax: +421/ 2 / 43 42 62 67
e-mail: [email protected], http//: www.mamaaja.sk, Kontaktné osoby:
Miroslava Gálová mob: 0903/580 399, e-mail: [email protected]
Daniela Klamová mob: 0903/227 456, e-mail: [email protected]
Zuzana Trepková, mob: 0908/463 560, e-mail: [email protected]
Cenník inzercie pre rok 2013
Klasická inzercia
štvorfarebný inzerát
rozmer
pre celý
náklad v EUR
Ostatné formy inzercie
EUR bez DPH
Vkladanie letáku, brožúry bez určenej pozície
0,07
vnútorná strana
1/1
2 000
Vkladanie letáku, brožúry na presnú pozíciu
0,09
vnútorná strana
1/2
1 100
vnútorná strana
1/3
800
Nalepovanie letáku, vzorky na presnú
pozícu dovnútra časopisu (inzercia vo vnútri
podmienkou)
0,10
vnútorná strana
1/4
600
Páskovanie
0,12
4. strana obálky
1/1
2 320
3. strana obálky
1/1
2 120
0,15
2. strana obálky
1/1
2 200
Vkladanie vzorky, 3D predmetu, letáku,
brožúry na titulnú stranu vrátane fóliovania
(ak je inzercia v danom čísle)
V-gate
2/1
6 650
Vkladenie vzorky, 3D predmetu, letáku, brožúry
vrátane fóliovania (bez inzercie v danom čísle)
0,17
obáková dvojstrana
2 str. obáky + 3 str. časopisu
2/1
vnútorná dvojstrana
2/1
4 150
Pri vkladaní bez fóliovania platia ceny pri gramáži do 50 g,
rozmeroch cca do 190 x 250 mm.
Vzorky a 3D predmety na titulnú stránku časopisu by nemali
presahovať rozmer 50 x 100 mm.
3 650
Pre PR články platia tie isté podmienky ako pre inzerciu
Storno poplatky / len písomnou formou
Zľavy
Reklamné agentúry
15 %
Do 4 týždňov pred uzávierkou
25 %
Počet opakovaní 3-4
2%
Do 3 týždňov pred uzávierkou
50 %
Počet opakovaní 5-6
4%
Do 2 týždňov pred uzávierkou
Min. 3 strany za rok
5%
Menej ako 2 týždne pred uzávierkou
Min. 5 strán za rok
7%
Min. 7 strán za rok
10 %
Zhotovenie grafického návrhu
+ 10 %
Min. 10 strán za rok
15 %
Presná pozícia
+ 15 %
75 %
100 %
Príplatky
Je vhodné konzultovať zvláštne formy inzercie v jednotlivých prípadoch na inzertnom
oddelení. Uvedené ceny sú bez DPH. Firma ORBIS IN je platcom DPH. Môžete si
uplatniť len jeden druh zľavy, (jedna zľava/jeden klient). Na vkladanie a nalepovanie
sa zľavy nevzťahujú. Vzorky vkladačiek a nalepovačiek je potrebné dodať do redakcie
v deň uzávierky predmetného čísla. Celý náklad vkladačiek a nalepovačiek je potrebné
dodať na miesto určenia 10 dní pred termínom vyjdenia predmetného čísla.
Faktúra za inzerciu je vystavovaná po jej uverejnení s termínom splatnosti
7 dní. Od prvoinzerentov požadujeme zálohovú platbu vo výške 100%
so splatnosťou totožnou s termínom uzávierky. Za omeškanie platby
účtujeme 0,1 % z ceny za každý deň omeškania po dobe splatnosti.
Kalkulácie pre všetky iné formáty a formy inzercií vám zašleme na
požiadanie.
Ročný harmonogram vychádzania časopisu v roku 2013
Číslo
Termín dodania podkladov
02/2013
Február
8.1.2013
28.1.2013
03/2013
Marec
11.2.2013
23.2.2013
04/2013
Apríl
11.3.2013
25.3.2013
05/2013
Máj
10.4.2013
25.4.2013
06/2013
Jún
13.5.2013
28.5.2013
07-08/2013
Júl-August
10.6.2013
21.6.2013
09/2013
September
9.8.2013
26.8.2013
10/2013
Október
13.9.2013
25.9.2013
11/2013
November
11.10.2013
25.10.2013
12/13-01/14
Decebmer-Január
12.11. 2013
26.11.2013
Časopis Adamko, Vydavateľstvo ORBIS IN, s.r.o.
Poštová adresa: P. O. Box 39, 830 00 Bratislava 3
Adresa pre zásielky kuriérov a prevádzka: Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
Tel: +421 / 2 / 43 42 62 68, Fax: +421/ 2 / 43 42 62 67
e-mail: [email protected], http//: www.mamaaja.sk, Kontaktné osoby:
Miroslava Gálová mob: 0903/580 399, e-mail: [email protected]
Daniela Klamová mob: 0903/227 456, e-mail: [email protected]
Zuzana Trepková, mob: 0908/463 560, e-mail: [email protected]
Časopis vychádza
Formáty inzercie
Štandardné formáty plošnej inzercie v sadzobnom obrazci (v rámiku)
1/1
190 x 254
1/2
190 x 125
1/2
92 x 254
Rozmery inzercie v časopise ADAMKO (mm)
V sadzobnom obrazci (v rámiku)
Celá strana na výšku
Polstrany na šírku
Polstrany na výšku
Jedna tretina na šíírku
Jedna tretina na výšku
Jedna štvrtina na šírku
Jedna štvrtina na výšku
Jedna štvrtina
1/3
190 x 82
1/3
60 x 254
1/4
44 x 254
1/4
190 x 60
(190 x 254)
(190 x 125)
(92 x 254)
(190 x 82)
(60 x 254)
(190 x 60)
(44 x 254)
(92 x 125)
1/4
92 x 125
Štandardné formáty plošnej inzercie na spadavku
Rozmery inzercie v časopise ADAMKO (mm)
1/1
210 x 278
1/2
210 x 137
1/2
102 x 278
Na spadavku
(+ 5 mm z príslušných strán, podľa umiestnenia inzercie)
Celá strana na výšku
Polstrany na šírku
Polstrany na výšku
Jedna tretina na šíírku
Jedna tretina na výšku
Jedna štvrtina na šírku
Jedna štvrtina na výšku
Jedna štvrtina
1/3
210 x 94
1/3
70 x 278
1/4
210 x 72
1/4
54 x 278
Čistý rozmer časopisu: 210 x 278 mm • Tlač: hárkový ofset • Farebnosť: CMYK
Podklady na mosičoch: CD, e-mail, FTP server • Formáty: PDF, JPG /300 dpi/, EPS, AI
Časopis Adamko, Vydavateľstvo ORBIS IN, s.r.o.
Poštová adresa: P. O. Box 39, 830 00 Bratislava 3
Adresa pre zásielky kuriérov a prevádzka: Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
Tel: +421 / 2 / 43 42 62 68, Fax: +421/ 2 / 43 42 62 67
e-mail: [email protected], http//: www.mamaaja.sk, Kontaktné osoby:
Miroslava Gálová mob: 0903/580 399, e-mail: [email protected]
Daniela Klamová mob: 0903/227 456, e-mail: [email protected]
Zuzana Trepková, mob: 0908/463 560, e-mail: [email protected]
(210 x 278) + spadavka
(210 x 137) + spadavka
(102 x 278) + spadavka
(210 x 94) + spadavka
(70 x 278) + spadavka
(210 x 72) + spadavka
(54 x 278) + spadavka
(102 x 137) + spadavka
1/4
102 x 137
Download

Adamko 2013 01.indd