FIT štýl - časopis o zdravom
životnom štýle
Primárna cieľová skupina:
ženy a muži – aktívni ľudia s
ambíciou starať sa o svoje telo,
zdravie, zaujímajú sa o novinky
zo sveta výživy, športu, nových
technológií, fitness, wellness,
starostlivosti o telo zvonku
i zvnútra, všetky témy, ktoré
súvisia s tým, aby ich život bol
plnohodnotný, kvalitný a šťastný.
Chcú športovať, správne sa
stravovať, používať kvalitné
výrobky, dobre si zorganizovať
čas pre svoje záujmy, prácu,
vzťahy s najbližšími. Jednoducho
žiť svoj život čo najlepšie.
FIT štýl motivuje,
inšpiruje, informuje.
FIT štýl je tu pre tých,
ktorí chcú zmeniť
svoj život k lepšiemu.
Možnosti:
reklama, PR, vkladačky,
fóliovanie, sponzoring,
product placement a i.
Špeciálne marketingové
projekty – na vyžiadanie
Pravidelné rubriky:
 Výživa
 Zdravie
 Pohyb
 Wellness svet
 Krása
 Móda
 BIO&eko
 Psychológia
 Príbehy
 Recepty
www.casopisfitstyl.sk
Názov titulu: Ročník: Periodicita: Počet čísel ročne: Tlačený náklad: Formát: Väzba: Papier: Obálka: Farebnosť: Počet strán: Cena výtlačku: FIT štýl
– zdravie wellness kondícia
III. tretí
mesačník
10
30 tisíc ks
210 x 285 mm
V2
70 g/m2
180 g/m2
4+4, obálka 5+4
96 a viac
2,20 €
Cenník inzercie 2015
1/1
210 x285
1/2
210 x140
1/2
97 x 285
1/3
210 x 90
+ spadavka 5 mm
+ spadavka 5 mm
+ spadavka 5 mm
+ spadavka 5 mm
4 200 €
2 400 €
2 400 €
1 800 €
1/3
66 x 285
1/4
210 x66
1/4
48 x285
1/4
97 x 140
+ spadavka 5 mm
+ spadavka 5 mm
+ spadavka 5 mm
+ spadavka 5 mm
1 400 €
1 400 €
1 400 €
1 800 €
Harmonogram vychádzania 2015
číslo
02/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07-08/2015
09/2015
10/2015
11/2015
12/15-01/16
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl-August
September
Október
November
December-Január
termín dodania podkladov
8.1.2015 4.2.2015
4.3.2015
7.4.2015
7.5.2015 8.6.2015 7.8.2015 7.9.2015 7.10.2015
6.11.2015 expedícia
21.1.2015
20.2.2015
20.3.2015
21.4.2015
20.5.2015
22.6.2015
20.8.2015
21.9.2015
21.10.2015
19.11.2015
Poštová adresa: ORBIS IN, s.r.o., P. O. Box 39, 830 00 Bratislava 3
Adresa pre zásielky kuriérov a prevádzka: FIT štýl, ORBIS IN, s.r.o., Kladnianska 46, 821 05 Bratislava,
Tel: +421 / 2 / 43 42 62 68, Fax: +421 / 2 / 43 42 62 67, e-mail: [email protected], www.casopisfitstyl.sk
Obchodné oddelenie:
Obchodná riaditeľka: Daniela Klamová, [email protected], 0903/227 456  Inzercia: Miroslava Gálová, [email protected], 0903/580 399
Download

Ponuka inzercie FIT štýl 2015