MEDIAKIT 2014
O spoločnosti
je najvýznamnejšie slovenské vydavateľstvo v oblasti médií z oblasti digitálnych
technológií. Spoločnosť vznikla v roku 1993 a od začiatku sa profilovala ako vydavateľský dom
s orientáciou špeciálne na informačné a komunikačné technológie. Zaoberá sa vydávaním odborných
magazínov (PC REVUE a INFOWARE) a on-line médií (ITnews.sk), vydávaním špecializovaných
publikácií (IT Ročenka), organizáciou odborných konferencií (IT Summit), spoločenských IT podujatí
(IT Gala), výstav (Notebook Expo, BITE), prieskumami trhu, koprodukciou TV relácií, atď. Portfólio
printových a elektronických médií zasahuje všetky dôležité segmenty priemyslu digitálnych
technológií.
Celkový mesačný náklad printových médií sa pohybuje okolo 33 000 kusov s dosahom na približne
250 000 čitateľov. Portál ITnews.sk mesačne navštívi viac ako 200 000 unikátnych návštevníkov.
Médiá DIGITAL VISIONS pravidelne poskytujú mediálnu podporu ročne približne 70 odborným
konferenciám, na ktorých sa ročne zúčastní okolo 9 000 IT profesionálov. Zástupcovia odborných
redakcií sú vnímaní ako rešpektované osobnosti, pravidelne sa vyjadrujú v TV a rozhlasových
reláciách k aktuálnemu dianiu. Jednotlivé tituly si za roky svojho pôsobenia vybudovali pozíciu
mienkotvorných médií.
CHARAKTERISTIKA INFOWARE:
OBSAH Aktuálne spravodajstvo, rozhovory, prieskumy trhu, najnovšie technológie, riešenia,
produkty a služby. Uverejňuje prieskumy trhu, prehľady, technologické články, konferencie,
recenzie, poradne a seriály.
ČITATELIA Magazín je určený top manažmentu na úrovni CIO,CEO a CFO, riaditeľom IT oddelení, IT
manažérom, projektovým manažérom a iným profesionálnym používateľom IT.
TECHNICKÉ ÚDAJE Dvojmesačník, vychádza 5× do roka, formát 210 × 297 mm, rozsah 56-64 strán, distribúcia
cez novinové stánky, predplatné, direct mail pre VIP zákazníkov, účastníkom IT konferencií,
náklad 11 000 ks, cena výtlačku: 1,98 eura, väzba: lepená (V2)
KONTAKT:
Ing. Xénia Rybáková Marketing director
[email protected] mobil: 0903 223 820
Ing. Lenka Kakalíková Marketing specialist
[email protected] Digital Visions, Kladnianska 60, 821 05 Bratislava
tel.: +421 2 4342 0956, fax: +421 2 4342 0958
Mgr. Tomáš Buranský Marketing specialist
[email protected]
mobil: 0911 223 653 EDIČNÝ PLÁN 2014:
PREHĽADOVÉ TÉMY:
Január – Február – vychádza začiatkom februára
Big Data – ako dáta premeniť na informácie užitočné pre biznis
Konzultačné služby v IT, prínosy a rizika, prehľad poskytovateľov
Agilné techniky a ich využitie v prospech zlepšenia vzťahu firma-zákazník Kognitívny computing - nová éra využívania IT pre rozvoj biznisu
Strategické riadenie IT v podniku
Interaktívne reporty
Ekonomika a transformácia desktopu v podniku
Marec – Apríl – vychádza začiatkom apríla CIO vs CFO, budúcnosť riadenia a využívania IT pre potreby podniku
BYOD: výhody, nutnosť, riziká, legislatíva, ako na to
Kvalita dát ako základ efektívneho riadenia
IaaS: prehľad riešení, poskytovateľov, možností a cien
Riadenie zmien a neplánovaných udalostí (issues) v IT projektoch
Ako pomôžu analytické nástroje pre udržanie a rozvoj biznisu
Prieskum: trh ERP na Slovensku
Máj ­ Jún – vychádza začiatkom júna Riešenia a služby informačnej bezpečnosti, prehľad dodávateľov
Prepojenie obchodných postupov a IT v podniku
Cloud Computing – očakávania a realita, prehľad dodávateľov
Socialne siete a ich využitie v podnikovom prostredí
Business Intelligence: prehľad riešení, poskytovateľov, možností a cien
Data Discovery – nástroje na vizualizáciu dát
SaaS - prehľad slovenských podnikových aplikácii, poskytovateľov, možností a cien
September ­ Október– vychádza začiatkom septembra TCO: naozaj viete aká je cena prevádzky IT?
Dátové centrá na Slovensku, prehľad možností, výhod, dodávateľov
Optimalizácia ako servis
Ochrana citlivých informácií pred únikom zvnútra firmy
Prieskum: nákup technológií do firmy, kto rozhoduje, aké sú riziká
Virtualizácia a informačná bezpečnosť, rizika a ako sa chrániť
Ako zabezpečiť kvalitu dát pre efektívne riadenie a rozhodovanie
November ­ December– vychádza začiatkom novembra Prediktívna analytika
Riešenia a služby informačnej bezpečnosti: prehľad poskytovateľov, riešení a cien
In Memory Computing
Integrácia a optimalizácia podnikových aplikácií
Hybridné využívanie IT a cloud computing
Filtrovanie škodlivého obsahu v podniku
Manažment rizík
SÓLO ČLÁNKY Aké sú prínosy deduplikácie
Bezpečnosť tabletov a smartfónov v podnikovom prostredí
Bezpečnosť webových riešení alebo prečo je dôležitá aktualizácia
Business Process Management
Data Governance
Dotcom startup - myslite vo veľkom aj pri malých webových projektoch
Email a dáta v cloude
Etapizácia vývoja webových riešení ako záruka hladkého priebehu realizácie projektu
Fyzická bezpečnosť a energetická efektívnosť dátových center
IT outsourcing
Komunitný e-shop alebo prečo je dôležité podporovať tvorbu komunity zákazníkov
Možnosti využitia Open Source CMS v štátnej a verejnej správe
Názov domény - základ úspechu webového projektu
Odporúčania a normy pre manažment IT služieb a IT governance
Infonomika
Internet of everything
Optimalizácia IT infraštruktúry
Platená reklama vs. SEO optimalizácia - výhody, negatíva, možnosti
Prehľad certifikácií projektového riadenia a ich prínosov pre riadenie IT projektov
Produktová webstránka ako marketingový nástroj
Riadenie privilegovaných identít
Security v cloude
Software-Defined Datacenters Správa mobilných zariadení vo firme
Správny pomer využitia riešení na mieru a štandardných riešení
Štatistika poruchovosti a spoľahlivosti médií používaných na zálohovanie dát
Trendová analýza v incident ticketoch
Unikátny grafický dizajn vs. grafické šablóny
Úsporná/rýchla kancelárska tlač a trendy v tejto oblasti
Výber eshopového riešenia (porovnanie, dodávatelia atď.)
Vývoj webovej stránky: študent vs. firma
Základné aspekty kvalitného webhostingu
Základné pravidlá úspechu elektronického obchodu
TESTY A PREHĽADY: Ultrabooky pre podnikové prostredie: prehľad možností, ako vyberať, porovnanie produktov
Videokonferenčné riešenia: prehľad možností, výrobcov, výberové kritéria
Mobilné biznis aplikácie pre tablety a smartfóny
Tlačiarne pre podnikové prostredie: prehľad možností, výberové kritéria
Nástroje pre administrátorov
Nástroje pre projektových manažérov
Biznis tablety: prehľad možností, ako vyberať, porovnanie produktov
Nástroje pre vývojárov
Manažér vydania:
Lenka Kakalíková [email protected] Digital Visions
Kladnianska 60
821 05 Bratislava
www.infoware.sk
CENNÍK INZERCIE 2014:
PLOŠNÁ INZERCIA:
1/1 (210 × 297 mm):
1 690 eur
1/2 (90 mm × 265 mm, 185 × 125 mm):
820 eur
1/3 (58 × 265 mm, 185 × 82 mm):
495 eur
1/4 (42 × 265 mm, 185 × 62 mm, 90 × 125 mm):
410 eur
1/8 (90 × 62 mm):
290 eur
2. obálka (210 × 297 mm):
1 980 eur
3. obálka (210 × 297 mm):
1 740 eur
4. obálka (210 × 297 mm):
2 330 eur
ŠPECIÁLNA REKLAMA: Advertorial (obsahuje logo, obrázok a sprievodný text v rozsahu podľa veľkosti plochy):
1/1 strany:
990 eur
1/2 strany:
750 eur
1/3 strany:
490 eur
1/4 strany:
380 eur
1/8 strany:
Vizitkár (185 × 125 mm): 270 eur
880 eur
270 eur
Sponzor článku (60 × 50 mm):
Sponzor témy čísla (125 × 40 mm):
400 eur Sponzor rubriky (185 × 17 mm):
550 eur
Sponzor vydania:
POST­IT (80 × 80 mm):
1 500 eur
0,111 eur/ks Prípadová štúdia 1 A4:
950 eur
Prípadová štúdia 1/2 A4:
480 eur
Vkladanie prospektov: Newsletter:
0,106 eur/ks
200 eur
(všetky ceny sú uvedené bez DPH)
ZĽAVY: V prípade záujmu o dlhodobejšiu spoluprácu je možnosť získania výhodnejších podmienok. Kontaktujte naše marketingové oddelenie a pripravíme vám viacero ponúk obsahujúce zľavy a bonusy TLAČOVÉ PREDLOHY: digitálny súbor vo formáte PDF v press kvalite (300 dpi),
+ 5 mm spadavka + orezové kríže, farebnosť: CMYK
NEŠTANDARDNÉ FORMÁTY:
SPONZOR ČLÁNKU: Ohraničený text (60 × 50 mm) na šírku jedného
stĺpca umiestnený na konci článku obsahuje
logo spoločnosti a text maximálne 400 znakov
bez medzier. Ukážka číslo 1.
Cena: 270 eur
Ukážka číslo 1
SPONZOR TÉMY ČÍSLA:
Ohraničený text (125 × 40 mm) na šírku dvoch
stĺpcov umiestnený v úvode témy čísla obsahuje
logo spoločnosti a text maximálne 700 znakov
bez medzier. Ukážka číslo 2.
Cena: 400 eur
SPONZOR RUBRIKY:
Ohraničený text (185 × 17 mm) na šírku troch
stĺpcov umiestnený na konci prvej strany noviniek
obsahuje logo spoločnosti a slogan. Ukážka číslo 3.
Cena: 550 eur
Ukážka číslo 2
Ukážka číslo 3
SPONZOR VYDANIA: Sú tri možnosti uverejnenia:
1. logo a text na obálke (25 x 210 mm). Ukážka číslo 4.
2. logo a text na prvej strane magazínu (80 x 80 mm). Ukážka číslo 5.
3. logo a text na prvých troch pravých stranách v rubrike Novinky (45 x 210 mm). Ukážka číslo 6.
Cena: 1500 eur POST­IT: Ohraničený text (80 x 80 mm) umiestnený na obálke alebo konkrétnej strane obsahuje logo
spoločnosti a text. Ukážka číslo 7.
Cena: 0,111 eur/ks Ukážka číslo 4
Ukážka číslo 5
Ukážka číslo 6
Ukážka číslo 7
Download

MEDIAKIT 2014