P R O G R A M
XXVII. Olomoucké hematologické dny
s mezinárodní účastí
XVII. Konference ošetřovatelství
a zdravotních laborantů
6th Symposium on Advances
in Molecular Hematology
Akreditováno EHA
www.olhemdny.cz
12. – 14. 5. 2013
NH Hotel a OMEGA centrum Olomouc
POŘÁDAJÍ
Česká hematologická společnost ČLS JEP
HAIMAOM, nadace na podporu transplantace kostní dřeně
Lékařská fakulta UP v Olomouci
Česká asociace sester
Fakultní nemocnice Olomouc
POD ZÁŠTITOU
rektora UP v Olomouci Prof. RNDr. M. Mašláně, CSc.
děkana LF UP v Olomouci Prof. MUDr. M. Koláře, Ph.D.
hejtmana Olomouckého kraje ing. J. Rozbořila
ředitele FNOL doc. MUDr. R. Havlíka, Ph.D.
předsedy HS ČLS JEP doc. MUDr. J. Čermáka, CSc.
GENERÁLNÍ PARTNER
PARTNEŘI
Baxter Czech s.r.o.
BIOHEM s.r.o.
BioTech a.s.
Celgene s.r.o.
CSL Behring s.r.o.
EXBIO Praha a.s.
Fresenius Medical Care – ČR s.r.o.
HPST s.r.o.
I.T.A. – Intertact s.r.o.
KRD – Obchodní společnost s.r.o.
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Octapharma CZ s.r.o.
Sandoz s.r.o.
sanofi-aventis s.r.o.
TEVA Pharmaceuticals CR s.r.o.
The Binding Site s.r.o.
Werfen Czech s.r.o.
Novartis s.r.o.
HLAVNÍ PARTNEŘI
Bristol-Myers Squibb s.r.o. / GlaxoSmithKline s.r.o. / Roche s.r.o.
Takeda Pharmaceutical Czech Republic s.r.o.
VÝZNAMNÍ PARTNEŘI
AMGEN s.r.o. / AOP Orphan Pharmaceuticals AG / Astellas Pharma s.r.o.
Janssen – Cilag s.r.o. / Medicom International s.r.o. / Pfizer s.r.o.
Sysmex CZ s.r.o. / Terumo BCT Europe N.V.
ZA PODPORY
HARMONOGRAM OLOMOUCKÝCH HEMATOLOGICKÝCH DNÍ 2013
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
Ne / 12. 5.
E1
Edukace I
Přednáška
prof.
Městeckého
Edukace II
Slavnostní zahájení sjezdu
a otevření expozice partnerů
- Omega centrum
Po / 13. 5.
O
M
GSK I
GSK II
Pathology of
Lymphoid Tissue
E3
KLS/ČS CLL
Novel Markers
in Leukemia
and Lymphoma
BMS
Novartis
E2
E1
BMT a AL
Podpůrná péče
a AITP
Erythropoiesis
CML a Ph- MPN
CLL I
CLL II
Konference
Zdrav. laboranti 1
Konference
Zdrav. laboranti 2
Společenský večer - Omega
Prezentace posterů
Konference
Ošetřovatelství 1
Konference
Ošetřovatelství 2
Wiedermann.
přednáška
prof. Říhová
Shromáždění členů
ČHS ČLS JEP
OC
Út / 14. 5.
M
Lymfomy I
Lymfomy II
E1
Myelom
MDS
VYSVĚTLIVKY:
NH Congress Hotel:
O - sál Olomouc
M - sál Madrid
E1 - sál Evropa 1
E2 - sál Evropa 2 (posterový)
E3 - sál Evropa 3
OC - Omega centrum
PREZENTACE FIREM:
probíhá v hale Omega
sportovního centra
- naproti NH Hotelu
OBČERSTVENÍ:
12. 5. 2013 11:30 - 13:00
12. 5. 2013 15:00 - 15:30
12. 5. 2013 19:30 - 24:00
NH Hotel restaurace
NH Hotel restaurace
Omega centrum
13. 5. 2013 9:30 - 11:00
13. 5. 2013 12:00 - 14:00
Omega centrum
Omega centrum
13. 5. 2013 15:15 - 16:15
13. 5. 2013 19:30 - 24:00
Omega centrum
Omega centrum
14. 5. 2013 10:00 - 11:00
14. 5. 2013 12:30 - 13:30
Omega centrum
NH Hotel
restaurace
6
Organizační pokyny
Pokyny pro prezentaci
Internetové připojení WI-FI
V rámci OHD 2013 nabízíme bezdrátové
připojení k internetu ve všech kongresových
prostorách, včetně atria a kavárny. Připojit se
mohou všichni účastníci konference během
doby konání akce. Síť WiFi bude otevřená.
Přístupové údaje najdete na registraci.
Přednášky
• dodržujte vyhrazenou dobu na prezentaci
sdělení (7–10 min). Edukační a vyzvaná
sdělení mají na prezentaci vyhrazeno 20–25
minut.
• předsednictvo jednotlivých odborných
sekcí má právo zkrátit/přerušit sdělení
při překročení časového limitu.
• sdělení v programu PowerPoint (soubory
*.ppt, *.pptx) předejte organizátorům min.
20 min. před začátkem odborného bloku
• editace údajů v prezentaci po předání
organizátorům již není možná, stejně tak
prezentace / zapojení vlastního notebooku!
Registrace
Při registraci obdrží každý účastník sjezdové
materiály (Sborník abstrakt, Program OHD
2013, certifikát s bodovým ohodnocením ČLK,
KVVPZ, ČAS, propagační materiály).
Registrace otevřena:
12. 5. / 10.00 – 18.00
13. 5. / 7.30 – 17.00
14. 5. / 7.30 – 11.00
Šatna otevřena:
12. 5. / 10.00 – 17.45
13. 5. / 7.30 – 17.45
14. 5. / 7.30 – 13.00
Podporovaná média:
• USB Flash disk/externí HDD – bez nutnosti
instalace ovladače, verze 1.1/2.0/3.0
• CD-R se souborovým systémem ISO9660,
DVD±R
Doplňující informace:
• zajištění zpětného projektoru či zapojení
vlastního notebooku není možné
• pro posun vpřed/vzad PowerPoint snímků bude
k dispozici prezenter vč. laser ukazovátka
• prezentace budou spouštěny z verzí:
MS Office 2010. K dispozici bude
kancelářská sada OpenOffice.org a poslední
verze prohlížeče Adobe Reader
Postery:
• prezentace posterů P1–P73 probíhá
v sále Evropa 2 elektronicky
Prohlášení:
Autoři sdělení souhlasí s vytvořením kopie
jejich sdělení organizátorům pro zajištění
prezentace na kongresu. Soubory budou
archivovány organizačním výborem a nebudou
dostupné k prohlížení či kopírování – vyjma
případného výslovného souhlasu autora
sdělení.
Organizační a vědecký
výbor kongresu
Hlavní téma
Chronická lymfocytární leukemie
Prezident sjezdu:
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
Wiedermannova přednáška – Aktivace imunitního systému jako podmínka úspěšné léčby
myšího T buněčného lymfomu (B. Říhová).
Předseda organizačního výboru:
doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Předseda vědeckého výboru:
doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.
Koordinátoři XV. Konference
ošetřovatelství a zdravotních laborantů:
za sekci Ošetřovatelství:
Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
Bc. Monika Labudíková
za sekci Zdravotních laborantů:
Mgr. Jarmila Juráňová
Jana Kadlecová
Koordinátoři 6th Symposium on Advances
in Molecular Hematology:
doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.
Vědecký výbor:
V. Divoký, E. Faber, D. Galuszková, K. Indrák,
M. Jarošová, J. Juráňová, J. Kadlecová,
V. Kajaba, M. Labudíková, T. Papajík,
L. Smolej, T. Szotkowski, V. Ščudla, L. Raida,
M. Trněný,
Organizační výbor:
D. Bendová, V. Divoký, E. Faber,
K. Indrák, M. Jarošová, V. Kajaba,
T. Papajík, Z. Pikalová,
T. Szotkowski, L. Štursová
Vyzvaná přednáška – Slizniční a systémová
imunita v obraně a toleranci (Městecký J.).
Témata:
Akutní a chronické leukémie
Maligní lymfoproliferace
Myelodysplastický syndrom a příbuzné
choroby
Chronická myeloproliferativní onemocnění
Transplantace krvetvorných buněk
Anémie
Imunitní cytopenie
Trombofilní a krvácivé stavy
Laboratorní a experimentální hematologie
Podpůrná péče
Ošetřovatelská problematika
Varia
Topics of 6th Symposium on Advances
in Molecular Hematology:
Pathology of Lymphoid Tissue
Novel Markers in Leukemia and Lymphoma
Erythropoiesis
Formy prezentace:
přednášky, postery
Jednací jazyk:
čeština, slovenština, angličtina
Organizační sekretariát, registrace:
Lenka Štursová a Dana Bendová
7
8
Neděle 12. Května 2013
ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1, 13:00 – 15:00
Edukace 1 – postgraduální přednášky
Edukace 1 – postgraduální přednášky, sál Evropa 1, 13:00 – 15:00
Předsednictvo: Jarošová M., Lysák D., Trněný M.
2485. Epidemiologie, dědičnost, rizikové faktory vzniku CLL
Trněný M. (Praha)
2468. Molekulární biologie CLL – význam molekulárních prognostických faktorů
Pospíšilová Š., Malčíková J., Plevová K., Tichý B., Trbušek M., Doubek M., Mayer J. (Brno)
2399. Cytogenetika a molekulární cytogenetika CLL
Jarošová M., Papajík T., Procházka V., Holzerová M., Krůzová L., Indrák K. (Olomouc)
2458. Vyšetření pacienta s nově diagnostikovanou CLL a stanovení individuální prognózy
Urbanová R., Papajík T. (Olomouc)
ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 2, 15:30 – 17:30
Edukace 2 – postgraduální přednášky
Edukace 2 – postgraduální přednášky, sál Evropa 1, 15:30 – 17:30
Předsednictvo: Smolej L., Doubek M., Papajík T.
2476. Initial treatment of CLL patient
Robak T. (Lodz – Poland)
2419. Léčba relabující a refrakterní chronické lymfocytární leukémie.
Smolej L. (Hradec Králové)
2404. Nové léčebné možnosti u chronické lymfocytární leukemie
Doubek M. (Brno)
2487. Richterův syndrom
Rossi D. (Novara – Italy)
Vyzvaná přednáška, sál Evropa 1, 18:00 – 19:00
Předsednictvo: Divoký V., Papajík T.
Slizniční a systémová imunita v obraně a toleranci.
Městecký J. (Birmingham – US-AL)
Pobyt a přednáška prof. J. Městeckého, MD jsou hrazeny z OPVK projektů Univerzity
Palackého: reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0164, CZ.1.07/2.2.00/28.0066 a CZ.1.07/2.2.00/28.0088.
9
10
PONDĚLÍ 13. KVĚTNA 2013
SATELITNÍ SYMPOSIUM GSK I., SÁL OLOMOUC, 8:30 – 9:30
SATELITNÍ SYMPOSIUM GSK II., SÁL OLOMOUC, 10:00 – 11:00
SATELITNÍ SYMPOSIUM BMS, SÁL EVROPA 3, 10:00 – 11:00
Edukační symposium Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro chronickou lymfatickou leukémii: Lymfomy
a chronická lymfatická leukémie: 15 let od zavedení rituximabu do léčby (podpořeno grantem společnosti Roche s.r.o.), SÁL
OLOMOUC, 11:30 – 12:30
SATELITNÍ SYMPOSIUM NOVARTIS, SÁL EVROPA 3, 11:30 – 12:30
Shromáždění členů ČHS ČLS JEP, v prostorách Omega centra, 12:15 – 13:45
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1, 9:00 – 10:30
Symposium on Advances in Molecular Hematology – Pathology of Lymphoid Tissue
Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů – Ošetřovatelství 1
Symposium on Advances in Molecular Hematology – Pathology of Lymphoid Tissue, sál Madrid, 9:00 –10:30
Předsednictvo: Mestecky J., Rossi D., Wlodarska I.
2484. Physiology and Immunopathology of Human IgA System
Mestecky J., Raska M., Moldoveanu Z., Novak J. (Birmingham – US-AL; Olomouc – CZ)
2482. New Genetic Prognostic Factors in Chronic Lymphocytic Leukemia
Rossi D. (Novara – Italy)
2272. Germinal centre disruption by the EBV oncogene LMP1 is mediated by loss of the
lipid receptor S1PR2
Murray P. G., Nagy E., Vockerodt M., Liebelt D., Reynolds G., Simmonds W., Abdullah M.
(Birmingham – USA)
2403. BMI1, The Polycomb-group Gene, is Recurrently Rearranged in Progressive/Transformed CLL and MCL
Wlodarska I., Rouhi L., Ferreiro J.F., Put N., Tousseyn T., Lefebvre C., Gardiner A., De Kelver W.,
Demuynck H., Verschuere J., Théate I., Vicente C., Michaux L. (Leuven – Belgium; Grenoble –
France; Bournemouth – UK; Roeselare – Belgium; Ronse – Belgium; Brussels – Belgium)
Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů – Ošetřovatelství 1,
sál Evropa 1, 9:00 – 10:30
Předsednictvo: Bystřická E., Kajaba V., Labudíková M.
2477. Sestra a její současné postavení, role, vize
Jurásková D. (Praha)
2325. Supervizní program pro NLZP v adaptačním procesu
Zítková M., Špačková J. (Brno)
2380. Výskyt plicních a bronchiálních infekcí u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk provedených v pokojích s nebo bez HEPA filtrace vzduchu – konečné výsledky studie
Bystřická E., Vokurka S., Brandejsová R., Škardová J., Labudíková M., Pavlicová V., Zítková
M., Hrabánková-Navrátilová D., Jindra P., Koza V., Indrák K., Malý J., Mayer J., Trněný M.
(Plzeň, Olomouc, Hradec Králové, Brno, Praha)
2355. Retrospektivní, monocentrická analýza výskytu nežádoucích ůčinků v souvislosti
s celotělovým ozářením u dospělých
Špačková J., Zítková M., Mužík J., Malúšková D. (Brno)
2353. Ovlivnění nevolnosti a zvracení pomocí antiemetika palonosetron (Aloxi) při autologní transplantaci krvetvorných buněk po přípravě s Alkeranem
Hartl P., Brandejsová R., Kolerusová P., Bystřická E., Vokurka S. (Plzeň)
2332. Faktory ovlivňující používání periferních žilních katetrů
Kouřilová P., Zítková M. (Brno)
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 2, 11:00 – 12:30
Symposium on Advances in Molecular Hematology – Novel Markers in Leukemia
and Lymphoma
Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů – Ošetřovatelství 2
Symposium on Advances in Molecular Hematology – Novel Markers in Leukemia
and Lymphoma, sál Madrid, 11:00 – 12:30
Předsednictvo: Murray P. G., Stopka T., Trka J.
2457. Profiling of childhood acute leukaemia cells using a novel method of affinity proteomics
Černá D., Kanderová V., Stuchlý J., Fišer K., WeiWei Wu, Holm A., Hrušák O., Lund-Johansen
F., Kalina T. (Praha – CZ; Oslo – Norway)
2467. Oncogenic MICRORNAs in Cerberospinal Fluid and Serum: Sensitive Tool for Detection of CNS Lymphoma in Response to Therapy
Pospíšil V., Mociková H., Paličková M., Kozák T., Trněný M., Klener P., Stopka T. (Praha – CZ)
2470. Whole Genome and Targeted Bisulfite Sequencing Reveals 3 DNA Methylation
Clusters and New Biologically Relevant Hypermethylated Genes in AML Patients
Hájková H., Fritz M. H. Y. , Krejčík Z., Beličková M., Merkerová M. D., Šálek C., Petrboková R., Marková
J., Schwarz J., Fuchs O., Cetkovský P., Beneš V., Haškovec C. (Praha – CZ; Heidelberg – Germany)
2471. L-asparaginase strongly affects bioenergetics in leukemic cells
Heřmanová I., Vališ K., Nůsková H., Fišer K., Trka J., Starková J. (Praha – CZ)
2397. NK cells in dasatinib-treated chronic myeloid leukemia patients are terminally differentiated effector cells lacking homing and KIR receptors
Colom-Fernandez B., Kreutzman A., Maestro Gutiérrez B., López Huete V., García-Gutiérrez V.,
Steegmann J. L., Munoz Calleja C. (Madrid – Spain)
11
12
Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů – Ošetřovatelství 2, sál Evropa
1, 11:00 – 12:30
Předsednictvo: Koukalová A., Pankrácová L., Zítková M.
2379. Léčba dospělých pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií protokolem GMALL
07/2003 – zkušenosti jednoho pracoviště
Horáček J. M., Cermanová M., Zavřelová A., Lánská M., Jebavý L., Žák P. (Hradec Králové)
2301. Mýty a realita pracovních hodnot všeobecných sester
Ivanová K., Vévoda J., Juríčková L., Tučková D. (Olomouc)
2314. Výsledky alogénnych transplantácii krvotvorných buniek pacientov s ALL na HOK
FN Olomouc
Rusiňáková Z., Raida L., Faber E., Indrák K. (Olomouc)
2294. Využití radiofrekvenční identifikace ( RFID) při přípravě a aplikaci chemoterapie
Vykoukalová E., Kocourková J., Ciprová T. (Brno)
2278. Edukační stáž v Maastrichtu
Krpatová J. (Hradec Králové)
2362. Primární systémová AL-amyloidóza
Gregorová M. (Olomouc)
2315. Plazmaferéza – rozšíření variability separátoru Trima Accel
Hlávková E., Chmelová S., Entrová A., Galuszková D. (Olomouc)
2361. Edukační program na HOK
Hrabčíková Z., Vítková J., Labudíková M., Fišarová S. (Olomouc)
PREZENTACE POSTERŮ, SÁL EVROPA 2, 12:00 – 14:00
Shromáždění členů ČHS ČLS JEP, v prostorách Omega centra, 12:15 – 13:45
ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1, 14:00 – 15:30
BMT a AL
Symposium on Advances in Molecular Hematology – Erythropoiesis
CLL 1
Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů – Zdravotní laboranti 1
BMT a AL, sál Olomouc, 14:00 – 15:30
Předsednictvo: Raida L., Mistrík M., Karas M.
2293. Trendy v transplantácii krvotvorných buniek v SR
Mistrík M., Horáková J., Hudeček J., Lakota J., Markuljak I., Palašthy S., Štecová N.
(Bratislava – SK; Martin – SK; Bánská Bystrica – SK; Prešov – SK; Košice – SK)
2303. Alogenní transplantace krvetvorných buněk po redukované přípravě fludarabinem
a melfalanem u AML mimo kompletní remisi – 10 leté zkušenosti jednoho centra
Karas M., Steinerová K., Svoboda T., Lysák D., Vokurka S., Vozobulová V., Schützová M., Jindra P. (Plzeň)
2383. Alogenní transplantace krvetvorných buněk po přípravném režimu Flu+Mel (+/-TG)
u nemocných s AML a MDS.
Raida L., Rusiňáková Z., Faber E., Indrák K. (Olomouc)
2492. Retrospektivní analýza některých prognostických faktorů u 1518 AML diagnostikovaných
a léčených v posledních 17 letech ve 3 centrech intenzivní hemato-onkologické péče v ČR.
Indrák K., Voglová J., Jindra P., Mužík J., Szotkowski T., Žák P., Karas M., Jarošová M., Katrincsáková B., Sičová K., Dušek V. (Olomouc, Hradec Králové, Plzeň, Brno)
Symposium on Advances in Molecular Hematology – Erythropoiesis,
sál Madrid, 14:00 – 15:30
Předsednictvo: Baysal E., Divoký V., Pospíšilová D.
2503. Molecular Heterogeneity and Diagnostic Challenges of Haemoglobinopathies in
Dubai
Baysal E. (Dubai – SAE) (cestovné hrazeno z OPVK projektu UP: reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0164
a CZ.1.07/2.2.00/28.0088)
2415. VHL mutations associated with congenital polycythemia
Láníková L., Prchal T. J. (Olomouc – CZ; Salt Lake City – USA)
2416. The germline E846D JAK2 mutation from a patient with congenital polycythemia
causes increased and prolonged activation of STAT5
Kapraľová K., Horváthová M., Kučerová J., Pospíšilová D., Divoký V. (Olomouc)
2421. Repressive chromatin modifications of a key hematopoietic transcription factor
PU.1 in MDS indicate complex disruption of PU.1 transcription regulation
Burda P., Vargová K., Dusílková N., Jonášová A., Stopka T. (Praha)
2428. GATA-1-mediated transcriptional regulation of Erythropoietin receptor (EpoR) gene
is impaired by downregulation of Divalent metal transporter (Dmt1)
Čuřík N., Burda P., Zikmund T., Savvulidi F., Horváthová M., Divoký V., Stopka T. (Praha, Olomouc)
2488. MDS 5q- and Diamond-Blackfan anemia - two different hematological diseases with
the same etiology of severe macrocytic anemia?
Pospíšilová D. (Olomouc)
CLL 1, sál Evropa 3, 14:00 – 15:30
Předsednictvo: Karas M., Kozák T., Starostka D.
2420. Role transplantace v léčbě CLL
Karas M., Jindra P. (Plzeň)
2466. Sekundární nádory u nemocných s CLL
Obrtlíková P. (Praha)
2375. Imunocytologický profil souboru 217 případů B-CLL
Starostka D., Mikula P., Adamová D., Janek D., Vaculová J., Farbiaková V., Rytiková N., Novosadová L. (Havířov, Opava, Karviná, Frýdek-Místek, Třinec, Krnov)
2364. T-lymfocyty nemocných s chronickou lymfocytární leukémií vykazují vyšší expresi
znaků funkční inaktivity ve srovnání se zdravými probandy
Novák M., Procházka V., Pikalová Z., Papajík T. (Olomouc)
13
14
2356. Exprese mRNA pro angiopoetin-2, endoglin a fibroblastový růstový faktor-2 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií
Vrbacký F., Nekvindová J., Jiruchová Z., Šimkovič M., Řezáčová V., Malá M., Šarounová K., Žák
P., Smolej L. (Hradec Králové)
Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů – Zdravotní laboranti 1, sál Evropa 1, 14:00 – 15:30
Předsednictvo: Kadlecová J., Mikulenková D., Pavlíková Z.
2366. Diferenciální diagnostika lymfocytóz na morfologické laboratoři
Mikulenková D., Šimečková R., Campr V. (Praha)
2290. Myelodysplastický syndrom – diagnostický atlas
Plicka L., Vodičková E., Hochová I. (Praha)
2345. Morfologie megakaryopoezy a její typické rysy u některých hematologických onemocnění
Šimečková R., Mikulenková D., Campr V. (Praha)
2326. Možnosti monitorování protidestičkové terapie
Dytrychová V., Fátorová I., Smolej L. (Hradec Králové)
2327. Laboratorní diagnostika protilátek typu lupus antikoagulans
Tučková G., Sadílek P., Smolej L. (Hradec Králové)
ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 2, 16:00 – 17:30
Podpůrná péče a AITP
CML a Ph- MPN
CLL 2
Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů 2
Kozák T. (Brno, Praha, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Mladá Boleslav, Nový Jičín, České Budějovice,
Liberec)
CML a Ph- MPN, sál Madrid, 16:00 – 17:30
Předsednictvo : Klamová H., Tóthová E., Smetana K.
2298. Nové lieky v liečbe CML po zlyhani tyrozínkináza inhibítorov
Tóthová E., Kafková A. (Košice – SK)
2385. Úspěšná léčba CML v době těhotenství a po porodu.
Klamová H., Srbová D., Šišková M., Březinová J., Machová Poláková K., Cetkovský P., Šťastná
Marková M. (Praha)
2489. K heterogenitě heterochromatinu v centrální oblasti buněčného jádra v granulocytech CML
Smetana K., Mikulenková D., Klamová H. (Praha)
2440. Špecifiká diagnostiky a liečby mladých pacientov (< 40 rokov) s Ph negatívnou
myeloproliferatívnou neopláziou
Hatalová A., Jankovičová D., Mistrík M. (Bratislava – SK)
2349. Zkušenosti s léčbou Eculizumabem u nemocných s Paroxysmální noční hemoglobinurií
Čermák J., Šponerová D. (Praha)
2352. Výpočet prahových hladin pro vysoce citlivou detekci mutací v kinázové doméně
BCR-ABL pomocí sekvenování nové generace: zaměřeno na hlubokou detekci mutací u
CML v chronické fázi
Broučková A., Kulvait V., Soverini S., Kohlmann A., Jarušková M., Linhartová J., Klamová H.,
Trněný M., Haferlach T., Baccarani M., Martinelli G., Machová Poláková K. (Praha – CZ; Bologna
– Italy; Mnichov – Germany)
Podpůrná péče a AITP, sál Olomouc, 16:00 – 17:30
Předsednictvo: Haber J., Kolář M., Lipšic T.
CLL 2, sál Evropa 3, 16:00 – 17:30
Předsednictvo: Obrtlíková P., Urbanová R., Smolej L.
2481. Indikace antimykotik – teorie a praxe.
Haber J., Forsterová K., Čemusová B. (Praha)
2486. Imunitní komplikace u nemocných s CLL
Kozák T. (Praha)
2443. Monitorování hladin azolů u dětí v průběhu profylaxe invazivních mykóz
Król L., Chrenková V., Klapková E., Sedláček P., Starý J., Šrámková L. (Praha)
2418. Aktualizovaná doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie
České CLL skupiny
Smolej L., Doubek M., Špaček M., Obrtlíková P., Lysák D., Urbanová R., Pospíšilová Š., Jarošová
M., Schwarz J., Peková S., Kozák T. (Hradec Králové, Brno, Praha, Plzeň, Olomouc)
2502. Výskyt enterobakterií s produkcí širokospektrých beta-laktamáz v GIT pacientů
s hemato-onkologickým onemocněním
Kolář M., Htoutou Sedláková M., Novosad J., Szotkowská R., Szotkowski T., Raida L., Indrák K.
(Olomouc)
2398. Autoimunitná trombocytopénia (AITP) a splenektómia – imunologické aspekty
Lipšic T., Železníková T. (Bratislava – SK)
2324. Efektivita podání romiplostimu u primární imunitní trombocytopenie analýza dospělých pacientů z reálné hematologické praxe
Červinek L., Čermák J., Čaniga M., Černá O., Konířová E., Gumulec J., Schutzová M., Hluší A.,
Hochová I., Obernauerová J., Brejcha M., Vonke I., Walterová L., Dušek L., Mužík J., Burger M.,
2348. Účinnost a bezpečnost rituximabu v kombinaci s vysokodávkovaným dexametazonem (R-dex) u pacientů s relabující/refrakterní chronickou lymfocytární leukémií
Šimkovič M., Belada D., Motyčková M., Žák P., Smolej L. (Hradec Králové)
2318. Nízkodávkovaný FCR v léčbě nemocných starších či komorbidních nemocných
s chronickou lymfocytární leukémií/lymfomem z malých lymfocytů (CLL/SLL): Aktualizované výsledky projektu Q-lite České CLL skupiny.
Smolej L., Brychtová Y., Cmunt E, Doubek M., Špaček M., Belada D., Motyčková M., Zygulová
I., Adamová D., Procházka V., Klásková K., Kozák T. (Hradec Králové, Brno, Praha, Olomouc,
Opava)
15
16
2469. Mutace genu ATM narušují aktivaci p53 dráhy po poškození DNA doxorubicinem
u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií: využití pro funkční test
Navrkalová V., Zemanová J., Šebejová L., Kmínková J., Kubešová B., Doubek M., Brychtová Y.,
Mayer J., Pospíšilová Š., Trbušek M. (Brno)
ÚTERÝ 14. KVĚTNA 2013
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1, 9:00 – 10:30
Lymfoproliferace 1
Mnohočetný Myelom
Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů – Zdravotní laboranti 2,
sál Evropa 1, 16:00 – 17:30
Předsednictvo: Juráňová J.,Veselková J., Šubrtová H.
Lymfomy 1, sál Madrid, 9:00 – 10:30
Předsednictvo: Mociková H., Trněný M., Papajík T.
2425. Sledování buněčného chimerismu po alogenní transplantaci hematopoetických
kmenových buněk
Lipert J., Navrátilová J., Katrincsáková B., Orviská M., Divoká M., Koláčková M., Novosadová A.,
Raida L., Indrák K. (Olomouc)
2483. Folikulární lymfom – průběh relapsů v závislosti na úvodní léčbě.
Trněný M., Janíková A., Belada D., Procházka V., Mociková H., Pirnos J., Kubáčková K., Matuška
M., Lysý M., Barsová L., Benešová K., Campr V. (Praha, Brno, Hradec Králové, Olomouc, České
Budějovice, Ostrava, Ústí n. Labem, Liberec)
2291. Porovnání dvou komerčních kitů na imunomagnetickou izolaci lymfocytárních subpopulací pro vyšetřování buněčného chimérismu
Cihlářová M., Holubová M., Lysák D., Jindra P. (Plzeň)
2304. Mindray BC6800 pohledem zdravotní laborantky
Rolencová E., Lidmilová H., Tenorová D. (Svitavy)
2319. Potransfuzní reakce jako podklad k bezpečnější hemoterapii
Andrýsková A., Häutlerová T., Holusková I., Trhlíková P. (Olomouc)
2343. Verifikace laboratorních metod jako součást přípravy laboratoří na akreditaci dle
normy ČSN EN ISO 15189:2007
Šrámková B., Závodná Z., Sláviková M., Vodičková M., Galuszková D. (Olomouc)
WIEDERMANNOVA PŘEDNÁŠKA, SÁL EVROPA 1, 18:00 – 19:00
Aktivace imunitního systému jako podmínka úspěšné léčby myšího T buněčného
lymfomu.
Říhová B. (Praha – CZ)
Předsednictvo: Indrák K., Kolář M.
2478. Intenzivní úvodní terapie u rizikových nemocných s folikulárním lymfomem: má
smysl v éře R-CHOP?
Procházka V., Papajík T., Trněný M., Belada D., Janíková A. (Olomouc, Praha, Hradec Králové, Brno)
2299. Přidání rituximabu nezlepšuje prognózu u pacientů s primárním CNS lymfomem
Mociková H., Pytlík R., Sýkorová A., Janíková A., Procházka V., Vokurka S., Berková A., Trněný M. (Praha, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Plzeň)
2305. Význam časného 18F-FDG PET/CT u pacientů s maligními lymfomy léčených imunochemoterapii – zkušenosti jednoho centra.
Kapitáňová Z., Papajík T., Henzlová L., Procházka V., Buriánková E., Indrák K., Mysliveček M.
(Olomouc)
2306. Castlemanova choroba: zkušenosti jednoho centra s diagnostikou a léčbou 10 pacientů
Szturz P., Adam Z., Michalka J., Šmardová L., Janíková A., Šálek D., Řehák Z., Koukalová R.,
Mayer J. (Brno)
Mnohočetný myelom, sál Evropa 1, 9:00 – 10:30
Předsednictvo: Hájek R., Krejčí M., Ščudla V.
2382. Aktuální stav RMG a navazujících projektů České myelomové skupiny
Maisnar V., Klimeš D., Pelcová J., Jarkovský J., Hájek R. (Hradec Králové, Brno, Ostrava)
2308. Dlouhodobé výsledky autologních transplantací u mnohočetného myelomu a prognostický význam kompletní remise v souboru 232 pacientů
Krejčí M., Adam Z., Pour L., Zahradová L., Sandecká V., Král Z., Mayer J. (Brno)
2378. Efficacy and Safety of 3 Lenalidomide-based Combinations in Elderly Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients: Participation of CMG on the EMN01 Trial (CMG 2010)
Hájek R., Pour L., Adamová D., Adam Z., Gregora E., Kessler P., Minařík J., Straub J.,
Ščudla V., Walterová L., Wróbel M., Maisnar V. (Česká myelomová skupina – Ostrava, Brno,
Opava, Praha, Pelhřimov, Olomouc, Liberec, Nový Jičín, Hradec Králové)
2381. Výhody dlouhodobé léčby lenalidomidem u nemocných s relabujícím/refrakterním
mnohočetným myelomem – výsledky analýzy dat z Registru monoklonálních gamapatií
Maisnar V., Špička I., Ščudla V., Gregora E., Adam Z., Jarkovský J., Hájek R. (Hradec Králové,
Praha, Olomouc, Brno, Ostrava)
2490. Systémová amyloidóza – diagnostický a léčebný algoritmus
Pika T., Ščudla V. (Olomouc)
17
18
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 2, 11:00 – 12:30
Lymfoproliferace 2
MDS
Lymfomy 2, sál Madrid, 11:00 – 12:30
Předsednictvo: Balhárek T., Belada D., Procházka V.
POSTEROVÁ SEKCE
Prezentace posterů P1 – P73 probíhá v sále Evropa 2
PONDĚLÍ 13. KVĚTNA 2013, 12:00 – 14:00
NHL a CLL
2504. Novinky v léčbě Hodgkinova lymfomu a systémového anaplastického velkobuněčného T lymfomu
Mociková H. (Praha)
P6/2307. Akutní pankreatitida jako primomanifestace duodenálního MALT-lymfomu
Šimková I., Urbánek K., Procházka V., Konečný M., Gregar J., Geierová M., Táborský M. (Olomouc)
2455. Opodstatnenosť stagingovej biopsie kostnej drene pri klasických Hodgkinovych
lymfómoch
Balhárek T., Marcinek J., Szépe P., Kapitánová K., Kapustová L., Plank L. (Martin – SK)
P12/2316. Komplexní diagnostika pacientů s anaplastickým velkobuněčným lymfomem
ALK pozitivním a sledování minimální reziduální nemoci
Kalinová M., Hilská I., Fejfárková J., Mrhalová M., Kodet R. (Praha)
2300. Význam rituximabu v první a druhé linii léčby u Hodgkinova lymfomu s lymfocytární
predominancí
Mociková H., Pytlík R., Štěpánková P., Michalka J., Raida L., Marková J., Kořen J., Král Z., Kozák
T. (Praha, Hradec Králové, Brno, Olomouc)
P16/2328. Kombinácia bortezomibu s rituximabom v liečbe relabujúceho folikulového
lymfómu (skúsenosti jedného pracoviska v rámci klinickej štúdie LYM-3001).
Wild A., Králiková E. (Banská Bystrica – SK)
2359. Diferenciálne diagnostické spektrum blastických CD20+/CD5+ B-NHL s koexpresiou cyklínu D1: komplexný algoritmický prístup s použitím morfologickej, imunohistochemickej a FISH analýzy
Farkašová A., Balhárek T., Kviatkovská Z., Plank L. (Martin – SK)
2479. Myší modely lidského lymfomu z plášťových buněk (MCL) za použití primárních
MCL buněk a ustálených MCL linií
Klánová M., Soukup T., Jakša R., Molinský J., Latečková L., Maswabi B., Březinová J., Michalová
K., Kulvait V., Živný J., Trněný M., Hernandez-Ilizaliturri F., Vokurka M., Klener P. (Praha, Hradec
Králové, Buffalo – USA)
Po skončení odborné sekce proběhne schůze výboru Kooperativní lymfomové skupiny
MDS, sál Evropa 1, 11:00 – 12:30
Předsednictvo: Čermák J., Neuwirthová R., Rohoň P.
2323. Proč je u 5q- syndromu neefektivní erytropoeza ale efektivní megakaryopoeza?
Neuwirtová R., Stříteský J., Fuchs O., Vostrý M., Kostečka A., Šišková M., Michalová K., Jonášová A. (Praha)
2317. Vysoké hladiny mediátorové RNA pro cereblon u MDS pacientů s 5q- syndromem
jako významný biomarker účinnosti léčby lenalidomidem
Fuchs O., Polák J., Vostrý M., Kostečka A., Neuwirtová R., Šišková M., Čaniga M., Šponerová D.,
Čermák J., Březinová J., Michalová K., Jonášová A. (Praha)
P26/2357. The Cell Cycle Deregulation and Mantle Cell Lymphoma
Flodr P., Látalová P., Tichý M., Jarošová M. (Olomouc)
P38/2374. DA EPOCH R u pacientů s primárním mediastinálním velkobuněčným B lymfomem
Paličková M., Mociková H., Gahérová Ľ., Jankovská M., Kozák T. (Praha)
P50/2429. Reaktivace vybraných p53 mutantů u B-buněčných nádorových linií prostřednictvím malých cílených molekul
Jašková Z., Šebejová L., Pospíšilová Š., Trbušek M. (Brno)
P54/2459. Molekulární cytogenetika v detekci nové translokace t(2;14)(p14;q32) u nemocné s CLL. Kazuistika.
Krůzová L., Holzerová M., Mičková P., Reptová S., Kropáčková J., Prekopová I., Hanzlíková J.,
Pikalová Z., Urbanová R., Papajík T., Indrák K., Jarošová M. (Olomouc)
P55/2460. Dráha Wnt/PCP ovlivňuje kromě patogeneze chronické lymfocytární leukemie
i vývoj B-lymfocytů
Mádrová H., Poppová L., Plevová K., Janovská P., Kaucká M., Borský M., Machač J., Šlapák I.,
Bryja V., Pavlová Š., Pospíšilová Š. (Brno)
P56/2461. Metodou RT-qPCR k predikci vývoje chronické lymfocytární leukémie (CLL)
Jurčíčková Z., Mádrová H., Libra A., Plevová K., Tichý B., Bryja V., Pospíšilová S. (Hradec Králové, Brno)
P59/2464. Význam imunoglobulinového receptoru u folikulárního lymfomu
Brázdilová K., Plevová K., Šupíková J., Janíková A., Hanke I., Křen L., Tichý B. (Brno)
2350. Efekt alogenní transplantace na dlouhodobé přežití u nemocných s Myelodysplastickým syndromem (MDS)
Čermák J., Vítek A., Lukášová M., Marková-Šťastná M., Cetkovský P. (Praha)
P62/2473. Úspěšná terapie cladribinem pacientky se souběhem HCL a CLL
Skoumalová I., Urbanová R., Procházka V., Novák M., Pikalová Z., Papajík T., Indrák K. (Olomouc)
2494. Využitie 5-azacytidínu pred alogénnou trasnplantáciou krvotvorných kmeňových
buniek u pacientov s MDS a CMML – prehľad.
Rohoň P., Faber E., Raida L., Jarošová M., Indrák K. (Olomouc)
P63/2474. Cytogenetická analýza u CLL: záchyt chromosomových aberací po stimulaci
CLL buněk s CpG oligonukleotidy a IL-2
Stoklasová M., Dostálová L., Šablaturová T., Strnková A., Dřevojánková B., Burdová A., Brychtová Y., Brejcha M. (Nový Jičín, Brno)
2384. Zkušenosti s terapií lenalidomidem u nemocných s Myelodysplastickým Syndromem a 5q- aberací
Jonášová A., Čermák J., Bělohlávková P., Červínek L., Černá O., Kačmářová K., Mužík J. (Praha,
Hradec Králové, Brno, Czech MDS group)
P66/2493. Úspěšná kombinace splenektomie s následnou imunosupresivní terapií
u refrakterní trombocytopenie pacienta s chronickou lymfocytární leukemií
Turcsányi P., Urbanová R., Hluší A., Papajík T., Kurfurstová D., Indrák K. (Olomouc)
19
20
P67/2495. Včasná alogenní nepříbuzenská transplantace periferních kmenových buněk
u fludarabin refrakterní CLL s komplexním karyotypem.
Obr A., Urbanová R., Faber E., Raida L. (Olomouc)
P3/2296. Zavedení detekce minimální residuální choroby pomocí alelově specifické qPCR
u pacientů s mnohočetným myelomem
Sedlaříková L., Kubiczková L., Kryukov F., Pour L., Ševčíková S., Hájek R. (Brno)
Akutní leukemie
P14/2321. Polymorfismy v genu P-glycoprotein 1 souvisí s intervaly přežití u nemocných
s mnohočetným myelomem léčených bortezomibem
Almáši M., Sáblíková B., Kubiczková L., Ševčíková S., Kryukov F., Brožová L., Jarkovský J., Jurajda M., Adam Z., Penka M., Vašků A., Hájek R. (Brno, Ostrava)
P15/2322. Zhodnocení sérových koncentrací vybraných cytokinů a adhezních molekul
u pacientů léčených pro akutní myeloidní leukémii
Kupsa T., Horáček J. M., Vašatová M., Jebavý L., Žák P. (Hradec Králové)
P21/2346. Sérové koncentrace cytokinů a adhezních molekul u pacientů s nově diagnostikovanou akutní lymfoblastickou leukemií
Horáček J. M., Kupsa T., Vašatová M., Jebavý L., Žák P. (Hradec Králové)
P22/2347. Transplantace srdce pro AL amyloidózu následovaná transplantací hematopoetických kmenových buněk – kazustiky
Honek T., Krejčí J., Hude P., Němec P., Adam Z., Kořístek Z., Špinarová L. (Brno)
P28/2360. Špecifiká starostlivosti o periférny a centrálny venózny katéter poster
Hamráček J., Halušková A., Kaščáková A., Fialeková M., Bocková J. (Košice – SK)
P27/2358. První zkušenosti s metodou aCGH u 19 jedinců s monoklonální gamapatií nejasného významu
Mikulášová A., Vallová V., Smetana J., Grešliková H., Kupská R., Říhová L., Potáčová A., Sandecká V., Pour L., Kuglík P., Hájek R. (Brno, Ostrava)
P37/2373. Zriedkavý nález maskovanej t(15;17)
Blahová A., Pavlíková G., Lengyelová K., Tomášová R., Tóthová K., Lukačková R., Hojsíková I.
(Bratislava – SK)
P40/2377. Amyloidóza: Jak správně diagnostikovat? Kdy zahájit léčbu?
Hájek R. (Ostrava)
P39/2376. Akutní myeloidní leukemie z pohledu epigenetických změn detekovatelných
v periferní krvi
Látalová P., Smešný Trtková K., Szotkowski T. (Olomouc)
P46/2422. Korelace rozsahu postižení skeletu u mnohočetného myelomu hodnoceného
pomocí konvenční radiografie a celotělové magnetické rezonance s vybranými biologickými ukazateli mikroprostředí kostní dřeně
Minařík J., Puščiznová P., Heřman M., Petrová P., Pika T., Hrbek J., Bačovský J., Ščudla V. (Olomouc)
P51/2441. Prognostický význam cytogenetických a molekulovo-biologických zmien u pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou
Sopko L., Lukáš J., Mistrík M., Hojsíkova I. (Bratislava – SK)
P52/2442. Úloha BAL pri stanovení etiologického patogéna zápalových pĺucných infiltrátov u pacienta s hematologickou malignitou
Horváthová D., Chovanová V., Kubalová S., Rimajová V., Lukáš J., Mistrík M. (Bratislava – SK)
P53/2454. Response of steroid-resistant capillary leak syndrome to Bevacizumab
Al Sabty F., Bojtárová E., Demečková E., Horváthová D., Kubalová S., Rimajová V., Zwiewka M.,
Markuljak I., Wild A., Mistrík M. (Bratislava, Banská Bystrica – SK)
P58/2463. Spontánní ruptura sleziny u pacienta s akutní promyelocytární leukemií během
indukční chemoterapie
Kuba A., Szotkowski T., Rohon P., Faber E., Turcsanyi P., Holzerova M., Prasil V., Indrak K. (Olomouc)
P60/2465. Infekčné komplikácie indukčnej liečby akútnej myeloidnej leukémie
Čerňan M., Szotkowski T. (Olomouc)
P61/2472. Septický šok u pacientov s akútnou leukémiou
Lukáš J., Sopko L., Mistrík M. (Bratislava – SK)
Mnohotný myelom a amyloidóza
P1/2292. Hodnocení exprese CD 45 u pacientů s mnohočetným myelomem a jeho vliv na
časnost progrese
Jungová A., Holubová M., Vokurka S., Lysák D., Jindra P. (Plzeň)
P2/2295. Cirkulující mikroRNA u monoklonálních gamapatií
Ševčíková S., Kubiczková L., Kryukov F., Dementyeva E., Slabý O., Nekvindová J., Radová L.,
Mikulášová A., Kuglík P., Penka M., Pour L., Adam Z., Hájek R. (Brno, Olomouc, Ostrava)
P47/2423. Profylaxe herpes zoster nízkou dávkou acykloviru u nemocných s mnohočetným myelomem léčených bortezomibem
Minařík J., Pika T., Bačovský J., Ščudla V. (Olomouc)
P49/2427. Změny chromosomu 8 u nemocných s mnohočetným myelomem – srovnání
nálezů v době diagnosy a relapsu onemocnění
Mičková P., Balcárková J., Pika T., Ščudla V., Holzerová M., Mikešová M., Hanzlíková J., Kropáčková J., Prekopová I., Indrák K., Jarošová M. (Olomouc)
P65/2491. Sérové hladiny volných lehkých řetězců imunoglobulinu u AL amyloidózy
Pika T., Lochman P., Minařík J., Bačovský J., Ščudla V. (Olomouc)
MDS, CML a Ph- MPN
P4/2297. Translokace t(2;11)(p21;q23) bez přestavby MLL genu je pravděpodobně spojena s dobrou prognózou u pacientů s MDS
Dvořák P., Lysák D., Vokurka S., Michalová K., Šárová I., Jonášová A., Hrubá M., Rykovská A.,
Šubrt I. (Plzeň, Praha)
P8/2310. Změny plasmatického proteomu pacientů s myelodysplastickým syndromem
s refrakterní anemií
Májek P., Riedelová-Reicheltová Z., Pečánková K., Čermák J., Suttnar J., Dyr J. E. (Praha)
P10/2312. Změny proteomu krevních destiček u pacientů s myelodysplastickým syndromem
Pečánková K., Májek P., Riedelová-Reicheltová Z., Čermák J., Dyr J. E. (Praha)
P18/2330. Detekcia MPL mutácií u JAK2 negatívnych pacientov s MPN
Burjanivová T., Gemzová K., Marcinek J., Fossan Aas M., Lasabová Z., Plank L. (Martin – SK)
P23/2351. Systémová mastocytóza diagnostikovaná v souvislosti s anafylaxí po bodnutí
hmyzem – zkušenosti našeho pracoviště
Lavičková A., Havlová E., Šigutová P., Kuntcherová J., Šlechtová J. (Plzeň)
21
22
P25/2354. Diferenciální diagnostika „myelodysplastického syndromu“ v podmínkách nefakultního pracoviště (kazuistika)
Kadlčková E., Rohoň P., Navrátil M., Křen L., Zimová I., Palíšek J., Staníček J. (Zlín, Olomouc, Brno)
P29/2363. Prehľad laboratórnej diagnostiky a výstupy zo sledovania pacientov s CML
z genetických pracovísk v SR (v rokoch 2002–2012)
Copáková L., Leitnerová M., Hojsíková I., Hanušovská A., Dubayová K., Karabinoš A. (Bratislava,
Prešov – SK)
P19/2331. miR-155 a jeho význam pre potreby diagnózy a určenia prognózy onkologických ochorení
Jurkovičová D., Krivjanská M., Krivjanský V., Kulcsár Ľ., Chovanec M., Gibadulinova A., Ovečková I. (Praha – CZ; Bratislava – SK)
P20/2344. Systém managementu kvality laboratoře pro transplantační jednotku hematopoetických kmenových buněk
Vraná M., Čechová H., Feixová H., Dobrovolná M. (Praha)
P30/2365. Komplexné variantné translokácie t(9;22) u pacientov s CML
Svoreň Z., Kutková M., Ružbacký R., Janíková P., Čermák M., Žákovičová A., Szabóová Ž., Leitnerová M., Štuková M., Copáková L. (Bratislava – SK)
P31/2367. Jak oddělení a kliniky FN vyplňují požadavkové listy k rutinnímu hematologickému vyšetření?
Sekaninová P., Korelusová I., Šigutová P., Štambachová A. (Plzeň)
P34/2370. Intralaboratorní porovnání metodik detekce středního a minoritního klonu paroxysmální noční hemoglobinurie průtokovou cytometrií
Kohoutová M., Tkáčová V., Pešek A., Marinov I. (Praha)
P32/2368. Příklady neshod v hematologické laboratoři ÚKBH FN Plzeň
Korelusová I., Nováková R., Lajoš P., Šigutová P., Šlechtová J. (Plzeň)
P41/2386. Exprese genu Musashi 2 v průběhu CML
Nádvorníková S., Žáčková M., Lopotová T., Klamová H., Moravcová J. (Praha)
P33/2369. Stanovení CMV specifické funkční odpovědi T lymfocytů a CMV specifických
paměťových CD8+ T lymfocytů průtokovou cytometrií
Tkáčová V., Válková V., Kouba M., Kohoutová M., Pešek A., Marinov I. (Praha)
P45/2417. A rare t(9,22,16) (q34,q11,q24) translocation in chronic myeloid leukemia for
which imatinib mesylate was effective: A case report
Tothova E., Kafková A., Copáková L., Karabinoš A., Dubayová K., Szabo J. (Košice, Bratislava – SK)
P35/2371. Výsledky paralelného monitorovania chimérizmu po alogénnej transplantácii
krvotvorných buniek (alo -TKB) dvomi metódami molekulovej genetiky
Hanušovská E., Šufliarska S., Bojtárová E. (Bratislava – SK)
P48/2426. Alogénna transplantácia krvotvorných buniek pri myelofibróze: skúsenosti jedného centra
Bojtárová E., Žiaková B., Mistrík M. (Bratislava – SK)
P36/2372. Diagnostický panel vyšetření hereditární sférocytózy na hematologickém úseku ÚKBH FN Plzeň
Nováková R., Korelusová I., Šlechtová J., Koptová L. (Plzeň)
P57/2462. Liečba primárnej myelofibrózy (PMF)
Nosáľ M., Mistrík M., Skraková M., Hrubiško M., Babál P., Plank L., Szépe P., Copáková L. (Bratislava, Martin – SK)
P42/2400. Umělé cévní protézy potažené fibrinovou sítí s extracelulárními proteiny
Riedel T., Chlupáč J., Filová E., Bačáková L., Brynda E., Dyr J. E. (Praha)
P64/2475. Interferonem-alfa dosažená kompletní molekulární odpověď u pacienta s chronickou myeloidní leukémií nesoucí T315I mutaci
Kuba A., Faber E., Rohon P., Divoka M., Jarosova M., Indrak K. (Olomouc)
Transfuzní, laboratorní a experimentální sekce
P5/2302. Kombinovaná metodika pro studium genové regulace genu SPI1 pomocí ChIP a MeDIP
Halbhuber Z., Blatný R., Krivjanský V., Vašák J., Krivjanská M. (Praha)
P7/2309. Snížení objemu destiček po LDL-aferéze
Bláha M., Košťál M., Bláha V., Lánská M., Filip S., Žák P. (Hradec Králové)
P9/2311. Změny proteomu krevních destiček u kardiovaskulárních onemocnění
Riedelová Z., Májek P., Pečánková K., Martin M., Oravec M., Suttnar J., Dyr J. E. (Praha)
P11/2313. Dynamika změn krevního obrazu po rheohemaferéze – možný vztah ke klinickým změnám
Bláha M., Košťál M., Rencová E., Langrová H., Studnička J., Lánská M., Bláha V., Rozsíval P.
(Hradec Králové)
P13/2320. Hodnocení dimorfní populace erytrocytů na analyzátorech Sysmex XE-2100
a XE-5000
Pešková E., Rydvalová D., Smolej L. (Hradec Králové)
P17/2329. Moderní hemoterapie ve Fakultní nemocnici Olomouc
Galuszková D. (Olomouc)
P43/2401. Hemoglobinopatie v české a slovenské populaci
Divoká M., Koláčková M., Lipert J., Novosadová A., Orviská M., Lapčíková A., Láníková L., Partschová M., Pospíšilová D., Divoký V., Indrák K. (Olomouc)
Hemostáza
P44/2402. Heparinem indukovaná trombocytopenie – nové pohledy a vlastní zkušenosti
Novotný J., Penka M., Zavřelová J., Kessler P., Gumulec J., Pavlík P. (Brno, Pelhřimov, Ostrava)
P68/2496. Možnosti laboratorní kontroly nových antitrombotik
Úlehlová J., Slavík L., Krčová V., Hluší A., Procházková J., Palová M. (Olomouc)
P69/2497. In vitro detekce inhibice agregace trombocytů acetylosalicylovou kyselinou
Úlehlová J., Slavík L., Krčová V., Hluší A., Procházková J., Palová M. (Olomouc)
P70/2498. Heparinem indukovaná trombocytopenie (soubor pacientů+ kazuistika)
Slavík L., Svobodová G., Úlehlová J., Krčová V., Hluší A., Procházková J., Indrák K. (Olomouc)
P71/2499. Trombofile jako možná příčina ischemických cévních mozkových příhod
Slavík L., Kral M., Skoloudik D., Ulehlova J., Krcova V. (Olomouc)
P72/2500. Dysfunkce endotelu u těhotných s chronickou formou hypertenze
Procházková J., Procházka M., Slavík L., Úlehlová J., Dhaifalah I., Lubušký M., Šimetka O. (Olomouc)
P73/2501. Ciklosporin A u refrakterní imunitní trombocytopenie po splenektomii.
Hluší A., Szotkowski T. (Olomouc)
23
XVIII. OLOMOUCKÉ
HEMATOLOGICKÉ DNY
1.–3. 6. 2014
Download

P R O G R A M - OHD - Olomoucké Hematologické dny