Oblast
Jméno
Pracoviště
Inovace
Spoluautoři
Ing., Martin Augustynek
VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a
informatiky, katedra kybernetiky a
biomedicínského inženýrství
Inteligentní řízení kardiostimulátorů pomocí fyzické zátěže
Ing. Marek Penhaker, Ph.D., Ing. David Korpas,
Ph.D.
Inovativní klinické, diagnostické a
preventivní postupy
MUDr. Martin Kaláb
Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice a
Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc
Rekonstrukce rozsáhlých defektů hrudní stěny s využitím
transplantace allogenního kostního štěpu.
Doc. MUDr. Vladimír Lonský, PhD,
Kardiochirurgická klinika FN a LF UP Olomouc,
MUDr. Barbara Kubešová, Národní tkáňové
centrum Brno
Vzdělávání
PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra
ošetřovatelství
Komunikace se seniory
nejsou
Inovativní klinické, diagnostické a
preventivní postupy
Inovativní klinické, diagnostické a
preventivní postupy
Mgr. Radoslav Janoštiak
Přírodovědecká fakulta UK
Objasnění úlohy tyrozínové fosforylace proteinu CAS v
invazivitě a metastázování nádorových buněk
Inovativní klinické, diagnostické a
preventivní postupy
MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, PhD
Dermatovenerologická klinika 3.LF UK a FNKV
Kvantitativní detekce cirkulujících melanomových buněk
pomocí real time RT-PCR u pacientů léčených pro maligní
melanom
RNDr. Ondřej Tolde, Ph.D., Mgr. Zuzana
Brůhová, Mgr. Marian Novotný, Ph.D., Prof.
Steve Hanks, PhD., RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.,
RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA.,
MUDr. Monika Arenbergerová, PhD, Doc.MUDr.
Jaromír Křemen, CSc
Základní výzkum
Doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Ústav biochemie, molekulární a buněčné biologie;
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Nová metodika elektroforetického stanovení spekter
aminokyselin a organických kyselin v klinických vzorcích
Prof. RNDr. Eva Samcová, CSc.; Prof. Ing. Karel
Štulík, DrSc.
Inovativní klinické, diagnostické a
preventivní postupy
MUDr. Lucia Machová Urdzíková
PhD.
Ústav experimentální medicíny AVČR
Zlepšení míšních funkcí po traumatickém poranění pomocí
kmenových buněk kostní dřeně mobilizovaných Flt3
faktorem a faktorem stimulujícím granulocyty
LUCIA URDZIKOVÁ, KATARÍNA LIKAVČANOVÁ MAŠÍNOVÁ, VÁCLAV VANĚČEK, JIŘÍ RUŽIČKA,
JIŘÍ ŠEDÝ, EVA SYKOVÁ, PAVLA JENDELOVÁ
Inovativní klinické, diagnostické a
preventivní postupy
Mgr. Lenka Nosková
Ústav dědičných metabolických poruch 1.LF UK a
VFN v Praze
Mutations in DNAJC5, Encoding Cysteine-String Protein
Alpha, Cause Autosomal-Dominant Adult-Onset Neuronal
Ceroid Lipofuscinosis
Viktor Stránecký, Hana Hartmannová, Anna
Přistoupilová , Veronika Barešová, Robert
Ivánek, Helena Hůlková, Helena Jahnová, Julie
van der Zee, John F. Staropoli, Katherine B.
Sims, Jaana Tyynelä, Christine Van
Broeckhoven, Peter C.G. Nijssen, Sara E. Mole
Inovativní klinické, diagnostické a
preventivní postupy
MVDr. Boris Tichý, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU
Brno a Středoevropský technologický institut MU
Brno
dokonalená molekulární diagnostika a prognostická
stratifikace chronické lymfocytární leukemie a dalších
lymfoproliferací
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., RNDr. Jitka
Malčíková, Ph.D., Mgr. Martin Trbušek, Dr.,
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
IT software
Mgr. Zdenka Šturcová
Centrum strojového vnímaní, Fakulta
elektrotechnická, České vysoké učení technické
TremAn
Prof. Evžen Růžička, Prof. Václav Hlaváč, Prof
Chris D. Nugent
Vzdělávání
MUDr. Ondřej Fiala
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN
Multimediální CD o Touretteově syndromu
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Inovativní klinické, diagnostické a
preventivní postupy
Inovativní klinické, diagnostické a
preventivní postupy
Inovativní klinické, diagnostické a
preventivní postupy
MUDr. Filip Janku, PhD
Department of Investigational Cancer
Therapeutics, The University of Texas MD
Anderson Cancer Center, 1515 Holcombe Blvd,
FC8.2057, Box 0455, Houston, TX 77030, USA
MDDr. MUDr. Jiří Šedý, PhD., MBA,
FADI, FICD
Ústav experimentální medicíny AVČR, v.v.i.
MUDr. Roman Škulec
Územní středisko záchranné služby Středočeského
kraje, Profesora Veselého 461, 266 01 Beroun, a
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní
medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská
fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice
Hradec Králové, So
PI3K/AKT/mTOR Inhibitors in Patients With Breast and
Gynecologic Malignancies Harboring PIK3CA Mutations
Jennifer J. Wheler, Shannon N. Westin, Stacy L.
Moulder, Aung Naing, Apostolia M.
Tsimberidou, Siqing Fu, Gerald S. Falchook,
David S. Hong, Ignacio Garrido-Laguna,
Rajyalakshmi Luthra, J. Jack Lee, Karen H. Lu,
Razelle Kurzrock
mgr. Martin Burian, PhD., MUDr. Josef Zicha,
DrSc., RNDr. Jara Nedvídková, CSc., RNDr.
Etiopatogenetický mechanismus, prevence a možnosti léčby Jaroslav Kuneš, DrSc., MUDr. Aleš Hejčl, PhD.,
vzniku a rozvoje neurogenního plicního edému
Ing. Katarína Likavčanová-Mašínová, PhD., Prof.
MUDr. Eva Syková, DrSc., MUDr. Lucia
Urdziková, PhD., RNDr. Pavla Jendelo
Terapeutická hypotermie po srdeční zástavě v
přednemocniční neodkladné péči v České republice
MUDr. Anatolij Truhlář, MUDr. Jana Šeblová,
PhD., MUDr. Jiří Knor a Prof. MUDr. Vladimír
Černý, PhD., FCCM
Základní výzkum
Mgr, Karina Vargová
Ústav patologické fyziologie
MYB transcriptionally regulates the miR-155 host gene in
chronic lymphocytic leukemia
Nikola Curik, Pavel Burda, Petra Basova, Vojtech
Kulvait, Vit Pospisil, Filipp Savvulidi Juraj
Kokavec, Emanuel Necas, Adela Berkova, Petra
Obrtlikova, Josef Karban, Marek Mraz, Sarka
Pospisilova, Jiri Mayer, Marek Trneny, Jiri
Zavadil, Tomas Stopka
Prototypy nástrojů či přístrojů
Bc. Jan Grepl
Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Ostrava, Fakultní nemocnice Ostrava
Radiofrekvenční operační nástroj pro povrchovou a
podpovrchovou polosférickou aplikaci
Petr Vávra MUDr. Ph.D., Marek Penhaker Ing.
Ph.D., Milada Hlaváčková Ing. Ph.D., Lukáš
Prokop Ing. Ph.D., Tadeusz Sikora Ing. Ph.D.
Základní výzkum
Ing. Tomáš Jeleník, PhD.
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení biologie
tukové tkáně
Martin Rossmeisl, Ondřej Kuda, Zuzana Macek
Jílková, Daša Medříková, Vladimír Kůs, Michal
Jaterní α2 podjednotka AMP-aktivované proteinové kinázy
Hensler, Petra Janovská, Ivan Mikšík, Marcin
jako potenciální cíl léčby inzulínové rezistence a
Baranowski, Jan Gorski, Sophie He´brard,
metabolického syndromu
Thomas E. Jensen, Pavel Flachs, Simon Hawley,
Benoit Viollet, Jan Kopecký
Prototypy nástrojů či přístrojů
Bc. Jan Kráčmar
VŠB-TU Ostrava Fakulta Strojní, Fakulta
Elektrotechniky a Informatiky, Fakultní nemocnice
Ostrava
Radiofrekvenční operační nástroj pro povrchovou a
podpovrchovou aplikaci
Petr Vávra MUDr. Ph.D., Klimkovice, CZ Jan
Kráčmar Bc., Litovel, CZ Marek Penhaker Ing.
Ph.D., Ostrava, CZ Milada Hlaváčková Ing.
Ph.D., Ostrava, CZ Lukáš Prokop Ing. Ph.D.,
Karviná - Ráj, CZ Tadeusz Sikora Ing. Ph.D.,
Jablůnkov, CZ Dalibor Lukáš Do
Inovativní klinické, diagnostické a
preventivní postupy
Ing. Ph.D., Martin Černý
Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Metodika vyhodnocení cirkadiánních rytmů v aplikaci
vzdálené domácí péče o seniory
nejsou
Download

tomto PDF souboru