DC 9 0 o. s., Nedbalova 36/27, 779 00 Olomouc - Topolany
DOBROČINNÁ AUKCE
VÝTVARNÝCH DĚL
Výtěžek bude použit na nezbytnou rekonstrukci topného systému DC 90 o.s.
Aukce se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje
a primátora statutárního města Olomouce.
DC 90 o.s., Nedbalova 36/27,
779 00 Olomouc - Topolany
POŘÁDÁ
DOBROČINNOU AUKCI VÝTVARNÝCH DĚL
Aukce je pořádána ve spolupráci s Českým rozhlasem Olomouc dne 24. listopadu 2011, 17:30 hodin
v Mozartově sále Moravské filharmonie Olomouc na Horním náměstí 23, Olomouc, vchod z ul.
Divadelní.
Před samotnou aukcí vystoupí se svým recitálem herečka a zpěvačka Světlana Nálepková.
Celým večerem bude provázet moderátor Pavel Hekela.
Výtěžek aukce bude použit na nezbytnou rekonstrukci topného systému v DC 90 o.s.
Seznam autorů:
Anderle Ivo (DC 90 o.s.)
Bendová Barbora
Běhal
Bělohlávek František a Doležel Rudolf
Bishop Klaus
Born Adolf
DC 90 o.s.
Dílny DC 90 o.s.
Dostál Luděk
Firlová Eva
Franta Karel
Fric Vlasta
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Komise výtvarné výchovy
Hejzlar Petr
Hejzlar Vladimír
Hogel Pavel
Hořínek Vojtěch
Jakeš Ivan
Jaroš Jan
Jemelka Jan
Jochmann Petr
Klváček Jiří (DC 90 o.s.)
Kovalová Lenka
Koverdynská Dagmar
Krupa Ivan
Kuba Petr
Kubát Antonín
Kubíček Tomáš
Kučera Zdeněk
Kulvait Zbyněk
Kuncová Marie
L.K.
Langer Radovan
Mádlo Jiří
Malota Eduard
Minář Jaroslav
Mráčková Monika
Mrtvá Lucie
Nováček Karel
Oliva Otmar
Přikryl Zdeněk
Přivřel Jiří
Sanetřík Milan
Spurný Richard
Střední škola a Základní škola DC 90 s.r.o.
Šefčík Robert
Šlechta Josef
Šlechta Pavel
Šnajdr František
Šnajdr Miroslav
Šnajdr Miroslav ml.
Štefka Zdeněk
Štreit Jindřich
Tomášková – Dytrychová Marie
Toppazzini
Trizuljak Marek
Typovský Karel
Vacek Zdeněk
Valenta Josef
Vidlár Štefan
Vícha Oldřich
Vystrčil Otakar
Walla Jindřich
Základní umělecká škola Iši Krejčího – John M.
Základní umělecká škola Iši Krejčího – Krejčí J.
Základní umělecká škola Iši Krejčího – Kylsánová
Základní umělecká škola Iši Krejčího – Přehnilová Barbora
Zlamal Josef
Zlamal Petr
Zoubek Olbram
Zubov Vladimír
Zubová Olga
Aukční vyhláška
DC 90 o.s., Nedbalova 36/27, 772 00 Olomouc - Topolany, IČO : 00560618
PROVÁDÍ DOBROČINNOU AUKCI
Průběh aukce se řídí právními předpisy ČR.
1. Práva a povinnosti dražitele
Každý dražitel je povinen se zaregistrovat. Údaje poskytnuté pro registraci jsou tajné a slouží pouze
pro vnitřní potřebu DC 90 o.s. Bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony ČR a nebudou
poskytovány třetím osobám.
2. Pravidla aukce
Dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací cena) na
internetových stránkách DC 90 o.s. ( www.dc90.cz ) a v dražebním katalogu. Předměty dražené v
dobročinné aukci budou vystaveny v den aukce v Mozartově sále Moravské filharmonie, Horní nám.
23, Olomouc. Aukční předměty (exponáty) budou draženy v pořadí, které je uvedeno na
internetových stránkách a v dražebním katalogu. DC 90 o.s. si vyhrazuje právo zrušit aukci
draženého předmětu či změnit její termín z důvodu živelné pohromy nebo jiné katastrofy. Poškození
odpovídající běžnému opotřebení exponátů, vzhledem k jejich stáří, se v katalogu neuvádějí (např.
drobná poškození rámů, přirozená krakeláž olejomaleb, zažloutlý papír starších tisků a kreseb, malé
restaurátorské zásahy apod.). U výtvarných děl, knih a starožitností se blíže specifikují pouze ta
poškození, která ovlivňují uměleckou hodnotu předmětu. Nabízené předměty je možné si před aukcí
prohlédnout. Vydražená díla a předměty lze reklamovat nejpozději při jejich převzetí.
Dražitel má právo kdykoliv v průběhu aukce učinit podání (resp. vlastní příhoz) nebo podat na
konkrétní položku svoji nejvyšší nabídku (limit) a nečekat až na konec dražby.
V případě stanovení výše limitu, bude systém automaticky dražit ve prospěch dražitele, který zadal
limitní částku, až do předem stanovené výše, pokud je to možné.
Vzhledem k tomu, že průběh dražby je založen na střídavém přihazování jednotlivých dražitelů, je
možné, že v případě zadání limitu bude dražba ukončena částkou stanovenou limitem. Dražitel může
také podávat limity osobně přímo v DC 90 o.s., či písemně, telefonicky, faxem a emailem, a to za
obvyklých podmínek jako při běžných aukcích. Uzávěrka takových limitů je stanovena na den před
ukončením aukce samotné.
Stanovené minimální výše příhozů:
a) 50,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 1.000 Kč,
b) 100,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000 Kč, ale méně než 10.000 Kč,
c) 500,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000 Kč, ale méně než 20.000 Kč,
d) 1.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20.000 Kč, ale méně než 50.000 Kč,
e) 5.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000 Kč a více
3. Platební podmínky
Nabízený předmět je prodán dražiteli s nejvyšší nabídkou. Kupujícímu (dražiteli) není již účtována
aukční provize z dosažené ceny.
Platba může být provedena přímo v místě konání aukce nebo musí být provedena nejpozději do 14
dnů od ukončení aukce, a to:
A/ převodem na účet DC 90 o.s., vedený u KB Olomouc, č.ú.: 44238811/0100
B/ v hotovosti na pobočce DC 90 o.s., ul. Švédská 12, Olomouc
C/ na dobírku (Česká pošta, DHL, aj. přepravní společnosti)
Přeprava vydražených předmětů se provádí za úplatu na účet dražitele. Zakoupené předměty budou
vydány neprodleně po zaplacení a kupující obdrží doklad o nabytí vlastnictví.
Dražitelé, kteří nedodrží podmínky aukční vyhlášky budou z aukce vyloučeni
Vyvolávací ceny a pořadí dražených uměleckých děl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Bendová Barbora, Hrnek Olomouc, keramika, 200 Kč, výška 10 cm
Bendová Barbora, Šálek a podšálek, keramika, 200 Kč, výška 7 cm
Bendová Barbora, Šálek a podšálek, keramika, 200 Kč, výška 7 cm
Bendová Barbora, Šálek a podšálek, keramika, 200 Kč, výška 13 cm
Bendová Barbora, Svícen, keramika, 200 Kč, 17 cm
DC 90 o.s., Zvíře, tisk na textilu, 1 Kč, 16x24 cm
DC 90 o.s., Zvíře, olej na plátně, 300 Kč, 32x48 cm
Vidlár Štefan, Boží muka, olej na sololitu, 500 Kč, 50x45 cm
Fric Vlasta, Bouře v Lanžhotě, uhel, 300 Kč, 45x17 cm
Fric Vlasta, Pálava, uhel, 300 Kč, 17x45 cm
DC 90 o.s., Vodopád, enkaustika, 200 Kč, 50x35 cm
Zubová Olga, Bez názvu, olej na plátně, 2000 Kč, 30x40 cm
DC 90 o.s., Hory, enkaustika, 200 Kč, 35x50 cm
Klváček Jiří (DC 90 o.s.), Barokní Bazilika Navštívení Panny Marie, olej na sololitu, 500 Kč, 32x42 cm
Klváček Jiří (DC 90 o.s.), Sloup Nejsvětější Trojice, olej na sololitu, 500 Kč, 42x32 cm
Klváček Jiří (DC 90 o.s.), Šelma, olej na sololitu, 500 Kč, 42x32 cm
L.K., Dolní Malá Lípa, autorský tisk, 1 Kč,11x16 cm
Valenta Josef, Hrad Trenčín, rytina, 1 Kč, 14x18 cm
Mráčková Monika, Budík, spray, 100 Kč, 43x61 cm
Kulvait Zbyněk, Bez názvu, spray, 200 Kč, 30x21cm
Sanetřík Milan, Madona, dřevoryt, 1 200 Kč, 40x25 cm
Koverdynská Dagmar, Cherubínek, dřevořezba, 3 000 Kč, 18x23 cm
Krupa Ivan, Bez názvu, autorský tisk, 1000 Kč, 25x21 cm
DC 90 o.s., Záře, enkaustika, 200 Kč, 50x35 cm
DC 90 o.s., Louka, enkaustika, 200 Kč, 35x50 cm
Firlová Eva, Tulipán, paličkovaná krajka, 1 Kč, 9x7 cm
Firlová Eva, Zvonek, paličkovaná krajka, 1 Kč, 12x10 cm
Firlová Eva, Andílek, paličkovaná krajka, 1 Kč, 18x15 cm
Běhal, Zátiší s dýní, olej na sololitu, 300 Kč, 27x39 cm
Hejzlar Petr, Podzim, olej na sololitu, 300 Kč, 12x17 cm
Hořínek Vojtěch, Bez názvu, reliéf sádra zlato, 200 Kč, 31x38 cm
Kubíček Tomáš, Mísa, pálená hlína, 500 Kč, průměr 35 cm
Bishop Klaus, Bez názvu, sitotisk, 500 Kč, 30,5x22,5 cm
Toppazzini, Inspirace šternberským klášterním pobytem, kombinovaná technika, 500 Kč, 50x70
Vícha Oldřich, Herkulova kašna, pálená hlína, 500 Kč, 15,5x11 cm
Bělohlávek František a Doležel Rudolf, Olomouc, keramická kachle, 600 Kč, průměr 27 cm
Anderle Ivo (DC 90 o.s.), Bez názvu, fotografie, 100 Kč, 20x30 cm
Přivřel Jiří, Dům, fotografie, 100 Kč, 20x30 cm
Přivřel Jiří, Děti, fotografie, 100 Kč, 20x30 cm
Dostál Luděk, Chrám P. Marie Sněžné, litografie, 400 Kč, 16x11 cm
Dostál Luděk, Ostružnická, litografie, 400 Kč, 16x11 cm
Dostál Luděk, Dóm, litografie, 400 Kč, 16x11 cm
Dostál Luděk, Školní ulička, litografie, 400 Kč, 16x11 cm
Kolovrat, dřevo, 500 Kč
Mrtvá Lucie, Vertikály – les, umělý uhel na plátně, 1 000 Kč, 35,5x80,5 cm
Jochmann Petr, Bez názvu, tužka na papíře, 1 000 Kč, 30x21 cm
Základní umělecká škola Iši Krejčího – Přehnilová Barbora, Bez názvu, tisk, 250 Kč, 16x16 cm
Základní umělecká škola Iši Krejčího – Kylsánová, Bez názvu, komb. technika, 250 Kč, 23,5x17,5
Základní umělecká škola Iši Krejčího – Krejčí J., Bez názvu, grafika, 400 Kč, 30x23 cm
Základní umělecká škola Iši Krejčího – John M., Bez názvu, tisk, 250 Kč, 59x42 cm
51. Základní umělecká škola Iši Krejčího – Přehnilová Barbora, Kruhy, komb. technika, 300 Kč, 21x29
52. Hogel Pavel, Větrný mlýn, pastel, 1 000 Kč, 59x42 cm
53. Hogel Pavel, Bez názvu, pastel, 1 000 Kč, 59x42 cm
54. Minář Jaroslav, Naděje, litografie, 500 Kč, 30x21 cm
55. Kuncová Marie, Motýl, akvarel, 1 000 Kč, 28x19 cm
56. Kučera Zdeněk, Bez názvu, počítačová grafika, 200 Kč, 26,5x26,5 cm
57. Kučera Zdeněk, Bez názvu, akryl, 2 500 Kč, 47x46,5 cm
58. Gymnázium Olomouc – Hejčín, Komise výtvarné výchovy, Sova, kresba tužkou, 500 Kč, 51x43
59. Gymnázium Olomouc – Hejčín, Komise výtvarné výchovy, Zátiší s ovocem, kom. tech. 300 Kč,29x41
60. Gymnázium Olomouc – Hejčín, Komise výtvarné výchovy, Šplouchání vody, grafika, 250 Kč, 25x20
61. Gymnázium Olomouc – Hejčín, Komise výtvarné výchovy, Voda se čeří, grafika, 250 Kč, 22x31 cm
62. Gymnázium Olomouc – Hejčín, Komise výtvarné výchovy, Bez názvu, sklo, 500 Kč, 25x25 cm
63. Kovalová Lenka, Bez názvu, pastel, 500 Kč, 40x30 cm
64. Kovalová Lenka, Bez názvu, pastel, 500 Kč, 40x30 cm
65. Kovalová Lenka, Bez názvu, pastel, 500 Kč, 40x30 cm
66. Šefčík Robert, Čtverec I, fotografie, 1 000 Kč, 30x21 cm
67. Šefčík Robert, Čtverec II, fotografie, 1 000 Kč, 30x21 cm
68. Šefčík Robert, Koule, fotografie, 1 000 Kč, 30x21 cm
69. Šefčík Robert, Cesarova kašna s radniční věží, fotografie, 1 000 Kč, 30x21 cm
70. Šefčík Robert, Michalské věže, fotografie, 1 000 Kč, 30x21 cm
71. Šefčík Robert, Svatý Kopeček, fotografie, 1 000 Kč, 30x21 cm
72. DC 90 o.s., Mořský svět, malba na hedvábí, 1 500 Kč, 70x70 cm
73. DC 90 o.s., Létající andělé, malba na hedvábí, 1 500 Kč, 70x70 cm
74. DC 90 o.s., Adam a Eva, malba na hedvábí, 1 500 Kč, 88x61 cm
75. Přikryl Zdeněk, Bez názvu, autorský tisk, 200 Kč, 40x29 cm
76. Přikryl Zdeněk, Hlava Krista, autorský tisk, 200 Kč, 22x22 cm
77. Přikryl Zdeněk, Bez názvu, autorský tisk, 200 Kč, 42x30 cm
78. Přikryl Zdeněk, Akt, autorský tisk, 200 Kč, 41x28 cm
79. Typovský Karel, Úlet, olej, 1 000 Kč, 30x26 cm
80. Zlamal Josef, Portrét Eriky, kresba, 1 500 Kč, 30x25 cm
81. Šlechta Pavel, Neptun, tužka na křídě, 2 500 Kč, 25x25 cm
82. Šlechta Josef, Ranní úsvit, tempera na papíře, 1 500 Kč, 18x24 cm
83. Spurný Richard, Šamanka, pastel, 2 500 Kč, 56x72 cm
84. Spurný Richard, Drak, pastel, 2 500 Kč, 56x72 cm
85. Šnajdr Miroslav mladší, Bez názvu, olej na plátně, 5 000 Kč, 40x35 cm
86. Jemelka Jan, Mezi kameny, grafika – dřevořez, 3 700 Kč, 37x37 cm
87. Kuba Petr, Adonis a Venuše, autorský tisk, 1 500 Kč, 27x22 cm
88. Malota Eduard, Ledové království, akryl na plátně, 5 000 Kč, 60x40 cm
89. Zubov Vladimír, Geometrie, olej na plátně, 6 000 Kč, 60x70 cm
90. Jakeš Ivan, Půlnoční les, glazovaná keramika, 3 000 Kč, 53x45 cm
91. Jakeš Ivan, Polední les, glazovaná keramika, 3 000 Kč, 53x45 cm
92. Jaroš Jan, U jezírka, olej, 3 000 Kč, 30x38 cm
93. Walla Jindřich, Bouře, mezzotinta, 700 Kč, 19,6x15 cm
94. Zlamal Petr, Krajina, akryl, 3 000 Kč, 70x50 cm
95. Vacek Zdeněk, Bílá černoška, suchá jehla, 1 000 Kč, 17x13 cm
96. Franta Karel, Čerti, autorský tisk, 1 200 Kč, 30x42 cm
97. Franta Karel, Hastrman, autorský tisk, 1 200 Kč, 42x30 cm
98. Franta Karel, Svatá Cecílie, autorský tisk, 1 200 Kč, 31x30 cm
99. Dílny DC 90 o.s., Labuť, pálená hlína, 1 500 Kč, 78 cm
100. Dílny DC 90 o.s., Plastika, pálená hlína, 1 500 Kč, 66 cm
101. Dílny DC 90 o.s., Hrad, pálená hlína, 800 Kč, 45x45
102. Dílny DC 90 o.s., Zahradní bubák I, pálená hlína, 1 500 Kč, 95 cm
103. Dílny DC 90 o.s., Zahradní bubák II, pálená hlína, 1500 Kč, 95cm
104. Hejzlar Vladimír, Turin I, olej na plátně, 2 000 Kč, 35x35 cm
105. Šnajdr František, Chomoutovská pískovna, tempera na papíře, 7 000 Kč, 65x26 cm
106. Štreit Jindřich, Bez názvu, černobílá fotografie, 2 500 Kč, 16x22 cm
107. Štreit Jindřich, Bez názvu, černobílá fotografie, 2 500 Kč, 16x22 cm
108. Langer Radovan, Bez názvu, olejomalba, 4 000 Kč, 50x50 cm
109. Kubát Antonín, Samota, olej na sololitu, 1 200 Kč, 32x47 cm
110. Střední škola a Základní škola DC 90 s.r.o., Váza, pálená hlína, 800 Kč, 43 cm
111. Střední škola a Základní škola DC 90 s.r.o., Dóza, pálená hlína, 350 Kč, 30 cm
112. Střední škola a Základní škola DC 90 s.r.o., Korál – váza, pálená hlína, 800 Kč, 42 cm
113. Střední škola a Základní škola DC 90 s.r.o., Kokon – objekt pro světlo, pálená hlína, 800 Kč, 50 cm
114. Střední škola a Základní škola DC 90 s.r.o., Trpaslík, pálená hlína, 1 500 Kč, 55 cm
115. Nováček Karel, Svícen, železo, 500 Kč, 47 cm
116. Štefka Zdeněk, Váza, sklo, 1 700 Kč, 40 cm
117. Trizuljak Marek, Mísa, sklo, 600 Kč, 11 cm
118. Vystrčil Otakar, Olomouc, olej na kartonu, 2 500 Kč, 62x94 cm
119. Mádlo Jiří, Jaro na Vysočině, olej na plátně, 22 000 Kč, 66x82 cm
120. Tomášková – Dytrychová Marie, Kolekce miniatur pro Konkatedrálu sv. Michala v Bratislavě
zvonařská bronz, 4 000 Kč
121. Born Adolf, Úspěšný lov, litografie, 4 000 Kč, 33x22 cm
122. Oliva Otmar, Zdrávas Maria – návrh pro zvon Dómu sv. Václava (drobná poškození),tužka na papíře,
1 000 Kč, 62x44 cm
123. Oliva Otmar, Studie ke sloupu Samaritána „Kdo na něj pohlédne, bude uzdraven“, tužka, zlaceno,
7 000 Kč, 133x62 cm
124. Šnajdr Miroslav, Bílé znaky, olej na plátně, 9 000 Kč, 30x40 cm
125. Zoubek Olbram, Skica pro P, zlacený cín, 16 000 Kč, 49 cm
2. Bendová Barbora, Šálek a podšálek,
200,-Kč, keramika, 7 cm
1. Bendová Barbora, Hrnek Olomouc,
200,-Kč, keramika, 10 cm
3. Bendová Barbora, Šálek a podšálek,
200,-Kč, keramika, 7 cm
6. DC 90 o.s., Zvíře,
1,-Kč, tisk na textilu, 16x24
5. Bendová Barbora, Svícen,
4. Bendová Barbora, Šálek a podšálek, 200,-Kč, keramika, 17 cm
200,-Kč, keramika, 13 cm
7. DC 90 o.s., Zvíře,
300,-Kč, olej na plátně, 32x48
8. Vidlár Štefan, Boží muka,
500,-Kč, olej na sololitu, 50x45
10. Fric Vlasta, Pálava,
300,-Kč, uhel, 17x45
9. Fric Vlasta, Bouře v Lanžhotě,
300,-Kč, uhel, 45x17
12. Zubová Olga, Bez názvu,
2000,-Kč, olej na plátně, 30x40
11. DC 90 o.s., Vodopád,
200,-Kč, enkaustika, 50x35
13. DC 90 o.s., Hory,
200,-Kč, enkaustika, 35x50
14. Klváček Jiří (DC 90 o.s.),
Barokní Bazilika Navštívení Panny Marie,
500,-Kč, olej na sololitu, 32x42
17. L.K., Dolní Malá Lípa,
1,-Kč, autorský tisk, 11x16
15. Klváček Jiří (DC 90 o.s.), 16. Klváček Jiří (DC 90 o.s.), Šelma,
Sloup Nejsvětější Trojice,
500,-Kč, olej na sololitu, 42x32
500,-Kč, olej na sololitu, 42x32
18. Valenta Josef, Hrad Trenčín,
1,-Kč, rytina, 14x18
19. Mráčková Monika, Budík,
100,-Kč, spray, 43x61
20. Kulvait Zbyněk, Bez názvu,
200,-Kč, spray, 30x21
23. Krupa Ivan, Bez názvu,
1000,-Kč, autorský tisk, 25x21
21. Sanetřík Milan, Madona,
1200,-Kč, dřevoryt, 40x25
22. Koverdynská Dagmar, Cherubínek,
3000,-Kč, dřevořezba, 18x23
27. Firlová Eva, Zvonek,
1,-Kč, paličkovaná krajka, 12x10
26. Firlová Eva, Tulipán,
1,-Kč, paličkovaná krajka, 9x7
25. DC 90 o.s., Louka,
200,-Kč, enkaustika, 35x50
24. DC 90 o.s., Záře,
200,-Kč, enkaustika, 50x35
28. Firlová Eva, Andílek,
1,-Kč, paličkovaná krajka, 18x15
29. Běhal, Zátiší s dýní,
300,-Kč, olej na sololitu, 27x39
30. Hejzlar Petr, Podzim,
300,-Kč, olej na sololitu, 12x17
31. Hořínek Vojtěch, Bez názvu,
200,-Kč, reliéf sádra, zlato, 31x38
32. Kubíček Tomáš, Mísa,
500,- Kč, keramika, průměr 35 cm
33. Bishop Klaus, Bez názvu
500,- Kč, sitotisk, 30,5x22,5
35. Vícha Oldřich, Herkulova kašna,
500,-Kč, pálená hlína, 15,5x11
34. Toppazzini, Inspirace šternberským kláš. pobytem,
500,- Kč, kombinovaná technika 50x70
36. Bělohlávek František a Doležel Rudolf, Olomouc
600,-Kč, keramická kachle, průměr 27 cm
37. Anderle Ivo (DC 90 o.s.), Bez názvu,
100,-Kč, fotografie, 20x30
39. Přivřel Jiří, Děti,
100,-Kč, fotografie, 20x30
38. Přivřel Jiří, Dům,
100,-Kč, fotografie, 20x30
40. Dostál Luděk, Chrám P.M. Sněžné,
400,-Kč, litografie, 16x11
42. Dostál Luděk, Dóm,
400,-Kč, litografie, 16x11
41. Dostál Luděk, Ostružnická,
400,-Kč, litografie, 16x11
44. Kolovrat, dřevo, 500,-Kč
43. Dostál Luděk, Školní ulička,
400,-Kč, litografie, 16x11
45. Mrtvá Lucie, Vertikály - les,
1000,-Kč, umělý uhel na plátně, 35x80
47. Zákl. umělecká škola Iši Krejčího
46. Jochmann Petr, Bez názvu,
Přehnilová Barbora, Bez názvu,
1000,-Kč, tužka na papíře, 30x21
250,-Kč, tisk, 16x16
48. Zákl. umělecká škola Iši Krejčího
Kylsánová, Bez názvu,
250,-Kč, kombinovaná technika, 23x17
49. Zákl. umělecká škola Iši Krejčího
50. Zákl. umělecká škola Iši Krejčího
Krejčí J., Bez názvu,
John M., Bez názvu,
400,-Kč, grafika, 30x23
250,-Kč, kombinovaná technika, 59x42
51. Zákl. umělecká škola Iši Krejčího
Přehnilová Barbora, Kruhy
300,-Kč, kombinovaná technika, 21x29
53. Hogel Pavel, Bez názvu
1000,-Kč, pastel, 59x42
54. Minář Jaroslav, Naděje,
500,-Kč, litografie, 30x21
55. Kuncová Marie, Motýl,
1000,-Kč, akvarel, 28x19
52. Hogel Karel, Větrný mlýn,
1000,-Kč, pastel, 59x42
57.Kučera Zdeněk, Bez názvu
2500,- Kč, akryl, 47x46,5
56. Kučera Zdeněk, Bez názvu
200,-Kč, počítačová grafika, 26x26
58. Gymnázium Olomouc - Hejčín
Komise výtvarné výchovy, Sova,
500,-Kč, kresba tužkou, uhlem, 51x43
59. Gymnázium Olomouc - Hejčín
Komise výtvarné výchovy, Zátiší s ovocem,
300,-Kč, kombinovaná technika, 29x42
61. Gymnázium Olomouc - Hejčín
60. Gymnázium Olomouc - Hejčín
Komise
výtvarné výchovy, Voda se čeří,
Komise výtvarné výchovy, Šplouchání
250,-Kč,
grafika, 22x31
vody, 250,-Kč, grafika, 25x20
62. Gymnázium Olomouc - Hejčín
Komise výtvarné výchovy, Bez názvu,
500,-Kč, sklo, 25x25
63. Kovalová Lenka, Bez názvu,
500,-Kč, pastel, 40x30 64. Kovalová Lenka, Bez názvu,
500,-Kč, pastel, 40x30 65. Kovalová Lenka, Bez názvu,
500,-Kč, pastel, 40x30
66. Šefčík Robert, Čtverec,
1000,-Kč, fotografie, 30x21
67. Šefčík Robert, Čtverec II,
1000,-Kč, fotografie, 30x21
69. Šefčík Robert, Cesarova 70. Šefčík Robert, Michalské věže,
1000,-Kč, fotografie, 30x21
kašna s radniční věží,
1000,-Kč, fotografie, 30x21
68. Šefčík Robert, Koule,
1000,-Kč, fotografie, 30x21
72. DC 90 o.s., Mořský svět,
1500,-Kč, malba na hedvábí, 70x70
74. DC 90 o.s., Adam a Eva
1500,- Kč, malba na hedvábí, 88x61
71. Šefčík Robert, Svatý Kopeček,
1000,-Kč, fotografie, 30x21
73. DC 90 o.s., Létající andělé,
1500,-Kč, malba na hedvábí, 70x70
77. Přikryl Zdeněk, Bez názvu,
200,-Kč, autorský tisk, 42x30
75. Přikryl Zdeněk, Bez názvu,
200,-Kč, autorský tisk, 40x29
78. Přikryl Zdeněk, Akt,
200,-Kč, autorský tisk, 41x28
76. Přikryl Zdeněk, Hlava Krista,
200,-Kč, autorský tisk, 22x22
79. Typovský Karel, Úlet
1000,- Kč, olej, 30x26
80. Zlamal Josef, Portrét Eriky
1500,-Kč, kresba, 30x25
81. Šlechta Pavel, Neptun
2500,-Kč, tužka na křídě, 25x25
82. Šlechta Josef, Ranní úsvit,
1500,-Kč, tempera na papíře, 18x24
84. Spurný Richard, Drak,
2500,-Kč, pastel, 56x72
83. Spurný Richard, Šamanka,
2500,-Kč, pastel, 56x72
85. Šnajdr Miroslav ml., Bez názvu,
5000,-Kč, olej na plátně, 40x35
87. Kuba Petr, Adonis a Venuše,
1500,-Kč, autorský tisk, 27x22
86. Jemelka Jan, Mezi kameny,
3700,-Kč, grafika - dřevořez, 37x37
90. Jakeš Ivan, Půlnoční les
88. Malota Eduard, Ledové království,
3000,-Kč,
glazovaná keramika, 53x45 89. Zubov Vladimír, Abstrakce,
5000,-Kč, akryl na plátně, 60x40
6000,-Kč, olej na plátně, 60x70
91. Jakeš Ivan, Polední les
3000,-Kč, glazovaná keramika, 53x45
92. Jaroš Jan, U jezírka
3000,-Kč, olej, 30x38
93. Walla Jindřich, Bouře
700,-Kč, mezzotinta, 20x15
96. Franta Karel, Čerti,
1200,-Kč, autorský tisk, 30x42
95. Vacek Zdeněk, Bílá černoška,
1000,-Kč, suchá jehla, 17x13
94. Zlamal Petr, Krajina
3000,-Kč, akryl, 70x50
98. Franta Karel, Svatá Cecilie,
1200,-Kč, autorský tisk, 31x30
100. Dílny DC 90 o.s., Plastika,
1500,-Kč, pálená hlína, 66 cm
97. Franta Karel, Hastrman,
1200,-Kč, autorský tisk, 42x30
99. Dílny DC 90 o.s., Labuť,
1500,-Kč, pálená hlína, 78cm
101. Dílny DC 90 o.s., Hrad
800,-Kč, pálená hlína, 45x45
103. Dílny DC 90 o.s., Bubák,
1500,-Kč, pálená hlína, 95cm
102. Dílny DC 90 o.s., Bubák I,
1500,-Kč, pálená hlína, 95cm
104. Hejzlar Vladimír, Turin I
2000,-Kč, olej na plátně, 35x35
105. Šnajdr František, Chomoutovská pískovna
7000,-Kč, tempera na papíře, 65x26
106. Štreit Jindřich, Bez názvu
2500,-Kč, čb fotografie, 16x22
107. Štreit Jindřich, Bez názvu
2500,-Kč, čb fotografie, 16x22
108. Langer Radovan, Bez názvu
4000,-Kč, olejomalba, 50x50
109. Kubát Antonín, Samota,
1200,-Kč, olej na sololitu, 32x47
111. SŠ a ZŠ DC 90 s.r.o, Dóza,
350,-Kč, pálená hlína, 30 cm
112. SŠ a ZŠ DC 90 s.r.o, Korál váza,
800,-Kč, pálená hlína, 42 cm
110. SŠ a ZŠ DC 90 s.r.o.,
Váza, 800,-Kč, pálená hlína, 43 cm
113. SŠ a ZŠ DC 90 s.r.o, Kokon,
1500,-Kč, pálená hlína, 50 cm
115. Nováček Karel, Svícen,
500,-Kč, železo, 47 cm 116. Štefka Zdeněk, Váza,
117. Trizuljak Marek, Mísa,
1700,-Kč, sklo, 40 cm
600,-Kč, sklo, 11 cm 114. SŠ a ZŠ DC 90 s.r.o, Trpaslík,
1500,-Kč, pálená hlína, 55 cm
118. Vystrčil Otakar, Olomouc,
2500,-Kč, olej na kartonu, 62x94
119. Mádlo Jiří, Jaro na Vysočině,
22000,-Kč, olej na plátně, 66x82
120. Tomášková - Dytrychová Marie, Kolekce miniatur
pro Konkatedrálu sv. Michala v Bratislavě
121. Born Adolf, Úspěšný lov,
4000,-Kč, zvonařská bronz,
4000,-Kč, litografie, 33x22
122. Oliva Otmar, Zdrávas Maria
návrh zvonu pro Dóm sv. Václava
1000,-Kč, tužka na papíře, 62x44
123. Oliva Otmar, Studie ke sloupu Samaritana
“Kdo na něj pohlédne bude uzdraven”,
7000,-Kč, tužka, zlaceno, 133x62
124. Šnajdr Miroslav, Bílé znaky,
9000,-Kč, olej na plátně, 30x40
125. Zoubek Olbram, Skica pro P,
16000,-Kč, zlacený cín, 49 cm
Děkujeme všem partnerům za pomoc s přípravou aukce
Český rozhlas Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje
Moravská filharmonie Olomouc
MTmobil
Nadační fond INFORM
Občanské sdružení Dobré místo pro život
RUSO – Vladimír Rusín
Statutární město Olomouc
STUDIO GULLIVER, s.r.o.
Tomáš Bubeník – sklenářství a rámařství Bubeník
Unie výtvarných umělců Olomouc
ZZIP, s.r.o.
Za dar uměleckých děl do aukce všem umělcům a ostatním
dárcům děkujeme.
Download

Stáhnout - Denní stacionář DC 90 Olomouc