Vás pozýva
na I. časť interaktívneho workshopu
Komunikácia s onkologickým pacientom a jeho príbuznými
Workshop je určený pre onkológov, hematológov a paliatívnych lekárov pracujúcich s onkologickými pacientmi. Venovať sa budeme nasledujúcim témam:
•
špecifiká prežívania onkologického pacienta, psychické ťažkosťi, ktoré sa počas liečby môžu vyskytnúť a ako ich s pacientom zvládať/riešiť
•
štruktúra a stratégia rozhovoru pri oznamovaní nepriaznivých správ (diagnóza, relaps, paliatívna liečba...)
•
efektívne intervencie pri emočne intenzívnych reakciách pacienta/príbuzného (plačlivosť, agresivita, mlčanie, odmietanie spolupráce...)
•
komunikácia s pacientom/príbuznými pri prechode na paliatívnu liečbu
•
komunikácia s pacientom/príbuznými v terminálnom štádiu ochorenia
•
zvládanie a spracovanie psychickej záťaže vyplývajúcej z práce s onkologickými pacientmi, syndróm burn out, jeho prevencia a zvládanie
Obsahovú náplň workshopov prispôsobujeme požiadavkám konkrétnej skupiny a pracujeme so situáciami/problémami, s ktorými sa lekári stretávajú vo svojej praxi.
Lektori tréningu:
Mgr. Mária Andrášiová PhD. - onkopsychologička s 15-ročnou praxou, autorka knihy pre onkologických pacientov a ich rodinných príslušníkov „Keď do života
vstúpi rakovina“.
Mgr. Aleš Bednařík
- tréner rozvoja sociálnych a komunikačných zručností s 20-ročnými skúsenosťami, autor viacerých publikácii na tému komunikácie
a riešenia konfliktov.
ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
Workshop sme rozdelili do dvoch častí (jar a jeseň 2013), ktoré na seba tematicky nadväzujú. Je však možné absolvovať ich aj jednotlivo.
Jarné termíny (vždy sobota, v čase od 9:00 – 17:00)
20.4. Martin (uzávierka prihlášok do 5.4.)
4.5. Bratislava (uzávierka prihlášok do 19.3.)
8.6. Košice (uzávierka prihlášok do 24.5.)
Jesenné termíny upresníme do konca júna.
Spôsob registrácie:
Keďže je počet účastníkov vzhľadom na špecifickosť priebehu workshopu limitovaný (10-12 lekárov), je potrebné účasť vopred a záväzne potvrdiť.
Prihlásiť sa môžete na stránke našej spoločnosti www.sops.sk – [email protected]
Tiež je možné prihlásiť sa prostredníctvom internetovej stránky www.onkovzdelavanie.sk sekcia “Ostatné onko-diagnózy“, alebo potvrdením svojej účasti
zástupcom spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o.
Prípadne vyplnením priloženej návratky a zaslaním na adresu SOPS, Trnavská 70, 821 02 Bratislava.
Po zaznamenaní Vašej registrácie Vám zašleme potvrdzovací e-mail a 2 týždne pred termínom workshopu Vás budeme informovať o mieste jeho konania a všetkých
potrebných informáciách.
NÁVRATKA
Záväzne sa prihlasujem na nadstavbový workshop Komunikácia s onkologickým pacientom:
Meno:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prihlasujem sa na workshop v termíne:
Podpis
Pracovisko:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Download

Pozvánka na stiahnutie PDF