PROGRAM
mezinárodního kongresu
VYSOČINA XIII.
CENTRÁLNÍ STERILIZACE
Hotel SKI, Nové Město na Moravě
25.–26. 3. 2015
Mezinárodní kongres pořádá Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
a České společnosti pro sterilizaci
PROGRAM – středa 25. 3. 2015
Kongresu předsedá RNDr. Bruno Šudřich
7.00 – 9.00
Registrace
9.00 – 9.15
Slavnostní zahájení
MUDr. Jiří Běhounek – hejtman Kraje Vysočina
JUDr. Věra Palečková – ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.
RNDr. Bruno Šudřich – předseda České společnosti pro sterilizaci
Ing. Milan Ettel – generální ředitel MEDIN, a.s.
9.15– 9.35
PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, NCO NZO Brno
Aktuality v oblasti regulace NLZP
9.35 – 9.55
RNDr. Jaroslava Zelenková, Hygienická stanice hlavního města Prahy
Teorie a praxe v oblasti dezinfekce a sterilizace
9.55 – 10.15
MUDr. Věra Melicherčíková CSc., SZÚ v Praze Národní referenční laboratoř
Kontrola sterilizačních procesů
Šárka Vidergotová, Nemocnice Nové Město na Moravě
10.15 – 10.35
Naplňování legislativních předpisů ve zdravotnickém zařízení z pohledu
epidemiologické sestry
10.35 – 10.55
Jan Illek, Ing. Jan Hellar, Miele, spol. s.r.o. Brno
Nový centrální pavilon chirurgických oborů, COS a CS Nemocnice Uherské
Hradiště – VIDEO
10.55– 11.15
MUDr. Mojmír Keprda, primář COS a CS, NsP Havířov
Kontrola účinnosti sterilizace
11.15 – 11.30
Přestávka s občerstvením
11.30– 11.50
PhDr. Magda Taliánová, Ph.D
Informovanost sester související s předsterilizační přípravou zdravotnických prostředků
Dr. Julia Okpara-Hofmann
11.50 – 12.10
STERRAD Sterilization, validation and material compatibility
12.10 – 12.30
PhDr. Yveta Béressová, Zuzana Badinská, OCS DFNsP Bratislava
Kritické momenty při setování chirurgických nástrojů
12.30 – 12.50 Ing. Zdeněk Švéda, BMT Medical Technology s.r.o. Brno
Validace
12.50 – 13.10
Ing. Roman Holba, Miele, spol. s r.o. Brno
Kontrola mycích a dezinfekčních zařízeních dle legislativy – validace
13.10 – 13.30
MUDr. Dana Hedlová, Ph.D., ÚVN Praha
Co nám přinesla certifikace podle ČSN EN ISO 13458:2012
Diskuse
13.30 – 14.30
Oběd
Odpolední program
15.00 – 17.00Pro zájemce návštěva Centrální sterilizace Nemocnice Nové Město na Moravě /
výrobní prostory firmy MEDIN, a.s.
16.00 –20.00
Návštěva Wellness hotel SKI
19.30
Raut
20.30
Společenský večer
PROGRAM – čvrtek 26. 3. 2015
Kongresu předsedá RNDr. Bruno Šudřich
9.00 – 9.20
RNDr. Erich Pazdziora, CSc., ZÚ se sídlem v Ostravě
Dlouhodobé sledování kvality procesů předsterilizační přípravy a sterilizace
9.20 – 9.40
Ing. Jan Štěch, Hypokramed s r.o. Praha
Kontejner Wagner – i po letech stále mlád…
9.40 – 10.15
Kräuff Schwanhaeuser, LF MU Brno
Comparison between Czech and Colombian health systems: Experience as
a physician and as a patient
10.15 – 10.35
Miloš Klikar, MEDIN, a.s.
Chirurgické nástroje – ošetřování, péče a servis
10.35 – 10.55
Petr Šimek, Jiří Tuháček, Promedica Praha Group
Význam ochranných pracovních pomůcek při práci ve zdravotnictví
10.55– 11.05
Přestávka s občerstvením
11.05 – 11.25
Ing. Václav Šetrna, Medplan spol. s r.o. Praha
Novinky od Albert BROWNE pro kontrolu mytí
11.25 – 11.45
Ing. Hana Lišková, CSc., Ecolab Hygiene s.r.o. Brno
Dezinfekce instrumentária v rámci předsterilizační přípravy
11.45 – 12.05
Mgr. Petr Havlíček, Hartmann-Rico a.s. Veverská Bítýška
Kvalita má svou cenu
12.05 – 12.45
Kräuff Schwanhaeuser, LF MU Brno
Comparison between medical practice in Colombia and the Czech
Republic from the legal point of view
12.45 – 13.00
RNDr. Bruno Šudřich, FN Brno Bohunice
Česká společnost pro sterilizaci
Diskuse
Závěrečné slovo, ukončení kongresu
VYSOČINA XIII.
CENTRÁLNÍ STERILIZACE
Hotel SKI, Nové Město na Moravě
25.–26. 3. 2015
akce č. VA-002-2015
ORGANIZAČNÍ POKYNY
Registrace:
Úterý
Středa
24. 3. 2015
25. 3. 2015
17.00–20.00 h
7.00–9.00 h
Konferenční poplatek: 600,– Kč
Pro členy CSS: 400,– Kč (na základě předložení členského
průkazu)
Účast na kongresu bude ohodnocena kreditními body
pro nelékařské zdravotnické pracovníky na základě
vydaného potvrzení.
Přihlášky (návratky) zašlete laskavě do 7. 3. 2015
na adresu:
Irena Svobodová, DiS
vrchní sestra CS
Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 683 574
E-mail: [email protected]
Download

VYSOČINA XIII. PROGRAM - Nemocnice Nové Město na Moravě