Žilní vstupy - význam spolupráce lékaře a sestry
Společnost pro porty a permanentní katétry
SPPK Vás zve na
Mezinárodní vědeckou konferenci
Žilní vstupy - význam spolupráce lékaře a sestry
3. března 2015
Praha - Kongresový sál Nemocnice Na Homolce
Ve spolupráci:
Generální partner:
Partner:
Registrujte se na adrese www.medilyst.cz
Žilní vstupy - význam spolupráce lékaře a sestry
Přehled odborných témat
7:30
Registrace
8:30
Zahájení konference
MUDr. Martin Holcát, MBA, Radek Kaskiewicz, 3M Česko, Prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc.
I. Blok
Předsedající: Prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc., MUDr. Jozef Koppl
8:50
Co je třeba posoudit při rozhodování o tom, jaký cévní vstup zavést?
Prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc. - Praha Motol
20 min
9:10
Centrální katétry implantované z periférie a zkušenosti v ČR
MUDr. Viktor Maňásek - Nový Jičín
20 min
9:30
Midline katétry a PICC
Mgr. Lisová - Praha Motol
20 min
9:50
Centrálne venózne vstupy na internej onkologickej klinike OUSA a nutnosť implementácie
PICC
Mgr. Erika Lakiová - OUSA Bratislava
20 min
10:10
Dlhodobé cievne prístupy u detských pacientov na Slovensku
MUDr. Jozef Koppl - DKAIM DFNsP Bratislava
20 min
10:30
Přestávka - coffe break
II. Blok
Předsedající: MUDr. Vendelín Chovanec, PhD., MUDr. Dana Hedlová
10:50
Radiační zátěž při radiologickém zajištění (UZ, skiaskopie) centrálního žilního vstupu
MUDr. Vendelín Chovanec, PhD., MUDr. Jan Raupach, PhD. - Hradec Králové
20 min
11:10
Dlouhodobé cévní vstupy z pohledu chirurga
MUDr. Lukáš Sirotek - MOU Brno
20 min
11:30
Přístupové cesty pro kanylaci PŽK a CŽK z anatomického pohledu.
Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL.M - FN Olomouc
20 min
11:50
Výstupy z dlouhodobého sledování periferních žilních kanyl ve FNOL
Mgr. Lenka Šeflová - FN Olomouc
20 min
12:10
Projekt Bacteriemia Zero
20 min
MUDr. Dana Hedlová - UVN Praha
12:30
Oběd
III. Blok
Předsedající: Prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc.
13:10
Getting to Zero: Partnerships for Success
Prof. Patrick Parks, MD, PhD - 3M USA
50 min
14:00
Benefity antibakteriálního I.V. krytí
Jana Cheníčková, Scientific Affairs&Education, 3M Česko.
10 min
14:10
Diskuze
15 min
14:25
Coffe break
Registrujte se na adrese www.medilyst.cz
Žilní vstupy - význam spolupráce lékaře a sestry
IV. Blok
Předsedající: MUDr.Viktor Maňásek, MUDr. Vendelín Chovanec, PhD.
14:40
Ošetřování CŽK na dětském resuscitačním oddělení KARIM a výsledky za sledovaný rok
2013
PhDr. Miroslav Hmirák - Praha Motol
20 min
15:00
Skúsenosti s ošetrovaním cievnych vstupov na onkologickom odd. DFN Košice
Jana Sinaiová Vilmonova - DFN Košice
20 min
15:20
Prevencia kavalovych infekcii na OAIM Detského kardiocentra v Bratislave
Mgr.Miroslava Hargašová - NUSCH Bratislava
20 min
15:40
Závěr - Předání certifikátu
Odborný garant:
Prof. MUDr. Jiří Charvát CSc,
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
[email protected], tel.: 224 434 051
Místo konání: Kongresový sál Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
Registrační poplatek:
platba na místě:
600,- Kč nelékaři
900,- Kč lékaři
Registrujte se na adrese www.medilyst.cz
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a bude ohodnocena kredity.
Tato akce je zařazena do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a bude kreditní komisí
České asociace sester ohodnocena kredity.
Tato akce je zařazena do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a bude Společností
radiologických asistentů ČR ohodnocena kredity.
Organizátor:
Medilyst s.r.o.
Registrujte se na adrese www.medilyst.cz
Download

Společnost pro porty a permanentní katétry SPPK Vás