Nanášacie hlavy tavného lepidla
TrueCoat®
Návod na prevádzku P/N 7135501_10
- Slovakian Vydanie 07/13
NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY
Poznámka
Tento dokument platí pre celú výrobnú sériu.
Objednávacie číslo
P/N = Objednávacie číslo pre výrobky Nordson
Poznámka
Toto je zverejnenie firmy Nordson chránené autorskými právami. Copyright 2004.
Tento dokument nesmie byť - a to ani čiastočne - kopírovaný, ani iným spôsobom rozmnožovaný
alebo prekladaný do iných jazykov bez predošlého písomného súhlasu firmy Nordson.
Nordson si vyhradzuje právo na zmeny bez zvláštneho oznámenia.
2013 Všetky práva vyhradené.
- Preklad originálneho dokumentu Ochranné značky
AccuJet, AeroCharge, Apogee, AquaGuard, Asymtek, Automove, Autotech, Baitgun, Blue Box, Bowtie, Build‐A‐Part, CanWorks, Century, CF, CleanSleeve,
CleanSpray, Color‐on‐Demand, ColorMax, Control Coat, Coolwave, Cross‐Cut, cScan+, Dage, Dispensejet, DispenseMate, DuraBlue, DuraDrum, Durafiber,
DuraPail, Dura‐Screen, Durasystem, Easy Coat, Easymove Plus, Ecodry, Econo‐Coat, e.DOT, EFD, Emerald, Encore, ESP, e stylized, ETI‐stylized, Excel 2000,
Fibrijet, Fillmaster, FlexiCoat, Flexi‐Spray, Flex‐O‐Coat, Flow Sentry, Fluidmove, FoamMelt, FoamMix, Fulfill, GreenUV, HDLV, Heli‐flow, Helix, Horizon, Hot
Shot, iControl, iDry, iFlow, Isocoil, Isocore, Iso‐Flo, iTRAX, JR, KB30, Kinetix, Lean Cell, Little Squirt, LogiComm, Magnastatic, March, Maverick, MEG, Meltex,
Microcoat, Micromark, Micromedics, MicroSet, Millenium, Mini Squirt, Moist‐Cure, Mountaingate, MultiScan, Nordson, Optimum, Package of Values, Paragon,
PatternView, PermaFlo, PICO, PicoDot, PluraFoam, Porous Coat, PowderGrid, Powderware, Precisecoat, PRIMARC, Printplus, Prism, ProBlue, Prodigy, Pro‐Flo,
ProLink, Pro‐Meter, Pro‐Stream, RBX, Rhino, Saturn, Saturn with rings, Scoreguard, SC5, S. design stylized, Seal Sentry, Select Charge, Select Coat, Select
Cure, Signature, Slautterback, Smart‐Coat, Solder Plus, Spectrum, Speed‐Coat, Spraymelt, Spray Squirt, Super Squirt, SureBead, Sure Clean, Sure Coat,
Sure‐Max, Sure Wrap, Tela‐Therm, Tracking Plus, TRAK, Trends, Tribomatic, TrueBlue, TrueCoat, Tubesetter, Ultra, UniScan, UpTime, u‐TAH, Value Plastics,
Vantage, Veritec, VersaBlue, Versa‐Coat, VersaDrum, VersaPail, Versa‐Screen, Versa‐Spray, VP Quick Fit, Walcom, Watermark, When you expect more.,
X‐Plane sú registrované ochranné značky - ® - firmy Nordson Corporation.
Accubar, Active Nozzle, Advanced Plasma Systems, AeroDeck, AeroWash, Allegro, AltaBlue, AltaSlot, Alta Spray, AquaCure, Artiste, ATS, Auto‐Flo, AutoScan,
Axiom, Best Choice, BetterBook, Blue Series, Bravura, CanNeck, CanPro, Celero, Chameleon, Champion, Check Mate, ClassicBlue, Classic IX, Clean Coat,
Cobalt, ContourCoat, Controlled Fiberization, Control Weave, CPX, cSelect, Cyclo‐Kinetic, DispensLink, DropCure, Dry Cure, DuraBraid, DuraCoat, e.dot+,
E‐Nordson, Easy Clean, EasyOn, EasyPW, Eclipse, Equalizer, Equi=Bead, Exchange Plus, FillEasy, Fill Sentry, Flow Coat, Fluxplus, Freedom, G‐Net, G‐Site,
Genius, Get Green With Blue, Gluie, Ink‐Dot, IntelliJet, iON, Iso‐Flex, iTrend, KVLP, Lacquer Cure, Maxima, Mesa, MicroFin, MicroMax, Mikros, MiniBlue,
MiniEdge, Minimeter, MonoCure, Multifil, MultiScan, Myritex, Nano, NexJet, OmniScan, OptiMix, OptiStroke, Origin, Partnership+Plus, PatternJet, PatternPro,
PCI, Pinnacle, Plasmod, PluraMix, Powder Pilot, Powder Port, Powercure, Process Sentry, Pulse Spray, PURBlue, PURJet, PurTech, Quad Cure, Quantum,
Ready Coat, RediCoat, RollVIA, Royal Blue, Select Series, Sensomatic, Shaftshield, SheetAire, Smart, Smartfil, SolidBlue, Spectral, Spectronic, SpeedKing,
Spray Works, StediFlo, Summit, Sure Brand, SureFoam, SureMix, SureSeal, Swirl Coat, TAH, Tempus, ThruWave, TinyCure, Trade Plus, Trilogy, Ultra FoamMix,
UltraMax, Ultrasaver, Ultrasmart, Universal, ValueMate, Versa, Viper, Vista, WebCure, YESTECH, 2 Rings (Design) sú ochranné značky - - firmy Nordson
Corporation.
Označenia a podnikové značky v tejto dokumentácii môžu byť značkami, ktorých používanie tretími osobami pre vlastné
účely by mohlo porušiť práva vlastníkov.
P/N 7135501_10
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Obsah
I
Obsah
2013 Nordson Corporation
Nordson International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributors in Eastern & Southern Europe . . . . . . . . . . . . . . . . .
Outside Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Africa / Middle East . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asia / Australia / Latin America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
North America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O‐1
O‐1
O‐1
O‐2
O‐2
O‐2
O‐2
O‐2
O‐2
Všeobecné pokyny pre zaobchádzanie s
nanášacím materiálom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysvetlenie pojmov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informácie výrobcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ruèenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nebezpeèenstvo popálenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výpary a plyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Substrát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teplota spracovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dôležité pri polyuretánových nanášacích materiáloch (PUR) . .
0‐3
0‐3
0‐3
0‐3
0‐3
0‐4
0‐4
0‐4
0‐4
Bezpečnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výstražné bezpečnostné symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zodpovednosť vlastníka zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostné informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokyny, požiadavky a normy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kvalifikácia užívateľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Platné priemyselné bezpečnostné postupy . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plánované použitie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokyny a bezpečnostné správy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postupy inštalácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevádzkové postupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postupy údržby a opráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostné informácie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstavenie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uvoľnenie hydraulického tlaku systému . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpojenie systému od energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyradenie nanášacích zariadení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Všeobecné bezpečnostné varovania a upozornenia . . . . . . . .
Ďalšie bezpečnostné opatrenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prvá pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐1
1‐1
1‐2
1‐2
1‐2
1‐3
1‐3
1‐3
1‐4
1‐4
1‐4
1‐5
1‐5
1‐6
1‐6
1‐6
1‐6
1‐7
1‐10
1‐10
TrueCoat
P/N 7135501_10
II
Obsah
P/N 7135501_10
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použitie podľa určenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použitie, ktoré nie je podľa určenia - Príklady - . . . . . . . . . . . . .
Zostatkové nebezpečenstvá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K návodu na prevádzku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysvetlenie pojmov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aplikátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taviace zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riadiaca časť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis komponentov / spôsobu činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verzia Mini Body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Štandardná verzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulická verzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tok materiálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tryska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riadiace časti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zahrievanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtračná vložka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malý filter (voliteľné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typový štítok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2‐1
2‐1
2‐1
2‐2
2‐2
2‐2
2‐2
2‐2
2‐2
2‐3
2‐3
2‐4
2‐6
2‐7
2‐7
2‐7
2‐7
2‐8
2‐8
2‐8
Inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vybalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skladovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odsávanie výparov z materiálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrické prípojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uloženie káblov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie vykurovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie magnetických ventilov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pneumatické prípojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevádzka s neolejovým stlačeným vzduchom . . . . . . . . . . . . .
Úprava stlačeného vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie stlačeného vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Namontovanie vykurovanej hadice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priskrutkovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odskrutkovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uvoľnenie tlaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použitie druhého otvoreného kľúča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmena strany pripojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priskrutkovanie prípojok hadíc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐1
3‐1
3‐1
3‐1
3‐1
3‐2
3‐2
3‐3
3‐3
3‐3
3‐3
3‐4
3‐4
3‐4
3‐4
3‐5
3‐5
3‐6
3‐6
3‐6
3‐7
3‐7
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Obsah
2013 Nordson Corporation
III
Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie magnetického ventilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie teplôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zníženie teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie tlaku ovládacieho vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie tlaku materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie nanášacej hlavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výpočet množstva materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad výpočtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hodnoty špecifické pre zákazníka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korektúra rozdelenia materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie zdvihu ihly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rovnomerné nastavenie rozdelenia materiálu . . . . . . . . . . .
Protokol nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐1
4‐1
4‐1
4‐1
4‐1
4‐2
4‐2
4‐3
4‐3
4‐3
4‐4
4‐4
4‐5
4‐6
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uvoľnenie tlaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pravidelná údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vizuálna kontrola vonkajších poškodení . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vonkajšie čistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmena druhov materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umytie čistiacim prostriedkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž a čistenie trysky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vymeňte dištančný plech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prebrúsenie trysky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola riadiacej časti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čistenie filtračnej vložky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž filtračnej vložky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vymeňte tkanivo filtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabudovanie filtračnej vložky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malý filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmena vložky filtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protokol údržby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐1
5‐1
5‐2
5‐3
5‐3
5‐3
5‐4
5‐5
5‐7
5‐7
5‐7
5‐8
5‐8
5‐9
5‐9
5‐10
5‐10
5‐14
Hľadanie chýb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabuľka hľadania chýb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6‐1
6‐1
6‐2
Náhradné diely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použitie ilustrovaného zoznamu náhradných dielov . . . . . . . . . .
7‐1
7‐1
Oprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmena riadiacej časti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž riadiacej časti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž riadiacej časti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmena vykurovacej vložky alebo senzora teploty . . . . . . . . . .
Pomocné materiály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8‐1
8‐1
8‐1
8‐2
8‐3
8‐3
TrueCoat
P/N 7135501_10
IV
Obsah
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Všeobecné údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlak vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Množstvo a hmotnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krútiaci moment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riadiace časti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tryska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N 7135501_10
TrueCoat
9‐1
9‐1
9‐1
9‐1
9‐2
9‐2
9‐3
9‐3
9‐3
2013 Nordson Corporation
Introduction
O‐1
Nordson International
http://www.nordson.com/Directory
Country
Phone
Fax
Austria
43‐1‐707 5521
43‐1‐707 5517
Belgium
31‐13‐511 8700
31‐13‐511 3995
Czech Republic
4205‐4159 2411
4205‐4124 4971
Denmark
Hot Melt
45‐43‐66 0123
45‐43‐64 1101
Finishing
45‐43‐200 300
45‐43‐430 359
Finland
358‐9‐530 8080
358‐9‐530 80850
France
33‐1‐6412 1400
33‐1‐6412 1401
Erkrath
49‐211‐92050
49‐211‐254 658
Lüneburg
49‐4131‐8940
49‐4131‐894 149
Nordson UV
49‐211‐9205528
49‐211‐9252148
EFD
49‐6238 920972
49‐6238 920973
Italy
39‐02‐216684‐400
39‐02‐26926699
Netherlands
31‐13‐511 8700
31‐13‐511 3995
47‐23 03 6160
47‐23 68 3636
Poland
48‐22‐836 4495
48‐22‐836 7042
Portugal
351‐22‐961 9400
351‐22‐961 9409
Russia
7‐812‐718 62 63
7‐812‐718 62 63
Slovak Republic
4205‐4159 2411
4205‐4124 4971
Spain
34‐96‐313 2090
34‐96‐313 2244
Sweden
46‐40-680 1700
46‐40‐932 882
Switzerland
41‐61‐411 3838
41‐61‐411 3818
Hot Melt
44‐1844‐26 4500
44‐1844‐21 5358
Industrial
Coating
Systems
44‐161‐498 1500
44‐161‐498 1501
49‐211‐92050
49‐211‐254 658
Europe
Germany
Norway
United
Kingdom
Hot Melt
Distributors in Eastern & Southern Europe
DED, Germany
2012 Nordson Corporation
All rights reserved
NI_Q-1112-MX
O‐2
Introduction
Outside Europe
For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson
offices below for detailed information.
Contact Nordson
Phone
Fax
DED, Germany
49‐211‐92050
49‐211‐254 658
Pacific South Division,
USA
1‐440‐685‐4797
-
China
86-21-3866 9166
86-21-3866 9199
Japan
81‐3‐5762 2700
81‐3‐5762 2701
Canada
1‐905‐475 6730
1‐905‐475 8821
Hot Melt
1‐770‐497 3400
1‐770‐497 3500
Finishing
1‐880‐433 9319
1‐888‐229 4580
Nordson UV
1‐440‐985 4592
1‐440‐985 4593
Africa / Middle East
Asia / Australia / Latin America
China
Japan
North America
USA
NI_Q-1112-MX
2012Nordson Corporation
All rights reserved
Úvod
0‐3
Všeobecné pokyny pre zaobchádzanie s
nanášacím materiálom
(s pokynmi pre nanášacie materiály PUR)
Vysvetlenie pojmov
Nanášacie materiály sú tu napr. termoplastické tavné lepidlá, lepidlá,
tesniace látky, studené gleje a podobné nanášacie materiály, ktoré sa v
ïalšom texte oznaèujú aj ako materiál.
UPOZORNENIE: Ktoré materiály môžete používať s Vašim produktom
Nordson, nájdete uvedené v Návode na prevádzku pod Použitie pod¾a
urèenia a Použitie, ktoré nie je pod¾a urèenia. V prípade pochybností sa
obráťte na svojho zástupcu spoloènosti Nordson.
Informácie výrobcu
Materiály sa môžu spracovávať len pri dodržaní popisov produktov a
bezpeènostných údajových listov výrobcov.
Informujú okrem iného o správnom spracovaní produktu, o doprave,
skladovaní a likvidácií. Sú v nich uvedené aj informácie o reaktivite
a prípadných nebezpeèných produktoch rozkladu, o toxických
vlastnostiach, teplotách vzplanutia, atï.
Ruèenie
Nordson neruèí za nebezpeèenstvo, ani za škody spôsobené materiálom.
Nebezpeèenstvo popálenia
Pri zaobchádzaní so zahriatym materiálom hrozí nebezpeèenstvo
popálenia. Pracujte opatrne a noste vhodné ochranné vybavenie.
2013 Nordson Corporation
HMIPUR01_SK_C-0108
0‐4
Úvod
Výpary a plyny
Zabezpeète, aby výpary a plyny neprekroèili predpísané limity. V prípade
potreby odsajte výpary a plyny pomocou vhodných zariadení a/alebo
zabezpeète dostatoèné vetranie pracoviska.
Substrát
Na substráte by nemal byť prach, mastnota ani vlhkosť. Pokusmi zvo¾te
vhodný materiál, stanovte optimálne pracovné podmienky a prípadne
stanovte potrebnú prípravu pre substrát.
Teplota spracovania
U temperovaných materiálov je pre kvalitu nanášania rozhodujúce
dodržanie predpísanej teploty spracovania. Nesmie byť prekroèená!
Prehriatie môže viesť ku karbonizácií alebo praskaniu materiálu, èoho
dôsledkom môžu byť poruchy v prevádzke alebo výpadok zariadenia.
V zásade by sa mal materiál taviť šetrne. Vyhnite sa dlhšiemu, zbytoènému
teplotnému zaťaženiu. Pri prerušení práce by sa mala teplota znížiť.
Teplota v zásobníku zariadenia by mala byť zosúladená so spotrebou
materiálu. Preto by mala byť pri vysokej spotrebe materiálu nastavená
v blízkosti teploty spracovania, pri nízkej spotrebe príslušne nižšia.
Pri spracovaní materiálov za studena zoh¾adnite vplyv tepla zo strihania
a teploty okolia, prípadne ochladzujte.
Dôležité pri polyuretánových nanášacích materiáloch
(PUR)
Pri spracovaní polyuretánových nanášacích materiálov (PUR)
bezpodmieneène dodržte navyše nasledujúce:
Pri prekroèení maximálne prípustných koncentrácií škodlivín používajte
ochranné dýchacie prístroje.
Poèas prerušenia výroby, prípadne poèas pracovných prestávok,
znížte teplotu a pokryte trysky nanášacích hláv vazelínou, alebo ich
potrite vhodným olejom.
Pred dlhším odstavením prepláchnite nanášací systém vhodným
èistiacim prostriedkom. Používajte len èistiace prostriedky odporúèané
výrobcom materiálu.
Otvorené prípojky materiálu vzduchotesne uzavrite.
HMIPUR01_SK_C-0108
2013 Nordson Corporation
Bezpečnosť
1‐1
Časť 1
Bezpečnosť
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto kapitol. Táto kapitola
obsahuje odporúčania a postupy pre bezpečnú inštaláciu, prevádzku a
údržbu (v ďalšom uvádzané ako "využitie") produktu uvedeného v tomto
dokumente (ďalej viď "zariadenie"). Ďalšie bezpečnostné informácie vo
forme výstražných bezpečnostných správ, ktoré sa týkajú určitej úlohy, sa
objavujú podľa vhodnosti v celom dokumente.
VÝSTRAHA! Nedodržanie bezpečnostných upozornení, odporúčaní a
postupov na prevenciu ohrozenia, ktoré sú stanovené v tomto dokumente,
môže mať za následok zranenie osôb, vrátane úmrtia alebo poškodenia
zariadenia alebo majetku.
Výstražné bezpečnostné symboly
Nasledujúceho výstražné bezpečnostné symboly a signálne výrazy sú
použité v celom tomto dokumente a majú upozorniť čitateľa na ohrozenie
bezpečnosti osôb alebo na stanovenie okolností, ktoré môžu viesť k
poškodeniu zariadenia alebo majetku. Splňte všetky bezpečnostné
informácie, ktoré sú uvedené za signálnym slovom.
VÝSTRAHA! Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá sa musí
odvrátiť, inak môže mať za následok vážne zranenie osôb, vrátane úmrtia.
POZOR! Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorú je treba odvrátiť,
inak môže mať za následok menej závažné alebo menšie zranenie osôb.
POZOR! (Používa sa bez výstražného bezpečnostného symbolu) Označuje
potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorú je treba odvrátiť, inak môže mať za
následok poškodenie zariadenia alebo majetku.
2013 Nordson Corporation
Safe_PPA1011_LUE_SK
1‐2
Bezpečnosť
Zodpovednosť vlastníka zariadenia
Majitelia zariadenia sú zodpovední za riadenie bezpečnostných informácií a
zabezpečenie toho, že všetky pokyny a povinné požiadavky pre využitie
zariadenia budú splnené a za kvalifikáciu všetkých potenciálnych užívateľov.
Bezpečnostné informácie
Preskúmajte a zhodnoťte bezpečnostné informácie zo všetkých
použiteľných zdrojov, vrátane špecifickej bezpečnostnej politiky majiteľa,
najvhodnejších priemyselných postupov, platných predpisov,
informačných materiálov výrobcu produktu a tohto dokumentu.
Poskytnite bezpečnostné informácie užívateľom zariadenia v súlade s
platnými predpismi. Obráťte sa na orgán, ktorý má právomoc pre
informácie.
Bezpečnostné informácie, vrátane bezpečnostných štítkov pripevnených
na zariadenie, udržiavajte v čitateľnom stave.
Pokyny, požiadavky a normy
Zaistite používanie tohto zariadenia v súlade s informáciami, ktoré sú
uvedené v tomto dokumente, platnými zákonmi a predpismi a
najvhodnejšími priemyselnými postupmi.
Ak je to vhodné, pred prvou inštaláciou alebo prevádzkou zariadenia
požiadajte o súhlas technické alebo bezpečnostné oddelenie vášho
závodu alebo iné podobné oddelenie v rámci vašej organizácie.
Postarajte sa o vhodné vybavenie pre prípad núdze a prvej pomoci.
Vykonávajte bezpečnostné kontroly na zabezpečenie toho, či sú
dodržované požadované postupy.
V prípade akýchkoľvek zmien prevádzky alebo zariadenia prehodnoťte
bezpečnostné metódy a postupy.
Safe_PPA1011_LUE_SK
2013 Nordson Corporation
Bezpečnosť
1‐3
Kvalifikácia užívateľa
Majitelia zariadenia sú zodpovední za zabezpečenie toho, že užívatelia:
absolvujú bezpečnostné školenie, ktoré zodpovedá ich pracovnému
zaradeniu tak, ako to nariaďujú platné predpisy a najvhodnejšie
priemyselné postupy
sú oboznámení s bezpečnostnou politikou a postupmi a prevenciou
nehôd majiteľa zariadenia
obdržia špecifické školenie od inej kvalifikovanej osoby pre
zariadenie a úlohy
POZNÁMKA: Nordson môže poskytnúť špecifické školenie pre
inštaláciu, prevádzku a údržbu zariadenia. Obráťte sa na vášho
zástupcu spoločnosti Nordson kvôli informáciám
majú špecifické schopnosti a úroveň skúseností pre sektor a obchod,
ktoré zodpovedajú ich pracovnému zaradeniu
sú fyzicky schopní vykonávať svoju prácu a nie sú pod vplyvom
žiadnych látok, ktoré znižujú ich mentálnu kapacitu alebo fyzické
schopnosti
Platné priemyselné bezpečnostné postupy
Nasledujúce bezpečnostné postupy sa týkajú použitia zariadenia spôsobom,
ktorý je uvedený v tomto dokumente. Informácie, ktoré sú poskytnuté,
nemajú zahŕňať všetky možné bezpečnostné postupy, ale predstavujú
najlepšie bezpečnostné postupy pre zariadenie s podobným potenciálom
nebezpečenstva, ktoré sa používa v podobných sektoroch.
Plánované použitie zariadenia
Zariadenie použite len na popísané účely a v rámci obmedzení, ktoré sú
stanovené v tomto dokumente.
Neupravujte zariadenie.
Nepoužívajte nekompatibilné materiály, ani neschválené pomocné
zariadenia. Obráťte sa na vášho zástupcu Nordson, ak máte akékoľvek
otázky ku kompatibilite materiálov alebo k využitiu neštandardných
pomocných zariadení.
2013 Nordson Corporation
Safe_PPA1011_LUE_SK
1‐4
Bezpečnosť
Pokyny a bezpečnostné správy
Prečítajte si a dodržte pokyny, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a v
ďalších odkazovaných dokumentoch.
Oboznámte sa s umiestnením a významom bezpečnostných varovných
štítkov a visačiek pripevnených na zariadenie. Pozri Bezpečnostné štítky
a visačky na konci tejto kapitoly.
V prípade neistoty v tom ako využívať zariadenie sa obráťte na vášho
zástupcu spoločnosti Nordson so žiadosťou o pomoc.
Postupy inštalácie
Zariadenie inštalujte v súlade s pokynmi, ktoré sú uvedené v tomto
dokumente a v dokumentácii priloženej k pomocným zariadeniam.
Skontrolujte, či je zariadenie určené pre prostredie, v ktorom sa používa.
Toto zariadenie nemá osvedčenie o súlade so smernicou ATEX, ani o
tom, že je nezápalné, a nesmie sa inštalovať v potenciálne výbušnom
prostredí.
Presvedčte sa, či charakteristika spracovania materiálu nevytvorí
nebezpečné prostredie. Pozri Bezpečnostný údajový list
(MSDS = Material Safety Data Sheet) pre materiál.
Ak potrebná konfigurácia inštalácie nezodpovedá pokynom pre
inštaláciu, obráťte sa na vášho zástupcu spoločnosti Nordson.
Zariadenie umiestnite tak, aby bola prevádzka bezpečná. Dodržte
požiadavky na odstup medzi zariadením a inými objektmi.
Inštalujte uzatvárateľné odpojovače prúdu na izoláciu zariadenia a
všetkých samostatne napájaných pomocných zariadení od ich
príslušných zdrojov.
Všetky zariadenia správne uzemnite. So špecifickými požiadavkami sa
obráťte na váš miestny stavebný úrad.
Presvedčte sa, či sú v zaistenom zariadení inštalované poistky
správneho typu a menovitého výkonu.
Obráťte sa na orgán, ktorý má právomoc na stanovenie požiadaviek pre
povolenia na inštaláciu alebo kontrolu.
Prevádzkové postupy
Oboznámte sa s umiestnením a prevádzkou všetkých bezpečnostných
zariadení a indikátorov.
Skontrolujte, či je zariadenie vrátane všetkých bezpečnostných zariadení
(kryty, blokovanie, atď.) v dobrom pracovnom stave, a že pretrvávajú
požadované podmienky prostredia.
Použite osobné ochranné prostriedky (OOP) stanovené pre každú úlohu.
Pozri Bezpečnostné informácie zariadenia alebo pokyny výrobcu
materiálu a MSDS kvôli požiadavkám OOP.
Nepoužívajte zariadenie, ktoré dobre nefunguje alebo vykazuje známky
možného zlyhania.
Safe_PPA1011_LUE_SK
2013 Nordson Corporation
Bezpečnosť
1‐5
Postupy údržby a opráv
K prevádzke alebo k servisu na zariadení sú oprávnení len pracovníci s
primeraným zaškolením a skúsenosťami.
Vykonávajte plánované činnosti údržby v intervaloch, ktoré sú uvedené v
tomto dokumente.
Pred servisom zariadenia uvoľnite hydraulický a pneumatický tlak
systému.
Pred servisom zariadenia odpojte zariadenie a všetky pomocné
zariadenia od napájania.
Používajte len nové firmou Nordson schválené, renovované alebo
náhradné diely.
Prečítajte si a splňte pokyny výrobcu a MSDS priložené k čistiacim
zmesiam zariadenia.
POZNÁMKA: MSDS pre čistiace zmesi, ktoré predáva spoločnosť
Nordson, sú k dispozícii na www.nordson.com alebo prostredníctvom
kontaktu na vášho zástupcu spoločnosti Nordson.
Skontrolujte správnu prevádzku všetkých bezpečnostných zariadení
predtým, než zariadenie uvediete opäť do prevádzky.
Zlikvidujte zmesi na čistenie odpadu a zbytky zo spracovania materiálu
podľa platných predpisov. Pozri príslušné MSDS alebo sa obráťte na
orgán, ktorý má právomoc, kvôli informáciám.
Udržiavajte bezpečnostné varovné štítky zariadenia v čistote. Vymeňte
opotrebované alebo poškodené štítky.
Bezpečnostné informácie zariadenia
Bezpečnostné informácie tohto zariadenia platia pre nasledujúce typy
zariadení spoločnosti Nordson:
zariadenie na tepelné tavenie a nanášanie za studena a všetko
súvisiace príslušenstvo
ovládače šablóny, časové spínače, detekčné a overovacie systémy a
všetky ďalšie voliteľné zariadenia na riadenie procesu
2013 Nordson Corporation
Safe_PPA1011_LUE_SK
1‐6
Bezpečnosť
Odstavenie zariadenia
Pre bezpečné dokončenie viacerých postupov uvedených v tomto
dokumente musí byť zariadenie najprv odstavené. Potrebná úroveň
odstavenia sa odlišuje podľa typu zariadenia, ktoré sa používa a postupu,
ktorý treba dokončiť.
Ak je potrebné, pokyny pre odstavenie sú stanovené na začiatku postupu.
Úrovne odstavenia sú nasledujúce:
Uvoľnenie hydraulického tlaku systému
Úplné uvoľnenie hydraulického tlaku systému pred prerušením akéhokoľvek
hydraulického spojenia alebo tesnenia. Pozri špecifickú príručku pre taviace
zariadenie pre pokyny o uvoľnení hydraulického tlaku systému.
Odpojenie systému od energie
Izolujte systém (taviace zariadenia, hadice, nanášacie zariadenia a voliteľné
zariadenia) od všetkých napájaní pred prístupom k akejkoľvek nechránenej
vysokonapäťovej inštalácii alebo miestu pripojenia.
1. Vypnite zariadenie a všetky pomocné zariadenia pripojené na zariadenie
(systém).
2. Na zabránenie náhodnému pripojeniu zariadenia na zdroj zablokujte a
označte vypínač(e) alebo prerušovač(e), ktoré poskytujú vstupný
elektrický príkon pre zariadenie a voliteľné zariadenia.
POZNÁMKA: Vládne predpisy a priemyselné normy nariaďujú
špecifické požiadavky pre izoláciu nebezpečných zdrojov energie. Pozri
príslušné predpisy alebo normy.
Vyradenie nanášacích zariadení
POZNÁMKA: Nanášacie zariadenia dávkujúce lepidlo sa označujú v
niektorých predchádzajúcich publikáciách ako "pištole".
Všetky elektrické alebo mechanické zariadenia, ktoré poskytujú aktivačný
signál pre nanášacie zariadenia, solenoidový(é) ventil(y) nanášacieho
zariadenia alebo čerpadlo taviaceho zariadenia, musia byť zablokované
predtým, než môžete vykonávať práce na alebo okolo nanášacieho
zariadenia, ktorá je pripojená na systém pod tlakom.
1. Vypnite alebo odpojte spúšťač nanášacieho zariadenia (ovládač šablóny,
časový spínač, PLC, atď.).
2. Odpojte inštaláciu vstupného signálu k solenoidnému(im) ventilu(om)
nanášacieho zariadenia.
3. Znížte tlak vzduchu k solenoidovému(ým) ventilu(om) nanášacieho
zariadenia na nulu; potom uvoľnite zbytkový tlak vzduchu medzi
regulátorom a nanášacím zariadením.
Safe_PPA1011_LUE_SK
2013 Nordson Corporation
Bezpečnosť
1‐7
Všeobecné bezpečnostné varovania a upozornenia
Tabuľka1‐1 obsahuje všeobecné bezpečnostné varovania a upozornenia,
ktoré platia pre zariadenia firmy Nordson na tepelné tavenie a lepenie za
studena. Preskúmajte tabuľku a starostlivo si prečítajte všetky varovania
alebo upozornenia, ktoré platia pre typ zariadenia uvedený v tejto príručke.
Typy zariadenia sú označené v tabuľke 1‐1 nasledujúcim spôsobom:
HM = Hot melt = Tepelné tavenie (taviče, hadice, nanášacie zariadenia,
atď.)
PC = Process control = Riadenie procesu
CA = Cold adhesive = Lepenie za studena (dávkovacie čerpadlá, tlakový
zásobník a nanášacie zariadenia)
Tabuľka 1‐1 Všeobecné bezpečnostné varovania a upozornenia
Typ zariadenia
HM
HM
HM, CA
Výstraha alebo pozor
VÝSTRAHA! Nebezpečné výpary! Pred spracovaním akejkoľvek teplej
taveniny alebo rozpúšťadla reagujúceho s polyuretánom (PUR) cez
kompatibilné taviace zariadenie spoločnosti Nordson, si prečítajte a
splňte MSDS materiálu. Zaistite, aby nedošlo k prekročeniu teploty
spracovania a teploty vznietenia materiálu a aby boli splnené všetky
požiadavky na bezpečnú manipuláciu, ventiláciu, prvú pomoc a
osobné ochranné prostriedky. Nedodržanie požiadaviek MSDS môže
mať za následok zranenie osôb, vrátane ich úmrtia.
VÝSTRAHA! Reaktívny materiál! Nikdy nečistite žiadnu hliníkovú
súčasť zariadenia Nordson tekutými halogénovými uhľovodíkmi, ani ho
nimi nepreplachujte. Taviace zariadenia a nanášacie zariadenia
spoločnosti Nordson obsahujú hliníkové súčasti, ktoré môžu prudko
reagovať s halogénovými uhľovodíkmi. Použitie zlúčenín halogénových
uhľovodíkov v zariadeniach Nordson môže spôsobiť zranenie osôb a
ich úmrtie.
VÝSTRAHA! Systém je pod tlakom! Uvoľnite hydraulický tlak systému
pred prerušením akejkoľvek hydraulickej prípojky alebo tesnenia.
Neuvoľnenie hydraulického tlaku systému môže spôsobiť
nekontrolované uvoľnenie horúcej taveniny alebo studeného lepidla,
čo môže spôsobiť zranenie osôb.
Pokračovanie...
2013 Nordson Corporation
Safe_PPA1011_LUE_SK
1‐8
Bezpečnosť
Všeobecné bezpečnostné varovania a upozornenia
(pokr.)
Tabuľka 1‐1 Všeobecné bezpečnostné varovania a upozornenia (pokr.)
Typ zariadenia
HM
HM, PC
HM, CA, PC
HM, CA, PC
Výstraha alebo pozor
VÝSTRAHA! Roztavený materiál! Pri obsluhe zariadenia, ktoré
obsahuje horúcu taveninu, používajte vhodnú ochranu zraku alebo
tváre, odev, ktorý chráni vystavenú pokožku a tepelné ochranné
rukavice. Horúca tavenina môže spôsobiť popáleniny aj po stuhnutí.
Nenosenie vhodných ochranných osobných pomôcok môže spôsobiť
zranenie osôb.
VÝSTRAHA! Zariadenie sa spustí automaticky! Spúšťacie zariadenie s
diaľkovým ovládaním sa používa na riadenie automatických
nanášacích zariadení na horúcu taveninu. Pred prácou na alebo v
blízkosti nanášacieho zariadenia v prevádzke vyraďte spúšťač
nanášacieho zariadenia a odpojte prívod vzduchu do
solenoidného(ých) ventilu(ov) nanášacieho zariadenia. Nevyradenie
spúšťača nanášacieho zariadenia a odpojenia prívodu vzduchu do
solenoidného ventilu(ov) môže spôsobiť zranenie osôb.
VÝSTRAHA! Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom! Aj pri vypnutí a
elektrickej izolácii na vypínači alebo ističi, môže byť zariadenie naďalej
pripojené na pomocné zariadenia pod prúdom. Pred servisom
zariadenia odpojte všetky pomocné zariadenia od napájania a
elektricky ich izolujte. Nedodržanie požiadavky na riadnu izoláciu
napájania pomocného zariadenia pred servisom zariadenia môže
spôsobiť zranenie osôb vrátane úmrtia.
VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu! Zariadenie
Nordson na lepenie nie je určené pre využitie vo výbušnom prostredí a
a nebolo schválené ani pre smernicu ATEX, ani ako nezápalné. Okrem
toho by sa toto zariadenie nemalo používať s lepidlami na báze
rozpúšťadla, ktoré môžu vytvoriť výbušnú atmosféru pri spracovaní.
Pozri MSDS lepidla na stanovenie jeho vlastností a obmedzení
spracovania. Použitie nekompatibilných lepidiel na báze rozpúšťadla
alebo nevhodného spracovania lepidiel na báze rozpúšťadla môže
spôsobiť zranenie osôb vrátane úmrtia.
Pokračovanie...
Safe_PPA1011_LUE_SK
2013 Nordson Corporation
Bezpečnosť
1‐9
Tabuľka 1‐1 Všeobecné bezpečnostné varovania a upozornenia (pokr.)
Typ zariadenia
HM, CA, PC
HM
Výstraha alebo pozor
VÝSTRAHA! K prevádzke alebo k servisu na zariadení sú oprávnení
len pracovníci s primeraným zaškolením a skúsenosťami. Nevyškolení
alebo neskúsení pracovníci môžu pri prevádzke alebo servise
zariadenia spôsobiť zranenie vrátane úmrtia sebe aj iným, ako
poškodenie zariadenia.
POZOR! Horúci povrch! Nedotýkajte sa horúcich kovových povrchov
nanášacích zariadení, hadíc a niektorých komponentov taviaceho
zariadenia. Ak sa nemôžete vyhnúť dotyku, noste tepelné ochranné
rukavice a odev pri práci okolo zohriateho zariadenia. Dotyk s horúcimi
kovovými povrchmi môže spôsobiť zranenie osôb.
HM
POZOR! Niektoré taviace zariadenia Nordson sú zvlášť konštruované
na spracovanie horúcich tavenín reagujúcich s polyuretánom (PUR).
Pokus o spracovanie PUR v zariadení, ktoré nie je zvlášť konštruované
pre tento účel, môže poškodiť zariadenie a spôsobiť predčasnú reakciu
horúcej taveniny. V prípade pochybností o možnosti zariadenia
spracovať PUR sa obráťte na vášho zástupcu spoločnosti Nordson.
HM, CA
POZOR! Pred použitím akejkoľvek čistiacej alebo preplachovacej
zmesi na alebo v zariadení si prečítajte a splňte pokyny výrobcu a
MSDS priloženého k zmesi. Niektoré čistiace zmesi môžu
nepredvídane reagovať s horúcou taveninou alebo studeným lepidlom
a spôsobiť poškodenie zariadenia.
HM
POZOR! Zariadenie na horúcu taveninu spoločnosti Nordson bolo v
závode odskúšané pomocou kvapaliny typu R spoločnosti Nordson,
ktorá obsahuje zmäkčovadlo polyester adipan. Niektoré materiály z
horúcej taveniny môžu reagovať s kvapalinou typu R a vytvoriť pevné
lepidlo, ktoré môže upchať zariadenie. Pred použitím zariadenia si
overte, že horúca tavenina je kompatibilná s kvapalinou typu R.
2013 Nordson Corporation
Safe_PPA1011_LUE_SK
1‐10 Bezpečnosť
Ďalšie bezpečnostné opatrenia
Nepoužívajte otvorený plameň na zahriatie komponentov systému na
horúcu taveninu.
Denne kontrolujte vysokotlakové hadice, či nie sú nadmerne
opotrebované, poškodené alebo netesné.
Nikdy nesmerujte dávkovaciu ručnú pištoľ na seba, ani na iných.
Zaveste ručné dávkovacie pištole na ich príslušný závesný bod.
Prvá pomoc
Ak sa roztavená horúca tavenina dostane do kontaktu s vašou pokožkou:
1. NEPOKÚŠAJTE sa odstrániť horúcu taveninu z pokožky.
2. Bezodkladne namočte zasiahnutú plochu do čistej studenej vody, kým sa
horúca tavenina neochladí.
3. NEPOKÚŠAJTE sa odstrániť stuhnutú horúcu taveninu z pokožky.
4. V prípade vážnych popálením liečte ako pri šoku.
5. Okamžite vyhľadajte odbornú lekársku pomoc. Odovzdajte MSDS pre
horúcu taveninu ošetrujúcemu lekárskemu personálu.
Safe_PPA1011_LUE_SK
2013 Nordson Corporation
Úvod
2‐1
Časť 2
Úvod
Použitie podľa určenia
Nanášacie hlavy tavného lepidla výrobnej série TrueCoat ® - ďalej
označované tiež ako Nanášacia hlava - sa môžu používať len pre nanášanie
tavných lepidiel a podobných tavenín (tiež PUR) na dotykové plochy.
Akékoľvek iné použitie sa považuje za použitie nie podľa určenia, a
spoločnosť Nordson neručí za poškodenie zdravia osôb a/alebo vecné
škody.
K použitiu podľa určenia patrí aj dodržanie bezpečnostných pokynov
spoločnosti Nordson. Nordson odporúča, aby ste sa presne informovali o
materiáloch, ktoré sa majú použiť.
Použitie, ktoré nie je podľa určenia - Príklady Nanášacia hlava sa nesmie používať za nasledujúcich podmienok:
Po svojvoľných prestavbách alebo zmenách
Ak nie je v bezchybnom stave
Vo výbušnej atmosfére
Pri nedodržaní hodnôt uvedených v časti Technické údaje.
Nanášacou hlavou sa nesmú nanášať nasledujúce materiály:
Materiály s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru
Erozívne a korozívne materiály
Potraviny.
2013 Nordson Corporation
TrueCoat
P/N 7135501_10
2‐2
Úvod
Zostatkové nebezpečenstvá
Z hľadiska konštrukcie bolo uskutočnené všetko pre čo najlepšiu ochranu
pracovníkov pred možným ohrozením. Niektorým zostatkovým ohrozeniam
však nie je možné zabrániť. Pracovníci musia dodržať toto:
Nebezpečenstvo popálenia! Nanášacia hlava je horúca.
Nebezpečenstvo popálenia! Materiál, ktorý vyteká z trysky, je horúci.
Nebezpečenstvo popálenia pri priskrutkovaní a odskrutkovaní
vykurovaných hadíc.
Nebezpečenstvo popálenia pri údržbárskych prácach a opravách, pri
ktorých musí byť nanášacia hlava nahriata.
Výpary z materiálov môžu byť zdraviu škodlivé. Zabráňte vdychovaniu.
K návodu na prevádzku
Vysvetlenie pojmov
Aplikátor
V literatúre spoločnosti Nordson sa používa aj termín nanášacia hlava.
Taviace zariadenie
Všeobecný pojem pre nádržové taviace zariadenia a sudové taviace
zariadenia.
Riadiaca časť
V literatúre spoločnosti Nordson sa používa aj termín modul.
P/N 7135501_10
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Úvod
2‐3
Popis komponentov / spôsobu činnosti
Verzia Mini Body
1
2
13
3
12
4
11
5
10
6
8
9
7
Obr. 2‐1
1 Magnetický ventil
2 Elektrická prípojka (vykurovanie
telesa)
3 Riadiaca časť
4 Prípojka hadice (materiál)
2013 Nordson Corporation
5
6
7
8
Filtračná vložka
Upevňovacie skrutky časti svorky
Centrovacia uťahovacia skrutka
Časť svorky
TrueCoat
9
10
11
12
13
Tryska
Montážne upevnenie
Typový štítok
Prípojka ovládacieho vzduchu
Zástrčka magnetického ventilu
P/N 7135501_10
2‐4
Úvod
Štandardná verzia
1
3
2
4
14
13
5
6
7
4
6
8
6
9
10
6
12
Obr. 2‐2
11
Príklad nanášacej hlavy s viacerými riadiacimi časťami (pri štandardnej verzii max. 9) a filtračnej vložky
1 Magnetický ventil
2 Elektrická prípojka (vykurovanie
telesa)
3 Riadiaca časť
4 Montážne upevnenie
5 Upevňovacie skrutky časti svorky
P/N 7135501_10
6
7
8
9
10
Skrutka svorky
Časť svorky
Centrovacia uťahovacia skrutka
Typový štítok
Prípojka hadice (materiál)
TrueCoat
11
12
13
14
Tryska
Filtračná vložka
Prípojka ovládacieho vzduchu
Zástrčka magnetického ventilu
2013 Nordson Corporation
2‐5
Úvod
Štandardná verzia
1
(pokr.)
4
3
2
13
6
4
8
7
6
5
9
10
11
12
Obr. 2‐3
Príklad nanášacej hlavy s malým filtrom
1 Magnetický ventil
2 Elektrická prípojka (vykurovanie
telesa)
3 Riadiaca časť
4 Montážne upevnenie
2013 Nordson Corporation
5
6
7
8
Upevňovacie skrutky časti svorky
Skrutka svorky
Časť svorky
Prípojka hadice (materiál)
TrueCoat
9
10
11
12
13
Centrovacia uťahovacia skrutka
Malý filter
Typový štítok
Tryska
Zástrčka magnetického ventilu
P/N 7135501_10
2‐6
Úvod
Hydraulická verzia
3
2
1
4
14
13
12
5
4
11
6
10
Obr. 2‐4
8
9
7
Príklad hydraulickej verzie nanášacej hlavy (max. 23 riadiacich častí)
1 Magnetický ventil
2 Elektrická prípojka (vykurovanie
telesa)
3 Riadiaca časť
4 Prípojka hadice (materiál)
5 Filtračná vložka
P/N 7135501_10
6
7
8
9
Centrovacia uťahovacia skrutka
Upevňovacie skrutky časti svorky
Skrutka svorky
Časť svorky
TrueCoat
10
11
12
13
14
Tryska
Montážne upevnenie
Prípojka ovládacieho vzduchu
Typový štítok
Zástrčka magnetického ventilu
2013 Nordson Corporation
Úvod
Popis komponentov / spôsobu činnosti
2‐7
(pokr.)
Tok materiálov
Materiál je čerpaný taviacim zariadením cez vykurovanú hadicu k nanášacej
hlave a tečie v nanášacej hlave cez filtračnú vložku a materiálové kanály k
tryske. Otvorte riadiace časti a zatvorte prítok materiálu k tryske. Tryska
aplikuje materiál kontaktným nánosom na substrát.
Vzhľad nanášania sa určuje pomocou frézovania v nástavci alebo pomocou
dištančného plechu. Dištančný plech sa nachádza medzi výstupom trysky a
uchytením hubice. Vzhľad nanášania závisí okrem toho od rýchlosti, akou sa
substrát pohybuje, od množstva materiálu a od jeho teploty.
Kvalitu vzhľadu nanášania ovplyvňuje okrem toho uhol medzi tryskou a
substrátom.
Tryska
Tryska aplikátora má kontakt so substrátom a pritom sa opotrebúva. Musí sa,
v prípade potreby, prebrúsiť. Pozri strana 5‐7.
Riadiace časti
Riadiace časti otvárajú alebo zatvárajú prítok materiálu k tryske, v ktorom sa
ihla trysky spúšťa alebo zdvíha. Tlačnou pružinou sa zabezpečí, že sa
výstupný otvor riadiacej časti pri poklese tlaku ovládacieho vzduchu uzatvorí
a že sa nebude nanášať materiál.
Počet riadiacich častí sa riadi podľa maximálne možnej šírky nanášania.
Zahrievanie
Nanášacia hlava sa zahrieva elektrickými zahrievacími vložkami. Teplota sa
neustále meria snímačmi teploty a reguluje sa elektronickými regulátormi
teploty. Regulátory teploty nie sú súčasťou nanášacej hlavy.
2013 Nordson Corporation
TrueCoat
P/N 7135501_10
2‐8
Úvod
Filtračná vložka
Materiál preteká filtračnou vložkou zvnútra von. Tým zostávajú všetky častice
nečistôt vo filtračnej vložke.
Malý filter (voliteľné)
Nanášacia hlava môže byť namiesto filtračnej (ých) vložky (iek) vybavená
jedným alebo viacerými malými filtrami (10 , obr. 2‐3) To závisí od polohy
zabudovania nanášacej hlavy a množstva materiálu, ktoré sa má filtrovať.
Typový štítok
Pole 1
Typ
Pole 2
Sériové číslo
Pole 3
Objednávacie číslo firmy Nordson
Pole 4
Rok výroby
Pole 5
Prevádzkové napätie [V], menovitý prúd [A], frekvencia
prevádzkového napätia [Hz]
Obr. 2‐5
P/N 7135501_10
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Inštalácia
3‐1
Časť 3
Inštalácia
VAROVANIE: Všetky nasledujúce činnosti nechajte vykonať len
kvalifikovanými pracovníkmi. Dodržte bezpečnostné pokyny, ktoré sú
uvedené tu a v celej dokumentácii.
Vybalenie
Vybaľujte opatrne. V nadväznosti na to skontrolujte škody vzniknuté pri
preprave. Baliaci materiál opätovne použite, alebo ho odborne zlikvidujte
podľa platných ustanovení.
Doprava
Nanášacia hlava je cennou súčiastkou, zhotovenou s veľkou presnosťou.
Zaobchádzajte s ňou veľmi opatrne! Chráňte trysku pred poškodeniami,
používajte napr. originálny obal.
Skladovanie
Neskladujte vonku! Chráňte pred vlhkosťou a prachom. Neukladajte na
trysku. Chráňte trysku pred poškodeniami, uložte ju napr. do originálneho
obalu.
Likvidácia
Pokiaľ váš produkt spoločnosti Nordson už doslúžil a/alebo už sa ďalej
nepoužíva, zlikvidujte ho podľa platných ustanovení.
2013 Nordson Corporation
TrueCoat
P/N 7135501_10
3‐2
Inštalácia
Montáž
Pri montáži nanášacej hlavy dodržte:
Chráňte pred vlhkosťou, vibráciou, prachom a prievanom.
Držte súčiastky na údržbu a obsluhu tak, aby boli dostupné.
Aplikátor zabudujte do materského stroja tak, že sa pre optimálne
nanášanie materiálu môže meniť dôležitý uhol - medzi tryskou a
substrátom.
Upevnenie nanášacej hlavy musí umožňovať tepelnú dilatáciu.
Káble, hadice na vzduch a vykurované hadice sa okrem iného nesmú
zalomiť, stlačiť ani roztrhnúť.
Odsávanie výparov z materiálov
Kontrolujte, či výpary z materiálov neprekračujú predpísané limity. Výpary z
materiálov v prípade potreby odsávajte. Zabezpečte dostatočné vetranie
miesta inštalácie.
VAROVANIE: Pri spracovaní polyuretánového tavného lepidla (PUR)
dodržujte doplňujúce bezpečnostné pokyny (pozri Všeobecné pokyny pre
spracovanie tavných lepidiel).
P/N 7135501_10
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Inštalácia
3‐3
Elektrické prípojky
VAROVANIE: Nebezpečné elektrické napätie. Nedodržanie môže viesť k
zraneniu, úmrtiu a/alebo poškodeniu zariadenia a príslušenstva.
Uloženie káblov
VAROVANIE: Káble nestláčajte a pravidelne kontrolujte, či nie sú
poškodené. Poškodené káble bezodkladne vymeňte!
Pripojenie vykurovania
Zasuňte prípojný konektor do príslušných pripojovacích zdierok taviaceho
zariadenia alebo svorkovej skrine. Ak sú tepelné rozvody integrované v
materiálovej hadici, nachádza sa príslušná zásuvka priamo na materiálovej
hadici. V prípade potreby zaistite konektor poistnou úchytkou.
Pripojenie magnetických ventilov
1
Nastavenie magnetických ventilov na riadiace časti sa uskutočňuje buď cez
riadiace potrubie ventilu vykurovanej hadice, alebo za pomoci externého
napájania napr. riadiaceho prístroja. Konektor zabezpečte skrutkou (1, obr.
3‐1).
Obr. 3‐1
2013 Nordson Corporation
TrueCoat
P/N 7135501_10
3‐4
Inštalácia
Pneumatické prípojky
Nordson odporúča prevádzku so suchým, regulovaným a neolejovým
stlačeným vzduchom.
Prevádzka s neolejovým stlačeným vzduchom
Keď je nanášacia hlava pripojená na rozvod stlačeného vzduchu, v ktorom
bol doteraz stlačený vzduch olejovaný, nestačí zastaviť olejovanie
stlačeného vzduchu. Zbytky oleja zostávajúce v rozvode stlačeného vzduchu
sa dostanú do magnetických ventilov a riadiacich častí a vymyjú továrenské
mazanie / naolejovanie týchto dielov, čím sa ich životnosť značne zníži.
POZNÁMKA: Musí sa zabezpečiť, aby zásobovanie nanášacích hláv
stlačeným vzduchom bolo preradené na úplne bezolejovú prevádzku.
POZNÁMKA: Musí sa zaistiť, aby sa z eventuálne vadného kompresora
nedostal do rozvodu stlačeného vzduchu žiadny olej.
POZNÁMKA: Spoločnosť Nordson nepreberá žiadnu záruku a žiadne
ručenie za škody, ktoré vzniknú neprípustným občasným naolejovaním.
Úprava stlačeného vzduchu
Kvalita stlačeného vzduchu musí byť minimálne triedy 2 podľa ISO 8573-1.
To znamená:
max. veľkosť častíc 1 mm
max. hustota častíc 1 mg/m3
max. tlakový rosný bod - 40 °C
max. koncentrácia oleja 0,1 mg/m3.
Pripojenie stlačeného vzduchu
1. Zásobovanie vzduchom zo strany zákazníka spojte so vstupným bodom
jednotky vzduchovej údržby.
Maximálny tlak vzduchu:
10 bar
1 MPa
145 psi
2. Riadiace časti pripojte na jednotku vzduchovej údržby.
3. Nastavte tlak ovládacieho vzduchu:
pribl. 5 až 6 bar
P/N 7135501_10
pribl. 0,5 až 0,6 MPa
TrueCoat
pribl. 72,5 až 87 psi
2013 Nordson Corporation
Inštalácia
3‐5
Namontovanie vykurovanej hadice
VAROVANIE: Horúce! Nebezpečenstvo popálenia. Noste ochranné
rukavice s tepelnou izoláciou.
POZOR: Pri nanášacích hlavách s iba jednou filtračnou vložkou pripájajte
vždy vykurovanú hadicu na stranu telesa, kde je filtračná vložka.
Ak preložíte prípojku hadice z jednej strany na druhú, musí preložiť na druhú
stranu aj filtračnú vložku. Pozri strana3‐7.
Priskrutkovanie
Pokiaľ sa v hadicovej prípojke (1, 2) nachádza studený materiál, musia sa
tieto časti zohriať, až kým materiál nezmäkný (pribl. na 80 °C).
1. Hadicu (3) najprv pripojte len elektricky.
1 2
3
2. Zariadenie a hadicu zohrejte až do zmäknutia materiálu (pribl. na 80 °C).
3. Priskrutkujte vykurovanú hadicu.
POZOR: Vykurovanú hadicu pripojte vždy na tú stranu telesa, na ktorej sa
nachádza filtračná vložka. Len tak sa zaistí, že sa materiál bude filtrovať.
MXHH001S050B0997
Obr. 3‐2
2013 Nordson Corporation
TrueCoat
P/N 7135501_10
3‐6
Inštalácia
Odskrutkovanie
Uvoľnenie tlaku
VAROVANIE: Systém a materiál pod tlakom. Pred odskrutkovaním
vykurovaných hadíc a nanášacích hláv, uvoľnite tlak v systéme. Nedodržanie
môže viesť k vážnemu popáleniu.
VAROVANIE: Horúce! Nebezpečenstvo popálenia. Noste ochranné okuliare
a rukavice s tepelnou izoláciou.
1. Nastavte otáčky motora zariadenia dodávajúceho materiálu na 0 min-1;
vypnite motor(y).
2. Položte zásobník pod trysku nanášacej hlavy.
3. Uvoľnenie tlaku:
a. Ak je systém ešte zásobovaný stlačeným vzduchom: Magnetické
ventily nastavte elektricky alebo ich spustite ručne (pozri Obrázok).
Nepoužívajte žiadne špičaté predmety! Tento postup vykonávajte
dovtedy, kým už nevyteká žiadny materiál.
b. Ak už systém nie je zásobovaný stlačeným vzduchom: Tlak materiálu
v nanášacej hlave sa môže uvoľniť iba skrutkami na uvoľnenie tlaku
na všetkých filtračných vložkách. Pozri strana 5‐8, Demontáž
filtračnej vložky.
Obr. 3‐3
Použitie druhého otvoreného kľúča
Pri priskrutkovaní a odskrutkovaní vykurovanej hadice použite druhý otvorený
kľúč. Tým zabránite otáčaniu prípojky hadice unášaním na strane zariadenia.
MXHH002S033A0295
Obr. 3‐4
P/N 7135501_10
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Inštalácia
3‐7
Výmena strany pripojenia
Je možné preložiť prípojku hadice a filtračnú vložku, ako aj prípojky pre
vykurovanie a ovládací vzduch z jednej strany nanášacej hlavy na druhú. To
môže byť potrebné napr., keď sa nanášacia hlava namontuje na iný materský
stroj.
POZOR: Prípojka hadice a filtračná vložka musia byť na tej istej strane
nanášacej hlavy.
VAROVANIE: Pred odskrutkovaním prípojky hadice, odstráňte zátky
materiálového otvoru a vyskrutkovaním filtračnej vložky uvoľnite nanášaciu
hlavu od tlaku.
1
1
2
2
Obr. 3‐5
Rôzne polohy prípojky hadice (1) a filtračnej vložky (2)
Priskrutkovanie prípojok hadíc
1
Prípojky hadice zaskrutkujte max. 11 mm hlboko. Ináč bude závit prečnievať
do materiálového otvoru a bude obmedzovať tok materiálu.
Najprv nastavte poistnou maticou hĺbku naskrutkovania (1, obr. 3‐6), potom
naskrutkujte prípojku hadice.
max. 11 mm
Obr. 3‐6
2013 Nordson Corporation
TrueCoat
P/N 7135501_10
3‐8
Inštalácia
P/N 7135501_10
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Obsluha
4‐1
Časť 4
Obsluha
VAROVANIE: Všetky nasledujúce činnosti nechajte vykonať len
kvalifikovanými pracovníkmi. Dodržte bezpečnostné pokyny, ktoré sú
uvedené tu a v celej dokumentácii.
Nastavenie magnetického ventilu
POZOR: Magnetické ventily nastavujte len vtedy, ak je nanášacia hlava
zahriata na prevádzkovú teplotu!
Nastavenie teplôt
POZNÁMKA: Pre nastavenie teploty je rozhodujúca teplota spracovania
predpísaná výrobcom materiálu (obvykle 150 až 180 °C). Maximálna
prevádzková teplota výrobku popísaného na tomto mieste nesmie byť
prekročená.
Potrebná teplota nanášacej hlavy sa nastaví na taviacom zariadení
(maximálne 200 °C).
Zníženie teploty
POZOR: Pred každým prerušením výroby, ktoré trvá dlhšie ako 30 minút,
znížte pri používaní lepidiel na báze PUR teplotu.
Nastavenie tlaku ovládacieho vzduchu
Tlak ovládacieho vzduchu sa nastaví na jednotke vzduchovej údržby
špecificky pre dané použitie. Jednotka vzduchovej údržby s tlakovým
regulačným ventilom nie je súčasťou nanášacej hlavy.
Nastavte tlak ovládacieho vzduchu:
pribl. 5 až 6 bar
pribl. 0,5 až 0,6 MPa
pribl. 72,5 až 87 psi
Spoločnosť Nordson nepreberá žiadnu záruku a žiadne ručenie za škody,
ktoré vzniknú nesprávnym nastavením tlaku.
2013 Nordson Corporation
TrueCoat
P/N 7135501_10
4‐2
Obsluha
Nastavenie tlaku materiálu
Tlak materiálu sa vytvára čerpadlom taviaceho zariadenia. Maximálny tlak
materiálu nesmie byť prekročený:
6 MPa
60 bar
870 psi
Nastavenie nanášacej hlavy
POZNÁMKA: Optimálne nastavenie polohy nanášacej hlavy závisí od
viacerých faktorov použitia špecifického pre zákazníka. Musí sa preto vždy
stanoviť pokusne. V zásade sa musí rozlišovať medzi
Nanášaním materiálu na substrát so zatvorenými pórmi
Nanášaním materiálu na substrát s otvorenými pórmi
Nanášanie materiálu Porous Coat®
Prerušované nanášanie
Súvislé nanášanie
Substrát s otvorenými pórmi
Poznámka
Poznámka
Substrát so zatvorenými pórmi
Poznámka
Obrázok 4‐1
Obrázok 4‐1
Obrázok 4‐1
Nanášanie materiálu Porous
Coat®
POZNÁMKA: Pri substráte s otvorenými pórmi (napr. Nonwoven - netkaný) a
pri prerušovanom nanášaní na substrát so zatvorenými pórmi sa substrát
dotykom nanášacej hlavy nesmie odchýliť hlbšie ako 1 - 2 mm od
priamočiareho priebehu na zabránenie nadmernému opotrebovaniu trysky.
75° - 90°
75° - 90°
X
Obr. 4‐1
P/N 7135501_10
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Obsluha
4‐3
Výpočet množstva materiálu
Príklad výpočtu
Spoločnosť Nordson odporúča, aby ste sa pred uvedením nanášacej hlavy
do prevádzky riadili príkladom výpočtu a aby ste v tabuľke zaznamenali
hodnoty nanášanej hmotnosti, šírky, rýchlosti substrátu a kapacity dodávania
čerpadla, ktoré sú Hodnoty špecifické pre zákazníka. S týmito hodnotami sa
dajú vypočítať otáčky čerpadla a množstvo materiálu. Nordson ďalej
odporúča podobne zapísať do tabuľky výsledky výpočtov. Tým sa zaistí, že
všetky hodnoty bude možné kedykoľvek reprodukovať.
POZNÁMKA: Pre prerušované nanášanie musí byť množstvo materiálu
vypočítané rovnako ako pre súvislé nanášanie materiálu.
Nanášacia hmotnosť (gramáž) m = 20 g/m2
Šírka nanášania na stopu materiálu b = 10 mm = 0,01 m
Rýchlosť substrátu v = 500 m/min
Množstvo materiálu M
=mbv
= 20 g/m2 0,01 m 500 m/min = 100,0 g/min
Kapacita dodávania čerpadla D = 2,4 g/otáčku
Otáčky čerpadla n
=MD
= 100,0 g/min 2,4 g/otáčku 42 ot/min
Hodnoty špecifické pre zákazníka
Nanášacia hmotnosť (gramáž) m
Šírka nanášania b
Rýchlosť substrátu v
Množstvo materiálu M = m b v
Kapacita dodávania čerpadla D
Otáčky čerpadla n = M D
2013 Nordson Corporation
TrueCoat
P/N 7135501_10
4‐4
Obsluha
Korektúra rozdelenia materiálu
Nastavenie zdvihu ihly
POZNÁMKA: Nastavenie zdvihu ihly majú len riadiace časti Control module
DC-D5, P/N 7106788.
POZOR: Zdvih ihly riadiacich častí je nastavený z výroby. Môže sa meniť len
pri nerovnomernom rozdelení materiálu na šírku nanášania.
Nastavením zdvihu ihly (1, obr. 4‐2) sa reguluje prietok materiálu. Rôznym
nastavením zdvihu ihly trysky sa dá korigovať rozdelenie materiálu.
VAROVANIE: Horúce! Nebezpečenstvo popálenia. Noste ochranné
rukavice s tepelnou izoláciou.
1
2
Obr. 4‐2
P/N 7135501_10
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Obsluha
4‐5
Rovnomerné nastavenie rozdelenia materiálu
1. Identifikácia riadiacej časti, cez ktorú prechádza príliš málo, alebo príliš
veľa materiálu.
2. Uvoľnite poistnú maticu (2, obr. 4‐2) nastavenia zdvihu ihly pri tejto
riadiacej časti.
3. Nastavenie zdvihu ihly otáčajte v smere hodinových ručičiek až nadoraz.
Riadiaca časť je teraz zavretá.
POZOR: Maximálna nastavovacia dráha nastavenia zdvihu ihly sú dve
otáčky. Ďalšie otáčania proti dorazu zničí riadiacu časť.
4. Nastavenie zdvihu ihly otáčajte; proti smeru hodinových ručičiek o
štvrtinu otáčky.
5. Zmerajte nanášaciu hmotnosť.
6. Pokiaľ je nanášacia hmotnosť pod riadiacou časťou príliš nízka, otočte
nastavenie zdvihu ihly proti smeru hodinových ručičiek o ďalšiu štvrtinu
otáčky.
7. Zopakujte kroky 5. a 6., kým nebude dosiahnutá požadovaná nanášacia
hmotnosť. Ak sa nanáša príliš veľa materiálu, otočte nastavenie zdvihu
ihly o menej ako štvrtinu otáčky v smere hodinových ručičiek.
8. Zmerajte nanášaciu hmotnosť po každej korektúre nastavenia zdvihu ihly
a korigujte nastavenie zdvihu ihly v zmenšujúcich sa krokoch, kým
nebude dosiahnutá požadovaná nanášacia hmotnosť s potrebnou
presnosťou.
9. Opäť pritiahnite poistnú maticu (2, obr. 4‐2) nastavenia zdvihu ihly.
2013 Nordson Corporation
TrueCoat
P/N 7135501_10
4‐6
Obsluha
Protokol nastavenia
Údaje pre výrobu
Materiál
Výrobca
Max. teplota spracovania
Viskozita
Čistiaci prostriedok
Výrobca
Teplota vzplanutia
Základné nastavenia
Nanášacia hmotnosť (gramáž)
Šírka nanášania
Rýchlosť substrátu
Množstvo materiálu
Kapacita dodávania
Tlak vzduchu v nanášacej
hlave
Ovládací vzduch
Základné nastavenia teploty
(vykurovaných zón)
Teleso aplikátora
Otáčky čerpadiel
Taviace zariadenie
Vykurovaná hadica
Regulácia motora (požadovaná
hodnota)
Tlak materiálu
Taviace zariadenie
Regulácia motora (požadovaná
hodnota)
Poznámky
Formulár vyplnil:
Názov
P/N 7135501_10
Dátum
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Údržba
5‐1
Časť 5
Údržba
VAROVANIE: Všetky nasledujúce činnosti nechajte vykonať len
kvalifikovanými pracovníkmi. Dodržte bezpečnostné pokyny, ktoré sú
uvedené tu a v celej dokumentácii.
POZNÁMKA: Údržba je dôležitým preventívnym opatrením na udržanie
prevádzkovej bezpečnosti a na predĺženie životnosti nanášacej hlavy.
Nesmie sa v žiadnom prípade zanedbávať.
Uvoľnenie tlaku
VAROVANIE: Systém a materiál pod tlakom. Pred odskrutkovaním
vykurovaných hadíc a nanášacích hláv, uvoľnite tlak v systéme. Nedodržanie
môže viesť k vážnemu popáleniu.
VAROVANIE: Horúce! Nebezpečenstvo popálenia. Noste ochranné okuliare
a rukavice s tepelnou izoláciou.
1. Nastavte otáčky motora zariadenia dodávajúceho materiálu na 0 min-1;
vypnite motor(y).
2. Položte zásobník pod trysku nanášacej hlavy.
3. Uvoľnenie tlaku:
a. Ak je systém ešte zásobovaný stlačeným vzduchom: Magnetické
ventily nastavte elektricky alebo ich spustite ručne (pozri Obrázok).
Nepoužívajte žiadne špičaté predmety! Tento postup vykonávajte
dovtedy, kým už nevyteká žiadny materiál.
b. Ak už systém nie je zásobovaný stlačeným vzduchom: Tlak materiálu
v nanášacej hlave sa môže uvoľniť iba skrutkami na uvoľnenie tlaku
na všetkých filtračných vložkách. Pozri strana 5‐8, Demontáž
filtračnej vložky.
Obr. 5‐1
4. Materiál odborne zlikvidujte podľa platných ustanovení.
2013 Nordson Corporation
TrueCoat
P/N 7135501_10
5‐2
Údržba
Pravidelná údržba
Časť zariadenia
Kompletná nanášacia
hlava
Činnosť
Interval
Vizuálna kontrola poškodení
Denne
Vonkajšie čistenie
Pozri
Strana 5‐3
Strana 5‐3
Umytie čistiacim prostriedkom
Denne pri používaní lepidiel
PUR
Riadiace časti
Kontrolujte netesnosť
Denne
Tryska
Čistenie
Pravidelne, alebo keď sa
zhorší vzhľad nanášania
Strana 5‐5
Vymeňte dištančný plech
Keď je poškodený
Strana 5‐7
Nechajte ho prebrúsiť
-
Vizuálna kontrola poškodení
Vzduchové potrubia
Riadiace časti
Malý filter (voliteľné)
-
Strana 5‐7
Výmena
Pripojovací kábel
Strana 5‐4
Pri každej údržbe nanášacej
hlavy
-
Kontrolujte priezory
Denne
Strana 5‐7
Výmena
Keď je poškodený
Strana 8‐1
Vyčistite filtračnú vložku filtra a
vymeňte tkanivo filtra
V závislosti od stupňa
znečistenia materiálu.
Strana 5‐10
Odporúčanie: Vždy po 100
hodinách prevádzky.
P/N 7135501_10
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Údržba
5‐3
Vizuálna kontrola vonkajších poškodení
POZOR: Pokiaľ poškodené časti ohrozujú prevádzkovú bezpečnosť a/alebo
bezpečnosť pracovníkov, vypnite nanášaciu hlavu, prípadne nanášací
systém a poškodené časti nechajte vymeniť kvalifikovanými pracovníkmi.
Použite len originálne náhradné diely od spoločnosti Nordson.
Vonkajšie čistenie
Vonkajšie čistenie zabraňuje tomu, aby znečistením spôsobeným výrobou
nedochádzalo k poruchám prevádzky.
Pri použití čistiacich prostriedkov bezpodmienečne dodržujte pokyny
výrobcu!
1. Studenú nanášaciu hlavu elektricky zohrejte a zahrievajte ju tak dlho,
dokiaľ materiál nie je tekuté.
2. Teplý materiál dôkladne odstráňte čistiacim prostriedkom a/alebo
mäkkou textíliou.
3. Prach, vločky atď. odsajte alebo odstráňte mäkkou handrou bez chĺpkov.
POZOR: Varovné štítky nepoškodzujte ani ich neodstraňujte. Poškodené
alebo odstránené varovné štítky musíte nahradiť novými.
Zmena druhov materiálu
POZNÁMKA: Pred výmenou druhu materiálu skontrolujte, či sa nový materiál
môže miešať so starým.
Ak sa môže miešať: Zbytky starého materiálu sa môžu vypláchnuť novým
materiálom.
Ak sa nesmie miešať: Dôkladne vymyte čistiacim prostriedkom, ktorý
odporúča výrobca materiálu.
POZNÁMKA: Materiál a čistiaci prostriedok odborne zlikvidujte podľa
platných ustanovení.
2013 Nordson Corporation
TrueCoat
P/N 7135501_10
5‐4
Údržba
Umytie čistiacim prostriedkom
POZOR: Používajte len čistiace prostriedky odporúčané výrobcom
materiálu. Dodržujte bezpečnostný údajový list čistiaceho prostriedku.
POZNÁMKA: Ak sa použije lepidlo PUR, musí sa zabrániť tomu, aby nedošlo
k reakcii kvôli tepelnému zaťaženiu v nanášacej hlave. Nanášacia hlava sa
musí denne po skončení práce vymyť. Čistiaci prostriedok vymývajte až
bezprostredne pred ďalšou výrobou.
1. Zachovávajte teplotu.
2. Položte zásobník pod trysku.
3. Uvoľnite tlak (pozri strana 5‐1)
4. Odskrutkujte vykurovanú hadicu od nanášacej hlavy (pozri strana 3‐5).
5. V prípade potreby vymyte taviace zariadenie a vykurovanú hadicu (pozri
zvláštne Návody na prevádzku).
6. Pripojte vyplachovaciu hadicu na nanášaciu hlavu.
7. Vymývajte nanášaciu hlavu, dokiaľ nebude materiál bez zvyškov
odstránené.
POZNÁMKA: Ak sa používajú lepidlá PUR, pokračujte až bezprostredne
pred ďalšou výrobou.
8. Odskrutkujte vyplachovaciu hadicu.
9. Vykurovanú hadicu zaskrutkujte znova na nanášaciu hlavu.
10. Vymyte nanášaciu hlavu (a prípadne taviace zariadenie a hadicu)
aktuálne používaným lepidlom, aby sa odstránil čistiaci prostriedok.
POZNÁMKA: Čistiaci prostriedok odborne zlikvidujte podľa platných
ustanovení.
P/N 7135501_10
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
5‐5
Údržba
Demontáž a čistenie trysky
1
2
2
3
4
5
8
6
7
6
Obr. 5‐2
1 Časť svorky
2 Upevňovacia skrutka
3 Centrovacia uťahovacia skrutka
2013 Nordson Corporation
4 Skrutka svorky
5 Tryska
6 Hubica
TrueCoat
7 Dištančný plech
8 Upevnenie hubice
P/N 7135501_10
5‐6
Údržba
Demontáž a čistenie trysky
(pokr.)
VAROVANIE: Horúce! Nebezpečenstvo popálenia. Noste ochranné
rukavice s tepelnou izoláciou.
Tryska sa musí pravidelne rozobrať na jednotlivé súčiastky (hubica,
dištančný plech a upevnenie hubice) a vyčistiť. Zbytky materiálu ovplyvňujú
kvalitu vzhľadu nanášania. Musia byť odstránené.
1. Zahrievajte nanášaciu hlavu, dokiaľ materiál nezmäkny.
2. Pred tým, ako uvoľnite skrutky svorky sa presvedčte, že tryska (5 , obr.
5‐2) nemôže vypadnúť.
3. Uvoľnite všetky skrutky svorky (4 , obr. 5‐2) a centrovaciu skrutku svorky
(3 , obr. 5‐2). Teraz sa dá tryska zboku vytiahnuť. Iba keď na to nie je
dostatok miesta na bočnej strane nanášacej hlavy, odskrutkujte navyše
všetky svorky (1 , obr. 5) a trysku vyberte spredu.
4. Trysku opatrne položte.
5. Trysku rozoberte na upevnenie hubice (8 obr. 5‐2), hubicu (6 , obr. 5‐2) a
distančný plech (7 , obr. 5‐2).
6. Vyčistite jednotlivé časti. Pre výber čistiaceho prostriedku pozri údajový
list výrobcu materiálu.
7. Opäť trysku zložte.
8. Trysku namontujte opäť do nanášacej hlavy v opačnom poradí krokov 1
až 4. Pritom nasaďte centrovaciu skrutku svorky opäť do strednej časti
svorky.
P/N 7135501_10
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Údržba
5‐7
Vymeňte dištančný plech
Aby sa dal vymeniť dištančný plech, tryska sa musí odmontovať z nanášacej
hlavy a rozobrať. Pozri strana5‐5.
1. Rozoberte trysku.
2. Nový dištančný plech položte priliehavo medzi hubicu a upevnenie
hubice. Dištančný plech sa pridržuje dvoma alebo viacerými valcovými
kolíkmi.
3. Polovice trysky zaskrutkujte dohromady.
POZNÁMKA: Dištančný plech vyčnieva o 0,1 až 0,3 mm z trysky.
obrúste ju
4. Dištančný plech sa musí obrusovať, dokiaľ sa úplne nevyrovná s hubicou
a upevnením hubice.
5. Namontujte trysku znova na nanášaciu hlavu.
Obr. 5‐3
Prebrúsenie trysky
Tryska má kontakt so substrátom, a preto sa prirodzene opotrebováva.
Tryska sa musí prebrúsiť, aby sa vyhladilo jej opotrebenie.
POZNÁMKA: Spoločnosť Nordson nepreberá žiadnu záruku a žiadne
ručenie za škody, ktoré vzniknú prípadným neodborným prebrúsením. Trysku
je nutné poslať na prebrúsenie spoločnosti Nordson.
Kontrola riadiacej časti
Ak materiál nadmerne vyteká z priezoru, tesnenia vo vnútri sú opotrebované
a riadiaca časť sa musí vymeniť.
2013 Nordson Corporation
TrueCoat
P/N 7135501_10
5‐8
Údržba
Čistenie filtračnej vložky
POZNÁMKA: Filtračnú vložku odmontujte len keď je nanášacia hlava teplá a
bez tlaku. Montujte, len keď je nanášacia hlava teplá.
VAROVANIE: Horúce! Nebezpečenstvo popálenia. Noste ochranné okuliare
a rukavice s tepelnou izoláciou.
VAROVANIE: Systém a materiál pod tlakom. Pred výmenou filtračnej vložky
uvoľnite tlak zo systému. Nedodržanie môže viesť k vážnemu popáleniu.
Demontáž filtračnej vložky
1. V prípade potreby postavte zásobník pod otvor filtra.
1
2
POZNÁMKA: Pri zaskrutkovaní a odskrutkovaní skrutiek na uvoľnenie tlaku
(1, obr. 5‐4) použite druhý otvorený kľúč. Tým sa zabráni otáčaniu filtračnej
vložky unášaním (2, obr. 5‐4).
2. Skrutku na uvoľnenie tlaku vykrúcajte z filtračnej vložky tak dlho, dokiaľ
vyteká materiál.
3. Filtračnú vložku otáčajte proti smeru hodinových ručičiek až na doraz.
4. Súčasne zatlačujte filtračnú vložku a opätovne otáčajte ju proti smeru
hodinových ručičiek (bajonetový uzáver), potom ju vytiahnite. V prípade
potreby použite otvorený kľúč alebo kľúč s očkom (SW 17).
Obr. 5‐4
POZNÁMKA: Ak je filtračná vložka pevne usadená do otvoru filtra, uchopte
ju kliešťami a vytiahnite ju.
5. Otvor filtra vymývajte materiálom tak, že nakrátko pustíte čerpadlo. Tak
sa vymyjú častice nečistôt, ktoré sa ešte možno nachádzajú v otvore
filtra.
6. Materiál odborne zlikvidujte podľa platných ustanovení.
P/N 7135501_10
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Údržba
5‐9
Vymeňte tkanivo filtra
VAROVANIE: Horúce! Nebezpečenstvo popálenia. Noste ochranné
rukavice s tepelnou izoláciou.
1
2
4
3
5
Obr. 5‐5
1 Skrutka na uvoľnenie tlaku
2 Krúžok O
3 Skrutka filtra
4 Krúžok O
5 Tkanivo filtra s pružinou
1. Nahrievajte filtračnú vložku, dokiaľ materiál nie je tekutý.
2. Vykrúcajte súčiastku zo skrutky na uvoľnenie tlaku, tkanivo filtra a pružinu
proti smeru hodinových ručičiek zo skrutky filtru a vymeňte ju.
POZNÁMKA: Nordson odporúča predzásobiť sa vymeniteľnými filtračnými
vložkami, aby sa zamedzilo prerušeniu výroby.
Zabudovanie filtračnej vložky
1. Zahrievajte nanášaciu hlavu, dokiaľ nebude lepidlo tekuté.
2. Naneste vysokoteplotné mazadlo na O krúžok. Pozri strana 8‐3,
Pomocné materiály
3. Zasuňte filtračnú vložku do otvoru filtra.
POZNÁMKA: Pri výmene filtračnej vložky sa vzduch dostane do otvoru filtra.
Nanášacia hlava sa odvzdušní za pomoci skrutky na uvoľnenie tlaku.
4. Trochu vykrúťte skrutku na uvoľnenie tlaku.
5. Pusťte nakrátko čerpadlo, dokiaľ vyteká materiál. Tým sa vytlačí aj
vzduch.
6. Ak je vytekajúce materiál bez bubliniek, zakrúťte skrutku na uvoľnenie
tlaku v smere hodinových ručičiek až na doraz.
2013 Nordson Corporation
TrueCoat
P/N 7135501_10
5‐10 Údržba
Malý filter
Výmena vložky filtra
POZNÁMKA: Filtračnú vložku odmontujte, len keď je malý filter teplý a bez
tlaku. Montujte, len keď je malý filter teplý.
VAROVANIE: Horúce! Nebezpečenstvo popálenia. Noste ochranné
rukavice s tepelnou izoláciou.
VAROVANIE: Systém a materiál pod tlakom. Pred výmenou filtračnej vložky
uvoľnite tlak zo systému. Nedodržanie môže viesť k vážnemu popáleniu.
Uvoľnenie tlaku pozri návod na prevádzku zariadenia, ktoré dopravuje
materiál.
Demontáž filtračnej vložky
1. Postavte zásobník pod otvor filtra.
Pre filtračné vložky s odvzdušňovacím ventilom ďalej pokračujte krokom
3.
2. Skrutku zaskrutkujte do otvoru s čelným závitom (obr. 5‐6).
Obr. 5‐6
3. Filtračnú vložku vyskrutkujte pomocou otvoreného kľúča alebo
prstencového kľúča; proti smeru hodinových ručičiek (obr. 5‐7).
POZOR: Akonáhle sa závit uvoľní, neotáčajte ďalej, pretože inak môže
zostať časť vložky filtra v otvore.
Obr. 5‐7
4. Filtračnú vložku vytiahnite pomocou vhodných klieští (obr. 5‐8).
5. Otvor filtra vymývajte materiálom tak, že nakrátko pustíte čerpadlo. Tak
sa vymyjú častice nečistôt, ktoré sa ešte možno nachádzajú v otvore
filtra.
6. Materiál odborne zlikvidujte podľa platných ustanovení.
Obr. 5‐8
P/N 7135501_10
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Údržba
5‐11
Zabudovanie filtračnej vložky
1. Zohrejte malý(é) filter(re) cez nanášaciu hlavu alebo ho (ich) zohrievajte
dúchadlom na horúci vzduch, kým nebude materiál tekutý.
2. Naneste vysokoteplotný tuk na všetky závity a krúžky O. Pozri strana 8‐3,
Pomocné materiály
3. Zasuňte filtračnú vložku do otvoru filtra.
4. Filtračnú vložku naskrutkujte pomocou otvoreného alebo prstencového
kľúča; v smere hodinových ručičiek (len pevne pritiahnite bez použitia
veľkej sily).
5. Ponechajte čerpadlo čerpať materiál dovtedy, kým nebude vystupovať
bez bubliniek z nanášacej hlavy.
6. Materiál odborne zlikvidujte podľa platných ustanovení.
Obr. 5‐9
2013 Nordson Corporation
TrueCoat
P/N 7135501_10
5‐12 Údržba
Demontáž a čistenie vložky filtra
Filtračnú vložku demontujte len v horúcom stave. Pokiaľ filtračnú vložku
nerozoberiete ihneď po demontáži, musíte ju zohriať (napr. pomocou
dúchadla na horúci vzduch).
VAROVANIE: Horúce! Nebezpečenstvo popálenia. Noste ochranné
rukavice s tepelnou izoláciou.
POZNÁMKA: Používajte len čistiace prostriedky odporúčané výrobcom
materiálu. Dodržujte bezpečnostný údajový list čistiaceho prostriedku.
POZNÁMKA: Tkaninu filtra (4) zásadne vymeňte.
1. Filtračnú vložku rozoberajte v horúcom stave.
2. Vymeňte tkanivo filtra.
3. Vyčistite všetky ostatné časti.
4. Skontrolujte bezchybný stav krúžku O, prípadne ho vymeňte.
5. Naneste vysokoteplotný tuk na všetky závity a krúžky O. Pozri strana 8‐3,
Pomocné materiály
6. Čistiaci prostriedok odborne zlikvidujte podľa platných ustanovení.
3
5
4
6
3
8
2
3
4
3
4
2
1
3
1
2
7
Obr. 5‐10
1 Závit s čelným otvorom
2 Skrutka filtra
3 Krúžok O
P/N 7135501_10
4 Tkanivo filtra
5 Uzatváracia skrutka
6 Košík filtra
TrueCoat
7 Odvzdušňovací ventil
8 Matica
2013 Nordson Corporation
Údržba
5‐13
Pri-/odskrutkovanie plášťa filtra
1. Pokiaľ bol plášť filtra (4, obr. 5‐11) odskrutkovaný, je v zásade potrebné
vymeniť krúžok O (5, obr. 5‐11).
2. Pre priskrutkovanie naneste vysokoteplotný tuk na všetky závity a krúžky
O. Vysokoteplotný tuk pozri Pomocné materiály.
2
3
4
1
5
Obr. 5‐11
1 Filtračná vložka
2 Skrutka s valcovou hlavou
2013 Nordson Corporation
3 Prípojka hadice
4 Plášť filtra
TrueCoat
5 Krúžok O
P/N 7135501_10
5‐14 Údržba
Protokol údržby
Časť zariadenia
Činnosť
Aplikátor
Vizuálna kontrola a
vonkajšie čistenie
Tryska
Čistenie
Dátum
Názov
Dátum
Názov
Vymeňte trysku
Vymeňte dištančný
plech
Riadiaca časť
Vonkajšie čistenie
Výmena riadiacej časti
Filtračná vložka
P/N 7135501_10
Vymeňte tkanivo filtra
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Hľadanie chýb
6‐1
Časť 6
Hľadanie chýb
VAROVANIE: Všetky nasledujúce činnosti nechajte vykonať len
kvalifikovanými pracovníkmi. Dodržte bezpečnostné pokyny, ktoré sú
uvedené tu a v celej dokumentácii.
Úvod
Tabuľky hľadania chýb slúžia ako orientačná pomoc pre kvalifikovaných
pracovníkov, nemôžu však nahradiť cielené vyhľadávanie porúch pomocou
napr. schémy zapojenia a meracích prístrojov. Nespracúvajú tiež všetky
možné poruchy, ale len také, ktoré by sa mohli typicky vyskytnúť.
V tabuľkách hľadania chýb sa obyčajne neberú v úvahu nasledujúce
poruchy:
Chyby inštalácie
Chyby obsluhy
Vadný kábel
Uvoľnená zástrčka a/alebo skrutkové spoje.
V stĺpci Pomoc sa väčšinou upúšťa od pokynu, že sa vadné diely musia
vymeniť.
2013 Nordson Corporation
TrueCoat
P/N 7135501_10
6‐2
Hľadanie chýb
Tabuľka hľadania chýb
Problém
Žiadny materiál
Nanášacia hlava
nehreje
P/N 7135501_10
Možná príčina
Pomoc
Pozri
Zásobník taviaceho
zariadenia je prázdny
Doplňte
Zvláštny návod
Taviace zariadenie
Motor taviaceho zariadenia
nie je zapnutý
Zapnutie
Zvláštny návod
Taviace zariadenie
Čerpadlo taviaceho
zariadenia nefunguje
Skontrolovanie
Nanášacia hlava ešte nemá
prevádzkovú teplotu
Vyčkajte, než dosiahne
teplotu, prípadne
skontrolujte nastavenie
teploty
Zvláštny návod
Regulátor teploty
Nanášacia hlava je studená
alebo ešte nie je dosť teplá
Pozri v časti Nanášacia
hlava nehreje
--
Stlačený vzduch nie je
pripojený
Pripojte ho
Strana 3‐4
Tryska je upchatá
Vyčistite trysku
Strana 5‐5
Ihla trysky je zasadená
pevne
Výmena riadiacej časti
Strana 8‐1
Upchatá filtračná vložka
Vyčistite a v prípade potreby
vymeňte tkanivo filtra
Strana 5‐8
Magnetické ventily sa
nezapínajú
Viď v časti Magnetické
ventily sa nezapínajúú
Nebola nastavená teplota
Nastavte ju na regulátore
teploty
Nie je pripojená zástrčka
Pripojte ho
Poistky v taviacom zariadení
sú chybné
Odpojte prístroj zo
sieťového napätia,
skontrolujte poistky, v
prípade potreby ich vymeňte
Vykurovacia(e) vložka(y) v
nanášacej hlave je (sú)
chybná(é)
Výmena
TrueCoat
Zvláštny návod
Čerpadlo
-Zvláštny návod
Regulátor teploty
Strana 3‐3
--
Strana 8‐3
2013 Nordson Corporation
Hľadanie chýb
Problém
Možná príčina
Nanášacia hlava
nedosahuje
nastavenú teplotu
Vykurovacia(e) vložka(y) v
nanášacej hlave je (sú)
chybná(é)
Výmena
--
Okolitá teplota je príliš nízka
Zvýšte okolitú teplotu
--
Riadiaci prístroj nie je
zapnutý
Zapnutie
Zástrčka nie je zasunutá
alebo nie je zasunutá dosť
pevne
Zabezpečte konektory
skrutkou
Magnetické ventily
sa nezapínajú
Zhustnutie mater­
iálu na konci
vzhľadu
nanášania
Pomoc
6‐3
Pozri
Zvláštny návod
Riadiaci prístroj
Strana 3‐3
Poznámka: Zhustnutiu materiálu nie je možné zabrániť, dá sa len znížiť.
Zdvih ihly je príliš veľký
Skontrolujte zdvih ihly medzi
piestom a zasúvacím
telesom
--
Pri DC-D3 má byť: 0,5 mm
Pri DC-D5 má byť: 1,0 mm
Vzhľad nanášania
nie je presný
Okolitá teplota je príliš
vysoká
Skontrolujte aplikačný tlak a
nastavte znova tlak
spätného chodu
--
Doba prestávok je príliš dlhá
Aplikácia musí ísť na spätný
chod
--
Teplota na taviacom
zariadenie nie je presne
nastavená
Opravte nastavenie
Zvláštny návod
Taviace zariadenie
Teplota nanášacej hlavy nie
je presne nastavená
Opravte nastavenie
Strana 4‐1
Dodávané množstvo/tlak
materiálu nie je presne
nastavené
Opravte nastavenie
Strana 4‐3
Riadiaci prístroj nie je
správne naprogramovaný
Opravte programovanie
Tryska je zvonku znečistená
Čistenie
Zvláštny návod
Riadiaci prístroj
Strana 5‐5
Tryska je zdnuka znečistená
2013 Nordson Corporation
Tryska je poškodená
Vymeňte trysku
Nanášané množstvo a
rýchlosť prechodu substrátu
nie je vzájomne zladené
Skontrolujte nastavenie, v
prípade potreby ho zmeňte
tak, aby bolo vzájomne
zladené
Nevhodný materiál
Opýtajte sa výrobcu
TrueCoat
--
List s údajmi výrobcu
materiálu
P/N 7135501_10
6‐4
Hľadanie chýb
Tabuľka hľadania chýb
(pokr.)
Problém
Možná príčina
Doba prestávok je
príliš dlhá
Tlmič hluku v riadiacej časti
je zapchatý
Vymeňte tlmič hluku
Doba otvoreného
času* je príliš dlhá
Teplota nanášania je príliš
vysoká
Nastavte na nižšiu teplotu
Nevhodný materiál
Opýtajte sa výrobcu
Teplota nanášania je príliš
nízka
Nastavte na vyššiu teplotu
Nevhodný materiál
Opýtajte sa výrobcu
Doba otvoreného
času* je príliš
krátka
Pomoc
Pozri
-Zvláštny návod
Regulátor teploty
List s údajmi výrobcu
materiálu
Zvláštny návod
Regulátor teploty
List s údajmi výrobcu
materiálu
* Doba otvoreného času je doba od výstupu materiálu z trysky po stvrdnutie
na substráte.
P/N 7135501_10
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Náhradné diely
7‐1
Časť 7
Náhradné diely
Použitie ilustrovaného zoznamu náhradných dielov
Zoznamy náhradných dielov v samostatnom dokumente Parts List sú
rozčlenené do nasledujúcich stĺpcov:
Item (Pol.) -Identifikuje zobrazené časti, ktoré sú k dispozícii od
spoločnosti Nordson.
Part (P/N) - Číslo náhradného dielu spoločnosti Nordson pre každý
náhradný diel znázornený na obrázku, ktorý je k dispozícii. Rad pomlčiek
v stĺpci Part (P/N) (- - - - -) znamená, že diel nie je možné objednať zvlášť.
Description (Popis) - Tento stĺpec obsahuje názov náhradného dielu a
prípadne jeho rozmery a ďalšie vlastnosti. Bodky v stĺpci Description
(Popis) poukazujú na súvislosť medzi modulmi, podskupinami a
jednotlivými časťami.
Quantity (Počet) - Množstvo, ktoré je potrebné na zariadenie, modul
alebo podskupinu. Skratka AR (podľa potreby) sa používa, pokiaľ sa u
položky jedná o veľkosti balenia, alebo počet na modul závisí od verzie
produktu alebo od modelu.
POZNÁMKA: Texty sú k dispozícii len v anglickom jazyku. Pozri zvláštny
dokument Parts List (Náhradné diely), P/N 7146948.
2013 Nordson Corporation
TrueCoat
P/N 7135501_10
7‐2
Náhradné diely
P/N 7135501_10
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Oprava
8‐1
Časť 8
Oprava
VAROVANIE: Všetky nasledujúce činnosti nechajte vykonať len
kvalifikovanými pracovníkmi. Dodržte bezpečnostné pokyny, ktoré sú
uvedené tu a v celej dokumentácii.
Výmena riadiacej časti
Nordson odporúča mať v zásobe riadiace časti, aby sa zabránilo prerušeniu
produkcie (pozri Zoznam náhradných dielov).
POZOR: Riadiaca časť je cennou súčasťou zhotovenou s veľkou
presnosťou. Zaobchádzajte s ňou veľmi opatrne!
Demontáž riadiacej časti
1. Uvoľnite tlak. Pozri strana 5‐1.
2. Uvoľnite prípojku vzduchu a elektrickú prípojku.
3. Uvoľnite skrutky (M4).
4. Pomocou vhodného páčidla, napr. skrutkovača, vysuňte rýchloupínací
konektor (1, obr. 8‐1) a vzduchovú lištu z riadiacej časti.
1
Obr. 8‐1
5. Vytiahnite riadiacu časť z teplého aplikátora.
2013 Nordson Corporation
TrueCoat
P/N 7135501_10
8‐2
Oprava
Montáž riadiacej časti
POZNÁMKA: Potrebné nástroje: Momentový kľúč.
1. Naneste vysokoteplotný tuk (pozri strana 8‐3) (obr. 8‐2):
na krúžky O,
na skrutkový závit,
pod hlavy skrutiek.
2. Nasaďte novú riadiacu časť. Nemeňte polohu! Riadiaca časť je správne
nasadená, až keď valcová časť pod priezorovými otvormi leží
rovnomerne na telese. Medzera medzi štvorcovou časťou a telesom má
potom 2 mm. Porovnajte tiež s inými riadiacimi časťami alebo obrázkom
8‐2.
3. Skrutky naskrutkujte manuálne. Ešte nepriťahujte.
Obr. 8‐2
4. Skrutky priťahujte striedavo kľúčom s krútiacim momentom v krokoch
krútiaceho momentu od 3-krát 0,9 Nm, až kým nebude dosiahnutá
maximálna hodnota 2,7 Nm.
5. Opätovne obnovte prípojku vzduchu a elektrickú prípojku.
POZNÁMKA: Dodržujte údaje o napätí na typovom štítku magnetického
ventilu.
P/N 7135501_10
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Oprava
8‐3
Výmena vykurovacej vložky alebo senzora teploty
VAROVANIE: Horúce! Nebezpečenstvo popálenia. Noste ochranné
rukavice s tepelnou izoláciou.
1. Aplikátor zohrejte na teplotu spracovania materiálu.
2. Aplikátor odpojte od sieťového napätia.
3. Odskrutkujte elektrický ochranný kryt príslušnej vykurovacej zóny.
4. Odpojte vykurovaciu vložku alebo senzor teploty.
5. Senzor teploty vytiahnite z otvoru. Vykurovaciu vložku uvoľnite cez otvor
vhodným perom. Keď sú vykurovacia vložka alebo senzor teploty
zapečené, navŕtajte otvor.
6. Pripojte vykurovaciu vložku alebo senzor teploty.
7. Na novú vykurovaciu vložku alebo senzor teploty naneste tuk PTFE,
napr. GLS 595/NZ, objednávacie číslo: P/N 783959.
8. Vložte novú vykurovaciu vložku alebo senzor teploty.
9. Naskrutkujte elektrický ochranný kryt.
10. Obnovte napájanie napätia.
Pomocné materiály
Označenie
Objednávacie číslo
Účel použitia
Prenášanie na krúžky O a závity
POZNÁMKA: Tuk nesmiete miešať
s inými mazadlami. Pred použitím
vyčistite olejnaté/mastné časti.
Vysokoteplotný tuk
Krabica
10 g
P/N 394769
Tuba
250 g
P/N 783959
Kartuša
400 g
P/N 402238
2013 Nordson Corporation
TrueCoat
P/N 7135501_10
8‐4
Oprava
P/N 7135501_10
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Technické údaje
9‐1
Časť 9
Technické údaje
Všeobecné údaje
Druh vykurovania
Elektrické prvky odporového vykurovania
Možné senzory teploty
Termočlánok FeKo
Pt 100
Ni 120
Max. uzatvárací tlak bez stlačeného
vzduchu
15 bar
1,5 MPa
218 psi
Max. uzatvárací tlak so stlačeným
vzduchom
60 bar
6 MPa
870 psi
Max. zadržovací tlak bez stlačeného
vzduchu
100 bar
10 MPa
1450 psi
Max. zadržovací tlak so stlačeným
vzduchom
100 bar
10 MPa
1450 psi
Max. spracovateľná viskozita
80000 mPas
80000 cP
Tlak vzduchu
Ovládací vzduch
pribl. 5 až 6 bar pribl. 0,5 až 0,6 MPa
pribl. 72,5 až 87 psi
Teploty
Max. teplota prostredia
Max. prevádzková teplota
2013 Nordson Corporation
60 °C
140 °F
200 °C
392 °F
TrueCoat
P/N 7135501_10
9‐2
Technické údaje
Elektrické údaje
VAROVANIE: Aplikátor je dimenzovaný len na jedno prevádzkové napätie.
Prevádzkujte len s prevádzkovým napätím, ktoré je uvedené na typovom
štítku.
Prevádzkové napätie
230 VAC
Frekvencia prevádzkového napätia
50/60 Hz
Druh ochrany
IP 30
Príkon
Pozri typový štítok
Napätie magnetického ventilu
24 VDC
Množstvo a hmotnosť
Rozmery
Pozri Technický výkres
Hmotnosť
Pozri nákladný list
P/N 7135501_10
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Technické údaje
9‐3
Krútiaci moment
Riadiace časti
Obr. 9‐1
Obe skrutky priťahujte striedavo kľúčom s krútiacim momentom v krokoch
krútiaceho momentu od 3-krát 0,9 Nm, až kým nebude dosiahnutá
maximálna hodnota 2,7 Nm.
Tryska
2013 Nordson Corporation
Veľkosť závitu
Trieda pevnosti
Krútiaci moment
M5
8.8
6 Nm
M6
8.8
12 Nm
M8
8.8
25 Nm
M12
12.9
100 Nm
TrueCoat
P/N 7135501_10
9‐4
Technické údaje
P/N 7135501_10
TrueCoat
2013 Nordson Corporation
Download

Nanášacie hlavy tavného lepidla TrueCoat