Enaindvajsetič o barvah. > Sončne
barve v letu 2007. > Intervju s
članom Kluba Ideal. > V Klubu
Domžale,
pomlad
2007
NOVINKY
v oblasti
opravárenských
náterov
» Rokin Heliosových
noviniek Nataša
Glavna
odgovorna urednica:
pre maliarov
» Úspešne sme certifikoHajdinjak
vali náterové systémy pre rezervoáre
10
zdarma
č.
leto 2012
H
O
Obsah
V
O
Strana 2
NOVINKY v oblasti
opravárenských
náterov
Strana 3
Jože Čufar
Preverená
účinnosť AQUAVITA
impregnantov proti
škodcom
Strana 4
Miha Steinbüher
Úspešne sme
certifikovali
náterové systémy
pre rezervoáre
Strana 5
Anže Kovač
Rok Heliosových
noviniek pre maliarov
Strana 6
NOVINKY BELINKA
2012
Strana 7
ZASLÚŽI SI OCHRANU
- ZASLÚŽI SI COLOR
R
I
A
Vážení partneri,
Belinka je na slovenskom trhu prítomná od roku 1995. Sme hrdí na
naše doterajšie výsledky a tiež na
skutočnosť, že sa nám aj na slovenskom trhu podarilo presadiť s našimi kvalitnými nátermi na drevo.
V tomto roku sa vydávame na novú
cestu s novým distribútorom, ktorým je spoločnosť z rovnakej skupiny ako Belinka, teda zo Skupiny
Helios. Keďže je Belinka špecialistom na drevo a v našom sortimente máme veľa výrobkov na ochranu
dreva, očakávam od nášho nového tímu predovšetkým to, že dokáže
slovenským spotrebiteľom priblížiť aj ďalšie výrobky z našej širokej ponuky. Tenkovrstovová lazúra Lasur, špičkový rad vodných náterov, náter na
zosvetlenie illumina a oleje na drevo sú len niektoré z tých výrobkov, ktoré si určite zaslúžia miesto na predajných pultoch vedľa Belinka Toplasur. Nastal čas,
kedy Belinka aj šírkou svojej ponuky, nielen kvalitou výrobkov, zdôvodní svoje
dobré meno v oblasti ochrany dreva.
S naším novým slovenským tímom som spokojný. Počas mojej prvej návštevy v
centrále v Žiline som bol pozitívne prekvapený nad veľkosťou a organizovanosťou skladu, tréningového centra a administratívnej budovy. Obchodná skupina je
takisto dosť veľká a predovšetkým motivovaná dosahovať dobré výsledky. Podmienky pre činnosť distribučnej firmy sú teda veľmi dobré.
Všetkým prajem úspešnú maliarsku sezónu 2012.
Zdravko Krempl
Riaditeľ Belinka Belles
75
25
5
2
0
leto 2012
w w w. h g - t ra d e . s k
NOVINKY v oblasti
opravárenských náterov
AUTOLAKÝRNICTVO
Tento rok v rámci programu Helios autoopravárenských náterov pripravujeme celý rad
nových výrobkov, o ktoré chceme doplniť náš
predajný program. Niekoľko výrobkov je už
na trhu, ostatné pribudnú onedlho.
MOBIHEL 2K tužidlo 8100
+10% MOBIHEL 2K riedidlo
2100 na aplikáciu od 18-27°C
alebo
MOBIHEL 2K tužidlo 8130
+10% MOBIHEL 2K riedidlo 2300
na aplikáciu od 27-35°C
alebo
MOBIHEL 2K tužidlo 8150
+10% MOBIHEL 2K riedidlo 2500
na aplikáciu od 5-18°C
MOBIHEL 2K 2:1
bezfarebný Lak
FG Anti scratch
MOBIHEL 2K tužidlo 700
Pot life: min. 1h/20°C
1,3 - 1,4 mm
2 - 4 bary (v závislosti od druhu pištole)
2x = cca. 60µm
Výhody výrobku:
Väčšia hĺbka lesku.
Veľmi čistá hĺbka lesku.
Plný vzhľad.
Výborná chemická stabilita.
Vysoká odolnosť na škrabance.
Jednoduché nanášanie.
Na opravu osobných automobilov,
konečné lakovanie karosérií autobusov, kamiónov, motocyklov...
5 - 10 min./20°C – medzi
vrstvami
10 - 15 min./20°C – pred
sušením v peci
MOBIHEL 2K HS 3:1
predlak W/W low VOC
20°C=16 hodín
60°C=30 minút (objektová
teplota)
Výhody výrobku:
8-12 minút pri krátkych vlnách
COLOMIX Antigravel
low VOC
V sivej a čiernej farbe – nová kvalita
Výhody výrobku:
Postačuje nanesenie 1-2 vrstiev (predtým 2-3)
Výborná elasticita
Vyššia viskozita nanášania (plnšia a stabilnejšia štruktúra)
Drsnejší vzhľad
VLASTNOSŤ
Prísada tužidla (%)
Sušenie (20°C/60°C,min)
Spotrebujte do
VOC
HODNOTA
1-2
60-90/30
12
Zodpovedá (kategória II B(e))
MOBIFleet 2K HS
Binder F93
MOBIFleet 2K HS tužidlo F96
Výhody výrobku:
21 sek/DIN4
MOBIHEL 2K riedidlo 2100
(10-15%)
Binder na špeciálny program.
Rýchle sušenie.
Výborná poveternostná stabilita.
Vysoká mechanická
a chemická stabilita.
Dobrá krycia schopnosť.
1,3 mm
2,5 baru
1,5x=50-60µm
10 min./20°C – medzi vrstvami
10-15 min./20°C – pred
cca.
sušením v peci
20°C=12-14 hodín
60°C=30 minút (objektová teplota)
10-15 minút pri krátkych vlnách
Predlak sa nanáša systémom
„mokré na mokré“ – potrebné riedenie, alebo ako brúsny predlak,
ktorý je po pridaní tužidla pripravený na nástrek.
Odporúčame ho predovšetkým
na použitie na nových náhradných dieloch, ktoré sú ošetrené
kataforéznym náterom.
Ak sa nanáša na vytmelený povrch, treba ho nalakovať ako
brúsny predlak.
Tento predlak má trochu vyšší
lesk ako ostatné predlaky
z programu MOBIHEL, preto medzi vrstvami netreba čakať na
jeho zmatnenie.
Ak od nanesenia predlaku uplynie viac ako 5 hodín, treba predlak pred nanesením krycieho náteru jemne obrúsiť jemnou brúsnou sieťkou RADEX Softmat.
15-17 sek. DIN
4/20°C
MOBIHEL 2K
riedidlo 2100
(10%)
BEZ
RIEDENIA
1,2 – 1,4 mm
2 - 4 bary
1- 2x=30-40 µm
1,2 - 1,4 mm
2 - 4 bary
2 - 3x = 60100 µm
5-10 min.-medzi
vrstvami
20-30 min.-pred
nanesením
MOBIHEL krycí náter
na báze rozpúšťadiel
min. 30 min. pred
nanesením
MOBIHEL HYDRO Basa
5-10 min.
medzi
vrstvami
Ak od nanesenia predlaku uplynie viac
ako 5 hodín, treba predlak pred nanesením krycieho náteru jemne obrúsiť.
20°C=3-4 h
60°C=30 min
15-20 min
P360-P500
P600-P1200
Všetky MOBIHEL krycie nátery
COLOMIX PE tmel
Y12-SOFT
Nová generácia PE tmelov
Výhody výrobku:
Vhodná konzistencia (nesteká
z lopatky a zároveň nie je tuhý
pri nanášaní).
Dobré mazanie (hladko sa maže)
Rýchle sušenie (už pri 1% pridaní tužidla pri T=20°C je tmel po 30
minútach vhodný na brúsenie, pritom sa Pot life zdvojnásobí).
Minimálna lepivosť povrchu po sušení.
Výborné brúsenie (mäkký a neplní
brúsny papier).
Dobrá priľnavosť na oceľový plech.
VLASTNOSŤ
Prísada tužidla (%)
Pot life (min)
Sušenie (20°C,min)
Sušenie IČ (min)
Brúsenie
Ďalšie spracovanie
Spotrebovať do
VOC
HODNOTA
2-3
3-6
20-30
5
P80-P150
Všetky 2K
predlaky
12 mesiacov
Zodpovedá
(kategória II B(b))
75
25
5
0
DREVÁRSTVO
w w w. h g - t ra d e . s k
3
Preverená účinnosť AQUAVITA
impregnantov proti škodcom
Na ochranu dreva je okrem konštrukčnej ochrany potrebné u menej odolných druhov
dreva použiť aj chemickú ochranu proti škodcom, ako je hmyz a rozličné huby.
Huby môžu spôsobovať zamodranie resp. farebné zmeny, ktoré nemajú podstatný vplyv
na tvrdosť a trvácnosť drevených výrobkov, môžu však byť veľmi rušivým faktorom
z estetického hľadiska. Môžu tiež spôsobiť práchnivenie dreva, ktoré veľmi zníži pevnosť.
Hmyz takisto spôsobuje veľké škody.
P
ri povrchovej úprave okien sa vyžaduje odolnosť proti zamodraniu.
U ostatných drevených povrchov na dome a v jeho okolí treba drevo chrániť aj pred práchnivením a hmyzom. AQUAVITA Impregnant
dip&brush zabezpečuje ochranu proti zamodraniu a práchniveniu.
AQUAVITA Impregnant extra ponúkaaj ochranu proti hmyzu. AQUAVITA
Impregnant dip&brush je obyčajne transparentne zafarbený a tým prispieva
k ochrane dreva proti UV lúčom a esteticky zafarbí drevo. AQUAVITA
Impregnant extra sa obyčajne používa nepigmentovaný, ako podklad pre
email a top coat na nanášanie štetcom. Je možná jeho transparentnápigmentácia.
Obidva impregnanty musia byť chránené buď transparentným top coatom alebo emailom, čím sa predíde prehnanému zvlhčovaniu a praskaniu dreva. Polievaním alebo máčaním sa drevo chráni len do určitej hĺbky, preto každá prasklina nechránené drevo otvára. U dreva je preto potrebná neustála kontrola a opravy poškodených miest. Takisto je potrebné pri montáži drevených prvkov prípadné rezy ošetriť impregnantom
a top coatom.
Účinnosť oboch výrobkov proti škodcom bola testovaná na inštitúte MPA
Eberswalde.
Norma STN EN335-1 Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Definícia tried ohrozenia - 1. časť: Všeobecné ustanovenia o triedach ohrozenia. Pre nás je zaujímavá trieda 3 - do tejto triedy patria drevené objekty,
ktoré nie sú v priamom kontakte so zemou, ale sú exponované občasnému alebo pravidelnému zmáčaniu. Pre túto triedu sa vyžaduje odolnosť
dreva proti hmyzu, hubám spôsobujúcim zamodranie a práchnivenie.
Testovanie bolo realizované podľa štandardov stanovených normou
STN EN 599-1. Trvanlivosť dreva a materiálov na báze dreva: Preventívna účinnosť ochranných prostriedkov na drevo stanovené biologickými
skúškami – 1. časť: Špecifikácia podľa tried použitia.
Insekticídnosť bola testovaná podľa normy STN EN46 Ochranné
prostriedky na drevo – Zisťovanie preventívneho účinku proti Hylotrupesbajulus (Linnaeus) – 1. časť: Larválny účinok (Laboratórna metóda),
urýchleným starnutím podľa STN EN 73 Ochranné prostriedky na drevo. Urýchlené starnutie ošetreného dreva na biologické účely. Postup odvetrávaním.
ošetrenia proti hubám spôsobujúcim zamodranie - laboratórna metóda: pred testovaním boli vzorky
šesť mesiacov exponované, resp.
štyri týždne vystavené umelému
urýchlenému starnutiu.
Účinnosť proti hubám spôsobujúcim práchnivenie bola testovaná
podľa EN113 Ochranné prostriedky na drevo - Skúšobná metóda
na zisťovanie preventívnej účinnosti ochranného ošetrenia proti hubám spôsobujúcim práchnivenie: zisťovanie toxických hodnôt. Pred testovaním boli dve
sady vzoriek podrobené urýchlenému starnutiu podľa STN EN73
Ochranné prostriedky na drevo - urýchlené starnutie ošetreného dreva na biologické účely: postup odvetrávaním a STN EN84
Ochranné prostriedky na drevo
– Urýchlené starnutie ošetreného
dreva na biologické skúšky: postup vyplavovaním.
Na obidva impregnanty sme získali certifikáty účinnosti. AQUAVITA
Impregnant dip&brush je vhodný na ošetrenie okien a dverí,
u ktorých sa nevyžaduje ochrana pred hmyzom, AQUAVITA
impregnant extra je potom vhodný na ochranu dreva na dome a
v jeho okolí, ktoré nie je v bezprostrednom styku so zemou.
Jože Čufar
Primož Zupančič
inštruktor
Systém AQUAVITA Brush
V závislosti od použitia je drevo
rozlične ohrozené. Nebezpečenstvá,
ktoré majú vplyv na vlastnosti dreva, sú: exponovanosť slnku a vlhku,
exponovanosť teplotným rozdielom,
biologický rozklad dreva, atmosférickému a mechanickému zaťaženiu. Pri zohľadnení všetkých týchto faktorov a trendov vysokej kvality v súvislosti s ochranou dreva sme
v Heliose vyvinuli lazúrový a krycí systém AQUAVITA Brush. Systém je pripravený na priemyselné
a remeselné nanášanie povrchovej
ochrany dreva v exteriéroch a interiéroch.
Systém AQUAVITA zostavujú
nasledujúce výrobky:
-AQUAVITA Impregnant Extra
-AQUAVITA náter na čelné drevo
-AQUAVITA Intermediate Spray
&Brush
-AQUAVITA Email Primer Spray
&Brush
-AQUAVITA Top Coat Brush
-AQUAVITA Email Brush
Systém AQUAVITA má početné
výhody pred rozpustným
systémom:
-je priaznivý k životnému
prostrediu a ľuďom
-rýchlo schne
-interval údržby je až trikrát dlhší
-jednoduché čistenie náradia vodou
Účinnosť proti hubám spôsobujúcim zamodranie podľa EN 152-1 Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie preventívnej účinnosti ochranného
Dosky po testovaní odolnosti proti hubám spôsobujúcim
zamodranie. Na priereze je viditeľná hĺbka penetrácie
ochranného prostriedku (MPA Eberswalde)
Vzorky exponované hubám spôsobujúcim práchnivenie
(MPA Eberswalde)
75
25
5
4
0
leto 2012
w w w. h g - t ra d e . s k
ÚPRAVA KOVOV
Antikorózna ochrana z Heliosu
Úspešne sme certifikovali náterové
systémy pre rezervoáre
Náterové systémy pre rezervoáre predstavujú dôležitú súčasť Heliosovej antikoróznej ochrany. Určené sú na použitie
v petrochemickom priemysle, doprave, pri spracovaní a skladovaní ropy a ropných derivátov, ale aj na uskladnenie
iných druhov tekutín. Osobitnú úlohu zohrávajú náterové systémy, ktoré sú určené na použitie na výrobky,
ktoré sú v styku s potravinami a pitnou vodou.
Certifikát o vhodnosti náterového systému
podľa ISO 12944-6 pre korozívnu triedu C5-M
Certifikát o vhodnosti náterového systému
podľa ASTM D6943-10
Certifikát o vhodnosti náterového systému
podľa ISO 2812-1:2007
N
átery, z ktorých niektoré sú novinkami a iné úspešne vyrábame a predávame už dlhšiu dobu, sme certifikovali za účelom potvrdenia kvality našich výrobkov a samozrejme aj preto, aby sme uľahčili a potvrdili rozhodovanie našich zákazníkov. Zároveň by sme sa chceli prostredníctvom
týchto náterov presadiť na nových, predovšetkým západoeurópskych trhoch. Pre niektoré druhy aplikácie, kde sa obzvlášť zdôrazňuje kontakt
s pitnou vodou, predstavuje certifikácia náterového systému legislatívnu
požiadavku potrebnú pre predaj výrobkov.
Na certifikáciu sme vybrali viacero popredných tuzemských a zahraničných laboratórií v závislosti od ich akreditácií a plánovaného cieľového
trhu certifikovaných náterov.
Ropné rezervoáre,
INA, Rijeka, Chorvátsko
Náterový systém pre vnútrajšok rezervoárov sme certifikovali pre styk
so surovou ropou podľa ISO 2812-1:2007 a ASTM D6943-10.
Časti ropného rezervoára,
Nafta Lendava
Náterové systémy, vhodné na ochranu vonkajšku oceľových rezervoárov sme certifikovali vzhľadom na ich antikoróznu ochranu v zmysle
štandardu ISO 12944-6, a síce pre korozívne triedy C4 stredná, C4 vysoká, C5-1 vysoká a C5-M vysoká.
Rezervoár na ropné deriváty
(vo výstavbe), Zariadenia tovarových
rezerv Slovinskej republiky, Ortnek
Dôležitú úlohu pri bezpečnom uskladnení ropy a ropných derivátov zohrávajú antistatické náterové systémy určené predovšetkým pre
ošetrenie pochôdzneho povrchu vonkajšku rezervoárov. Certifikáciu
týchto sme realizovali v zmysle štandardu SIST EN 1127-1:1998.
Nový systém bez rozpúšťadiel určený na kontakt s pitnou vodou,
sme certifikovali v zmysle štandardu ENV 852 a ISO 8795.
V posledných mesiacoch sme v Heliose úspešne certifikovali aj celý rad
ďalších náterov, osobitne v oblasti komerčnej dopravy, ktoré Vám predstavíme v budúcich číslach.
Miha Steinbüher
Rezervoár na ropné deriváty,
Zariadenia tovarových rezerv
Slovinskej republiky, Ortnek
75
25
5
0
HELIOS dekoratívne a stavebné nátery
w w w. h g - t ra d e . s k
5
Rok Heliosových noviniek
pre maliarov
Po poklese kúpyschopnosti a následnej menšej spotrebe je dnes konkurenčný boj ešte
agresívnejší a boj o každého jednotlivého spotrebiteľa ešte nemilosrdnejší. Spotrebitelia
sú čoraz uvážlivejší a svoj výber prispôsobujú optimálnemu pomeru medzi cenou,
kvalitou a použiteľnosťou výrobku. Novej situácii na trhu sme sa priebežne a vo veľkom
rozsahu prispôsobili aj sortimentom obchodnej značky HELIOS a spotrebiteľom
sme poskytli nové, inovatívne výrobky na ošetrenie rozličných povrchov.
HELIOS TESSAROL
Direct
Tento výrobok je odpoveďou na želania spotrebiteľov dosiahnuť čo možno najjednoduchšiu
sanáciu a ošetrenie železných povrchov, ktoré sú bez hrdze. Môže sa používať bez základu, nanášať sa môže priamo na suchý a obrúsený povrch, z ktorého boli odstránené hrubé
časti hrdze. Náter umožňuje výbornú korozívnu ochranu, má vysokú pevnosť filmu, ľahko sa
nanáša a má dobrú kryciu schopnosť. HELIOS
TESSAROL Direct – priamo na hrdzu!
HELIOS SPEKTRA
Fresh&Easy
Nová vnútorná farba na steny obsahuje mikrokapsulovanú vôňu, ktorá sa dlhšiu dobu uvoľňuje do priestoru a obohatí miestnosť sviežou
vôňou. Hlavné vlastnosti farby naznačuje už jej
názov – a síce čerstvosť, ktorou na základe
inovatívnej technológie príjemnou vôňou (jazmínu) osviežuje priestor a jednoduchá aplikácia, ktorá vyplýva z výnimočnej krycej schopnosti po zaschnutí farby.
HELIOS SPEKTRA
Magnetic
Pripevnite odkaz, kresbu, fotografiu... na stenu! HELIOS SPEKTRA Magnetic je základná
vnútorná farba na steny s magnetickým účinkom, ktorá umožňuje prichytenie magnetov
priamo na povrch steny. Farba je čierna, nanáša sa štetcom alebo valčekom, takže s jej pomocou môžete vytvárať ľubovoľné tvary, ktoré
oživia Vaše miestnosti. Ak sa Vám čierna nepáči, jednoducho ju pretrite kvalitnou farbou ľubovoľného odtieňa.
HELIOS SPEKTRA
fasádna farba CLEAN
Je vysokokvalitná fasádna farba na
báze nano-kremenitého spojiva, ktorá
v sebe spája optimálne vlastnosti organických spojív (elasticita a odolnosť voči
vode) a anorganických spojív (pevnosť
a paropriepustnosť).
Farebný film je hydrofilný, čo zabezpečuje dve veľké výhody: počas silného dažďa sa nečistoty účinne zmyjú z povrchu a po daždi sa voda rozptýli vo veľmi tenkom filme po celom povrchu. Vďaka tomu povrch veľmi rýchlo uschne a tým zabráni výskytu plesní a rias na povrchu.
V lete sa fasádne povrchy, ktoré sú natreté tmavými odtieňmi, zohrejú aj na
80 °C. Náterové filmy fasádnych farieb sa tak stanú mäkšími a lepivejšími, v dôsledku čoho sa častice nečistôt rýchlejšie prichytia na povrch.
HELIOS SPEKTRA fasádna farba CLEAN si zachová vysokú pevnosť aj pri
teplote od 20 do 100 °C, v dôsledku čoho je absorpcia nečistôt minimálna.
Pigmenty a plnidlá sú fixované v nano-sieti spojiva, preto je kriedovatenie
a blednutie odtieňov podstatne menšie ako pri akrylových fasádnych farbách.
Okrem toho farbu tónujeme iba anorganickými pigmentmi, ktoré sú poveternostne a svetelne najstabilnejšie. Odtiene si môžete vybrať z farebnej vzorkovnice
Terra a Harmonia.
HELIOS SPEKTRA fasádna farba CLEAN je určená na ochranu fasádnych
povrchov v agresívnych priemyselných a mestských centrách, najmä v prípade
rozhodnutia pre svetlejšie odtiene.
Vhodná je na všetky druhy minerálnych a disperzných omietok, vlákno - cementových a drevo -cementových platní, betónu a na prekrývanie starých disperzných náterov.
Základné vlastnosti:
- odolnosť voči absorpcii nečistôt,
- odolnosť voči poveternostným vplyvom a nepriaznivej priemyselnej atmosfére,
- hydrofilnosť a paropriepustnosť,
- zafixovanie pigmentov v nanosieti – stálosť odtieňov,
- ochrana pred riasami, rýchla odolnosť voči dažďu,
- odolnosť voči vzniku prasklín
Odolnosť voči absorpcii
nečistôt
Odolnosť voči
skriedovateniu
Model nano-kremenitej siete: do pevnej
štruktúry siete, ktorú vytvárajú nano
SiO2 (čierna) a organický polymér
(zelená), sú zafixované častice TiO2
(biela) a pigmentu (okrová).
HELIOS SPEKTRA
EMA
Jedná sa o vodný základný náter, ktorý absorbuje elektromagnetické žiarenie (EMS)
v rozsahu od 400 MHz do 10 GHZ - oblasť bezdrôtových telekomunikácií. Vyvinutý bol v spolupráci s Kolektor Nanotesla Inštitútom a po prvýkrát bol prezentovaný na 6. Slovinskom fóre
inovácií a 4. Medzinárodnej konferencii o prenose technológií. Princíp fungovania náteru
je inovatívny v svetovom meradle.
Odolnosť voči vzniku
prasklín
Zafixovanie pigmentov
v nano sieti – stálosť
odtieňov
Okrem uvedených nových výrobkov sme zmodernizovali aj niektoré staršie.
V oblasti krycích náterov na drevo a kovy sme zmodernizovali výrobok na vodnej báze
HELIOS TESSAROL akryl email, teraz budú všetky odtiene SATIN, biela a čierna budú
okrem satinu aj v lesklom prevedení. Výrobok sme zaodeli do novej podoby, ktorá harmonizuje s obnoveným logom a marketingovým zameraním obchodnej značky HELIOS.
Program lazúr sme osviežili pri dvoch hlavných výrobkoch: HELIOS BORI laková lazúra
a HELIOS BORI tenkovrstvová lazúra. Z hotových odtieňov sme vyradili ebenový (5)
a pridali sme dva nové: červený smrek (8) a smrek (15).
Všetky výrobky sú na trhu marketingovo podporované a marketingová podpora je prispôsobená cieľovej skupine konečných spotrebiteľov. Veríme, že nájdu budúci zákazníci
v nových a inovatívnych produktoch pridanú hodnotu, že ich prijmú za svoje a pomocou
nich si „Upravia svet po svojom“.
Viac informácií o výrobkoch môžete nájsť na stránke www.slnecne-farby.sk
Anže Kovač
75
25
5
6
0
leto 2012
BELINKA NÁTERY NA DREVO
w w w. h g - t ra d e . s k
NOVINKY
BELINKA 2012
Nátery od Belinky sú prostriedkymi na ochranu a dekoráciu dreva. Drevo preventívne
chránia pred drevnými škodcami, poveternostnými a mechanickými vplyvmi,
dekoratívne ho zafarbujú, napadnuté drevo môžu aj ozdraviť.
Belinka olej na drevo
do exteriéru
Belinka Lasur je tenkovrstvová lazúra
bez pridanej vody
Najdôležitejšou novinkou spoločnosti Belinka v tejto sezóne je určite výrobok Lasur. Jedná sa o tenkovrstvovú lazúru, ktorá doplňuje klasickú ponuku
výrobkov - Base je impregnácia na ochranu pred drevokaznými škodcami,
Toplasur je hrubovrstvová lazúra s vysokým stupňom UV ochrany a vďaka
tomu je vhodná pre náročné poveternostné podmienky, Lasur je tenkovrstvová lazúra, ktorá je vďaka svojej lepšej paropriepustnosti vhodná na ploty,
kôlne, záhradné domčeky a ostatné prvky z rozmerovo nestabilného dreva.
Od Toplasuru sa odlišuje aj matnejším vzhľadom a nanášaním v 3 vrstvách.
Z dôvodu tenších vrstiev je vhodná aj na renováciu Toplasuru.
Belinka olej na drevo
s pridanými voskami
Belinka olej na drevo
v styku s potravinami
Oleje sú prírodnou ochranou dreva
Skupinu olejov na drevo od spoločnosti Belinka predstavujú 3 výrobky, každý z nich má špecifické určenie – oleje na drevo v exteriéri, oleje na drevo
v styku s potravinami a oleje na drevo s pridanými voskami.
Všetky oleje sú vyrobené z prírodných zložiek. Drevo chránia pred rozličnými vplyvmi a zvýrazňujú jeho krásu a prírodnú farbu. Olej presiakne do pórov dreva, vyplní ich a zabraňuje vsakovaniu vody a iných tekutín. Naolejovaním povrch dreva nezatvoríme, ale tento zostáva priepustný pre vodné
pary, pričom sa vlhkosť dreva vyrovnáva s okolím; to zabezpečuje ošetrenému povrchu prirodzený dotykový vzhľad. Oleje nevytvárajú ochranný film,
preto má pre uchovanie krásy dreva zásadný význam pravidelné ošetrenie
naolejovaných povrchov.
Belinka oleje na drevo sú biologicky odbúrateľné. Okrem toho,
že nemajú nepriaznivý účinok na zdravie človeka, sú tieto výrobky priaznivé
aj k životnému prostrediu.
Zlatý a strieborný odtieň pre kráľovský vzhľad
Výrobný rad vodných náterov doplnili okrem Exterier emailu aj metalic
odtiene Interieru a Exterieru. Zlatý a strieborný odtieň týchto dvoch vodných
lazúr obohacuje vzorkovnicu farieb a uspokojí zákazníkov, ktorí u náterov
hľadajú niečo špeciálne.
Na vysnívané biele domčeky: Exterier email
Exterier email je výrazná biela krycia farba na drevo, do ktorej je pridaná
konzervačná látka filmu a tak sa zabraňuje vzniku rias a plesní na povrchu.
Exterier email je k dispozícii výlučne v bielom odtieni, ktorý je medzi spotrebiteľmi najvyhľadávanejší do exteriéru, ku krycej farbe patrí aj Exterier
primer, ktorý je nevyhnutne potrebný ako prvá vrstva pred nanesením
Exterier emailu, pretože zabraňuje vylúhovaniu drevných substancií cez
Exterier email a tým zaisťuje jeho belosť.
75
25
5
0
Color dekoratívne
AKTUÁLNEnátery
w w w. h g - t ra d e . s k
Lazúra na drevo
7
since 1832
ZASLÚŽI SI OCHRANU
- ZASLÚŽI SI COLOR
COLOR - od roku 1832!
Výrobky COLOR sa vyznačujú svojou kvalitou
už 180 rokov. Zabezpečujú kvalitnú ochranu drevených,
kovových a stenových povrchov za priaznivé ceny.
Či už vonkajšie alebo vnútorné, veľké či malé,
nové i staré povrchy – o všetky je možné,
vďaka jednoduchému použitiu výrobkov COLOR,
postarať sa tak, ako si zaslúžia.
Všetko, čo si zaslúži ochranu, zaslúži si COLOR.
1
bezfarebný
8
červený smrek
2
borovica
7
mahagón
93
dub
3
teak
4
orech
9
palisander
Zlepšite
ochranu a kryciu schopnosť COLOR EMAILu predchádzajúcou aplikáciou výrobkov COLOR ZÁKLAD NA DREVO,
či COLOR ZÁKLAD NA KOV.
COLOR LAZÚRY sú transparentné nátery, preto ich konečný vzhľad závisí od mnohých faktorov, napr. farba dreva, kvalita
jeho opracovania, hrúbka nanášanej vrstvy a pod. S každou novou vrstvou je povrch tmavší. Ak sa chcete vyhnúť stmavnutiu konečného odtieňa, môžete do farebnej lazúry primiešať bezfarebnú.
ČO natierame COLOR LAZÚROU?
COLOR LAZÚRA je náter, pomocou ktorého chránime a natierame
nové drevené povrchy v interiéri aj exteriéri. Možno s nimi obnoviť
aj už upravené drevené povrchy. COLOR LAZÚRA zaisťuje prírodnú krásu dreva, pretože textúra dreva ostane po aplikácií odtieňa
viditeľná a povrch je chránený.
PREČO natierame COLOR LAZÚROU?
COLOR LAZÚRU môže každý používať ako odborník vďaka jednoduchej aplikácií. COLOR je 180 rokov značkou, ktorá dbá
na to, aby sa dostalo všetkým dreveným povrchom správnej ochrany za priaznivú cenu a taktiež pozornosti, ktorú si zaslúžia. COLOR
LAZÚRY chránia drevené povrchy pred poveternostnými vplyvmi,
slnkom, vodou a pomáhajú ich chrániť.
Zobrazené odtiene sú informačné
AKO natierame COLOR LAZÚRU?
COLOR LAZÚRU nanášame štetcom, valčekom či hubou na suché, čisté a správne opracované drevo. Aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky, očistíme tropické druhy dreva a drevo s vysokým obsahom živice, COLOR NITRO RIEDIDLOM. Pred použitím
COLOR LAZÚRU dobre premiešame, ale neriedime! Náter je suchý na dotyk po 6 hodinách. Ak chceme dosiahnuť krajší a plnší
vzhľad povrchu, doporučujeme medzi jednotlivými vrstvami povrch
jemne obrúsiť. V tomto prípade je nutné, aby medzi brúsením a nanášaním ďaľšej vrstvy uplynulo 24 hodín.
Exteriér
COLOR
LAZÚRA
Interiér
ochrana pred poveternostnými
vplyvmi (slnko, dážď, sneh)
vhodný na ochranu
nového dreva
vhodný pre obnovu
starého dreva
viditeľná
štruktúra dreva
nanášanie
zasychanie
počet vrstiev
štetec
valček
špongia
24 hod.
odporúčané
2-3x
spotreba
na 1 vrstvu
skladovanie
2
0,75 l = 6-8 m
2,5 l = 20-25 m2
5 l = 40 - 50 m2
od +5 °C
do +35 °C
75
25
5
8
0
leto 2012
w w w. h g - t ra d e . s k
PODPORUJEME
Opäť úspešná basketbalová sezóna
2011/2012 v mládežníckom basketbalovom
klube Victoria Helios Žilina
Mládežnícky basketbalový klub Victoria Helios Žilina pôsobí na basketbalovej mape Slovenska už šiestu sezónu,
ktorá je opäť jedna z najúspešnejších vo svojej histórii.
V
sezóne 2011/2012 mal klub 3 mikrobasketbalové prípravky na ZŠ
R. Zaymusa, V. Javorku a Martinská. Do regionálnych súťaží klub prihlasoval 6 družstiev a po prvý raz aj 1 družstvo do celoslovenskej ligy. Zo siedmych družstiev sa šesť prebojovalo a postúpilo na záverečné finálové turnaje o Majstra Slovenska, ktoré boli organizované pod záštitou Slovenskej
basketbalovej asociácie. Žiadny iný klub na Slovensku nedosiahol takú početnosť postupov na záverečné turnaje o Majstra SR.
Starší mini chlapci (r. 2000 a ml.) mali svoje M-SR v Spišskej Novej Vsi
v termíne 18.-20.mája 2012. Obsadili štvrté miesto.
KONEČNÁ TABUĽKA STARŠÍ MINI CHLAPCI
1. BK IMC Slovakia Považská Bystrica
5 4 1
297 : 164
9 bodov
2. Basketbal Levice
5 4 1
276 : 210
9 bodov
3. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
5 3 2
184 : 169
8 bodov
4. MBK Victoria Helios
5 3 2
218 : 195
8 bodov
5. KAC Jednota Košice
5 1 4
178 : 265
6 bodov
6. MBK Lokomotíva Sereď
5 0 5
163 : 313
5 bodov
Mladší mini chlapci (r. 2001 a ml.) mali svoje prvé M-SR v Žiline v termíne
25.-27.mája 2012. Obsadili prvé miesto suverénnym spôsobom, boli o triedu lepší ako všetci súperi.
KONEČNÁ TABUĽKA MLADŠÍ MINI CHLAPCI
štvrtí žiaci „B“ a strieborní žiaci „A“
Starší žiaci (r. 1997 a ml.) mali svoje M-SR v Spišskej Novej Vsi v termíne
04.-06. mája 2012. Obsadili pekné tretie miesto, hoci po dlhodobej celoslovenskej 1.lige skončili na druhom mieste.
1. MBK Victoria Helios
5 5 0
281 : 139 10 bodov
2. MBK Lokomotíva Sereď
5 4 1
245 : 140
9 bodov
3. MŠK Žiar nad Hronom
5 3 2
204 : 197
8 bodov
4. Basketbal Levice
5 2 3
187 : 210
7 bodov
5. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
5 1 4
166 : 209
6 bodov
6. KAC Jednota Košice
5 0 5
97 : 285
5 bodov
KONEČNÁ TABUĽKA STARŠÍ ŽIACI
1. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
3 3 0
279 : 197
6 bodov
2. Basketbal Levice
3 2 1
214 : 205
5 bodov
3. MBK Victoria Helios Žilina
3 1 2
215 : 220
4 bodov
4. BK IMC Slovakia Považská Bystrica
3 0 3
196 : 282
3 bodov
Žiaci „A“ a žiaci „B“ (r. 1998 a ml.) sú raritou, nakoľko obe družstvá postúpili na M-SR. Svoje M-SR mali v Leviciach v termíne 18.-20. mája 2012. Žiaci „A“ obsadili pekné druhé miesto a Žiaci „B“ štvrté miesto.
KONEČNÁ TABUĽKA ŽIACI „A“ a „B“
1. Basketbal Levice
5 4 1
317 : 295
9 bodov
2. MBK Victoria Helios Žilina
5 4 1
369 : 230
9 bodov
3. MBK Karlovka Bratislava
5 3 2
284 : 302
8 bodov
4. MBK Victoria Helios Žilina
5 2 3
308 : 324
7 bodov
5. KAC Jednota Košice
5 1 4
262 : 334
6 bodov
6. BMK Svit
5 1 4
267 : 359
6 bodov
Mladší žiaci „B“ (r. 1999 a ml.) mali svoje M-SR v Prievidzi v termíne 11.13. mája 2012. Obsadili pekné tretie miesto.
Mladší žiaci „A“ (r. 1999 a ml.) v konkurencii silnej regionálnej súťaže
skončili na treťom nepostupovom mieste.
KONEČNÁ TABUĽKA MLADŠÍ ŽIACI
„A“ a „B“
100
1. BC Prievidza mládež
5 5 0
312 : 210 10 bodov
2. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
5 4 1
315 : 256
9 bodov
3. MBK Victoria Helios Žilina
5 3 2
308 : 241
8 bodov
4. Basketbal Levice
5 2 3
324 : 314
7 bodov
5. BO Klokani Komárno
5 1 4
296 : 321
6 bodov
6. KAC Jednota Košice
25
5 0 5
67 : 380
5 bodov
95
75
naši zlatí mladší minichlapci
Je to naša opäť úspešná sezóna, malý darček k šiestemu výročiu existencie klubu. V budúcej sezóne nepoľavíme v tréningovom úsilí. Chceme opäť postaviť tri nové mikrobasketbalové prípravky chlapcov (r. 2003
+ 2004), prihlásiť päť družstiev do regionálnych súťaží a dve družstvá
do celoslovenských 1. Líg. Pokúsime sa obhájiť miesta, možno
aj v niektorých kategóriách posunúť sa o stupienok vyššie v novej sezóne.
Chcel by som poďakovať vedeniu firmy HG Trade Slovakia s.r.o. za pomoc nášmu klubu, bez ktorej by sme veľmi ťažko mohli dosiahnuť úspechy. Radosť detí z dosiahnutia úspechu, respektíve pekného výsledku
je neopakovateľná.
TEŠÍME SA NA SEZÓNU 2012/2013, DRŽTE NÁM PALCE
5
0
Pre spoločnosť HELIOS Slovakia s.r.o. spracovala agentúra RenaCo s.r.o.
Tlač: OTA a.s. Košice Náklad: 450 ks Distribúcia: RenaCo, s.r.o.
Ing. Bohdan Iljaško
Predseda a tréner MBK Victoria Helios Žilina
Download

zdarma H O V O R I A