Taviace zariadenia
MC 20 / MC 21
pre fóliové vrecúška
Návod na prevádzku P/N 7119924F
– Slovak –
Vydanie 05/06
NORDSON ENGINEERING GMBH D LÜNEBURG D GERMANY
Poznámka
Tento návod na prevádzku platí pre celú výrobnú sériu od sériového čísla LU03K07512
Objednávacie číslo
P/N = Objednávacie číslo pre výrobky Nordson
Poznámka
Toto je zverejnenie firmy Nordson chránené autorskými právami. Copyright E 2002.
Tento dokument nesmie byť – a to ani čiastočne – kopírovaný, ani iným spôsobom rozmnožovaný
alebo prekladaný do iných jazykov bez predošlého písomného súhlasu firmy Nordson.
Nordson si vyhradzuje právo na zmeny bez zvláštneho oznámenia.
© 2006 Všetky práva vyhradené.
Ochranné značky
AccuJet, AeroCharge, Apogee, AquaGuard, Asymtek, Automove, Autotech, Baitgun, Blue Box, CanWorks, Century, CF, Clean Coat, CleanSleeve,
CleanSpray, ColorMax, Control Coat, Coolwave, Cross-Cut, Cyclo-Kinetic, Dispensejet, DispenseMate, DuraBlue, Durafiber, Dura-Screen,
Durasystem, Easy Coat, Easymove Plus, Ecodry, Econo-Coat, e.dot, e.stylized, EFD, ETI, Excel 2000, Fillmaster, FlexiCoat, Flexi-Spray, Flex-O-Coat,
Flow Sentry, Fluidmove, FoamMelt, FoamMix, Heli-flow, Helix, Horizon, Hot Shot, iControl, iFlow, Isocoil, Isocore, Iso-Flo, iTRAX, JR, KB30, Kinetix,
Little Squirt, LogiComm, Magnastatic, March, MEG, Meltex, Microcoat, Micromark, MicroSet, Millenium, Mini Squirt, Moist-Cure, Mountaingate,
MultiScan, Nordson, OmniScan, OptiMix, Package of Values, PatternView, PermaFlo, Plasmod, PluraFoam, Porous Coat, PowderGrid, Powderware,
Prism, Printplus, ProBlue, Pro-Flo, ProLink, Pro-Meter, Pro-Stream, RBX, Rhino, Saturn, Scoreguard, SC5, S. design stylized, Seal Sentry, Select
Charge, Select Coat, Select Cure, Slautterback, Smart-Coat, Solder Plus, Spectrum, Speed-Coat, Spraymelt, Spray Squirt, Super Squirt,
SureBead, Sure Clean, Sure Coat, Sure-Max, Tela-Therm, Tracking Plus, TRAK, Trends, Tribomatic, Ultra, Ultrasaver, UniScan, UpTime, Vantage,
Veritec, VersaBlue, Versa-Coat, Versa-Screen, Versa-Spray, Walcom, Watermark, When you expect more. sú registrované ochranné značky – ® –
firmy Nordson Corporation.
Accubar, Advanced Plasma Systems, AeroDeck, AeroWash, AltaBlue, AquaCure, ATS, Auto-Flo, AutoScan, Best Choice, BetterBook, Blue Series,
CanNeck, Celero, Chameleon, Check Mate, ClassicBlue, Color-on-Demand, Controlled Fiberization, Control Weave, CPX, DispensLink, Dry Cure,
DuraBraid, DuraCoat, DuraDrum, DuraPail, E-Nordson, Easy Clean, EasyOn, Eclipse, Equi=Bead, ESP, Exchange Plus, Fill Sentry, Gluie, G-Net,
G-Site, HDLV, Ink-Dot, iON, Iso-Flex, iTrend, KVLP, Lacquer Cure, Lean Cell, Maverick, Maxima, MicroFin, MicroMax, MiniBlue, MiniEdge, Minimeter,
Multifil, Myritex, OptiStroke, Origin, PatternPro, PCI, PluraMix, Powder Pilot, Powercure, Primarc, Process Sentry, Prodigy, Pulse Spray, PurTech,
Quad Cure, Ready Coat, Royal Blue, Select Series, Sensomatic, Shaftshield, SheetAire, Smart, SolidBlue, Spectral, Spectronic, SpeedKing, Spray
Works, Summit, Sure Brand, SureMix, SureSeal, Sure Wrap, Swirl Coat, Tempus, ThruWave, Trade Plus, TrueBlue, Ultrasmart, Universal, Viper, Vista,
VersaDrum, VersaPail, WebCure, 2 Rings (Design) sú ochranné značky – T – firmy Nordson Corporation.
Označenia a podnikové značky v tejto dokumentácii môžu byť značkami, ktorých používanie tretími osobami pre
vlastné účely by mohlo porušiť práva vlastníkov.
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Obsah
I
Obsah
E 2006 Nordson Corporation
Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použitie podľa určenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozsah použitia (EMC – elektromagnetická kompatibilita) .
Prevádzkové obmedzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použitie, ktoré nie je podľa určenia – Príklady – . . . . . . . . . . .
Zostatkové nebezpečenstvá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K návodu na prevádzku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehľad výrobnej série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysvetlenie typového označenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typový štítok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kód konfigurácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Špeciálne prevedenie Bookbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postup práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postup tavenia a preprava lepidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulácia teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blokovanie z dôvodu podhriatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlásenie/vypnutie prehriatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zníženie teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboly obsadenia kanálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Najdôležitejšie komponenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veko zásobníka a valec pneumatiky s piestom . . . . . . . . . . . .
Jednotka vzduchovej údržby s regulátorom tlaku . . . . . . .
Otočný zásobník (len MC 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor a zubové čerpadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obtoková doska s poistným ventilom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochranné obloženie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odsávací kryt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proporcionálny ventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senzor tlaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozvodná skriňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signalizačné zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akustický generátor signálu (zvláštne vybavenie) . . . . . . .
Kontrolný systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prepínač Hand / Auto a tlačidlo Zdvíhanie /
Spúšťanie piestu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kľúčový spínač Remote / Local a svetelný hlásič Remote
Hlavný vypínač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Týždenné spínacie hodiny (v rozvodnej skrini) . . . . . . . . . .
Vetranie rozvodnej skrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdierky prípojok hadice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Káblový zväzok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozhranie XS 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozhranie Profibus (voliteľné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozhranie Prevádzka riadená signálom . . . . . . . . . . . . . . . .
Systém riadenia dráhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zámka dverí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1
2--1
2--1
2--1
2--1
2--2
2--2
2--3
2--3
2--3
2--4
2--4
2--5
2--5
2--6
2--6
2--6
2--7
2--7
2--8
2--9
2--9
2--9
2--10
2--10
2--10
2--11
2--11
2--11
2--12
2--13
2--13
2--13
MC20 / MC21
2--13
2--14
2--14
2--14
2--14
2--14
2--15
2--15
2--15
2--15
2--15
2--15
P/N 7119924F
II
Obsah
P/N 7119924F
Inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vybalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdvíhanie (vybalené zariadenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skladovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priskrutkovanie signalizačného zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odsávanie výparov z lepidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrické prípojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uloženie káblov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sieťové napätie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riadiace napätie / tachogenerátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozhranie XS 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozhranie Profibus (voliteľné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pneumatické pripojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pneumatický poistný ventil (voliteľné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Namontovanie vykurovanej hadice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použitie druhého otvoreného kľúča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priskrutkovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odskrutkovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uvoľnenie tlaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1
3--1
3--1
3--1
3--1
3--2
3--2
3--2
3--2
3--2
3--3
3--3
3--3
3--3
3--4
3--4
3--4
3--4
3--5
3--5
3--5
3--5
3--5
Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prvé uvedenie do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie hodnôt a parametrov – Upozornenia – . . . . . . . . . . .
Otáčky, tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pneumatický poistný ventil (voliteľné) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odporúčané hodnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plnenie zásobníka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie času výmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutie/vypnutie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Denné zapnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Denné vypnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypnutie v prípade núdze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protokol nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1
4--1
4--2
4--2
4--2
4--2
4--2
4--3
4--3
4--4
4--4
4--4
4--4
4--5
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uvoľnenie tlaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pravidelná údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vonkajšie čistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vizuálna kontrola vonkajších poškodení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zásobník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zásobník čistite manuálne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlavný úsek tavenia (Rezervoár) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Termostat prehriatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skontrolovanie odvzdušňovacích otvorov . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmena druhov lepidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umytie čistiacim prostriedkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba vetrania rozvodnej skrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protokol údržby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1
5--1
5--2
5--2
5--2
5--3
5--3
5--3
5--4
5--4
5--5
5--5
5--5
5--6
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Obsah
E 2006 Nordson Corporation
III
Hľadanie chýb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niekoľko tipov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hľadanie chýb pomocou kontrolného systému . . . . . . . . . . . . . .
Svetelné hlásiče a signalizačné zariadenia . . . . . . . . . . . . . . .
Svieti červený svetelný hlásič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svieti len biely svetelný hlásič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabuľky hľadania chýb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zariadenie nefunguje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kanál (vykurovacia zóna) nezahrieva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Žiadne lepidlo (Motor sa točí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Žiadne lepidlo (motor sa netočí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Žiadne riadiace napätie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor je prehriaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nesprávna charakteristika otáčania motora v automatickej
prevádzke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príliš málo lepidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlak lepidla je príliš vysoký . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlak lepidla je príliš nízky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Usadenie lepidla v zásobníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lepidlo tvrdne v zásobníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piest sa neposúva nahor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6--8
6--9
6--9
6--9
6--10
6--10
6--10
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Všeobecné údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Množstvo a hmotnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odsávací kryt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-1
7--1
7--1
7--1
7--2
7--2
Schéma postupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-1
MC20 / MC21
6-1
6--1
6--1
6--2
6--3
6--5
6--6
6--6
6--6
6--6
6--7
6--8
6--8
P/N 7119924F
IV
Obsah
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Bezpečnostné pokyny
1-1
Časť 1
Bezpečnostné pokyny
Dodržujte bezpečnostné pokyny, ktoré sú priložené ako samostatný dokument
a špecifické bezpečnostné pokyny v celej dokumentácii.
E 2006 Nordson Corporation
MC20 / MC21
P/N 7119924F
1-2
Bezpečnostné pokyny
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Úvod
2-1
Časť 2
Úvod
Použitie podľa určenia
Taviace zariadenia radu MC 20 / MC 21 sa môžu používať len pre tavenie a
dopravu polyuretánových lepidiel (PUR) z fóliových vrecúšok.
Akékoľvek iné použitie sa považuje za použitie nie podľa určenia,
a spoločnosť Nordson neručí za poškodenie zdravia osôb a/alebo vecné
škody.
K použitiu podľa určenia patrí aj dodržanie bezpečnostných pokynov
spoločnosti Nordson. Nordson odporúča, aby ste sa presne informovali o
materiáloch, ktoré sa majú použiť.
Rozsah použitia (EMC – elektromagnetická kompatibilita)
Zariadenia sú určené pre použitie v priemyselnej oblasti (pozri aj priložené
prehlásenie o zhode).
Prevádzkové obmedzenie
Pri použití v obytnej, obchodnej a podnikateľskej oblasti ako aj v malých
prevádzkach si všimnite, že zariadenia môžu rušiť iné zariadenia, napr.
rádiá.
Použitie, ktoré nie je podľa určenia - Príklady Zariadenie sa nesmie použiť za nasledujúcich podmienok:
S Ak nie je v bezchybnom stave
S Po svojvoľných prestavbách alebo zmenách
S Bez tepelnej izolácie a ochranných krytov
S S otvorenými dverami rozvodnej skrine
S S otvoreným vekom zásobníka
S Vo výbušnej atmosfére
S Pri nedodržaní hodnôt uvedených v časti Technické údaje.
E 2006 Nordson Corporation
MC20 / MC21
P/N 7119924F
2-2
Úvod
Zariadenie nesmie taviť a prepravovať nasledujúce materiály:
S Materiály s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru
S Erozívne a korozívne materiály
S Potraviny.
Zostatkové nebezpečenstvá
Z hľadiska konštrukcie bolo uskutočnené všetko pre čo najlepšiu ochranu
pracovníkov pred možným ohrozením. Niektorým zostatkovým ohrozeniam
však nie je možné zabrániť. Pracovníci musia dodržať toto:
S Nebezpečenstvo popálenia horúcim lepidlom
S Nebezpečenstvo popálenia na horúcom veku zásobníka
S Nebezpečenstvo popálenia pri plnení zásobníka
S Nebezpečenstvo popálenia na horúcich častiach príslušenstva, ako
napr. zohrievané hadice a nanášacie hlavy tavného lepidla
S Výpary z materiálov môžu byť zdraviu škodlivé. Zabráňte vdychovaniu.
K návodu na prevádzku
Na zastúpenie pre všetky zariadenia výrobnej série MC 20 / MC 21
popisujeme zariadenie so zubovým čerpadlom a prípojkou hadice.
UPOZORNENIE: Číselné označenia na obrázkoch sa nezhodujú
s číselnými označeniami v technických výkresoch a na zoznamoch
náhradných dielov.
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Úvod
2-3
Prehľad výrobnej série
Výrobná séria obsahuje nasledujúce zariadenia.
Zariadenie
Motory /
čerpadlá
Prípojky hadíc na čerpadlo
MC 20/21-1x1
1
1
MC 20/21-1x2
1
2
MC 20/21-2x1
2
1
Vysvetlenie typového označenia
Vysvetlenie je na príklade MC 20-2x1.
MC 20-2x1
1 prípojka hadice na čerpadlo
2 motory / čerpadlá
Objem zásobníka pre balenie 20 l
Označenie pre zariadenia Nordson radu
produktov Meltex, ktoré spracovávajú
polyuretánové tavné lepidlá.
M = Moisture (vlhkosť)
C = Curing (tuhnutie resp. vytvrdnutie)
Typový štítok
Obr. 2-1
Údaj
Code
P/N
Ser.
U
I
f
P
Pmax
E 2006 Nordson Corporation
Vysvetlenie
Označenie zariadenia a kód konfigurácie
Číslo výrobku
Sériové číslo
Prevádzkové napätie
Poistka zariadenia
Frekvencia sieťového napätia
Príkon zariadenia
Max. príkon zariadenia a pripojeného príslušenstva
MC20 / MC21
Jednotka
–
–
–
Volt
Ampér
Hertz
Watt
Watt
P/N 7119924F
2-4
Úvod
Kód konfigurácie
Kód konfigurácie je vyrazený do typového štítku.
Vý
ýrob
bná s
séri
ria
UPOZORNENIE: X znamená, že funkcia resp. komponent nebol
objednaný a preto neexistuje. S znamená, že vybavenie sa odlišuje od
kódu konfigurácie. Takéto zvláštnosti budú prípadne uvedené do bloku
tohto návodu na prevádzku.
Box
Kód
1
M
Označenie výrobného radu resp. prístroja
2
C
MC21: Prevedenie so sklopným zásobníkom
3
2
4
0
1
5
–
–
6
1
Jedno čerpadlo
2
Dve čerpadlá
7
x
–
8
1
1 prípojka hadice na čerpadlo
2
Dve prípojky hadíc na čerpadlo
A
Prevádzkové napätie 400 VAC 3 fázy Y
B
Prevádzkové napätie 400 VAC 3 fázy Delta
C
Prevádzkové napätie 480 VAC 3 fázy Delta
1
Čerpadlo 1
Typ: PR 6 (0,90 ccm/otáčka)
2
Čerpadlo 1
Typ: PR 12 (1,80 ccm/otáčka)
3
Čerpadlo 1
Typ: PR 12m2 (3,60 ccm/otáčka)
4
Čerpadlo 1
Typ: PR 25m2 (7,74 ccm/otáčka)
1
Čerpadlo 2
Typ: PR 6 (0,90 ccm/otáčka)
2
Čerpadlo 2
Typ: PR 12 (1,80 ccm/otáčka)
3
Čerpadlo 2
Typ: PR 12m2 (3,60 ccm/otáčka)
4
Čerpadlo 2
Typ: PR 25m2 (7,74 ccm/otáčka)
12
/
–
13
A
Profibus
14
B
Prípojky pre šesť prídavných vykurovacích zón (rozdelené na tri zdierky prípojok)
15
C
Pneumatický poistný ventil
Vy
ybav
venie
ie
9
10
11
Voli
liteľn
ľné
Kľúč
Špeciálne prevedenie Bookbinding
Okrem konfigurovaných zariadení existuje špeciálne zariadenie pre
kníhviazačský priemysel, ktoré je vybavené s prídavnými komponentmi.
Pozri aj doplňujúce dokumenty k Systém kníhviazačstva ako aj návody na
prevádzku prídavných komponentov.
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Úvod
2-5
Postup práce
Postup tavenia a preprava lepidla
Fóliové vrecúško sa vkladá do zásobníka. V zásobníku sa nachádza
zohrievaná mriežka (1, úsek predtavenia). Tu sa lepidlo roztavuje a napĺňa
rezervoár (2, hlavný úsek tavenia, pribl. 3 litre). Z rezervoára prúdi lepidlo
k zubovému čerpadlu (12). Zubové čerpadlo prepravuje lepidlo na prípojku
hadice (7).
Pneumaticky ovládaný piest v zásobníku zabezpečuje potrebný prítlačný
tlak pre fóliové vrecúško na mrežu. Prítlačný tlak sa automaticky
vypína/zapína podľa toho, či sa odoberá lepidlo alebo nie.
Úsek predtavenia a hlavný úsek tavenia sa vykurujú zvlášť. Tým sa dostáva
na teplotu spracovania len malé množstvo (3 litre) lepidla. Tieto zásoby
lepidla umožňujú kontinuálne podávanie lepidla aj pri výmene fóliového
vrecúška.
1
2
3
4
12
Obr. 2-2
1
2
3
4
5
5
6
11
7
8
10 9
Schéma princípu
Úsek predtavenia (Mriežka)
Hlavný úsek tavenia (Rezervoár)
Motor
Spojka
Obtoková doska
E 2006 Nordson Corporation
6 Poistný ventil
7 Prípojka hadice
8 Vykurovaná hadica
(príslušenstvo)
9 Sací otvor
10 Tlakový otvor
MC20 / MC21
11 Obtokový otvor
12 Zubové čerpadlo
P/N 7119924F
2-6
Úvod
Regulácia teploty
Pozri aj Návod na prevádzku Kontrolný systém. Teplotu merajú senzory
a automaticky ju reguluje kontrolný systém.
Blokovanie z dôvodu podhriatia
Blokovanie z dôvodu podhriatia zabráni uvedeniu zariadenia resp. systému
do prevádzky pri ešte príliš studenom lepidle, kým nebude prekročená
požadovaná hodnota teploty mínus hodnota podhriatia. Pri každom prvom
zohriatí sa však blokovanie uvoľní až vtedy, keď aktuálna hodnota teploty
je 3 ˚C pod požadovanou hodnotou teploty.
Blokovanie z dôvodu podhriatia zablokuje motory, prípadne aj magnetické
ventily a za určitých okolností ďalšie prevádzkové prostriedky nanášacieho
systému pre tavné lepidlo. To, ktoré prevádzkové prostriedky budú
zablokované, je uvedené v schéme zapojenia.
Hlásenie/vypnutie prehriatia
Navzájom nezávislé vypnutia prehriatia chránia zariadenie a lepidlo pred
prehriatím. Pri vypnutí prehriatia sa vypne kúrenie a motor. Svieti červený
svetelný hlásič Zberná porucha.
S Hlásenie prehriatia regulátorom teploty: Pri dosiahnutí požadovanej
hodnoty teploty plus hodnota prehriatia sa zopne reléový výstup
Zberná porucha a rozsvieti sa červený svetelný hlásič Zberná porucha.
Zariadenie zostáva naďalej pripravené na prevádzku.
S Vypnutie z dôvodu prehriatia regulátorom teploty: Hodnota vypnutia
prehriatia sa automaticky nastavuje na 30 ˚C nad maximálnu
požadovanú hodnotu teploty.
S Vypnutie z dôvodu prehriatia termostatom(mi): Slúži ako núdzové
vypnutie, pokiaľ vypnutie prehriatia regulátora teploty nefunguje
spoľahlivo. Hodnota vypnutia pozri časť Technické údaje.
VAROVANIE: Ak reaguje vypnutie prehriatia, došlo buď k chybe
nastavenia alebo k chybe zariadenia. Zariadenie vypnite a dajte odstrániť
príčinu vypnutia kvalifikovaným pracovníkom.
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Úvod
2-7
Zníženie teploty
Slúži na šetrenie lepidla a úsporu energie počas prerušenia prevádzky
resp. počas pracovných prestávok. Hodnota zníženia a doba znižovania sa
môžu nastaviť.
Symboly obsadenia kanálov
1
2
3
4
5
Obr. 2-3
1 Úsek predtavenia
2 Hlavný úsek tavenia
E 2006 Nordson Corporation
3 Vykurovaná hadica
(príslušenstvo)
4 Nanášacia hlava alebo
montážna pištoľ (príslušenstvo)
MC20 / MC21
5 Prídavný teplotný kanál
P/N 7119924F
2-8
Úvod
Najdôležitejšie komponenty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Obr. 2-4
11 12 13
14
Skutočné prevedenie sa môže odlišovať od obrázku.
1 Pneumatický valec s piestom
2 Jednotka vzduchovej údržby s
regulátorom tlaku
3 Prípojka stlačeného vzduchu
4 Veko zásobníka
5 Proporcionálny ventilB
6
7
8
9
Odsávací kryt
Ochranný kryt
Rozvodná skriňa
Prípojka hadice
10
11
12
13
Prevodovkový motor
Spojka
Zubové čerpadlo *
Obtoková doska s poistným
ventilom*
14 Zásobník
Upozornenie: Komponenty označené * majú samostatne návody na prevádzku.
Upozornenie: Komponenty označené B sú sériovo prítomné len pri špeciálnom prevedení Bookbinding.
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Úvod
2-9
Veko zásobníka a valec pneumatiky s piestom
Veko zásobníka je závesom upevnené tak, že ho môžete odklopiť spoločne
s valcom pneumatiky.
Kontakty Reed (1) na valci pneumatiky registrujú polohu pneumaticky
ovládaného piestu a tým aj stav naplnenia fóliového vrecúška.
Signály z kontaktov Reed spracováva riadenie s programovateľnou
pamäťou (SPS).
1
Veko môžete otvoriť len vtedy, ak piest spustil horný kontakt Reed.
Spodný kontakt Reed slúži na spustenie hlásenia Prázdny; jeho výška je
z výroby nastavená na úplné vyprázdnenie bežných obalov z fóliových
vrecúšok, môže sa však zmeniť. Stredný kontakt Reed slúži na spustenie
hlásenia Takmer prázdny.
Po tom, čo piest dosiahne svoju spodnú pozíciu (fóliové vrecúško
prázdne), automaticky sa vysunie nahor. Potom môžete vymeniť fóliové
vrecúško.
Jednotka vzduchovej údržby s regulátorom tlaku
1
2
Regulátor tlaku (1) slúži na nastavenie pneumatického tlaku, ktorý sa
prevádza na pneumatický valec. Podľa spracovaného materiálu a
prepravného množstva musíte zmeniť nastavenie
(2 až 6 bar / 29 až 87 psi).
Tlakový spínač
Tlakový spínač (2) vypína hlavný stýkač, ak vstupný tlak klesne pod 2 bar.
Otočný zásobník (len MC 21)
Na čistenie úseku hlavného tavenia a gridovej dosky môžete sklopiť
zásobník.
E 2006 Nordson Corporation
MC20 / MC21
P/N 7119924F
2-10 Úvod
Motor a zubové čerpadlo
Elektronicky regulovaný motor poháňa zubové čerpadlo. Otáčky sa
zobrazia na kontrolnom systéme CS 20. Nastavenie otáčok pozri Návod na
prevádzku Kontrolný systém.
UPOZORNENIE: Pri špeciálnom prevedení pre kníhviazačský priemysel
sa otáčky neregulujú na vopred nastavenú hodnotu, ale reguluje sa tlak na
výstupe materiálu. Tým je pri aktivácii (otvorení) pripojenej nanášacej hlavy
okamžite k dispozícii potrebný tlak materiálu. Nastavenie tlaku pozri Návod
na prevádzku Kontrolný systém.
POZOR: Zubové čerpadlá Nordson neprevádzkujte bez lepidla. Pred
zapnutím motora skontrolujte, či je zásobník naplnený.
POZOR: Otáčky motora/čerpadla nesmú byť trvale pod 5 min-1 a trvalo
nad 80 min-1, aby nedošlo k nadmernému opotrebovaniu.
Obtoková doska s poistným ventilom
Mechanický poistný ventil obmedzuje tlak lepidla generovaný zubovým
čerpadlom a udržiava ho na konštantnej hodnote. Pri prekročení
nastaveného tlaku sa otvorí poistný ventil a lepidlo cirkuluje v rámci
obtokovej dosky.
Pneumatický poistný ventil (1, voliteľné) slúži pre nastavenie tlaku lepidla
pomocou pneumatického ovládacieho tlaku. Ovládací tlak sa dá nastaviť
manuálne na samostatnom riadení (2, príslušenstvo).
1
2
Ochranné obloženie
VAROVANIE: Zariadenie neprevádzkujte bez ochranného obloženia.
Pre inštaláciu, opravy, atď. môžete demontovať ochranné obloženie.
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Úvod
2-11
Odsávací kryt
Výpary, ktoré vznikajú pri spracovaní polyuretánového tavného
lepidla (PUR) sa musia podľa možnosti odsávať priamo pri zásobníku.
K tomu je integrovaný odsávací kryt (1).
1
Odsávací kryt musí byť pripojený na odsávacie zariadenie poskytnuté
zákazníkom (pozri aj Inštalácia, Odsávanie výparov z lepidla).
Proporcionálny ventil
1
2
UPOZORNENIE: Proporcionálny ventil je sériovo zahrnutý len pri
špeciálnom prevedení Bookbinding.
Proporcionálny ventil (1) poskytuje pneumatický výstupný tlak, ktorý závisí
od rýchlosti kníhviazačského stroja. Tento výstupný tlak slúži ako riadiaci
tlak pre nanášaciu hlavu (EP 48-V), na udržiavanie konštantnej nanášacej
hmotnosti.
Modul obsahuje regulátor tlaku (2) pre nastavenie vstupného tlaku.
Senzor tlaku
1
UPOZORNENIE: Senzor tlaku (1) je sériovo zahrnutý len pri špeciálnom
prevedení Bookbinding. Ako zvláštne vybavenie na ostatných zariadeniach
MC20 umožňuje senzor tlaku len kontrolu tlaku externým zariadením.
Senzor tlaku bezprosredne na výstupe materiálu umožňuje prevádzku
MC20 regulovanú tlakom. K tomu je menič frekvencie, ktorý riadi otáčky
motora, parametrizovaný určitým spôsobom.
Tlak sa nastavuje a zobrazuje na kontrolnom systéme CS 20. Pozri Návod
na prevádzku Kontrolný systém.
Pozri aj Návod na prevádzku Regulácia tlaku pre nanášacie
zariadenia MX / MC.
E 2006 Nordson Corporation
MC20 / MC21
P/N 7119924F
2-12 Úvod
Rozvodná skriňa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
Obr. 2-5
14
Skutočné prevedenie sa môže odlišovať od obrázku.
1 Signalizačné zariadenie
2 Tlačidlo Zdvíhanie piesta
3 Prepínač Hand / Auto
(Manuálne / Auto)
4 Tlačidlo Spúšťanie piesta
5 Kontrolný systém CS 20*
6 Kľúčový spínač Remote / Local
a svetelný hlásič Remote
(len pre voliteľné Profibus)
7 Hlavný vypínač
8 Zdierky prípojok hadice
9 Vetranie rozvodnej skrine
10 Káblový zväzokB
11 Rozhranie XS 2
12 Rozhranie Prevádzka riadená
signálom
13 Rozhranie Profibus (voliteľné)*
14 Systém riadenia dráhyB*
Upozornenie: Komponenty označené * majú samostatne návody na prevádzku.
Upozornenie: Komponenty označené B sú sériovo prítomné len pri špeciálnom prevedení Bookbinding.
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Úvod
2-13
Signalizačné zariadenie
Biela
Zariadenie zapnuté
Červená
Zberná porucha
Žltá
(bliká)
Fóliové vrecúško takmer prázdne
Žltá
Fóliové vrecúško prázdne
(stredný kontakt Reed na pneumatickom valci)
(spodný kontakt Reed na pneumatickom valci)
Zelená
Zariadenie pripravené na prevádzku
Pre zberné poruchové hlásenie pozri aj časť 6 Hľadanie chýb a Návod na
prevádzku Kontrolný systém.
UPOZORNENIE: Po hlásení Fóliové vrecúško prázdne dochádza k
automatickému odstaveniu motora/čerpadla až po nastaviteľnom čase
výmeny, pretože v čase hlásenia prázdny v rezervoári sa ešte nachádza
množstvo lepidla, ktoré by malo postačovať pre ďalšiu prepravu počas
výmeny fóliového vrecúška bez prerušenia. Pozri Obsluha, Plnenie
zásobníka, Nastavenie času výmeny.
Akustický generátor signálu (zvláštne vybavenie)
Generuje akustický signál pri Sud prázdny.
Kontrolný systém
Na kontrolnom systéme sa nastavujú hodnoty a parametre a zobrazujú
prevádzkové stavy a poruchy. Pozri samostatny návod na prevádzku.
Prepínač Hand / Auto a tlačidlo Zdvíhanie / Spúšťanie
piestu
VAROVANIE: Nebezpečenstvo pritlačenia pohybom piestu pri otočenom
veku zásobníka! Piest nespúšťajte na ochranný kryt, ani okraj zásobníka!
Poloha Hand (Manuálne): Riadenie piestu sa dá uskutočniť manuálne
pomocou tlačidla Zdvíhanie / Spúšťanie piestu, napr. na čistenie dosky
piesta.
Poloha Auto: Riadenie piestu sa uskutočňuje automaticky v závislosti od
stavu prevádzky zariadenia.
E 2006 Nordson Corporation
MC20 / MC21
P/N 7119924F
2-14 Úvod
Kľúčový spínač Remote / Local a svetelný hlásič
Remote
V polohe Remote sa zariadenie neriadi na zabudovanom kontrolnom
systéme, ale cez rozhranie Profibus (voliteľné).
Hlavný vypínač
UPOZORNENIE: Pri použití týždenných spínacích hodín musí byť hlavný
vypínač vždy v polohe I/ON (Zap).
Slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia.
Poloha 0/OFF = Zariadenie je vypnuté.
Poloha I/ON
= Zariadenie je zapnuté.
Hlavný vypínač môžete proti zapnutiu neoprávnenými osobami zabezpečiť
visiacim zámkom.
Čierny hlavný vypínač (zvláštne prevedenie)
Pri zariadeniach s čiernym hlavným vypínačom je napájanie vedené bežne
cez nadradené zariadenie, na ktorom sa nachádza nadradený hlavný
vypínač. Čierny hlavný vypínač nespĺňa funkciu NÚDZOVÉHO VYPNUTIA.
Pripojené komponenty môžu byť naďalej zapnuté!
1
Týždenné spínacie hodiny (v rozvodnej skrini)
Týždenné spínacie hodiny (1) slúžia pre automatické zapnutie/vypnutie
zariadenia. Pri použití týždenných spínacích hodín musí byť hlavný vypínač
v polohe I/ON (zapnutý). Pozri samostatny návod na prevádzku.
Vetranie rozvodnej skrine
Vetranie rozvodnej skrine (ventilátor s filtrom) znižuje vnútornú teplotu
rozvodnej skrine. Filtre si vyžadujú pravidelnú údržbu. Pozri Údržba.
Zdierky prípojok hadice
Slúžia pre elektrickú prípojku po dvoch vykurovacích zónach (vykurovaná
hadica a nanášacia hlava). Podľa vybavenia sú osadené jedna alebo
viacero zdierok prípojok hadice. Pozri Schéma zapojenia.
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Úvod
2-15
Káblový zväzok
UPOZORNENIE: Káblový zväzok je sériovo zahrnutý len pri špeciálnom
prevedení Bookbinding.
Káblový zväzok vytvára prepojenie k nanášacej hlave EP48-V. Cez káblový
zväzok sa riadia vykurovacie zóny, Nanášacia hlava a Filter.
Rozhranie XS 2
Slúži ako prepojenie medzi zariadením a externými zariadeniami.
Rozhranie Profibus (voliteľné)
Rozhranie PROFIBUS (2) umožňuje prevádzku Remote cez nadradené
riadenie. Pozri samostatny návod na prevádzku.
Rozhranie Prevádzka riadená signálom
UPOZORNENIE: Prevádzka riadená signálom sa v literatúre spoločnosti
Nordson označuje aj ako Automatická prevádzka alebo Key-to-line.
V prevádzke riadenej signálom sa regulujú otáčky motora/čerpadla
synchrónne s rýchlosťou materského stroja.
Riadiace napätie môže poskytovať napr. tachogenerátor (príslušenstvo),
ktorý poháňa materský stroj. Pozri Inštalácia.
Systém riadenia dráhy
UPOZORNENIE: Systém riadenia dráhy je sériovo zahrnutý len pri
špeciálnom prevedení Bookbinding.
Systém riadenia dráhy Eclipse slúži pre aktiváciu nanášacích hláv,
v závislosti od polohy produktu. Pozri samostatny návod na prevádzku.
Zámka dverí
VAROVANIE: Nebezpečné elektrické napätie. Nedodržanie môže viesť k
zraneniu, úmrtiu a/alebo poškodeniu zariadenia a príslušenstva.
Pre inštaláciu, údržbu a opravy môžete otvoriť rozvodnú skriňu. Priložený
kľúč uložte prosím tak, aby k nemu mali prístup len kvalifikovaní
a oprávnení pracovníci. Zariadenie sa nesmie prevádzkovať s otvorenou
rozvodnou skriňou.
E 2006 Nordson Corporation
MC20 / MC21
P/N 7119924F
2-16 Úvod
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Inštalácia
3-1
Časť 3
Inštalácia
VAROVANIE: Všetky nasledujúce činnosti nechajte vykonať len
kvalifikovanými pracovníkmi. Dodržte bezpečnostné pokyny, ktoré sú
uvedené tu a v celej dokumentácii.
Vybalenie
Vybaľujte opatrne. Nadväzne skontrolujte škody vzniknuté pri preprave.
Špeciálnu paletu a upevňovacie uholníky uschovajte pre prípadné
neskoršie použitie. Baliaci materiál opätovne použite, alebo ho odborne
zlikvidujte podľa platných ustanovení.
Doprava
S Hmotnosť pozri časť Technické údaje. Použite len vhodné dopravné
prostriedky
S Podľa možnosti použite paletu, s ktorou bolo dodané zariadenie
a zariadenie upevnite na paletu
S Chráňte pred poškodením, vlhkosťou a prachom pomocou vhodného
obalového materiálu
S Zabráňte nárazom a otrasom.
Zdvíhanie (vybalené zariadenie)
Hmotnosť pozri časť Technické údaje. Zdvíhajte len na ráme s vhodným
zdvíhacím zariadením alebo vysokozdvižným vidlicovým vozíkom.
Demontovanie
Vyprázdnite zariadenie, odpojte všetky prípojky od zariadenia a nechajte
zariadenie vychladnúť.
E 2006 Nordson Corporation
MC20 / MC21
P/N 7119924F
3-2
Inštalácia
Skladovanie
Zariadenie neskladujte vonku! Chráňte pred vlhkosťou, prachom a silnými
výkyvmi teploty (tvorba kondenzátu).
Likvidácia
Zariadenie odborne zlikvidujte podľa platných ustanovení.
Montáž
S Inštalujte len v prostredí, ktoré zodpovedá uvedenému druhu ochrany
(pozri časť Technické údaje).
S Neinštalujte v prostredí ohrozenom explóziou!
S Chráňte pred vibráciami
S Odstráňte dopravné poistky (pokiaľ sú)
S Skontrolujte zásuvkové a skrutkové spojenia, či držia pevne
S Zabezpečte dostatočný voľný priestor.
Priskrutkovanie signalizačného zariadenia
Signalizačné zariadenie musí byť priskrutkované na rozvodnú skriňu
(bolo odskrutkované pre prepravu).
Odsávanie výparov z lepidla
1
Zabezpečte, aby výpary z lepidla neprekračovali predpísané limity.
V zásade dodržte bezpečnostný údajový list materiálu, ktorý sa má
spracovávať.
UPOZORNENIE: Odsávací kryt musí byť pripojený na odsávacie
zariadenie zo strany zákazníka. Pozri Technické údaje.
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Inštalácia
3-3
Elektrické prípojky
VAROVANIE: Nebezpečné elektrické napätie. Nedodržanie môže viesť
k zraneniu, úmrtiu a/alebo poškodeniu zariadenia a príslušenstva.
Uloženie káblov
Skontrolujte, či sa káble nedotýkajú otáčajúcich a/alebo horúcich častí
zariadenia. Káble nestláčajte a pravidelne kontrolujte, či nie sú
poškodené. Poškodené káble bezodkladne vymeňte!
Sieťové napätie
VAROVANIE: Prevádzkujte len s sieťovým napätím, ktoré je uvedené na
typovom štítku.
UPOZORNENIE: Odchýlka napätia, ktorá je prípustná od menovitých
hodnôt je +5% / -10%.
UPOZORNENIE: Prierez kábla sieťovej prípojky musí byť dimenzovaný
podľa menovitého prúdu. Menovitý prúd pozri typový štítok.
Svorky sieťovej prípojky sa nachádzajú v rozvodnej skrini. Obsadenie
prípojok pozri Schéma zapojenia.
Riadiace napätie / tachogenerátor
V prevádzke riadenej signálom musí byť pripojené riadiace napätie na
prípojke XS5. Riadiace napätie môže napr. poskytovať tachogenerátor
(príslušenstvo), ktorý poháňa materský stroj.
POZOR: Riadiace napätie nesmie prekročiť 160 VDC. Nedodržanie vedie
k poškodeniu ďalej zapojených prevádzkových prostriedkov.
UPOZORNENIE: Pri niektorých prevedeniach prístrojov s dvomi pohonmi
čerpadiel existujú oddelené vstupy riadiaceho napätia pre oba pohony
čerpadiel.
E 2006 Nordson Corporation
MC20 / MC21
P/N 7119924F
3-4
Inštalácia
Rozhranie XS 2
Slúži ako prepojenie medzi zariadením a externými zariadeniami. Aktuálne
obsadenie prípojok je uvedené v schéme zapojenia.
UPOZORNENIE: Použite len tienené káble / vedenia. Tienenie pripojte na
kostru podľa EMC.
UPOZORNENIE: Induktívne záťaže (napr. magnetické ventily), musia byť
zapojené s ochranným zariadením (napr. nulová dióda), ktoré pri vypnutí
induktívneho zaťaženia zabráni pôsobeniu vznikajúceho indukčného
napätia.
Rozhranie Profibus (voliteľné)
Rozhranie PROFIBUS umožňuje prevádzku Remote cez nadradené
riadenie. Pozri samostatny návod na prevádzku.
Pneumatické pripojenie
1
Pripojte suchý, čistý a neolejovaný stlačený vzduch (1). Tlak vzduchu
pre pneumatické valce nastavte na regulátore tlaku (2) na 2 bar
(0,2 MPa / 29 psi). Podľa spracovaného materiálu a prepravného
množstva musíte zmeniť nastavenie (max. 6 bar / 87 psi).
2
Tlakový spínač
Tlakový spínač vypína hlavný stýkač, ak vstupný tlak klesne pod 2 bar.
Pneumatický poistný ventil (voliteľné)
Pneumatický poistný ventil (1, voliteľné) slúži pre nastavenie tlaku lepidla
pomocou pneumatického ovládacieho tlaku. Ovládací tlak sa dá nastaviť
manuálne na samostatnom riadení (2, príslušenstvo). Pozri samostatny
návod na prevádzku.
1
2
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Inštalácia
3-5
Namontovanie vykurovanej hadice
VAROVANIE: Horúce! Nebezpečenstvo popálenia. Noste ochranné
rukavice s tepelnou izoláciou.
Použitie druhého otvoreného kľúča
Pri priskrutkovaní a odskrutkovaní vykurovanej hadice použite druhý
otvorený kľúč. Tým zabránite otáčaniu prípojky hadice unášaním na strane
zariadenia.
Priskrutkovanie
1 2
3
Pokiaľ sa v hadicovej prípojke nachádza studený materiál, musia byť časti
(1, 2) zohriate až do zmäknutia materiálu (pribl. 80 _C).
1. Hadicu (3) najprv pripojte len elektricky. V prípade viacerých hadíc
dodržujte: Každá prípojka hadice má priradenú jednu zdierku prípojky.
Nezamieňajte!
2. Zariadenie a hadicu zohrejte až na pribl. 80 _C.
3. Priskrutkujte vykurovanú hadicu.
UPOZORNENIE: Nevyužité prípojky hadice uzavrite vhodnými
uzatváracími klapkami spoločnosti Nordson.
Odskrutkovanie
VAROVANIE: Systém a materiál pod tlakom. Pred odskrutkovaním
vykurovaných hadíc uvoľnite tlak v systéme. Nedodržanie môže viesť
k vážnemu popáleniu.
Uvoľnenie tlaku
1. Nastavte otáčky motora na 0 min-1; vypnite motor (motory).
2. Záchytnú nádrž položte pod trysku(y) nanášacej hlavy/montážnej
pištole.
3. Nanášaciu hlavu/montážnu pištoľ aktivujte elektricky alebo spusťte
ručne. Tento postup vykonávajte dovtedy, kým už nevyteká žiadny
materiál.
4. Materiál odborne zlikvidujte podľa platných ustanovení.
E 2006 Nordson Corporation
MC20 / MC21
P/N 7119924F
3-6
Inštalácia
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Obsluha
4-1
Časť 4
Obsluha
VAROVANIE: Všetky nasledujúce činnosti nechajte vykonať len
kvalifikovanými pracovníkmi. Dodržte bezpečnostné pokyny, ktoré sú
uvedené tu a v celej dokumentácii.
Prvé uvedenie do prevádzky
Po inštalácii zariadenia podľa predpisov môže prebehnúť prvé uvedenie
do prevádzky. Niektoré pracovné kroky sú z časti podrobnejšie uvedené
nižšie.
1. Hlavný vypínač prepnite do polohy I/ON.
2. Nastavenie hodnôt a parametrov na kontrolnom systéme.
3. Doplňte zásobník.
4. Počkajte, kým nebude zariadenie pripravené na prevádzku (svieti
zelená žiarovka).
5. Zapnite motor.
6. Otáčky motora / čerpadla (alebo tlak) nastavte podľa požadovaného
množstva lepidla.
E 2006 Nordson Corporation
MC20 / MC21
P/N 7119924F
4-2
Obsluha
Nastavenie hodnôt a parametrov – Upozornenia –
Hodnoty a parametre – s výnimkou tlaku vzduchu pre pneumatický
systém – sa nastavujú na kontrolnom systéme.
Ďalšie informácie pozri návod na prevádzku používaného kontrolného
systému.
Otáčky, tlak
Pre zvláštne prevedenie pre kníhviazačský priemysel sa neregulujú otáčky
na vopred nastavenú hodnotu, ale reguluje sa tlak na výstupe materiálu.
Pri automatickej prevádzke sa otáčky a tým aj dopravné množstvo
stanovujú riadiacim napätím. Riadiace napätie poskytuje napr.
tachogenerátor, ktorý poháňa materský stroj.
Pneumatický poistný ventil (voliteľné)
Pneumatický poistný ventil slúži pre nastavenie tlaku lepidla pomocou
pneumatického ovládacieho tlaku. Ovládací tlak sa dá napr. manuálne
nastaviť na samostatnom riadení.
Teploty
POZOR: Pre nastavenie teploty je okrem iného rozhodujúca teplota
spracovania predpísaná výrobcom tavného lepidla. Maximálna
prevádzková teplota popísaného produktu a vykurovaných komponentov
systému nesmie byť prekročená.
Spoločnosť Nordson nepreberá žiadnu záruku a žiadne ručenie za škody,
ktoré vznikli nesprávnym nastavením teploty.
Odporúčané hodnoty
Hodnoty uvedené v tabuľkách predstavujú len na základe skúseností
overené všeobecné hodnoty, u ktorých sú za určitých okolností potrebné
odchýlky.
Rozsah vykurovania / Teplota / Čas
Úsek predtavenia
Hlavný úsek tavenia (Rezervoár a
čerpadlo)
Hodnota podhriatia
Hodnota prehriatia
Hodnota zníženia teploty
Doba znižovania
Nanášacia hlava
(príslušenstvo)
Vykurovaná hadica
(príslušenstvo)
P/N 7119924F
Nastavovacia hodnota
Pribl. 5 až 10 °C (9 až 18 °F) nad nastavenou teplotou mäknutia
10 ° C (18° F) pod predpísanou teplotou spracovania
15 ° C (27 ° F) (rozdiel oproti požadovanej hodnote)
15 až 30 ° C (27 až 54 ° F) (rozdiel oproti požadovanej hodnote)
Podľa potreby
Podľa potreby
Predpísaná teplota spracovania
Predpísaná teplota spracovania
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Obsluha
4-3
Plnenie zásobníka
UPOZORNENIE: Po hlásení Fóliové vrecúško prázdne dochádza k
automatickému odstaveniu motora/čerpadla až po nastaviteľnom čase
výmeny, pretože v čase hlásenia prázdny v rezervoári sa ešte nachádza
množstvo lepidla, ktoré by malo postačovať pre ďalšiu prepravu počas
výmeny fóliového vrecúška bez prerušenia.
VAROVANIE: Horúce! Nebezpečenstvo popálenia. Noste ochranné
okuliare a rukavice s tepelnou izoláciou. Zo zásobníka môže vystrekovať
horúce lepidlo.
1. Otvorte veko zásobníka (odkopte).
2. Vyrežte kruhový otvor ∅ 200 až 220 mm v strede do jednej čelnej strany
fóliového vrecúška a fóliové vrecúško vložte otvorenou stranou nadol
do zásobníka.
UPOZORNENIE: Veľkosť a sústrednosť otvoru sú spolurozhodujúce
pre spoľahlivé vyprázdňovanie. Nordson odporúča na rozrezanie
použitie šablóny P/N 789668.
3. Uzavrite veko zásobníka (otočte).
Piest sa automaticky spustí.
Nastavenie času výmeny
1
Po hlásení Fóliové vrecúško prázdne (signalizačné zariadenie: žltá) sa
spustí Čas výmeny. Pokiaľ nevymeníte fóliové vrecúško počas tejto doby,
dôjde k automatickému odstaveniu motora/čerpadla.
Čas výmeny môžete nastaviť na časovom relé 231K5 (1) v rozvodnej skrini.
E 2006 Nordson Corporation
MC20 / MC21
P/N 7119924F
4-4
Obsluha
Zapnutie/vypnutie zariadenia
UPOZORNENIE: Pred prvým zapnutím si prečítajte a dodržte pokyny
uvedené v Prvé uvedenie do prevádzky a zariadenie uveďte do prevádzky
len podľa prvého uvedenia do prevádzky.
UPOZORNENIE: Pri použití týždenných spínacích hodín musí byť hlavný
vypínač v polohe I/ON (zapnutý). Pozri samostatny návod na prevádzku.
UPOZORNENIE: Pri použití externého uvoľnenia zariadenia cez rozhranie
XS2 musí byť hlavný vypínač v polohe I/ON (zapnutý).
Denné zapnutie
UPOZORNENIE: Zubové čerpadlá Nordson neprevádzkujte bez lepidla.
Pred zapnutím motora skontrolujte, či je zásobník naplnený.
1. Hlavný vypínač prepnite do polohy I/ON.
2. Počkajte, kým nebude zariadenie pripravené na prevádzku.
3. Zapnite motor.
Denné vypnutie
1. Vypnite motor.
2. Hlavný vypínač prepnite do polohy 0/OFF.
3. Hlavný vypínač prípadne zabezpečte pred neoprávneným zapnutím
závesným zámkom.
Vypnutie v prípade núdze
VAROVANIE: V akejkoľvek núdzovej situácii okamžite vypnite zariadenie.
1. Hlavný vypínač prepnite do polohy 0/OFF.
2. Po odstavení a pred opätovným zapnutím zariadenia zabezpečte
odstránenie poruchy kvalifikovanými pracovníkmi.
Čierny hlavný vypínač (zvláštne prevedenie)
Pri zariadeniach s čiernym hlavným vypínačom je napájanie vedené bežne
cez nadradené zariadenie, na ktorom sa nachádza nadradený hlavný
vypínač. Čierny hlavný vypínač nespĺňa funkciu NÚDZOVÉHO VYPNUTIA.
Pripojené komponenty môžu byť naďalej zapnuté!
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Obsluha
4-5
Protokol nastavenia
Údaje pre výrobu:
Lepidlo:
Výrobca
Teplota spracovania
Viskozita
Čistiaci prostriedok:
Výrobca
Teplota vzplanutia
Vedúci kanál:
Hlavný úsek tavenia (Rezervoár a čerpadlo) (nastavený
z výroby)
Teploty spracovania (požadované teploty):
Úsek predtavenia (Mriežka)
Hlavný úsek tavenia (Rezervoár a čerpadlo)
Vykurovaná hadica
(príslušenstvo)
1)
2)
3)
4)
Nanášacia hlava
(príslušenstvo)
1)
2)
3)
4)
Otáčky motora / čerpadla len pri zvláštnom prevedení pre kníhviazačský priemysel: Požadovaný
tlak
Motor/čerpadlo
Tlak vzduchu:
bar
MPa
psi
Prevádzkový tlak
Poznámky:
Názov
Dátum
E 2006 Nordson Corporation
MC20 / MC21
P/N 7119924F
4-6
Obsluha
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Údržba
5-1
Časť 5
Údržba
VAROVANIE: Všetky nasledujúce činnosti nechajte vykonať len
kvalifikovanými pracovníkmi. Dodržte bezpečnostné pokyny, ktoré sú
uvedené tu a v celej dokumentácii.
UPOZORNENIE: Údržba je dôležitým preventívnym opatrením na
udržanie prevádzkovej bezpečnosti a na predĺženie životnosti. Nesmie sa
v žiadnom prípade zanedbávať.
VAROVANIE: Horúce! Nebezpečenstvo popálenia. Noste vhodný
ochranný výstroj. Niektoré údržbárske práce sa môžu vykonávať len vtedy,
ak bolo predtým zohriate zariadenie.
Uvoľnenie tlaku
VAROVANIE: Systém a lepidlo pod tlakom. Pred odskrutkovaním
vykurovaných hadíc nanášacích hláv a montážnych pištolí uvoľnite systém
od tlaku. Nedodržanie môže viesť k vážnemu popáleniu.
1. Nastavte otáčky motora na 0 min-1; vypnite motor (motory).
2. Položte zásobník pod trysku(y) nanášacej hlavy/montážnej pištole.
3. Magnetický(é) ventil(y) elektricky aktivujte alebo manuálne spustite,
pri montážnych pištoliach stlačte spúšť. Tento postup vykonávajte
dovtedy, kým už nevyteká žiadne lepidlo.
4. Lepidlo odborne zlikvidujte podľa platných ustanovení.
E 2006 Nordson Corporation
MC20 / MC21
P/N 7119924F
5-2
Údržba
Pravidelná údržba
Intervaly sú len všeobecnými empirickými hodnotami. V závislosti od
miesta inštalácie, od podmienok výroby a doby chodu zariadenia môžu byť
prípadne potrebné aj iné intervaly údržby.
Činnosť
Časť zariadenia
Kompletné zariadenie
Interval
Pozri
Vonkajšie čistenie
Denne
Strana 5-2
Vizuálna kontrola
vonkajších poškodení
Denne
Strana 5-2
Zásobník kondenzátu
jednotky vzduchovej
údržby
Vyprázdnite
V prípade potreby
–
Zásobník
Vizuálna kontrola
znečistení v zásobníku,
prípadne vyčistite
Pred každým plnením
–
Doska piestu
Skontrolujte, či nie sú
upchaté odvzdušňovacie
otvory, v prípade potreby
ich uvoľnite
Pred každým plnením
Strana 5-4
Vetranie rozvodnej
skrine
Čistenie mriežky
ventilátora, čistenie alebo
výmena filtra
Pri intenzívnom vzniku prachu
denne
Strana 5-3
Zubové čerpadlo
Pozri samostatny návod na prevádzku
Poistný ventil
Pozri samostatny návod na prevádzku
Senzor tlaku
Pozri samostatny návod na prevádzku
Vonkajšie čistenie
Vonkajšie čistenie zabraňuje tomu, aby znečistením spôsobeným
produkciou došlo k poruchám prevádzky zariadenia.
POZOR: Pri čistení dodržte druh ochrany zariadenia (pozri časť
Technické údaje).
POZOR: Varovné štítky nepoškodzujte ani ich neodstraňujte. Poškodené
alebo odstránené varovné štítky musíte nahradiť novými.
Zbytky tavného lepidla odstraňujte len čistiacim prostriedkom, ktorý
odporúča výrobca lepidla. Prípadne predtým zohrejte teplovzdušným
dúchadlom.
Prach, vločky atď. odsajte alebo odstráňte mäkkou textíliou.
Vizuálna kontrola vonkajších poškodení
VAROVANIE: Pokiaľ poškodené časti ohrozujú prevádzkovú bezpečnosť
zariadenia a/alebo bezpečnosť pracovníkov, vypnite zariadenie a nechajte
vymeniť poškodené časti kvalifikovanými pracovníkmi. Použite len
originálne náhradné diely od spoločnosti Nordson.
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Údržba
5-3
Zásobník
Zásobník čistite manuálne
Bežne sa vychladnutý materiál dá stiahnuť zo stien zásobníka. Zásobník
predtým prípadne zohrejte na teplotu mäknutia materiálu.
UPOZORNENIE: Zásobník má vo vnútri protiadhezívny náter. Nečistite
kovovými nástrojmi. Nepoužívajte drôtené kefy! Protiadhezívny náter by sa
tým mohol poškodiť.
Hlavný úsek tavenia (Rezervoár)
MC 20
Na čistenie hlavného úseku tavenia (3) môžete demontovať úsek
predtavenia (2):
VAROVANIE: Nebezpečné elektrické napätie. Nedodržanie môže viesť k
zraneniu, úmrtiu a/alebo poškodeniu zariadenia a príslušenstva.
1
1. Odpojte zariadenie od napájania.
4
2. Uzavrite veko zásobníka (otočte).
2
3. Pri úseku predtavenia (2): Uvoľnite elektrické spojenia vykurovacích
vložiek a termostatu prehriatia.
3
4. Uvoľnite všetky skrutky (4) a zdvihnite hornú časť zásobníka (1)
pomocou vhodného zdvíhacieho zariadenia na kruhových okách (na
pneumatickom valci). Pritom pridržiavajte úsek predtavenia na
zabránenie spadnutiu.
Pri montáži skrutky priťahujte na 25 Nm / 220 lbin.
MC 21
Na čistenie úseku hlavného tavenia a gridovej dosky môžete sklopiť
zásobník.
1. Odstráňte ochranný kryt.
2. Otvorte veko zásobníka (odkopte).
1
3. Uvoľnite štyri upínacie páky (1).
4. Vyklopte hornú časť zásobníka, pritom zohľadnite vysokú hmotnosť!
E 2006 Nordson Corporation
MC20 / MC21
P/N 7119924F
5-4
Údržba
Termostat prehriatia
1
Termostaty prehriatia (1) slúžia na automatické vypnutie prehriatia, pokiaľ
vypnutie prehriatia cez reguláciu teploty nefunguje bezchybne.
UPOZORNENIE: V závislosti od použitého lepidla treba upraviť
termostaty prehriatia zásobníka pre max. teplotu spracovania lepidla
(t.j. vymeniť ich). Pozri Technické údaje.
Skontrolovanie odvzdušňovacích otvorov
1
1. Ochranné obloženie posuňte na bok.
2. Odkopte veko zásobníka.
3. Odvzdušňovacie otvory (1) prepichnite drevenou alebo plastovou
paličkou.
UPOZORNENIE: Nečistite kovovými nástrojmi. Protiadhezívny náter by
sa tým mohol poškodiť.
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Údržba
5-5
Výmena druhov lepidla
Odstráňte staré lepidlo zo zariadenia vyčerpaním alebo vypustením.
UPOZORNENIE: Pred výmenou druhu lepidla zistite, či sa nové lepidlo
môže miešať so starým.
S Ak sa môže miešať: Zbytky starého lepidla sa môžu vypláchnuť novým
lepidlom.
S Ak sa nesmie miešať: Dôkladne ho umyte čistiacim prostriedkom, ktorý
odporúča výrobca lepidla.
UPOZORNENIE: Staré lepidlo odborne zlikvidujte podľa platných
ustanovení.
Umytie čistiacim prostriedkom
POZOR: Používajte len čistiaci prostriedok, ktorý odporúča výrobca
lepidla. Dodržujte bezpečnostný údajový list čistiaceho prostriedku.
Zásobník neplňte voľným čistiacim prostriedkom, ale používajte len čistiaci
prostriedok vo fóliovom vrecúšku.
Zbytky čistiaceho prostriedku vypláchnite pred začatím novej produkcie
novým lepidlom.
UPOZORNENIE: Čistiaci prostriedok odborne zlikvidujte podľa platných
ustanovení.
Údržba vetrania rozvodnej skrine
Ventilátor rozvodnej skrine si nevyžaduje žiadnu údržbu. Filtre musíte
vyčistiť alebo vymeniť podľa tvorby prachu.
Znečistený filter rozpoznáte podľa jeho tmavého sfarbenia. Čistí sa
vyklepaním filtra.
E 2006 Nordson Corporation
MC20 / MC21
P/N 7119924F
5-6
Údržba
Protokol údržby
Časť zariadenia
Dátum / názov
Dátum / názov
Dátum / názov
Zásobník
Vetranie rozvodnej skrine
Zásobník kondenzátu
Zubové čerpadlo
Poistný ventil
Senzor tlaku
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Hľadanie chýb
6-1
Časť 6
Hľadanie chýb
VAROVANIE: Všetky nasledujúce činnosti nechajte vykonať len
kvalifikovanými pracovníkmi. Dodržte bezpečnostné pokyny, ktoré sú
uvedené tu a v celej dokumentácii.
VAROVANIE: Hľadanie chyby sa za určitých okolností musí uskutočniť na
zariadení pod napätím. Dodržte všetky bezpečnostné predpisy o prácach
na častiach pod napätím (aktívne časti). Pri nedodržaní môže dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
Niekoľko tipov
Pred zahájením systematického hľadania chyby by ste mali skontrolovať
nasledujúce:
S Sú všetky parametre správne nastavené?
S Je rozhranie XS 2 správne zapojené?
S Pri automatickej prevádzke: existuje riadiace napätie?
S Majú všetky konektory bezchybný kontakt?
S Nespustili sa poistky?
S Mohlo chybu spôsobiť externé PLC?
S Sú externé induktívne bremená (napr. magnetické ventily) vybavené
nulovými diódami? Nulové diódy musia byť umiestnené priamo na
induktívnom bremene, napr. cez svetelné tesnenia.
Hľadanie chýb pomocou kontrolného systému
Kontrolný systém ponúka nasledujúce pomôcky pre hľadanie chýb, ktoré
sú uvedené v návode na prevádzku Kontrolný systém:
S Svetelné hlásiče a signalizačné zariadenia
S Diagnostický program časti teploty
S Automatické zobrazenia poruch časti teploty
S Servisné zobrazenie Error časti motora
S Diódy LED na moduloch a doskách.
E 2006 Nordson Corporation
MC20 / MC21
P/N 7119924F
6-2
Hľadanie chýb
Svetelné hlásiče a signalizačné zariadenia
Svetelné hlásiče a signalizačné zariadenia hlásia okrem žltej žiarovky
signalizačného zariadenia rovnaké prevádzkové stavy ako kontrolný
systém:
S Červený = Zberná porucha. Červený svetelný hlásič indikuje to, že
kontrolný systém rozpoznal chybu.
Pozri Tabuľka Svieti červený svetelný hlásič.
S Biely = Zapnuté. Po zapnutí a počas vykurovacej fázy svieti najprv len
biely svetelný hlásič (štandardný stav). Chyba nastane až vtedy, keď sa
teplota nezvyšuje (sledujte indikáciu teploty) a ak po ukončení fázy
zohrievania (1 hodina a viac) nesvieti zelený svetelný hlásič.
Pozri Tabuľka Svieti len biely svetelný hlásič.
S Zelený = Pripravený na prevádzku. Zelený svetelný hlásič sa rozsvieti až
vtedy, keď všetky kanály dosiahli svoju požadovanú hodnotu teploty.
S Žltá:
S Bliká = Nízky stav naplnenia tak, ako je nastavené zákazníkom
S Trvalé svetlo = Spodný stav naplnenia zásobníka, tak ako je
nastavené zásobníkom.
17 Červená
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
1
1
2
2
3
3
4
18 Biela
M1
Obr. 6-6
min--1
bar
psi
4
1
2
19 Zelená
C
F
(Čísla položiek pozri aj Návod na prevádzku Kontrolný systém)
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Hľadanie chýb
6-3
Svieti červený svetelný hlásič
Problém
Možná príčina
Pomoc
Pozri
Hlásenie prehriatia
z kontrolného
systému
(zobrazenie 5:
Hi bliká)
Vypnutie prehriatia
z kontrolného
systému
(zobrazenia 3, 4 a
5: bliká)
Vypnutie prehriatia
z termostatov
zásobníka
!
!
!
!
!
!
Vypnutie motora
kvôli prehriatiu
(v motore sa
nachádza aj
Termistor)
Podhriatie počas
prevádzky
p
y
(zobrazenie 5:
Lo bliká)
!
!
Bolo doplnené lepidlo
Počkajte, kým bude teplota
opäť dosiahnutá
–
!
!
Návod na
prevádzku
Kontrolný systém,
Servisné
zobrazenie Error
Teplota okolia príliš
vysoká
(zobrazenia
y
(
3, 4 a 5: AM bIE nT
bliká)
Teplota okolia príliš vysoká
Znížte teplotu okolia
vetraním alebo chladením
Filter vetrania rozvodnej
skrine znečistený
Čistenie alebo výmena
Časť 5
Ventilátor rozvodnej skrine
vadný
Výmena
–
Skrat senzora
teploty (zobrazenie
5: - S - bliká)
!
Výmena
–
Prerušenie senzora
teploty (zobrazenie
5: - E - bliká)
!
Výmena
–
Hlavný stýkač
vadný alebo
odpadol
!
!
Návod na
prevádzku
Kontrolný systém,
Servisné
zobrazenie Error
Kleslo pod pneumatický
vstupný tlak 2 bar
Skontrolujte pneumatickú
prípojku
Časť 3
Návod na
prevádzku
Kontrolný systém,
Servisné
ob a e e Error
o
zobrazenie
Pokračovanie...
E 2006 Nordson Corporation
MC20 / MC21
P/N 7119924F
6-4
Hľadanie chýb
Problém
Možná príčina
Pomoc
Pozri
Alarm otáčok
Zobrazenie 30: r_d
!
!
Návod na
prevádzku
Kontrolný systém,
Servisné
zobrazenie Error,
Parameter r_d,
Prehľad zobrazení
Pretlak (pre
zvláštnu funkciu
Kontrola tlaku)
Zobrazenie 30: Phi
!
!
Návod na
prevádzku
Kontrolný systém,
Servisné
zobrazenie Error,
Parameter Phi,
Digitálny modul
Podtlak (pre
zvláštnu funkciu
Kontrola tlaku)
Zobrazenie 30: Plo
!
!
Návod na
prevádzku
Kontrolný systém,
Servisné
zobrazenie Error,
Parameter Plo,
Digitálny modul
Poistný ventil
otvoril Zobrazenie
30: bPo (Zvláštna
funkcia)
!
!
Návod na
prevádzku
Kontrolný systém,
Prehľad
zobrazení,
Digitálny modul
Ďalšie chyby
!
!
Návod na
prevádzku
Kontrolný systém,
Servisné
zobrazenie v časti
motora, Servisné
zobrazenie Error
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Hľadanie chýb
6-5
Svieti len biely svetelný hlásič
Problém
Možná príčina
Pomoc
Pozri
Jedna alebo
viacero
y
vykurovacích
zón
nedosahuje
požadovanú(é)
hodnotu(y) teploty
Uvoľnenie zariadenia nie je
premostené alebo nie je
zapojené
Premostite alebo prepnite
príslušné kontakty rozhrania
XS 2
Schéma zapojenia
Aktivujte diagnostický
program časti teploty
!
Návod na
prevádzku
Kontrolný systém
Poistka(y) vadná(é) (na
moduloch resp. doskách sa
nachádzajú aj poistky)
Zapnutie resp. výmena
Návod na
prevádzku
Kontrolný systém
Schéma zapojenia
E 2006 Nordson Corporation
Prerušený kábel alebo voľný
kábel
Výmena resp. upevnenie
–
Vadný termostat prehriatia
(na zásobníku)
Výmena
Zoznam
náhradných dielov
Vadný(é) teplotný(é)
senzor(y)
Výmena
Zoznam
náhradných dielov
Vadné relé Solid-State
Výmena
Zoznam
náhradných dielov
Vadné kúrenie(a)
Vymeňte (kúrenia
v zásobníku a vo
vykurovanej hadici nie je
možné vymeniť)
–
Zníženie teploty je zapnuté
Vypnite alebo počkajte,
kým uplynie doba
znižovania
Návod na
prevádzku
Kontrolný systém
Automatické zníženie
teploty po odstavení motora
bolo aktivované
Ukončite zníženie teploty
Návod na
prevádzku
Kontrolný systém
MC20 / MC21
P/N 7119924F
6-6
Hľadanie chýb
Tabuľky hľadania chýb
Tabuľky hľadania chýb slúžia ako orientačná pomoc pre kvalifikovaných
pracovníkov, nemôžu však nahradiť cielené vyhľadávanie porúch pomocou
napr. schémy zapojenia a meracích prístrojov. Nespracúvajú tiež všetky
možné poruchy, ale len také, ktoré by sa mohli typicky vyskytnúť.
Zariadenie nefunguje
Možná príčina
Pomoc
Pozri
Žiadne sieťové napätie
Zabezpečiť napájanie sieťového napätia
Časť 3
Hlavný vypínač nie je zapnutý
Zapnite hlavný vypínač
Časť 2
Hlavný vypínač vadný
Vymeňte hlavný vypínač
–
Spustila hlavná poistka
Skontrolujte, či nie je v zariadení alebo
v príslušenstve skrat
Schéma
zapojenia
Spustila poistka Riadiace napätie
(UN / UL)
Skontrolujte, či nie je v zariadení alebo
v príslušenstve skrat
Schéma
zapojenia
Kanál (vykurovacia zóna) nezahrieva
Možná príčina
Pomoc
Kanál je vypnutý
Kanál je prepojený do meracej prevádzky
Zapnutie
Prepnite ho do pravidelnej prevádzky
Vadný kanál/vykurovacia zóna
Aktivujte diagnostický program časti
teploty
Pozri
Návod na
prevádzku
Kontrolný
systém
Žiadne lepidlo (Motor sa točí)
Možná príčina
Pomoc
Pozri
Zásobník prázdny
Doplňte zásobník
Časť 3
Otvor prítoku lepidla do čerpadla alebo
sací otvor čerpadla je upchatý
Odskrutkujte čerpadlo a vyčistite
prítokový otvor resp. sací otvor !
Návod na
prevádzku
Čerpadlo
Čerpadlo sa netočí, pretože sú uvoľnené
skrutky spojky
Pritiahnite
–
Piest nepritláča na materiál
Skontrolujte funkciu piestu
–
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Hľadanie chýb
6-7
Žiadne lepidlo (motor sa netočí)
Možná príčina
Pomoc
Pozri
Motor je prehriaty
Odstráňte príčinu
Tabuľka
hľadania chýb
Motor je
prehriaty
Zariadenie ešte nie je pripravené na
prevádzku (podhriatie počas fázy
zohrievania)
Zariadenie v súčasnosti nie je pripravené
na prevádzku (podhriatie počas
prevádzky). Bolo doplnené lepidlo
Počkajte, kým sa zariadenie zohreje
a rozsvieti sa zelený svetelný hlásič
Tabuľka Svieti
len biely
svetelnýý hlásič
Motor nie je zapnutý
Zapnite (Motor musí byť predtým
zvolený)
Motor nebol zvolený
Zvoľte motor a potom ho zapnite
Ochrana rozbehu motora bola aktivovaná
Opätovne zapnite motor(y)
Otáčky nie sú nastavené
Nastavenie otáčok
Automatická prevádzka zvolená,
zariadenie však má pracovať v manuálnej
prevádzke
Prepnite na manuálnu prevádzku
Žiadne externé uvoľnenie motora cez
rozhranie XS 2
Premostite alebo prepnite príslušné
kontakty rozhrania XS 2
Časť 3
Automatická prevádzka zvolená a nie je
prítomné riadiace napätie
Vytvorte napájanie riadiacim napätím
Návod na
prevádzku
Kontrolný
systém,
Tabuľka
hľadania chýb
Žiadne riadiace
napätie
Spínač prahovej hodnoty nie je správne
nastavený
Parametre SLo a Shi príslušne nastavte
Zníženie teploty je zapnuté
Vypnite alebo počkajte, kým uplynie
doba znižovania
Návod na
p
prevádzku
Kontrolný
systém
Automatické zníženie teploty po
odstavení motora bolo aktivované
Ukončite zníženie teploty
Motor vadný
Výmena
–
Motor nie je napájaný
Chybu zistite meracou technikou
Schéma
zapojenia
Digitálny modul vadný alebo prestavený
Nastavenie resp. výmena
Centrálny modul v časti motora vadný
alebo prestavený
Nastavenie resp. výmena
Doska ovládacieho panelu v časti motora
vadná alebo prestavená
Nastavenie resp. výmena
Návod na
prevádzku
Kontrolný
systém
E 2006 Nordson Corporation
Počkajte, kým sa zariadenie zohreje
a rozsvieti sa zelený svetelný hlásič
MC20 / MC21
Návod na
prevádzku
Kontrolný
systém
–
Schéma
zapojenia
P/N 7119924F
6-8
Hľadanie chýb
Žiadne riadiace napätie
Možná príčina
Pomoc
Pozri
Materský stroj nie je v chode
Materský stroj uveďte do prevádzky
–
Tachogenerátor (príslušenstvo) vadný
Výmena
–
Riadiace napätie prepólované
Prepólujte
–
Spínač DIP centrálneho modulu
prestavený alebo analógová doska
centrálneho modulu nie je správne
nastavená
Skontrolujte polohy spínača a prípadne
nastavte dosku
Návod na
prevádzku
Kontrolný
systém,
Centrálny
modul
Centrálny modul vadný
Vymeňte centrálny modul
Návod na
prevádzku
Kontrolný
systém,
Centrálny
modul,
Servisné
zobrazenie Uin
Teplota okolia príliš vysoká
Znížte teplotu okolia vetraním alebo
chladením
–
Znečistená sacia mriežka chladiaceho
vzduchu
Čistenie
Časť 5
Čerpadlo zablokované cudzími telesami
Vymeňte čerpadlo
Čerpadlo ide príliš ťažko
Vymeňte čerpadlo
Návod na
prevádzku
Čerpadlo
Lepidlo príliš studené
Nastavte príslušne teplotu
Motor je prehriaty
List s údajmi
výrobcu lepidla
Nesprávna charakteristika otáčania motora v automatickej prevádzke
Možná príčina
Pomoc
Pozri
Parametre rLo, rhi a Uhi nie sú správne
nastavené
Nastavte príslušne parametre
Návod na
prevádzku
Kontrolný
systém
Riadiace napätie kolíše napriek
konštantnej rýchlosti stroja
Hnací prvok (napr. klinový remeň)
preklzáva. Odstráňte preklzávanie
–
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Hľadanie chýb
6-9
Príliš málo lepidla
Možná príčina
Čiastočne upchatý otvor prítoku lepidla
do čerpadla alebo sací otvor čerpadla
Pomoc
Odskrutkujte čerpadlo a vyčistite
prítokový otvor resp. sací otvor
Pozri
Návod na
prevádzku
Č
Čerpadlo
dl
Blok čerpadla zubového čerpadla je
opotrebovaný
Vymeňte čerpadlo
Poistný ventil vadný
Čistenie alebo výmena
Návod na
prevádzku
Poistný ventil
Teplota spracovania nastavená príliš
nízko
Opravte nastavenie teploty
List s údajmi
výrobcu lepidla
Tlak lepidla je príliš vysoký
Možná príčina
Pomoc
Pozri
Mechanický poistný ventil znečistený
(a tým zablokovaný)
Mechanický poistný ventil vadný
Demontujte a vyčistite alebo vymeňte
Výmena
Návod na
p
prevádzku
Poistný ventil
Mechanický poistný ventil prestavený
Nastavte na nastavenie z výroby
–
Na pneumatickom poistnom ventile
(voliteľný) je príliš vysoký tlak
Znížte tlak
Tlak lepidla je príliš nízky
Možná príčina
Pomoc
Mechanický poistný ventil znečistený
(a tým zablokovaný)
Mechanický poistný ventil vadný
Demontujte a vyčistite alebo vymeňte
Mechanický poistný ventil prestavený
Nastavte na nastavenie z výroby
Pneumatický poistný ventil (voliteľný) má
príliš nízky tlak
Zvýšte tlak
E 2006 Nordson Corporation
Výmena
MC20 / MC21
Pozri
Návod na
p
prevádzku
Poistný ventil
P/N 7119924F
6-10 Hľadanie chýb
Usadenie lepidla v zásobníku
Možná príčina
Požadovaná teplota zásobníka nastavená
príliš vysoko
Pomoc
Opravte nastavenie teploty
Pozri
List s údajmi
výrobcu lepidla
Lepidlo tvrdne v zásobníku
Možná príčina
Požadovaná teplota zásobníka nastavená
príliš vysoko
Pomoc
Opravte nastavenie teploty
Pozri
List s údajmi
výrobcu lepidla
Piest sa neposúva nahor
Možná príčina
Vytvrdnutý materiál upcháva otvory na
doske piestu, tým sa vytvára vákum
Pomoc
Pozri
1. Jednotka vzduchovej údržby s
regulátorom tlaku: Tlak pre
pneumatický valec zvýšte na
maximum. Pokiaľ sa piest začne
pomaly pohybovať nahor: počkajte
kým sa nevysunie zo zásobníka
Strana 2-9
2. Pokiaľ piest napriek tomu zostane vo
svojej polohe: odskrutkujte zohrievanú
hadicu na to, aby sa vzduch dostal cez
zubové čerpadlo pod piest. Po
opätovnom pripojení hadice je
potrebné bezodkladne prepraviť toľko
materiálu, kým sa neodstráni všetok
vzduch z čerpadla a hadice!
Strana 3-5
3. Pokiaľ piest napriek tomu zostane vo
svojej polohe: Obráťte sa na servis pre
zákazníkov spoločnosti Nordson
Pred každým plnením odvzdušňovacích
otvorov skontrolujte upchatie, prípadne
uvoľnite
P/N 7119924F
MC20 / MC21
Strana 5-4
E 2006 Nordson Corporation
Technické údaje
7-1
Časť 7
Technické údaje
Všeobecné údaje
Tlak lepidla
Tavný výkon
Emisia hluku
Typ motora
Rozsah nastavenia otáčok
5 až 70 bar / 0,5 až 7 MPa / 72,5 až 101,5 psi
20 l/h (v závislosti od spracovávaného lepidla)
70 dBA
Motor na striedavý prúd
1,0 až 100 min-1
Otáčky motora/čerpadla nesmú byť trvale
pod 5 min-1 a trvalo nad 80 min-1, aby nedošlo
k nadmernému opotrebovaniu.
IP 32
Druh ochrany
Elektrické údaje
POZOR: Zariadenie je dimenzované len pre jedno prevádzkové napätie.
Prevádzkujte len s prevádzkovým napätím, ktoré je uvedené na typovom
štítku.
Prevádzkové napätie
Frekvencia prevádzkového napätia
Poistka zariadenia
Príkon P
Príkon Pmax
Pripojovací
p j
výkon
ý
na zdierku p
prípojky
p j y hadice
(2 kanály)
k ál )
Max. riadiace napätie (Vstupné napätie)
Pozri typový štítok
50/60 Hz
Pozri typový štítok
Pozri typový štítok
Pozri typový štítok
Vykurovaná hadica
Nanášacia hlava
1 200 Watt
1 200 Watt
160 VDC
Riadiace napätie nesmie prekročiť 160 VDC.
Nedodržanie vedie k poškodeniu ďalej zapojených
prevádzkových prostriedkov.
alebo 0 -- 10 V
Riadiace napätie musí byť nastavené (pozri Návod
na prevádzku Kontrolný systém).
E 2006 Nordson Corporation
MC20 / MC21
P/N 7119924F
7-2
Technické údaje
Teploty
Min. teplota prostredia
10 ˚C
Max. teplota prostredia
40 ˚C
Min. prevádzková teplota
50 ˚C
Max. prevádzkové teploty (zásobník)
Termostat prehriatia
140 ˚C
170 ˚C
200 ˚C
Štandardný
Zvláštne vybavenie
Zvláštne vybavenie
150 ˚C
177 ˚C
204 ˚C
300 ˚F
350 ˚F
400 ˚F
Objednávacie
číslo
271936
272825
271931
UPOZORNENIE: V závislosti od použitého lepidla treba upraviť
termostaty prehriatia zásobníka pre max. teplotu spracovania lepidla
(t.j. vymeniť ich).
Množstvo a hmotnosť
Rozmery zariadenia
Dĺžka pribl. 1 050 mm
Otvor zásobníka
Šírka pribl. 820 mm
Výška pribl. 1 830 mm
Ø 283 pre fóliové vrecúško Ø 280
Hmotnosť
Ø 291 pre fóliové vrecúško Ø 288
Pozri nákladný list
Odsávací kryt
Menovité množstvo vzduchu (odporúčanie)
205 m3/h
Strata tlaku pri menovitom množstve vzduchu
50 Pa
Hrdlá prípojky
∅ 100 mm
P/N 7119924F
MC20 / MC21
E 2006 Nordson Corporation
Schéma postupu
A-1
Príloha A
Schéma postupu
E 2006 Nordson Corporation
MC20 / MC21
P/N 7119924F
E 2006 Nordson Corporation
Čas plnenia
uplynul
Motor zastaví
Porucha
Motor nie je zapnutý
MC20 / MC21
Plnenie
zásobníka
Otvorte veko
Časové relé K231.5 sa vynuluje
Akustický
generátor
signálu
(zvláštne
vybavenie)
10 sek. alarm
A-2
P/N 7119924F
30 sek. pauza
Signalizačné zariadenie:
Žlté Trvalé svetlo
Fóliové vrecúško
prázdne
Piest sa spúšťa
Piest sa dvíha
Signalizačné zariadenie:
Žltá bliká
Tlačidlo
Spúšťanie
Spustenie
motora (CS 20)
Tlačidlo
Zdvíhanie
Manuálna prevádzka
(Servisná prevádzka)
Hlavný vypínač
Zap
Fóliové vrecúško
je poloprázdne
Piest sa dvíha
automaticky
Zavrite veko
Spustenie
piestu
Štart času plnenia (čas do naplnenia zásobníka),
časové relé K231.5
Po 3 minútach:
Pneumatický valec sa
odvzdušňuje
Automatická
prevádzka
Materiál v
zásobníku
Spustenie
motora (CS20)
Áno
Pripravený na
prevádzku
Žiadný materiál
v zásobníku
CS 20
Nie
Pneumatický vstupný tlak:
2 až 6 bar / 29 až 87 psi
Schéma postupu
Download

Taviace zariadenia MC 20 / MC 21 pre fóliové vrecúška