Titul
Meno
Priezvisko
Ordinačné hodiny
Kontakt
telefón
e-mail, web
Špecializácia
UN L. Pasteura I. Psychiatrická klinika,
Košice
0904117182
[email protected]
KBT pre deti
MUDr.
Katarína
Ackermanová
Mgr.
Lucia
Adamovová, PhD
MUDr.
Genovéva
Almássyová
Bratislava, Štúrova 8,Pinelova nemocnica,
902 18 Pezinok
0905109975
[email protected]
Mgr.
Mária
Andrášiová, PhD
podľa dohody
Štúrova 8, Bratislava
0908783364
[email protected]
http://www.andrasiova.sk/
http://www.onkopacient.sk/
individuálna psychoterapia, psychoonkologické
poradenstvo pre pacientov a ich rodinných
príslušníkov, smútkové poradenstvo
Mgr.
Denisa
Andrášová
pondelok - piatok 8:00 - 16:30
Poliklinika Ergomed s.r.o., Moldavská cesta
0915935790
21/A, 040 11 Košice
[email protected]
KBT terapia, relaxačno symbolická terapia,
hypnoterapia, relaxačné techniky
PhDr.
Magdaléna
Annerová
PhDr.
František
Antal
Mgr.
Martin
Babik
Jelenia 11, 82105 Bratislava
0905505568
[email protected]
Psychiatria, psychoterapia, psychoanalytická
psychoterapia, psychoanalýza
PhDr.
Danka
Babincová
podľa dohody
Dostojevského rad 3, 811 09 Bratislava
0905455448
[email protected]
dynamická psychoterapia
PhDr.
Alena
Babirátová
PhDr.
Martina
Bačová
utorok, streda, piatok po telefonickom
dohovore Roľnícka 1, Bratislava -Vajnory
0907939392
http://www.psychologickesluzby.sk/
Kognitívno- behaviorálna psychoterapia pre deti a
dospelých, klinická psychológia
Peter
Bakoš
MUDr.
Ján
Ballx
podľa dohody
Povraznícka ul. 2, Bratislava
0254430395
[email protected]
http://www.psychoterapia.sk/
psychoterapia, psychiatria
Mgr.
Attila
Balog
Kulíšková 17,821 08 Bratislava
0905569886
[email protected]
http://www.pontterapia.eu/
Individuálna, párová dynamická psychoterapia,
detská psychológia, Bio-Neurofeedback,
hipoterapia, zvládanie stresu, relaxačné techniky,
práca s telom, EMDR
PhDr.
Mária
Bariaková
NsP sv. Jakuba,n.o., Bardejov, Sv.Jakuba
21, 085 01 Bardejov
0544788523
[email protected]
Klinická psychológia, psychoterapia-KBT
Gestalt psychoterapia, individuálna psychoterapia,
párová psychoterapia, skupinová psychoterapia,
relaxačné techniky (autogénny tréning
J.H.Schultza)
Psychológia ML.,s.r.o., Sladkovičova
2701/13, 96501 Žiar nad Hronom
PhDr.
Zlatica
Bartíková
pondelok - piatok 9:00 - 17:00
K Železnej studienke 28, 81104 Bratislava
0903597100
[email protected]
dynamická psychoterapia individuálna a
skupinová psychoterapia, biosyntéza individuálna
a skupinová, psychoedukačné skupiny, relaxačné
techniky, integratívna supervízia individuálna
a skupinová, dopravná psychológia, klinická
psychológia
PhDr.
Ľudmila
Bartóková
7:00 - 15:00
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
0587329721
[email protected]
dynamická psychoterapia
PhDr.
Lýgia
Bátovská
podľa dohody v pondelok - štvrtok aj vo
večerných hodinách
907984876
[email protected]
klinická psychológia, psychoterapeut pre
mladistvých a dospelých v humanistickej a
hlbinnej psychoterapii, mentálna anorexia,
úzkostné stavy, poruchy správania
MUDr.
Eva
Baumann
MUDr.
Soňa
Bázlerová
MUDr.
Aneta
Bednářová
podľa dohody
II. Psychiatrická klinika UPJŠ a LF UNLP,
0556152725
Košice, Rastislavova 43
[email protected]
KBT, Relaxačno-symbolická psychoterapia,
Relaxačno-symbolická psychoterapia-deti
MUDr.
Soňa
Belanská
PhDr.
Ľudovít
Beleš
7:00 - 15:30 + Linka nádeje
1.Psyciatrická klinika, Univerzitnej
nemocnice L. Pasteura, Tr. SNP 1 Košice
[email protected]
Individuálna a skupinová psychoterapia,
hypnoterapia, terapia sexuálnych porúch,
komunikační metódy(asertivita), klinická
psychológia
Košice
0948299883
0917515891
Psychiatria, gestalt psychoterapia
Titul
Meno
Priezvisko
Ordinačné hodiny
Kontakt
telefón
e-mail, web
Špecializácia
PhDr.
Andrej
Benkovič
pondelok - piatok 9:00 - 18:00
Súkromné centrum PPPaP, Bojnická cesta
č.47,Prievidza; NsP Prievidza so sídllom
v Bojniciach, Nemocničná č.2, Bojnice
0907593122
[email protected]
psychoterapia
MUDr.
Jozef
Benkovič
7:00 - 13:30
OLÚP Predná Hora, 049 01 Muráň 1 primár oddelenia
PhDr.
Andrea
Beňušková
Eva
Bercelyová
MUDr.
Alžbeta
Bérešová
Mgr.
Zuzana
Bolibruchová
Mgr.
Rastislav
Bílik
pondelok podľa dohody
PSYCHOPOINT,s.r.o., Karpatská 15,
Bratislava
0905700055
[email protected]
klinická psychológia, gestalt psychoterapia
Mgr.
Erika
Bíliková
Piešťany
0905961908
[email protected]
psychoterapia - gestalt, relaxačno symbolická,
klinická psychológia
Mgr.
Martin
Bittner
pondelok podľa dohody aj vo večerných
Zvolen
hodinách
0903670581
[email protected]
Kognitívno- behaviorálna psychoterapia, EMDR,
organizačná a pracovná psychológia
Mgr.
Zuzana
Bizubová
Štúrova 9, 053 01 Harichovce
0915316020
[email protected]
Mgr.
Beáta
Bodnárová
Mgr.
Branislav
Bodo
pondelok - piatok 8:00 - 14:00
ÚVTOS, Budovateľská 1, 040 15 Košice Šaca
0908323684
[email protected]
klinická psychológia - kognitívne bahaviorálna
PhDr.
Anton
Bohumel
podľa dohody
0905463995
[email protected]
liečebná pedagogika
PhDr.
Eva
Bohumelová
podľa dohody
0905780545
[email protected]
poradenská psychológia
PhDr.
Miroslava
Bojarová
MUDr.
Denisa
Borošová
podľa dohody
Košice
0905157613
[email protected]
http://www.psycholiecba.sk/
Gestalt psychoterapia (individuálna, skupinová,
rodinná, párová), Fototerapia (liečba
plnospektrálnym svetlom) psychiatrická
starostlivosť o dospelých
Doc. PhDr.
Ondrej
Botek, PhD
pondelok - piatok 11:00 - 18:00 po
telefonickom dohovore
Kukučínova 5, 921 01 Piešťany
0905309458
[email protected]
kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Mgr.
Daniela
Boteková
pondelok - piatok 9:00 - 15:00
NZZ psychologická ambulancia,
Kukučínova 5, Piešťany
0337626685
[email protected]
gestalt
Mgr.
Martina
Bottová
14:30 - 18:30
Muránska Huta 131, 049 02, Muráň 316
908915958
[email protected]
Psychiatria, psychoterapia, PCA
PhDr.
Ľubica
Bradáčová
pondelok - piatok 8:30 - 15:00, podľa
dohody
0907790172
0905694745
[email protected]
Psychoanalytická psychoterapia, KIP, relaxačné
techniky, klinická a dopravná psychológia
Mgr.
Karin
Brániková
podľa dohody
Štúrova 8, Bratislava
0905427968
[email protected]
PCA, Gestalt psychoterapia, Systemická práca v
procesových štruktúrach, Trauma terapia EMDR, Individuálna, párová a skupinová
psychoterapia
PhDr.
Soňa
Brašeňová
pondelok - piatok 8:00 - 12:00, 13:00 15:00
Ambulancia klinickej psychológie, dr.
Janského 4, Žiar nad Hronom
0456722572
[email protected]
klinický psychológ, certifikovaná pracovná
činnosť psychoterapia
MUDr.
Peter
Breier
v r. 2007 ukončil základný 4-ročný certifikovaný
600 hod. výcvik v psychoterapii zameranej na
človeka v inštitúte PCA-Ister Bratislava, lektor
v KBT
MUDr.
Adela
Brenišinová
pondelok - piatok 8:00 - 16:00
Centrum zdravia R.B.K., s.r.o., Ťačevská
3998, Bardejov
Mgr.
Sláva
Brisudová
CPPPaP, Fraštacká 4, Hlohovec
PhDr.
Svetlana
Brižeková
pondelok - piatok 8:00 - 16:00
PhDr.
Viera
Broniševská
PhDr.
Jana
Bryjová
pondelok - piatok 7:00 - 12:00, 12:30 15:30
Popradská 689/9, 059 34 Spišská Teplica
PhDr.
Katarína
Budinská
pondelok - štvrtok 8:00 - 16:00
Brainfitness, s.r.o., Komárňanská 63, 940 01 0356423143
Nové Zámky
0903263143
0544723111
Psychiatria
[email protected]
psychoterapia
0903613803
[email protected]
0527722385
[email protected]
klinická psychológia
[email protected]
kognitívne-behaviorálna psychoterapia,
hypnoterapia
Titul
Meno
Priezvisko
Ordinačné hodiny
Kontakt
telefón
e-mail, web
Špecializácia
Ambulancia klinickej psychológie, ul.SNP
94, Žiar nad Hronom
0907853116
[email protected]
Klinická, dopravná a poradenská psychológia,
psychoterapia
0327430049
Mgr.
Emil
Bulla
MUDr.
Michaela
Bulková
pondelok - piatok 7:00 - 15:30
Ambulancia pre drogové závislosti,
Palackého 21, Trenčín
Mgr.
Diana
Bultmanová
Ambulancia klinickej psychológie,
Podzámska 12, 920 01 Hlohovec; Fakultná
0907817585
nemocnica - psychiatrické odd., A. Žarnova
11, 917 75 Trnava
PhDr.
Anna
Bydlová
pondelok - piatok 8:00 - 17:00
Mgr.
Roland
Cagáň
podľa dohody
Mgr.
Mária
Cárachová
7:00 - 15:00
Mgr.
Hana
Celušáková
Mgr.
Dana
Cipárová
psychiatria
[email protected]
kognitívne-behaviorálna psychoterapia
0908317547
[email protected]
klinický psychológ, dopravný psychológ,
psychoterapeut
0905344838
[email protected]
http://www.cagan.psychoterapia.sk/
gestalt psychoterapia, systemické konštelácie
ÚVN SNP Ružomberok –FN,
Psychologické oddelenie
0905775594
0444382590
[email protected]
Klinická psychológia, psychoterapia -KBT,
dopravná psychológia
na objednávku Centrum pre rodinu Kvapka, Polianky 5,
841 01 Bratislava
0903797758
[email protected]
http://www.psycho-terapia.sk/
Klinická psychológia, psychoterapia-PCA
Holíčska 46, 85105 Bratislava
0911421290
[email protected]
dynamická psychoterapia
PhDr.
Jindřich
Cupák
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya,
Kremnica
Gabriela
Cviková
Doc. MUDr.
Tatiana
Čaplová, CSc.
MUDr.
Boris
Čech
Psychiatrická klinika FN, Špitálska ul. 6,
949 01 Nitra
0376545265
0376545286
[email protected]
psychoanalytická psychoterapia, krátkodobá
psychoanalytická psychoterapia
PhDr.
Daniela
Čechová, PhD
Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť
s.r.o., Bezručová 10, 811 09 Bratislava
0905269537
[email protected]
psychoterapia a poradenstvo jednotlivcom, párom
a rodinám, efektívne preventívne, intervenčné a
podporné stratégie, konzultácie, krátkodobá a
dlhodobá terapia, skupinová psychoterapia
Mgr.
Henrieta
Čechovičová
pondelok podľa dohody
Bratislava
0905635970
[email protected]
Psychoterapia, prístup zameraný na človeka
[email protected]
individuálna a skupinová psychodynamická
psychoterapia, autogénny tréning
h. doc. MUDr.
Pavel
Černák, PhD
podľa dohody
Psychiatrická nemocnica P. Pinela, Malacká
0336482101
cesta, 902 18 Pezinok
PhDr.
Ján
Čevan
Mgr.
Lucia
Čierňavová
0903233339
[email protected]
psychoterapia, klinická psychológia
PhDr.
Eugen
Čížek
pondelok - piatok 7:30 - 16:00
Psychosociálne centrum, Vajanského 21,
080 01 Prešov
0517703773
[email protected]
klinická psychológia, dopravná psychológia,
psychoterapia, EEG a RSA biofeedback, AT a
hypnóza
Mgr.
Peter
Čižek
pondelok - piatok 8:00 - 16:00
Psychosociálne centrum s.r.o., Vajanského
21, 08001 Prešov
0517703773
0918406297
[email protected]
Psychoterapia, EEG a HRV biofeedback, AT,
Hypnóza
Mgr.
Kristína
Čmelíková
Soľnobanská 5, 080 05 Prešov
[email protected]
klinická psychológia, psychoterapia
[email protected]
Klinická psychológia, psychoterapia,
neurofeedback, biofeedback
[email protected]
individuálna psychoterapia, skupinová terapia,
rodinná a párová psychoterapia
PhDr.
Jana
Čorejová
pondelok - piatok 8:00 - 16:00
Psychosociálne centrum s.r.o., Vajanského
21, Prešov
PhDr.
Danica
Daudová
podľa dohody
Košická 52, 821 08 Bratislava
Mgr.
Renáta
Debnáriková
8:00 - 15:00
NZZ - ambulancia klinickej psychológie, ul. 0587325903
Ak. Hronca 9, Rožňava
0907413522
[email protected]
klinická psychológia, psychoterapia
PhDr.
Denisa
Demovičová
8:00 - 15:30
Ambulancia klinickej psychológie,
Kapitulská 6, 917 01 Trnava
[email protected]
http://www.psychologicka.sk/
klinická psychológia, psychoterapia, KBT,
dopravná psychológia, znalecká činnosť
MUDr.
Zuzana
Devečková
[email protected]
Psychiatria, psychoterapia -Rogeriánska (PCA)
Mgr.
Alena
Dlugošová
pondelok - piatok 6:45 - 14:45
Černyševského 37, 851 01 Bratislava
0904507216
[email protected]
hlbinne orientovaná psychoterapia
PhDr.
Mária
Dobešová, CSc.
po telefonickom dohovore
Hroncova 5, 040 01 Košice
0904436476
[email protected]
psychoterapia
Bratislava
0905244897
0911422277
[email protected]
psychoterapia PCA
Mgr.
Natália
Dobrotková
podľa dohody
0250230429
0904251534
0915164387
Titul
Meno
Priezvisko
Ordinačné hodiny
Kontakt
telefón
DOBROTHERAPY s.r.o., Pauleho 2, 971
01 Prievidza
0465419784
klinická psychológia, psychoterapia, HRV
biofeedback
klinický psychológ dospelých a detí, KBT,
dopravný psychológ, relaxačné techniky, rodinná
terapia, súdny znalec
PhDr. EtMgr.
Alžbeta
Dobrovodová
pondelok - štvrtok 8:00 - 14:30
PhDr.
Ľudovít
Dobšovič
Mgr.
Božena
Doničová
pondelok - piatok 7:00 - 15:30
Neštátna amb. Klinickej psychológie, NsP,
ul. V. Spanyola 43, 0101 01 Žilina
0415110438
0907837735
MUDr.
Alexandra
Drábová
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Psychiatrická ambulancia
0552295876
Mgr.
Júlia
Drobná
e-mail, web
[email protected]
Špecializácia
psychiatria
psychoterapia
Mgr.
Zuzana
Dubovcová
SCŠPP, J. Jančeka 353/24, 034 01
Ružomberok
Mgr.
Viera
Ducká
Cambodunumweg 14, 87437 Kempten
(Allgäü), Deutschland
Mgr.
Janka
Dudinská
podľa telefonickej dohody
Súkromná psychologická poradňa, Majstra
Pavla 13, 054 01 Levoča
0534512479
0915765068
0903603154
Mgr.
Miroslava
Durilová
Psychovital s.r.o., Ambulancia klinickej
psychológie, Kuzmányho nábrežie 28, 960
01 Zvolen
0455323696
MUDr.
Klára
Ďurová
9:00 - 13:00
Psychiatrické oddelenie, VN Rimavská
Sobota, Kraskova 1
0475616654
0918528379
[email protected]
hlbinne psychologicky orientovaná psychoterapia,
psychiatria
Mgr.
Ľubica
DuskováLejková
pondelok podľa dohody
NZZ ambulancia klinickej psychológie,
Strojárenská 13, Košice
0903033051
[email protected]
kognitívne-behaviorálna psychoterapia, autogénny
tréning, tréningy pamäti pre seniorov,
psychodiagnostika
MUDr.
Ján
Dúžek
pondelok, utorok, štvrtok 7:30 - 13:00,
streda - návštevy v DSS, piatok - 7:30 14:00 len objednaní
Psychiatrická ambulancia, Križovatka 3, 969
0917373385
01 Banská Štiavnica
[email protected]
psychiatria
MUDr.
Marta
Dvorecká
7:00 - 15:00
ŽILPO s.r.o., Vysokoškolákov 31, 010 08
Žilina
Mgr.
Petra
Dvorecká
PhDr.
Anna
Dvorská
Neštátna psychologická amb., Ružinovská
poliklinika s.s., Ružinovská 1O, Bratislava
MUDr.
Milan
Erban
PhDr.
Dušan
Fabián, CSc.
Mgr.
Eva
Fazekasová
Mgr.
Alena
Fecková
MUDr.
Adriena
Fecková
pondelok - piatok 14:00 - 19:00
Dunajská 1, 811 08 Bratislava
MUDr.
Peter
Fedorčuk
pondelok - piatok 10:30 - 14:00
PhDr.
Katarína
Fekeová
PhDr.
Nadežda
Feketeová
MUDr.
Ľubica
Mgr.
Alena
PhDr.
Oľga
[email protected]
psychiatria, psychoterapia - KBT
[email protected]
Nondirektívna psychoterapia detí a dospelých
[email protected]
psychoterapia, psychologička a psychoterapeutka
s licenciou SKP a certifikátom EAP
klinická psychológia, systemická psychoterapia,
klinická psychofyziológia
amb. Psychiater, psychotrapeut KBT
[email protected]
0248279341
0905259170
0252964939
špeciálny pedagóg, psychoterapeut, práca s
dospelými a deťmi
klinický psychológ, psychoterapeut
[email protected]
Gestalt psychoterapia
PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o., NZZ v
odboroch klinická psychológia, psychiatria, 0905495766
denný psychiatrický stacionár, Spišské nám. 0556741240
4, 040 12 Košice
[email protected]
psychiater, psychoterapeut KBT
podľa dohody
Súkromná psychologická a
psychoterapeutická prax pre jednotlivcov,
páry a rodiny Bratislava
[email protected]
systemická rodinná psychoterapia podľa Virginie
Satirovej, psychoterapia traumy, závislostí,
dospelí aj deti, psychodynamická psychoterapia
Ferenčáková
Filípková
Filková
VIVA poradenstvo, Orlíčie 742, 027 43
Nižná
0903956533
Titul
Meno
Priezvisko
Ordinačné hodiny
Kontakt
telefón
e-mail, web
Špecializácia
0911547012
[email protected]
Psychiatria, medicína drogových závislostí, gestalt
psychoterapia
[email protected]
nedirektívna /rogeriánska/ psychoterapia, rodinná
psychoterapia, psychodrama-skupinová práca,
tréningy komunikácie a asertivity, riešenie
konfliktov
MUDr.
Petra
Földešová
pondelok podľa dohody
Centrum pre liečbu drogových závislostí,
Skladná 2, Košice
PaedDr.
Marta
Franková
pondelok - piatok 16:00 - 20:00 sobota
9:00 - 12:00
Karloveská 27, Bratislava
0905829464
MUDr.
Jana
Frankovičová
pondelok, streda, piatok 8:00 - 13:00,
utorok, štvrtok 8:00 - 12:00, 13:00 18:00
Psychiatrická a psychoterapeutická
ambulancia, Pražská 2, Košice
0556446330
MUDr.
Ľubomír
Gábriš
podľa dohody
Združemá škola drevárska, Komunita
Ľudovítov n.o., Lučenecká cesta 17, 960 01 0903731888
Zvolen
[email protected]
terapia závislosí - individuálna, skupinová,
rodinná, párová
PhDr.
Marcela
Gábrišová
8:00 - 16:00
Mládežnícka 30, 960 01 Zvolen
[email protected]
gestalt psychoterapia, psychoterapia závislostí
PhDr
Ján
Gabura
PhDr.
Beata
Gajdošová
humanistická psychoterapia
PhDr.
Emília
Gajdošová
Mgr.
Jana
Galanová
pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8:00 14:00, streda 10:30 - 16:00
NZZ klinickej psychológie, Hollého 2,
Pezinok
0336405108
0903476669
[email protected]
http://www.galanova.sk/
klinická psychológia, psychoterapia
PhDr.
Jana
Galátová
PL Pro Care, Betliarska- Bratislava
0905893463
[email protected]
Klinický psychológ, Individuálna a párová
psychodynamická psychoterapia, Cvičný terapeut,
Autogénny tréning
MUDr.
Štefan
Gális
PhDr.
Ľubomíra
Gallová
pondelok podľa dohody
Súkromné centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie,
Štúrová 7, Košice
0903809248
[email protected]
Psychologické poradenstvo a Gestalt
psychoterapia detí a dospelých
MUDr.
Vladimír
Garaj
pondelok, streda, štvrtok 15:00 - 17:00
Psychiatrické oddelenie NsP Prievidza,
Nemocničná 2, Neštátna pedopsych. A
psych. Amb. MUDr. E. Garajová s.r.o., Š.
Králika 16, 971 01 Prievidza
0462115527
[email protected]
psychiatria, psychoterapia, skupinová
psychoterapia návykových chorôb skupinová
psychoterapia psychóz, autogénny tréning
PhDr.
Marián
Garbár
pondelok 8:00 - 17:00, utorok - piatok
8:00 - 15:00
Ambulancia klinickej psychológie,
Sládkovičova 18, Prešov
0517721628
[email protected]
AT, hypnóza, logoterapia
PhDr.
Mária
Gedeonová
pondelok podľa dohody
Psychologické preventívne centrum, Hlavná
0905323965
72, Košice
[email protected]
Psychologické poradenstvo a nedirektívna
/rogeriánska/ psychoterapia a EEG Biofeedback
detí a dospelých
MUDr.
Eduard
Gemza
pondelok - štvrtok podľa dohody
Divadelná 4, Zvolen
MUDr.
Zdena
Geššová
PhDr.
Blažena
Ghillányová
podľa dohody
Súkromná psychologická
a psychoterapeutická prax pre jednotlivca,
pár a rodinu, Bratislava
0903123347
[email protected]
Transformačná systemická rodinná terapia podľa
V.Satirovej, dynamická psychoterapia,
psychologické poradenstvo pre jednotlivca, pár
a rodinu, psychoterapia traumy
MUDr.
Anna
Glamošová
MUDr.
Imrich
Glézl
MUDr.
Adela
Gombalová
pondelok - piatok 8:00 – 16:00
Dobrá psychoterapia, s.r.o.,
Psychoterapeutická a psychiatrická
ambulancia, Školská 339/35, Budča (okres
Zvolen)
0908179799
http://www.dobrapsychoterapia.sk/
Psychodynamická psychoterapia, poradenstvo,
psychiatria
PhDr.
Jana
Gottierová
Na Tále 1, 974 11 Banská Bystrica
0905932388
[email protected]
psychoterapia PCA /C. Rogers/
Mgr.
Marika
Grantham
PhDr.
Dana
Grečnerová
MUDr.
Monika
Gregorová
PhDr.
Jana
Grešová
[email protected]
psychoterapia
pondelok - piatok 8:00 - 14:00
Majerníková 28, 851 02 Bratislava
0903548340
psychiatria, KBT
0905630490
Psychiatria, dynamická psychoterapia
Titul
Meno
Priezvisko
Ordinačné hodiny
Kontakt
telefón
e-mail, web
Špecializácia
004915110366926
[email protected]
psychológ - gestalt psychoterapia
Mgr.
Silvia
Grinčová
8:00 - 15:30
AMEOS KLINIKUM, HALBERSTADT,
DEUTSCHLAND
MUDr.
Eva
Grófová
Mgr.
Katarína
Gromošová
0907181653
[email protected]
kognitívne-behaviorálna psychoterapia
PhDr.
Katarína
Hadasová
0907368684
[email protected]
psychoterapia - rodinná, relaxačná, meditačná
PhDr.
Katarína
Haidová
PhDr.
Miroslav
Hajduk
Pod Kavalirkou 12, Praha 5, 15000 00420777659405
[email protected]
http://www.terapiehajduk.cz/
PhDr.
Alžbeta
Hajková
Letná 40, Košice
Mgr.
Júlia
Halamová, PhD
podľa dohody
Bratislava
0908604141
[email protected]
psychoterapia
Mgr.
Vladimír
Hambálek
podľa dohody
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
0905323201
[email protected]
psychodynamická (KPT), dospelí, deti,
adolescenti
Mgr.
Martina
Hanudelová
Bratislava
0903233319
[email protected]
klinická psychológia, dopravná psychológia,
humanistická psychológia (C.Rogers) pre
dospievajúcich a dospelých, rodinná
psychoterapia, psychosomatika
Mgr.
Ivica
Hargašová
Mgr.
Veronika
Hartsfield
pondelok - štvrtok 7:00 - 16:00
Ambulancia klinickej psychológie
0948034232
a psychoterapie, Kollárova 49, 03601 Martin
PhDr.
Veronika
Hastíková
Doc. MUDr.
Jozef
Hašto, PhD
MUDr.
Mária
Haštová
podľa dohody
Mgr.
Mária
Hatoková, PhD
pondelok podľa dohody
PhDr.
Ivana
Havadejová
PhDr.
Tatjana
Havlíková
pondelok 10:00 - 15:00 , utorok, streda, NZZ Psychologická ambulancia Malacky,
piatok 8:00 - 13:00, štvrtok 12:00 - 17:00 Mierové nám. 12
0347724632
0905504341
Mgr.
Bibiana
Helexová
Bratislava
0903808709
[email protected]
Monika
Henczeová
PhDr.
Miroslava
Heráková
915876016
[email protected]
Prof. PhDr.
Anton
Heretik, PhD.
MUDr.
Andrea
Heretiková Marsalová
PhDr. Mgr.
Alena
Heřmánková
Doc. PhDr.
Vladimír
Hlavenka, CSc.
PhDr.
Alena
Hlušeková
pondelok - piatok 7:00 - 15:00 Psychiatrická nemocnica, Rínok 334, 951 35 0376548612
Veľké Zálužie
0902335370
PhDr.
Mirina
Hochelová
Mgr.
Viera
Hojnošová
http://www.psychologia-stefkova.sk/
Kognitívne behaviorálna psychoterapia, deti,
mládež, dospelý, klinická psychológia
psychiater - psychoterapeut, hlbinná /
psychodynamická psychoterapia, KIP, AT,
hypnóza
Pod Brezinou 84, 911 01 Trenčín
Centrum klinicko-psychologickej
starosltivosti s.r.o., Ambulancia klinickej
psychológie, Majakovského 5, 080 01
Prešov
psychiater - psychoterapeut, hlbinná /
psychodynamická psychoterapia, AT
0905782621
0517731460
REA- Ambulancia psychiatrie
a psychoterapie,s.r.o., Istrijská 49, 84107
Bratislava
[email protected]
Gestalt terapia, relaxačná a symbolická terapia,
psychologická podpora v rámci paliativnej liečby
[email protected]
KBT , hypnóza
dynamická psychoterapia
psychoterapia zameraná na klienta, individuálna,
skupinová, dospievajúca mládež i dospelí
[email protected]
Klinická psychológia, psychoterapia -individuálna
a skupinová dynamická a procesorientovaná,
relaxačné techniky
[email protected]
Psychiatria, psychoterapia- individuálna
a skupinová dynamická, relaxačné techniky
[email protected]
Klinická psychológia, psychoterapia psychóz
Titul
Meno
Priezvisko
Ordinačné hodiny
Kontakt
telefón
e-mail, web
Špecializácia
[email protected]
klinická psychológia,psychoterapia
PhDr.
Gabriela
Hollá
pondelok - štvrtok 15:45 - 18:00
Pracovisko klinickej psychológie, Kollárova
0915521821
49/34, 036 01 Martin
MUDr.
Karol
Hollý
PhDr., ThDr.
Mária
Homolová, PhD
pondelok - štvrtok 8:30 - 12:30, 13:00 14:30, piatok:8:30 - 12:30
Priechod 233, 97611
0484151996
0908895860
[email protected]
Klinická psychológia
PaedDr.
Ľubica
Hornáčková
pondelok - piatok 8:00 - 15:00 podľa
dohody
Ambulantné krízové centrum Otvorené
srdce, Starohájska 2, 917 01 Trnava
0904421367
[email protected]
psychoterapia zameraná na klienta, individuálna,
skupinová, rodinná, párová, terapia látkových a
nelátkových závislostí
Mgr.
Alena
Hrčková
8:00 - 18:00
Karpatská 6, 811 05 Bratislava
0905263765
[email protected]
http://www.mamdepresiu.sk/
Psychodynamická psychoterapia
MUDr.
Viera
Hrivíková
pondelok - piatok 7:30 - 15:30
Vegaspol, s r.o., Spanyola 43, Žilina
0415110466
MUDr.
Georgína
Hrková
Mgr.
Michaela
Hrmová
PhDr.
Tibor
Hrozáň
MUDr.
Daniela
Hrtúsová
MUDr.
Sabina
Hrubá
PhDr.
Valéria
Hrubejová
Mgr.
Gabriel
MUDr.
0948112305
psychiatria
[email protected]
Kognitívno- behaviorálna terapia
Psychiatrická ambulancia, Hálková 3, 01001
Žilina
[email protected]
Psychiatria, psychoterapia
9:00 - 12:30, 13:00 - 17:00 objednaní
pacienti
Neštátna ambulancia klinickej psychológie,
0587344984
Nám S,. Barbory - Poliklinika, Špitálska 1,
0911440998
048 01 Rožňava
hrubejova@zoznam.sk
KBT terapia
Hrustič
pondelok, streda, štvrtok 16:00 - 19:00,
utorok 11:00 - 16:00
Mestská poliklinika, Hollého 2, 902 01
Pezinok
gabo.hrustic@gmail.com
Klinická psychológia, psychodynamická
a biodynamická (telová) psychoterapia
Petr
Hřibňák
PhDr.
Darina
Hubová
PhDr.
Valéria
Hudáková
Ternavská 2245/2, 075 01 Trebišov
valikah@stonline.sk
poradenská psychológia, systemická rodinná
psychoterapia podľa modelu V. Satirovej
MUDr.
Danica
Hudecová
pondelok - piatok 7:30 - 15:00
Psychiatrická a psychoterapeutická
ambulancia, Pauleho 1/B, Prievidza
0465415945
PhDr.
Ivana
Hudečková
areál NsP, Koreszkova 7, Skalica
0905472726
ivanah@mail.t-com.sk
klinická psychológia, psychológia práce a
organizácie
PhDr.
Mária
Humeníková
PhDr.
Ingrid
Hupková, PhD
0918817130
ingridka007@gmail.com
Individuálna psychoterapia, humanistický prístup
PhDr.
Rudolf
Hurban
pondelok - piatok 13:00 - 15:00 rodinná
Diagnostické centrum pre mládež,
terapiatok každá druhá nedeľa v mesiaci
Bratislava, Záhorská Bystrica
10:30 - 12:30
0905220668
rudohu@orangemail.sk
dynamická skupinová psychoterapia, EEG biofeedback, poruchy správania a špecifické
poruchy učenia, - individuálna psychoterapia eklektický prístup
Mgr.
Daniela
Husovská
PhDr.
Viera
Hybenová
pondelok podľa dohody
Prostejovská 3, Prešov
0911898585
verka.hybenov@gmail.com
Psychologické poradenstvo, gestalt psychoterapia
MUDr.
Ivan
Chaban, MPH
PhDr.
Elena
Chalmovská
pondelok - piatok 8:00 - 15:00
Psyché, s.r.o., Hollého 2, 902 01 Pezinok
0336403122
psyche.sro@gmail.com
Klinická psychológia, psychoterapia
Mgr.
Ingrid
Chochulová
NZZ Detská psychologická ambulancia,
FNsP V.Spanyola 43,01001
0907824406
Mgr.
Marcela
Choudhury
pondelok podľa dohody
Záhorácka 44, Malacky 90101
0908302490
marcela.choudhury@gmail.com
Klinická psychológia, psychoterapia
PaedDr.
Daša
Chrastová
Drotárska 35, 811 02 Bratislava
0902394614
PhDr.
Anna
Chrenková
PhDr.
Antónia
Chrebetová
MUDr.
Júlia
Chválová
Studenohorská 30, Bratislava
0948383662
KBT
gestalt terapia
a.chrenkova@centrum.sk
Psychoterapia, poradenstvo
Titul
Meno
Priezvisko
Ordinačné hodiny
Kontakt
PhDr.
Martin
Chylík
pondelok - piatok 8:00 - 16:00
MUDr.
Milan
Ignjatovič
telefón
e-mail, web
Špecializácia
Psychopulz, s.ro., NZZ, Vinohradská 9,920 0337425647
01 Hlohovec, Haanova 24/B, Bratislava
0948021546
chylik@psychopulz.sk
http://www.psychopulz.sk/
klinický psychológ, certifikácia v
psychodynamickom smere, psychoterapia
psychodynamická, KIP, supervizor EAS, EAP a
sugestívno-nácvikových technikách
pondelok - piatok 7:00 - 12:00, 12:30 15:30
Psychomed Svätosávsky, spol. s.r.o.,
Jaseňová 1, 974 01 Banská Bystrica
psychomed@zoznam.sk
psychiater - psychoterapeut
Psychomed Svätosávsky, spol. s.r.o.,
Jaseňová 1, 974 01 Banská Bystrica
psychomed@zoznam.sk
psychiater-psychoterapeut, Európsky certifikát v
psychiatrii /17.12.2008/
MUDr.
Dana
Ignjatovičová
pondelok - piatok 7:00 - 12:00, 12:30 15:30
PhDr.
Ivana
Ilavská
podľa dohody
Psychiatrická klinika FN, Legionárska 28,
911 71 Trenčín
0326566195
Mgr.
Silvia
Illés
0907664797
MUDr.
Anežka
Imrišková
7:00 - 15:00
KBT, relaxačné techniky
szilvia@hotmail.com
Psychiatria, psychoterapia, Gestalt psychoterapia
Psychiatrická nemocnica, Veľké Žalúzie
imriskova@pnvz.sk
Psychiatria, sexuológia
Vajanského 43, 903 01 Senec
0907478920
iveta.ivancikova@gmail.com
http://www.ivetaivancikova.sk/
psychodynamická individuálna a skupinová
psychoterapia pre deti a mládež
0907920108
hirjakova@yahoo.com
gestalt terapia, relaxačná terapia
PaedDr.
Iveta
Ivančíková, PhD
pondelok podľa dohody
MUDr.
Svetlana
Jágerová
PhDr.
Eva
Jachymovičová
PhDr.
Rudolfa
Jakubovová
Psychologická ambulancia NZZ, Poštová
15, 040 01 Košice
0556250308
0903626948
jakubovova@centrum.sk
klinická psychológia, psychoterapia
PhDr.
Mária
Jancurová
8:00 - 14:00
Psychologická ambulancia, ul. Obrancov
mieru 3, Budovateľská 13, 064 01 Stará
Ľubovňa
0915937143
jancurova.maria8@gmail.com
klinická psychológia, psychoterapia, dopravná
psychológia
PhDr.
Stela
Jančárová
Mgr.
Helga
Jančovičová
Mgr.
Iveta
Jančušková
Diagnostické centrum pre deti, J. Jančeka
32, Ružomberok
MUDr.
Eva
Janíková
MUDr.
Zuzana
Janíková
MUDr.
Monika
Janíková
MUDr.
Dalibor
Janoška
MUDr.
Ingrid
Janošková
Jaromíra
Jánošková
pondelok,streda 9:00 - 14:00, utorok
10:00 - 15:00, štvrtok 11:00 - 17:00 ,
podľa dohody
Michalská 2, Bratislava
PhDr.
Zuzana
Janotková
PhDr.
Daniela
Jarošová
Mgr.
Andrea
Juhásová
PhDr.
Martina
Justová
Iba na objednávku
PhDr.
Ľudovít
Juráš, CSc.
MUDr.
Mária
Kabátová
7:00 - 15:00
Prof.
Jozef
Kafka, DrSc.
PhDr.
Dagmar
Kalászová
PhDr.
Ivan
Kamenský
podľa dohody
Mgr.
Alica
Kantorková
Mgr.
Katarína
Karaszová
pondelok - piatok 16:00 - 20:00, podľa
dohody
inky13@gmail.com
janoskova@post.sk
dynamicky orientovaná psychoterapia, KIP,
sexoterapia
0905253829
Bernoláková 37, 953 01 Zlaté Moravce
0903368340
just@nextra.sk
Gestalt
Jasná 7, 949 01 Nitra
0376548200
0904872617
kabatova@pnvz.sk
Psychiatria, FBLR
0915931239
0556259228
ikamensky@iol.sk
psychologické poradenstvo a psychoterapia /PCA/
pre adolescentov a dospelých
0948335373
info@psychoterapia-emdr.sk
http://www.psychoterapia-emdr.sk/
Klinický psychológ, Rogersovská psychoterapia /
Proces experienciálna terapia,
psychotraumatológia, EMDR
Krížna 36, 81107 Bratislava
Titul
Meno
Priezvisko
Ordinačné hodiny
Kontakt
telefón
e-mail, web
Špecializácia
nzzkarasinska@centrum.sk
klinická psychológia
vkasanicka@gmail.com
Klinická psychológia, výcvik v KBT PhDr.
Alena
Karašinská
pondelok - piatok 7:00 - 15:00
NZZ Psychologická ambulancia, A. Kmeťa
0434239767
42, 036 01 Martin
Mgr.
Viera
Kasanická
7:00 - 15:00
Kollárová 3588/28, 03101 Liptovský
Mikuláš 0903539736
Mgr. Ing.
Jana
Kašáková
podľa dohody
Winterova 62, Piešťany
00421905382194
info@psychoterapeutka.sk
psychoterapia využívajúca procesorientovaný a
systemický prístup pri práci s psychickými,
psychosomatickými, prípadne fyzickými
problémami. Osobnostný rast a rozvoj. Práca s
jednotlivcami /deti aj dospelí/, pármi, rodinami.
Facilitácia skupín a fór. Cvičná psychoterapia pre
Inštitút procesorientovanej psychológie POPISlovensko. Supervízia. Možnosť pracovať v
angličtine.
MUDr.
Natália
Kaščáková
Národná 171, 900 02 Modra
0918655113
nkascakova@gmail.com
Psychiatria, psychoterapia
Mgr.
Monika
Katunská
MUDr.
Silvia
Kitková
I. Psychiatrická klinika UN LP, Tr. SNP 1,
041 66 Košice
0556404541
kitkovas@stonline.sk
Mgr.
Zuzana
Kitková
II. Psychiatrická klinika, Univerzitná
Nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43,
Košice
0556152738
MUDr.
Marta
Klačková
PhDr.
Petra
KlastováPappová, PhD
pondelok podľa dohody
Belehradská 10, 831 04 Bratislava
PhDr.
Karol
Kleinmann
Mgr.
Dagmar
Kleinová
KPPP, Mládežnícka 34, Banská Bystrica
7:00 - 15:00
Ambulancia klinickej psychológie,
Damborského 3, 949 01 Nitra
0903602229
klinická psychológia, psychoterapia
0556252361
psychiatria, medicína drogových závislostí,
psychoterapia
PhDr.
Peter
Klubert
0903228398
marta.klackova@gmail.com
psychiater - psychoterapeut
0905105344
petra.pappova@zoznam.sk
Psychoterapia, klinická psychológia
mrazova@yahoo.com
MUDr.
Ivica
Kmečová
na základe telefonického objednania
Centrum pre liečbu drogových závislostí,
Skladná 2, 040 01 Košice
MUDr.
Zlatica
Knollmayerová
Psychiatrická ambulancia, VŠ internát Jura
Hronca, Bernolákova 1, Bratislava
Mgr.
Peter
Kocai
PhDr.
Alexandra
Kohutová
PhDr.
Zita
Kochaníková
PhDr.
Oľga
Koľajová
Mgr.
Ondrej
Kolesár
Ambulancia klinickej psychológie,
Sládkovičova 7A, Banská Bystrica
Mgr.
Anna
Kollárová
pondelok - piatok 7:00 - 15:00
Ústredná vojenská nemocnica, Psychiatrické 0444382711
oddelenie, 034 26 Ružomberok
0908452957
Mgr.
Emília
Kollárová
pondelok - piatok 8:00 - 15:30
psychologická ambulancia, Spanyola 43,
010 01 Žilina
Hrnčiarska 59, Stropkov
Meditačno-symbolická psychoterapia, Relaxačné
a imaginatívne techniky, autogénny tréning
0917293181
ZITAKO, s.r.o., T. Vansovej 19, 974 01
Banská Bystrica
0948528832
0415110448
0903544240
alexandrak@azet.sk
zitako@centrum.sk
psychodiagnostika detí, mládeže, dospelých,
vodičov SBS, psychoterapia individuálna, KIP,
psychosomatika, práca s telom, psychoterapia
detí, mladistvých, dospelých, Biosyntéza
ondrej.kolesar@gmail.com
Klinická psychológia, psychoterapia individuálna,
skupinová, Somatická psychoterapia - Biosyntéza,
krízová intervencia
kollarovaa@uvn.sk
klinická psychológia, dynamická psychoterapia,
individuálna a skupinová psychoterapia, cvičná
psychoterapia, integratívna supervízia
klinický psychológ pre deti a dospelých, dopravný
psychológ, súdny znalec, psychoterapia - KBT,
hypnóza, iné relax. Techniky, rodinná
psychoterapia
Titul
Meno
Priezvisko
Ordinačné hodiny
Kontakt
telefón
Mgr.
Marianna
Kollárová
Špeciálno-pedagogická poradňa Bocatiova
1, Košice
0557961211
fax: 0551961212
Mgr.
Silvia
Kollárová
podľa dohody
PhDr.Katarína Budinská-Brainfitness,s.r.o.,
0907209791
Komarňánská ul.63, 940 01 Nové Zámky
Mgr.
Magdaléna
Kolodiová
pondelok - piatok 8:00 - 15:00, alebo
podľa dohody
PhDr.
Mária
Komadová
PhDr.
Anna
Komarová
Dr.
Oľga
Koniarová
MUDr.
Viktor
Kopas
v pracovné dni podľa dohody
Mgr.
Vladimír
Korpáš
MUDr.
Edita
MUDr.
e-mail, web
Špecializácia
spp@ksuke.sk
poskytovanie komplexných diagnostických,
psychoterapeutických, rehabilitačných služieb
prioritne pre zdravotné a mentálne handicapované
deti a mládež so špeciálno-pedagogickými
potrebami ako i poradenské, konzultačné a
osvetové služby pre zákonných zástupcov a
pedagogických pracovníkov formou ambulantnej
starostlivosti a návštev v prostredí, v ktorom sa
vzdelávajú.
silvi.kollarova@gmail.com
0903367504
mkolodiova@zoznam.sk
klinický psychológ pre deti a dospelých,
psychoterapeut
Kozia 17, 811 01 Bratislava
0910922822
viktor.kopas@gmail.com
http://www.psychoterapia-prax.sk/
individuálna a skupinová psychoanalyticky
orientovaná psychoterapia
0911241245
korpas.vladimir@gmail.com
systemická psychoterapia Koprdová
pondelok - piatok 7:00 - 15:30
Muráň 480 /Predná Hora/, 049 01
0584866105
edita.koprdova@prednahora.sk
psychiatria - závislosti, psychoterapia kognitívne
behaviorálna terapia KBT
Rastislav
Korba
MUDr.
Beáta
Korbová
MUDr.
Peter
Korcsog
7:30 - 16:00
korcsog@webtel.sk
Psychiatria
Mgr.
Ľubica
Kordošová
podľa dohody
Antistres, Bradáčová 7, 851 01 Bratislava
0907386614
lubica@kordos.net
koncentratívna pohybová terapia, individuálna
psychoterapia pre dospelých a deti, poradenstvo,
relaxačné techniky, antistresový program
PhDr.
Juliana
Kordovanová
7:00 - 15:00
Klinika pediatrie, FNsP J.A. Reimana,
Prešov
0517011117
juliana.kordovanova@gmail.com
detská klinická psychológia, psychoterapia
Mgr.
Soňa
Kosorinová
036622379
0903962986
kosoranos@gmail.com
klinická psychológia, KBT a nácvikové
psychoterapie
PhDr.
Oľga
Kostelníková
pondelok - piatok 8:00 - 18:00 hod - po
telefonickom dohovore
Súkromná psychologická poradňa, Nám.
Slobody 26, 066 01 Humenné
0908453285
psyche@ppok.sk
humanistická psychoterapia, PCA
PaedDr.
Rudolf
Kostoliansky
PaedDr.
Erika
Kovácsová
925 26 Reca 284
0905970271
0911970271
kovikovi@zoznam.sk
ekovacsova@cpldz.sk
liečebný pedagóg, dlhodobý výcvik v Gestalt
psychoterapia
PhDr.
Milana
Kovaničová, CSc.
Rázusova 6, 040 01 Košice
556402727
Veterná 6, 917 01 Trnava
0905868195
ICQ: 26975517
Skype: Anton220
psychodynamická psychoterapia
a.kozon@gmail.com
kozon.antonin@ujak.cz
individuálna a skupinová hlbinná psychoterapia,
psychotraumatológia a EMDR, relaxačné
technikym krátkodobá psychoanalyticky
orientovaná psychoterapia, personálne
poradenstvo
Doc. PhDr.
Antonín
Kozoň, CSc.
PhDr.
Romana
Krasulová
Prof. PhDr.
Stanislav
Kratochvíl, CSc.
PhDr.
Eva
Krížiková
MUDr.
Mária
Krížová, PhD
ÚVN-psychiatria, ul. Gen. Vesela 21, 034
01 Ružomberok
MUDr.
Pavol
Krkoška
pondelok - piatok 8:00 - 12:00
Neštátna psychiatrická amb., Palárikova
2311, Čadca
0414331510
krkoska.p@zmail.sk
KBT, stresové poruchy, depresie, skupinová
psychoterapia
MUDr.
Jana
Krokkerová
pondelok - piatok 8:00 - 15:00, streda
16:00 - 20:00 socioter Klub
Neštátna psychiatr. Ambul. Ul. 1. mája 19,
069 01 Snina
0577621477
jankakrokkerova@centrum.sk
interné I. st., psychiatria II. St
marikakrizova@yahoo.com
Titul
Meno
Priezvisko
Ordinačné hodiny
Kontakt
telefón
e-mail, web
Špecializácia
PhDr.
Mária
Krýslová
utorok 14:30 - 19:00, piatok 9:00 15:00, prípadne podľa dohody
Poliklinika Karlova Vešs, Líščie údolie 57,
841 05 Bratislava
0905420830
maria.kryslova@nextra.sk
psychologické poradenstvo a psychoterapia - pre
deti a dospelých
Mgr.
Silvia
Kubaňová
PhDr.
Katarína
Kubašovská
Letná 40, Košice
0905181825
0315693504
stefan.kubik@orangemail.sk
dynamická psychoterapia
0474831716483
0905733701
0911733701
oakp@stonline.sk
klinická psychológia, poradenská psychológia,
psychoterapia, dopravná psychológia, klinická
psychofyziológia (biofeedback)
Klinická psychológia, psychoterapia
PhDr.
Štefan
Kubík
Liečebno-výchovné sanatórium, 903 40
Čakany
PhDr.
Zdenka
Kubišová
pondelok - piatok 8:00 - 13:00, 13:30 16:30
VOXPSYCHÉ, s.r.o., Nemocničná 1, 990
01 Veľký Krtíš
PhDr.
Katarína
Kúdelová
Mgr.
Anna
Kuchtová
MUDr.
Igor
Kundrát
pondelok podľa dohody
MUDr.
Naďa
Kuriačková
7:00 - 12:00 - ordinácia, 12:30 - 15:30
psychoterapiatok KBT, dynamická,
hypnoterapiatok, konzultácia
Psychiatrická ambulancia, MUDr. Naďa
Kuriačková s.r.o., Námestie hrdinov 13, 934 0366313316
01 Levice
Mgr.
Veronika
Kuricová
pondelok - štvrtok 9:00 - 16:00hod,
piatok 9:00 - 14:00, prípadne podľa
dohody
Súkromná prax klinickej psychológie
a psychoterapie pre deti a dospelých,
Mierové námestie 3, Trenčín
PhDr.
Vlasta
Kurucová
pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8:00 13:00, streda 12:00 - 17:00
0263810139
MUDr.
Katarína
Kusá
0327430051
kusakata@hotmail.com
MUDr.
Adelhaida
Kuzmiaková
0327430164
kvasnicka@centrum.sk
0327430164
maja156@pobox.sk
MUDr.
Ladislav
Kvasnička
pondelok - piatok 7:00 - 15:30 alebo
podľa dohovoru
PhDr.
Mária
Kvasničková
podľa dohody
Mgr.
Jana
Kyselicová
pondelok - piatok 8:00 - 15:00
Doc. PhDr.
Vladimír
Labáth, PhD
PhDr.
Nadežda
Labáthová
PhDr.
Oľga
Lacková
ig.kundrat@gmail.com
0903906337
Psychiater -psychoterapeut (hlbinná
psychodynamická psychoterapia)
psychiater, psychoterapeut
veronika78@centrum.sk
Klinická psychológia, psychoterapia
klinická psychológia
všeobecná psychiatria, psychoterapia - dynamická
psychoterapia
Sotinská 1558, 905 01 Senica
dynamická psychoterapia, neurofeedback
terapeut, relaxácie
0346513051 kl.174
0905962435
labath@chello.sk
dynamická psychoterapia
0907325530
nada.labathova@upsvar.sk
info@poradenstvo-vztahy.sk
dynamická psychoterapia, individuálne a párové
poradenstvo
0907986176
lackovaolga@zoznam.sk
dynamická psychoterapia
0910505438
ivana.ladomerska@gmail.com
ladomerska@hotmail.com
poradenská psychológia, kognitívne behaviorálna
psychoterapia (KBT)
0903923658
lednicka.jana@gmail.com
prístup zameraný na človeka, špecializácia na deti
a mládež (hlavne vo veku 10 - 18 rokov), práca s
dospelými
Palackého 21, 911 01 Trenčín
Mgr.
Ivana
Ladomerská
MUDr.
Zuzana
Lajčiaková
PhDr.
Gabriela
Langošová
PaedDr.
Jana
Lednická
Hubeného 25, 831 53 Bratislava
PhDr.
Anna
Lehotská
8:00 - 12:00, 13:00 - 15:30
Ambulancia klinickej psychológie, Jókaiho
0474334016
29, 984 01 Lučenec
Lucia
Lenická
MUDr.
Juraj
Lexmann
pondelok - piatok 7:00 - 15:00
Centrum duševného zdravia, s r.o., ul.
K Zornici 1916/4A, 957 01 Bánovce nad
Bebravou
juraj@lexmann.sk
psychiatria a Gestalt psychoterapia
PhDr.
Gabriela
Linhardtová
9:00 - 17:00
Psychologické preventívne centrum, Hlavná 0903632717
72, 040 01 Košice
0556334833
gabilin@stonline.sk
Psychologické poradenstvo, Gestalt psychoterapia,
relaxačno- symbolická psychoterapia a EEG
Biofeedback detí a dospelých
KBT
Titul
Meno
Priezvisko
Ordinačné hodiny
Kontakt
telefón
e-mail, web
Špecializácia
0904596777
0556440173
linhova@pobox.sk
linhova@isz.cz
systemická psychoterapia, rodinná terapia
0915964497
lenkalipanova@yahoo.com
psychiatria, psychoterapia, psychoterapia relaxačno-symbolická, psychoterapia detí
katlonc@gmail.com
psychiater, psychoterapeut - KBT
lovichova@zoznam.sk
psychoterapia, klin. Psychológia
PhDr.
Eva
Linhová
podľa dohody, 8:00 - 20:00
Súkromná psychoterapeutická prax,
Vencova ul, Košice . Kalvaria
Mgr.
Lenka
Lipanová
pondelok - piatok 8:00 - 16:00
Mudroňová 29, Košice
MUDr.
Katarína
Loncková
7:00 - 15:00
Psychiatrická ambulancia, S.Sakalovej 16,
014 01 Bytča
PhDr.
Naďa
Lovichová
pondelok 13:00 - 18:00, utorok 8:00 14:00, streda 8:00 - 14:00, štvrtokr 13:00 Poliklinika Mýtna 5, 811 07 Bratislava
- 17:00, piatok 9:00 - 13:00
MUDr.
Silvia
Lúčna
7:00 - 15:00
Psychiatrická ambulancia NsP, Kpt.
Nálepku č. 1 (Nová poliklinika), 915 01
Nové Mesto n/V.
0327740368
PhDr.
Katarína
Ludrovská
podľa dohody
Katedra psychológie, Filozofická fakulta
UK, Gondova 2, 818 01 Bratislava
0259339256
0904889524
PaedDr.
Anna
Lukáčová
Denný stacionár Lúč, Psychiatrické odd.
FNsP F.D. Roosevelta, Cesta k nemocnici 1, 0904620926
974 01 Banská Bystrica
PhDr.
Gabriela
Lukáčová
PhDr.
Viera
Luščáková
pondelok - piatok 8:00 - 15:30
1. Psychiatrická klinika FNLP, Tr. SNP 1,
Košice
PhDr.
Otília
Madurkayová
8:00 - 16:00
Mgr.
Gabriela
Madžunková
MUDr.
Daniel
PhDr.
0257786347
0905415340
Psychiatria, adiktológia, psychoterapia KBT,
hypnóza
katarina.ludrovska@fphil.uniba.sk
alfredadler.sk@gmail.com
adlerovská psychoterapia/ poradenstvo a
psychodynamická psychoterapia /poradenstvo pre
jednotlivcov, páry a rodiny, krátkodobé a
dlhodobé stratégie, autogénny tréning, supervízia
anna.lukacova@gmail.com
dynamická psychoterapia, relaxačné techniky
0556402258
luscakova@pobox.sk
klinická psychológia, individuálna a rodinná
psychoterapia
NZZ - amb. Klin. Psychológie, Fatranská
12, 949 01 Nitra
0376531170
madurkayova@pscholognitra.sk
klin. Psychológia, GT
podľa dohody
Denný psychiatrický stacionár HESTIA,
FNsP Bratislava, Nemocnica Podunajské
Biskupice, Krajinská 91, 825 56 Bratislava
0908757498
0905599654
gabusik@post.sk
klinická psychológia, dopravná psychológia,
kognitívne-behaviorálna psychoterapia (KBT)
Mago
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
0944190674
terapiamago@gmail.com
http://www.psychoterapia-mago.sk/
Psychoterapia, Psychodynamická psychoterapia
Zuzana
Machajová
pondelok - piatok 8:00 - 15:30
M.R.Štefánika 1810/15, Dolný Kubín
0435863923
Doc. PhDr.
Mária
Machalová, CSc.
PhDr.
Lucia
Majková
podľa dohody
Mgr.
Karola
Majlingová
MUDr.
Mária
Majzlanová
PhDr.
Eva
Mallineritsová
PhDr.
Juraj
Martínek
pondelok - piatok podľa dohody
juraj.martinek@post.sk
psychoterapia, poradenská psychológia
PhDr.
Jaroslava
Martínková
pondelok - piatok podľa dohody
jaroslava.martinkova@gmail.com
psychoterapia, poradenská psychológia
MUDr.
Elena
Marušáková
PhDr.
Jana
Maťašová
pondelok - piatok 9:00 - 17:00
Ambulancia klinickej psychológie, Podhora
7, 034 01 Ružomberok
matasiena@centrum.sk
klinický psychológ, psychoterapeut v oblasti
hlbinnej /dynamicky orientovanej/ psychoterapie
detí a dospelých
PhDr.
Eva
Máthé
PhDr.
Robert
Máthé
PhDr.
Gustav
Matijek
Blagoevova 8, Bratislava
PhDr.
Alena
Matijeková
podľa dohody
Blagoevova 8, Bratislava
0903966523
PhDr.
Magdaléna
Matušková
0337718112
psychiatria, psychoterapia
maria.machalova@fphil.uniba.sk
0905345584
psychodnymaická psychoterapia, psychoterapia
zameraná na telo – biosyntéza
psychiatria, psychoterapia pre dospelých a dorast
poradenská psychológia -deti a dospelí,
psychoterapia
majkamatuskova@zoznam.sk
klinický psychológ, psychoterapeut,
neurofeedback, biofeedback terapeut
Titul
Meno
Priezvisko
Ordinačné hodiny
PhDr.
Juliana
Mayerová
Kontakt
telefón
Mgr.
Katarína
Mažárová
podľa dohody
Psychiatrická klinika FN, Legionárska 28,
911 71 Trenčín
0326566195
Mgr.
Elena
Medzihradská
pondelok - štvrtok 8:00 - 20:00
0905102529
PhDr.
Renáta
Melicheríková
pondelok, utorok, štvrtok 7:30 - 15:00,
streda, piatok 7:30 - 15:00 AKP,Králika26 Prievidza; AKP Okružná 5, 0911209454
Handlová
0465430473
Mgr.
Helga
Menkeová
PhDr.
Mária
Mihoková
pondelok,streda,štvrtok 7:00 - 15:30,
utorok 7:00 - 16:00, piatok 7:00 - 13:00
Athena MM, s.r.o., Ambulancia klinickej
psychológie, F. Kráľa 14, 059 21 Svit
PhDr.
Zita
Michlerová
pondelok - piatok 8:30 - 15:00
Ambulancia klinickej psychológie,
Starohájska 2, 917 01 Trnava
MUDr.
Ľubor
Michňa
PhDr.
Gabriela
Mikulášková
Prostějovská 31, 080 01 Prešov
Mgr.
Martin
Miler
pondelok 9:00 - 15:00, utorok, štvrtok
9:00 - 12:00, 16:00 - 20:00, streda 11:00
- 15:00, 16:00 - 20:00
PhDr.
Etela
Mišaničová
pondelok, streda 8:00 - 16:00, utorok
13:00 - 18:00, štvrtok 8:00 - 13:00
Mgr.
Anna
Mižičková
PhDr.
Božena
MUDr.
Branislav
e-mail, web
Špecializácia
KBT, relaxačné techniky
medzihradska@stonline.sk
hlbinne orientovaná /dynamická/ psychoterapia
dospelých aj detí
Renata.melicherikova@post.sk
psychiatria, psychoterapia -KBT
0527756042
marietta.mihokova@gmail.com
klinická psychológia, nácvikové a sugestívne
techniky, relaxačná a symbolická psychoterapia
0335511963
0335953134
zitam@stonline.sk
indiviudálna a skupinová analytická terapia,
cvičná terapia a supervízia, Hypnoterapia a
relaxačné techniky.
0905548528
0910548528
info@klinickypsycholog.sk
http://www.klinickypsycholog.sk/
0903789665
0918875961
misanicova@centrum.sk
http://www.klinickapsychologia.sk/
indiviudálna a skupinová analytická terapia,
cvičná terapia a supervízia, Hypnoterapia a
relaxačné techniky.
FNsP Antolská pondelok,streda 7:00 15:30, štvrtok 7:00 - 11:00, súkromná
Ďatelinová 2, 821 05 Bratislava
prax utorok, štvrtok, piatok 12:30 - 20:30
0949227905
mizickova.anna@gmail.com
psychodynamická individuálna a
psychoanalytická párová, rodinná a skupinová
psychoterapia
Mlynárová
pondelok - piatok 7:00 - 12:00, 12:30 15:30
Nám sv. Egídia 3, Poprad
0527763959
Moťovský
Psychiatrická klinika FN, Legionárska 28,
911 71 Trenčín
0326566111
anezka142@post.sk
liečebný pedagóg - psychoterapia
Poliklinika Šustekova Šustekova 2, 85104
Bratislava
klinická psychológia, dynamická psychoterapia
PaedDr.
Agnesa
Mučková
7:00 - 15:00
DFNsP Klinika detskej psychiatrie, Limbova
0948880554
1, Bratislava
Mgr.
Jolana
Múdra
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
mudra@pnvz.sk
KBT, psychiatria, psychoterapia
Mgr.
Zuzana
Mullerová, PhD.
Praha
z.mullerova@gmail.com
humanistická psychoterapia
psycho@terapeutka.sk
klinická a poradenská psychológia, psychoterapia
PhDr.
Miroslava
Muráriková
Psychologická ambulancia, Kollárová 1, 902
0905205109
01 Pezinok
PhDr.
Eva
Mydlíková
Mgr.
Andrea
Nagyová
Doc. PhDr.
Eva
Naništová, CSc.
podľa dohody
Čerešňová 5, 811 04 Bratislava
0918588912
enanist@gmail.com
logoterapia, práca s traumou, skupinová
psychoterapia, relaxačné metódy
PhDr.
Monika
Navrátilová
podľa dohody
Ambulancia klinickej psychológie, Nám. A.
0907872494
Hlinku 35, Ružomberok 034 01
monarbk@pobox.sk
klinická psychológia, psychoterapia, Kognitívne
behaviorálna psychoterapia, Relaxačno
-symbolická psychoterapia, psychosomatika,
najmä dospelí klienti
MUDr.
Pětr
Nawka
PhDr.
Ivana
Nemešová
Mgr.
Vladimíra
Némethová
7:30 - 15:30
Ambulancia klinickej psychológie,
Svätoondrejská 11/13, 945 01 Komárno
Mgr.
Zdeňka
Némethová
pondelok, utorok,štvrtok 14:00 - 20:00,
utorok 14:30 - 20:00, piatok a víkend
podľa dohody
Ľuda Zúbka 1, Bratislava 841 01 – domov,
Štefániková 47, Bratislava 811 01-súkromná 0905101743
prax
0905186818
vlada@inmail.sk
KBT terapia
info@psychologicka-eu
http://www.psychologicka.eu/
Psychoterapia, poradenská psychológia
Titul
Meno
Priezvisko
Ordinačné hodiny
Kontakt
telefón
e-mail, web
Špecializácia
0907852507
fnociar@gmail.com
klinická psychológia, psychoterapia
0556403794
novysedlak@stonline.sk
Gestalt terapia
Mgr.
František
Nociar
Ambulancia klinickej psychológie,
Divadelná 4, Zvolen
PhDr.
Zuzana
Novosadová
podľa dohody
Neurologická klinika FNLP, tr. SNP 1,
Košice
MUDr.
Ivan
Novotný
MUDr.
Vladimír
Novotný
PhDr.
Peter
Novysedlák, PhD.
pondelok podľa dohody
PhDr.
Igor
Obuch
po telefonickom dohovore, volať ráno
PhDr.
Mária
Odehnalová
MUDr.
Peter
Ohrablo
MUDr.
Mária
Ohrablová
doc. PhDr.
Michal
Oláh, PhD.
Resocializačné stredisko COR
Nám. slobody 3, 810 00, PO BOX 104,
Bratislava
MUDr.
Soňa
Olšovská
MUDr.
Róbert
Olvedy
pondelok, utorok, streda, piatok 8:00 13:00, štvrtok 12:00 - 18:00
PhDr.
Eva
Ondrejková
Mgr.
Marta
Ondrejková
PhDr.
Zuzana
Ondrejková
MUDr.
Martin
Ondrejkovič
MUDr.
Ľubica
Ondrisová
PK, FN, Mickiewiczova 13, 813 69
Bratislava
dynamická psychoterapia,, gestalt psychoterapia,
KIP
0257290362
Psychiatrická klinika SZÚ a ÚNB, Ružinov,
0248234502
Ružinovská 6, Bratislava
petooh987@gmail.com
psychiater
0911989028
michalolah@gmail.com
KBT - závislosti, poruchy správania
ElveMed s.r.o., Psychiatrická ambulancia,
Legionárska 5265, 901 01 Malacky
0347726768
0905409338
olvedy@airwave.sk
dynamická psychoterapia, psychosomatika,
reaktívne stavy
pondelok - piatok 7:00 - 15:00
Psychologická amb.,NZZ, Poliklinika II,
Mudroňova 14, Martin
0434237748
0902526859
ondrejka@jfmed.uniba.sk
klinická psychológia, KBT
0903581577
kujanova.ondrejkova@gmail.com
0903960902
ondrejkovic@azet.sk
PCA (Rogersovská/rogeriánska psychoterapia)
ondrisova@oad.sk
psychoterapia dospelých - psychosomatické
problémy, úzkostné a depresívne stavy, vzťahové
problémy, sebarozvoj, procesorientovaná
psychoterapia, katatýmne imaginatívna
psychoterapia
podľa dohody
podľa dohody
Mgr.
Sylvia
Ondrisová, PhD.
MUDr.
Jarmila
Opáthová
PhDr.
Jitka
Oravcová
PhDr.
Alena
Oravcová
PhDr.
Zuzana
Oravcová
podľa dohody
Heydukova 1, Bratislava
0907785448
Zvolen, PN Kremnica
0456742144
0903268644
NZZ Psychologická ambulancia, ul. Pauleho
0465430152
4, 971 01 Prievidza
Mgr.
Mária
Oravčíková
7:00 - 14:00
PhDr.
Viera
Páleníková
podľa dohody
MUDr.
Eva
Pálová
PhDr.
Magdaléna
Panáková
Mgr.
Petra
Páneková
FN Nitra, Psychiatrické odd., Špitálska 6,
950 01 Nitra
Mgr.
Silvia
Papalová
pondelok - piatok 8:00 - 16:00, sobota
podľa dohody
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Dolný Kubín, 0915625500
Hviezdoslavovo nám. 1695/1, 02601 Dolný 0910303418
Kubín
PhDr.
Mariana
Pápayová
Psychiater, KBT pschoterapeut
zuzana.oravcova@majak.org
Gestalt psychoterapeut
oravcikova@post.sk
Kognitívno- behaviorálna psychoterapia
vierapalenikova@hotmail.com
klinická psychológia, psychoterapia, kognitívne
behaviorálna psychoterapia, psychotraumatológia,
EMDR, stabilizácia a relaxačné techniky,
budovanie zdrojov
0376545462
0907748021
0915109831
petrapanekova@hotmail.com
gestalt psychoterapia
silvia.papalova@gmail.com
scsppdk@gmail.com
psychoterapia - PCA, KBT (dospelí, deti,
mládež), neurofeedback, biofeedback, relaxačné
postupy, terapia a reedukácia porúch správania a
učenia u detí
papayova@zoznam.sk
krátkodobá psychoanalytická psychoterapia,
dynamická psychoterapia, KIP
Titul
Meno
Priezvisko
Ordinačné hodiny
Kontakt
telefón
e-mail, web
Špecializácia
0387492994
jlmp@skylan.sk
klinický psychológ - KBT
PhDr.
Ľubica
Pastoreková
pondelok - piatok 10:00 - 16:00
Psychologická ambulancia, Hrnčírikova
1445/7, 958 01 Partizánske
Mgr.
Katarína
Pavlu
ÚVVaÚVTOS, Dončova 6, 034 01
Ružomberok
Mgr.
Eva
Pažitná
MUDr.
Ján
Pečeňák, CSc.
PhDr.
Anna
Pecháčková
pondelok – piatok 8:00 - 18:00 na
základe telefonickej objednávky
Mgr.
Marianna
Pechová
PhDr.
Miriam
Pergerová
Mgr.
Denisa
Petorová
PhDr.
Jana
Petričková
PhDr. Petričková - psychológia, spol. s r.o.,
A. Bernoláka 12, 034 01 Ružomberok
PhDr.
Katarína
Petrová
pondelok - piatok 8:00 - 15:00
Ambulancia klinickej psychológie, Hlavná
77, 080 01 Prešov
MUDr.
Tatiana
Petrušová
PhDr.
Kata
Piačková
pondelok, utorok, štvrtok 7:30 - 15:30,
streda 7:30 - 16:00, piatok 7:30 - 15:00
Štefániková 6, 031 05 Liptovský Mikuláš
PhDr.
Monika
Piliarová
pondelok - streda 8:00 - 16:00, štvrtok
8:00 - 17:30, piatok 8:00 - 15:00
PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o., NZZ v
odboroch klinická psychológia, psychiatria, 0907933214
denný psychiatrický stacionár, Spišské nám. 0556741240
4, 040 12 Košice
PhDr.
Hilda
Pisáková
pondelok,utorok,streda, piatok 7:30 13:00, štvrtok 11:00 - 17:00
Fejova 10, 040 01 Košice
PhDr.
Eva
Pisárová
pondelok - piatok 7:30 - 14:30
Neštátna ambulancia klinickej psychológie, 0376532158
Koceľova 29, 949 01 Nitra
0903926795
e.pisarova@gmail.com
Klinická psychológia, psychoterapia, dopravná
psychológia
PhDr.
Miroslav
Pivko
pondelok - piatok 7:00 - 15:00
Psychologická amb., NZZ, Psychocentrum,
0527721466
Nám. Sv. Egídia 3, 058 01 Poprad
pivko@sinet.sk
psychoterapia, hypnoterapia
PhDr.
Eva
Plencnerová
pondelok 12:00 - 18:00, utorok - piatok
8:00 - 14:00
Neštátna ambulancia klinickej psychológie,
0245520895
rajecká 1, 821 07 Bratislava 214
plencnerovaeva@post.sk
psychoterapia, klinická psychológia
PhDr.
Viera
Podracká
7:30 - 15:30
Titogradská 9, 04023 Košice
0915412727
podrackav@centrum.cz
poradenstvo, terapia
0911102726
klinický psychológ, psychoterapeut - dynamická
psychoterapia
dynamická psychoterapia - individuálna,
skupinová; certifikovaný lektor, cvičný terapeut a
supervízor psychoterapeutického výcviku systému
SUR uznávaného Európskou psychoterapeutickou
asociáciou
pavluk@zvjs.sk
altea@nextra.sk
anina.pechackova@gmail.com
http://www.avsnt.sk/
psychoterapia /dynamická/, poradenská
psychológia
Psychiatrické oddelenie FN Trnava, A.
Žarnova 11, 917 75 Trnava
marianna.pechova@gmail.com
Kognitívne-behaviorálna psychoterapia
NZZ-amb. Klini. Psychologie, Piaristická 2,
949 01 Nitra
perger.mia@gmail.com
Kuzmányho 905/5, 01701 Považská
Bystrica
M.R. Štefánika 11/25, 965 01 Žiar nad
Hronom
0424322849
0905639570
0907758369
deni@centrum.sk
Poradenská psychológia, psychoterapia
certifikovaná pracovná činnosť psychoterapia,
certifikovaná pracovná činnosť dopravná
psychológia
0517721267
0903507958
petrova.k@stonline.sk
klinická psychológia, hlbinná dynamická
psychoterapia, KBT, Rog. psychoterapia,
hypnoterapia
0445521275
kata.piackova@post.sk
Klinická psychológia, psychoterapia, dopravná
psychoterapia
mpiliarova@post.sk
klinická psychológia, dopravná psychológia, KBT
terapeut, hypnóza
0556366733
PhDr.
Ľubica
Pokrievková
len na objednávky
NZZ- psychologická ambulancia, Sihoť 5,
060 01 Kežmarok
Mgr.
Marta
Poliaková
0903265902
0445526698
KBT
PhDr.
Karol
Pollák
9:00 - 16:00 alebo podľa dohody
Poradenské a vzdelávacie centrum
Harmony, Štúrova 848/29, 927 01Šaľa
MUDr.
Elena
Poloncová
7:00 - 15:30
ul. Starohorského 14, 031 01 Liptovský
Mikuláš
Mgr.
Monika
Polončáková
0902366162
monikba@post.sk
0917334226
martapopelkova@hotmail.com
mpopelkova@ukf.sk
0905933597
Doc. PhDr.
Marta
Popelková, PhD
Pracovisko klinickej psychológie, Fialková
12, 949 01 Nitra
PhDr.
Jana
Porubská, PhD
podľa dohody
Radlinského 10, Nitra
karol.pollak@posnet.sk
KBT
Klinická psychológia, psychoterapia, dopravná
psychológia
psychoterapia pre dospelých a deti, rodinná
terapia
Titul
Meno
Priezvisko
Ordinačné hodiny
Kontakt
MUDr.
Alfonz
Porvažník
telefón
e-mail, web
Špecializácia
Mgr.
Denisa
Potančoková
Martin
d.potancokova@yahoo.com
psychoterapia
PhDr.
Lýdia
Potengová
pondelok - piatok 8:30 - 13:00, utorok do NZZ, psychologická ambulancia, nám. Š.
15:00, inak po telefonickom dohovore
Kluberta 6, 054 01 Levoča
0534512651
0910953443
Mgr.
Lenka
Práznovská
Bratislava
0907987854
PhDr.
Jana
Prekopová
pondelok - piatok 7:00 - 15:30, alebo
podľa dohody
Psychologická amb., M.R. Štefánika 55/2,
957 01 Bánovce n. Bebravou
0387609375
fax:0387663440
0915736172
jana.prekopova@pobox.sk
klinická psychológia, Gestalt psychoterapia
Mgr.
Gabriela
Prelovská
Doc., PaedDr.
Jitka
Prevendárová, PhD
pondelok - piatok 7:30 - 18:00
Terapeutické centrum Dr.Prevendárovej,
Kutuzovova 21, 831 03 Bratislava
0904983484
info@terapeutickecentrum.com
psychodynamická psychoterapia
Mgr. MUDr.
Stanislava
Prítrská
PhDr.
Vít
Prokeš
Dr.
Vít
Provazník
PhDr.
Jana
Pružinská
PhDr.
Alena
Purkertová
Mgr.
Ivana
Puskeilerová
Mgr.
Gabriela
Rakovská
MUDr.
Alojz
Rakús
MUDr.
Monika
PhDr.
klinická psychológia, ukončený
psychoterapeutický výcvik v dynamickej PST Gestalt psychoterapia
0904283812
gestalt psychoterapia
Národné rehabilitačné centrum,
Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová
0455205445
ivanapuskeilerova@inmail.sk
Klinický psychológ, psychoterapeut –
psychodynamická psychoterapia
podľa dohody
Rovňanová 7, 953 01 Zlaté Moravce
0903521126
g.rakovska@centrum.sk
Gestalt
Ranincová
8:00 - 15:00
Psychiatrická klinika FN, Legionárska 28,
911 71 Trenčín
0326566156 kl. 891
špecializačná atestácia zo psychiatrie 2. stupňa,
dynamická psychoterapia (výcvik v EMDR a
psychotraumatológii, výcvik v KIP, autogénny
tréning)
Pavol
Reguly
pondelok - piatok 8:00 - 15:00
Súkromná ambul. Klin. Psychológie,
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
0435864883
psychodynamická psychoterapia, katatýmneimaginatívna psychoterapia, autogénny tréning
PhDr.
Eva
Reichelová, CSc
8:00 - 18:00
Mlynská 1, 040 01 Košice
0907992040
Mgr.
Miroslav
Repka
Bratislava
0902713843
Mgr.
AlenaMadlena
Rjabininová
pondelok podľa dohody
Štefánikova 9, Nitra
0905383203
madla.rjabininova@gmail.com
Systemická psychoterapia, individuálna aj
skupinová, psychoonkologická podpora pacientov
a ich rodinných príslušníkov, smútkové
poradenstvo
Mgr.
Mirela
Rosinská
PhDr.
Beata
Rozvadská
pondelok - piatok 7:00 - 15:30
Legionárska 58, 911 01 Trenčín
032652086
beata.rozvadska@post.sk
dynamická psychoterapia
0908173075
rusnakova.t@gmail.com
psychoterapia, psychológ, psychoterapeut kognitívno-behaviorálna psychoterapia,
adlerovská psychoterapia, poradca pri závislosti
na psychomanipulatívnych skupinách /sekty,
kulty/
0915068089
anna@rybarik.sk
www.psycholog.sk
poradenská psychológia, klinická psychológia,
psychoterapia /bližšie: manželské, partnerské a
rodinné poradenstvo a terapia, náhradná rodinná
starostlivosť/, systemická rodinná psychoterapia
podľa Virginie Satirovej
0908322177
tatianasabova@gmail.com
Mgr.
Tatiana
Rusnáková
Hrnčiarska 12, 900 01 Modra
PhDr.
Anna
Rybáriková
podľa dohody
Súkromná psychologická poradňa pre
rodinu, manželstvo a jednotlivca, Pražská
2/4.posch., 040 11Košice
Mgr.
Mária
Rybárová
Mgr.
Alexandra
Říha
Mgr. Mgr.
Tatiana
Sabová
ZITAKO, s.r.o., Banská Bystrica
reichelova@integrity.sk
Klinická psychológia, psychoterapia detskej
a dospelej klientely
psychologické poradenstvo a psychoterapia
humanistického zamerania PCA
Titul
Meno
Priezvisko
Ordinačné hodiny
Kontakt
PhDr.
Mária
Sadivová
Rumanova 4, 080 01 Prešov
telefón
e-mail, web
PhDr.
Valéria
Samselyová
PhDr.
Jana
Samsonová
MUDr.
Viera
MUDr.
Magdaléna
PhDr.
Psychologická ambulncia, Železničné
zdravotníctvo s.r.o., Masarykova 9, 040 01
Košice
0552295877
samselyova@zzke.sk
pondelok, utorok, streda 8:00 - 14:00,
štvrtok, piatok 8:00 - 13:00
psychologická ambulancia, Koreszkova 7,
909 01 Skalica
0346969109
janasam@inmail.sk
Satinská
Sečová
Milan
Sedláček
pondelok - štvrtok 8:00 - 15:30
Ambulancia klinickej psychológie,
Hviezdoslavova 8, 979 01 Rimavská Sobota
MUDr.
Viktor
Segeda
MUDr.
Ladislav
Siska
Dr.
Mária-Marta
Skaličanová-Gahér
Mgr.
Beáta
Sklenárová
CPPaP Šaľa
0317705464
PhDr.
Eva
Sklenárová
podľa dohody
Kováčska 40, Košice
0556771556
0907949499
sklenarova@person.sk
PCA, prístup orientovaný na človeka, poradenstvo
PhDr.
František
Skokan
Ambulancia klinickej psychológie, J.
Fándlyho 16, 010 01 Žilina
0903396012
fskokan@zoznam.sk
klinická psychológia
Mgr.
Katarína
Skowron
MUDr.
Berta
Skusilová
7:00 - 15:00
Vitawell s s.r.o., Psychiatrická ambulancia,
0445526086
ul. 1. mája 195, Liptovský Mikuláš
psychiatria, KBT
MUDr.
Igor
Smelý
7:30 - 16:00
Psychiatrická ambualncia, Hlavná 133, 080
0517722966
01 Prešov
dynamická psychoterapia, gestalt terapia,
integratívny existenciálny prístup
MUDr.
Andrej
Smetánka
Centrum duševného zdravia, s r., J. Matušku tel,fax: 0387601482
770/14, Bánovce nad Bebravou
0907314411
MUDr.
Adriana
Smiešková
PhDr. Mgr.
Kamila
Smiteková
PhDr.
Hana
Smitková, PhD
Katedra psychológie, Filozofická fakulta
UK, Gondova 2, 818 01 Bratislava
PhDr.
Viera
Sobotová
utorok, streda 7:30 - 15:30
0908800028
0908698660
sedlacekmilan@zoznam.sk
andrej.smetanka@gmail.com
Špecializácia
klinická psychológia, dopravná psychológia, KBT
kognitívne-behaviorálna psychoterapia
Klinická psychológia, certifikovaná činnosť:
psychoterapia – dopravná psychológia
psychiatria, psychiatrická sexuológia,
psychoterapia
0908915859
smitekova@azet.sk
psychiatria, psychoterapia
0259339377
hana.smitkova@fphil.uniba.sk
prístup zameraný na človeka, individuálna,
párová, skupinová psychoterapia/poradenstvo,
supervízia
poradenský psychológ, psychoterapeut, tréner
PhDr.
Slavka
Sokáčová
utorok, streda, štvrtok 15:00 - 17:00
Ambulancia klinickej psychológie,
psychoterapie a dopravnej psychológie,
Svätoplukova 12, 080 01 Prešov
PhDr.
Antónia
Solárová
7:00 - 15:00
VNsP Levoča, Psychiatrické odd.,
Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča
PhDr., PhD
Denisa
Šoltésová
Mgr.
Boris
Sopko
pondelok 9:00 - 14,00, utorok 14:00 19:00, streda, štvrtok 9:00 - 19:00
Heydukova 1, Bratislava
PhDr.
Mária
Sopková
Ambulancia klinickej psychológie a
psychoterapie, Tibora Andrašovana 46, 974 Tel.fax: 0484204968
01 Banská Bystrica
sopkova.maria@gmail.com
Mgr.
Gabriela
Sotáková
PhDr.
Elena
Speváková
Doc. PhDr.
Andrej
Stančák, CSc.
PhDr.
Vladimír
Stanislav
Fraňa Kráľa 12/20, 052 01 Spišská Nová
Ves
vladimir.stanislav@olup-prednahora.sk
Broskyňová 12, 080 01 Prešov
0903531431
0584866131
slavka.sokacova@gmail.com
klinická psychológia, KBT, relaxačné techniky,
hypnóza
psychológia, psychoterapia
soltesova.denisa@gmail.com
Gestalt psychoterapia, relaxačno-symbolická
terapia
boris.sopko@gmail.com
http://www.akodalej.sk/
psychoterapia psychotraumy, individuálna a
párovaá psychoterapia
psychoterapia
Titul
Meno
Priezvisko
Ordinačné hodiny
Kontakt
PhDr.
Štefánia
Stanislavová
pondelok podľa dohody
Zelená 4453/2B, Banská Bystrica
Doc. PhDr.
Judita
Stempelová, PhD.
pondelok 15:00 - 17:00
Medzilaborecká 21, 821 01 Bratislava
telefón
e-mail, web
Špecializácia
zstanislavova@gmail.com
klinická psychológia, psychoterapia
0902311316
stempju@gmail.com
logoterapia
0905791223
mental.h@pobox.sk
nada.stowasserova@centrum.sk
psychiatria
MUDr.
Nadežda
Stowasserová
MENTAL HEALTH, s.r.o., Psychiatrická
ambulancia, Ivánska cesta 23, 821 04
Bratislava
Mgr.
Jana
Stražáková
7:00 - 15:30
Ambulancia klinickej psychológie,
Palackého 21, 911 01 Trenčín
0327430132
MUDr.
Adrián
Strečko
Mgr.
Gabriela
Svičeková, PhD
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
0220766362
0905174442
gsvicekova@chello.sk
PhDr.
Monika
Sýkorová
Ing. Mgr.
Katarína
Széherová
podľa dohody
0905789636
katszeh@gmail.com
kognitívna behaviorálna terapia
ksankova@mail.t-com.sk
dynamická psychoterapia, KIP, Gestalt terapia
Psychoterapia –KBT, relexačné techniky,
psychológia, klinická psychodiagnostika
PaedDr. etMgr.
Klaudia
Šanková
po telefonickom dohovore
Hodžova 20, 911 01 Trenčín
0903266858
0327437713
PhDr.
Hana
Ščibranyová
podľa dohody
Súkromná psychologická a
psychoterapeutická prax pre jednotlivcov,
páry a rodiny, Bratislava
0905787217
hana.scibranyova@stonline.sk
klinická psychológia, systemická rodinná
psychoterapia podľa Virginie Satirovej,
psychoterapia traumy, deti aj dospelí
PhDr.
Iveta
Šefarová
pondelok - piatok:8:00 - 14:00
Starohájska 2, 917 01 Trnava
0335443241
0902053390
iveta.sefarova@gmail.com
klinická psychológia, dynamická psychoterapia,
biofeedback
PhDr.
Ingrid
Šefčíková
pondelok,streda:12:00 - 18:00, utorok,
štvrtokv, piatok 8:00 - 12:00, na
objednávku, aj mimo ambulantných
hodín
Ambulancia klinickej psychológie a
psychoterapie, Nová 15, 040 18 Košice
0905523068
sefcikova@stonline.sk
http://www.psychologicka.wbl.sk/
klinická psychológia, psychodynamická
psychoterapia, relaxačno-symbolická
psychoterapia
Mgr.
Hana
Ševčíková
pondelok - piatok 9:00 - 18:00
Roľnícka 1, Bratislava - Vajnory
0905719768
sevcikova@psychoterapie.sk
individuálna hlbinná psychoterapia, párová terapia
Mgr.
Simona
Šimková
Sokolovská 8, 040 11 Košice
0905107881
office@centrummedizon.sk
psychiatria, psychoterapia
MUDr.
Nadežda
Šišáková
PhDr.
Albín
Škoviera
Mgr.
Lenka
Škulcová
Hospodárska 47, 917 01 Trnava
0905837661
skulcova.l@gmail.com
adlerovská psychoterapia
PhDr.
Miloš
Šlepecký, PhD.
pondelok - piatok 7:30 – 15:00
Garbiarska 3948, 031 01 Liptovský Mikuláš 0445514844
psychagogia@psychagogia
Klinická psychológia, psychoterapia (KBT),
biofeedback, neurofeedback, dopravná
psychológia
0907163983
spalekova.marta@gmail.com
prístup zameraný na človeka, motivačné
rozhovory, terapeutická práca s drogovo závislými
(látkové a nelátkové závislosti), s rodinnými
príslušníkmi drogovo závislých, terapeutická
práca s deťmi a mladistvými s poruchami
správania a ich rodinnými príslušníkmi
0944332466
0907100336
teraviva@teraviva.sk
http://www.teraviva.sk/
PCA, prístup orientovaný na človeka,
individuálna, párová a rodinná terapia, rodinná
mediácia, porozvodové poradenstvo a rodičovská
dohoda, liečebnopedagogická a terapeutická práca
s deťmi a mladistvými s poruchami správania
msramkova@zoznam.sk
KBT
0904836618
sramova.s@zoznam.sk
dynamická individuálna a skupinová
psychoterapia, POP práca s rodinnými a inými
konšteláciami, práca s ľuďmi v kóme
0434221909
stefkova@mail.t-com.sk
klinická psychologička, psychoterapeutka KBT
Mgr.
Marta
Špaleková
Junácka 6, 832 80 Bratislava
Dr.
Jana
Špániková,PhD
pondelok 13:00 - 20:00, utorok 9:00 NZZ TERA VIVA, Dostojevského rad 7/I.
15:00, štvrtok:9:00 - 13:00,15:00 - 20:00,
812 26 Bratislava
piatok 9:00 - 13:00
Mgr.
Marianna
Šramková, PhD
PaedDr.
Zlata
Šramová
podľa dohody
Mgr.
Viera
Štaffenová
PhDr.
Anna
Štefková
pondelok - piatok 8:00 - 15:00
Titul
Meno
Priezvisko
Ordinačné hodiny
Kontakt
telefón
e-mail, web
Špecializácia
Mgr. Mgr.
Júlia
Štermenská
na objednávku FNsP Bratislava, Krajinská 91
0905527454
Julia.stermenska@gmail.com
klinická psychológia, individuálna
psychoanalyticky orientovaná psychoterapia, KIP
PhDr.
Anna
Štetinová, CSc.
7:30 - 12:30, od 13:00 individuálna
psychotera piatok
0456921358
anna.stetinova@zoznam.sk
klinická psychológia, kognitívne-behaviorálna
psychoterapia
PhDr.
Karin
Štiffelová
pondelok - piatok 8:00 - 15:00
NZZ-ambulancia klinickej psychológie pre
deti a dospelých, Nám. SNP 2, 052 01
spišská Nová Ves
0534412753
0903935744
karinstiffel@pobox.sk
klinická psychológia, psychoterapia - relaxačná
symbolická psychoterapia, dopravná psychológia,
súdne znalectvo
PhDr.
Katarína
Štofirová
pondelok - piatok 8:00 - 14:00
FN LP, I. Psychiatrická klinika psych. Amb.
0556403806
Polikl. Dosp., Tr. SNP 1, 040 66 Košice
Mgr.
Dušana
Štrbáková
pondelok podľa dohody
ul.1.mája 14, 841 07 Bratislava- Devínska
Nová Ves
MUDr.
Anna
Štrbianová
MUDr.
Dagmar
Štrocholcová
MUDr.
Darina
Štúrová
PhDr.
Jana
Štúrová
Mgr.
Martina
Šulajová
dynamická psychoterapia, autogénny tréning
0907546822
strbakova@art-studio.sk
Koncentratívna pohybová terapia, individuálna
a skupinová psychoterapia pre dospelých
Psychiatrická ambulancia, dospelí aj deti,
ZS Babuškova 2, Bratislava
0243412265
darstur@gmail.com
psychoanalýza, psychoanalytická terapia, rodinná
psychoterapia, autogénny tréning, skupinová
psychoterapia
7:00 - 15:30
Horné Pršany 42, 97405
0908505443
sulajova@yahoo.com
Klinická psychológia
lucia.sutorova@gmail.com
klinická psychológia, drogové závislosti, KBT
psychoterapia
sutorova@mfn.sk
karoolko007@gmail.com
KBT psychoterapia
Mgr.
Lucia
Šútorová
Psychologická ambulancia, V. Spanyola 39,
0908856300
01001 Žilina
PhDr.
Daniela
Šútorová
9:00 - 15:30
Neurologická klinika MFN, Kollárova 2,
036 01 Martin
0434203687
PhDr.
Ján
Šútovec
PhDr.
Oľga
Švančarová
7:00 - 15:30
Psychiatrická klinika FN, Legionárska 28,
911 71 Trenčín
0326566552
Mgr.
Linda
Švehlíková
PhDr.
Rita
Švihranová
podľa dohody
Vyšehradská 14, Bratislava
0905508548
Mgr.
Slávka
Takáčová
Mgr.
Mária
Takáčová
pondelok - piatok 8:00 - 15:30
M.R.Štefánika 1810/15, Dolný Kubín
0435863923
pondelok - piatok 7:00 - 15:00 Psychiatrická klinika, Rínok 334, 951 35
Veľké Zálužie
0376548629
0907756432
mtapusikova@gmail.com
Klinická psychológia, KBT, znalecká činnosť
Žilina
0903508006
0944426059
lenka.tazka@centrum.sk
Individuálna, skupinová a párová psychoterapia,
tréning zručností, rozvoj osobností, nácvik
relaxácie, lektorská činnosť
janatholtova@orangemail.sk
psychoterapia
Mgr.
Mariana
Ťapušíková
Mgr.
Zuzana
Tatárová
Mgr.
Lenka
Ťažká
pondelok podľa dohody
PhDr.
Jana
Tholtová
8:00 - 15:00
School of Psychology, Trinity College
Dublin, Dublin 2, Írsko
klinická psychológia
poradenstvo.svihranova@stonline.sk
ritasvihranova@gmail.com
http://www.zzz.sk/
PCA, KIP - vo výcviku, Systemické konštelácie
/rodinné a iné/ /potvrdenie o absolvovaní/,
Individuálna, párová psychoterapia a poradenstvo
slavka.takacova@gmail.com
procesorientovaná psychoterapia, katatýmne
imaginatívna psychoterapia
psychiatria, psychoterapia
Doc. Mgr.
Ladislav
Timuľák, PhD.
timulakl@tcd.ie
Mgr.
Katarína
Timuľáková
Mgr.
Igor
Tomášek
8:00 - 15:00
Detská psychiatriacká klinika DFNsP
Bratislava
0902717829
igortomasek@post.sk
psychiatria, psychoterapia: dynamická
psychoterapia - deti a mládež, adolescenti
Mgr.
Oľga
Tomišová
pondelok - štvrtok 8:00 - 15:30, piatok
8:00 - 11:00
Neštátne zdravotnícke zariadenie,
Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky
0347723138
0908301954
olga.tomisova@zoznam.sk
klinická psychológia, certifikovaná činnosť psychoterapia
MUDr.
Stanislav
Tomovčík
Mgr.
Brigita
Trimajová
utorok, štvrtok, piatok, podľa dohody
Heydukova 1, Bratislava
0917559820
btrimaj@hotmail.com
individuálna a párová terapia, procesorientovaná
psychoterapia, psychoterapia a koučing, dospelí
Titul
Meno
Priezvisko
PhDr.
Henrieta
Tóthpetiová
MUDr.
Silvia
Trnovcová
Mgr.
Klaudia
Trojanová
Ordinačné hodiny
Kontakt
telefón
e-mail, web
Špecializácia
dadapet@post.sk
MUDr.
Zdenka
Trokanová
pondelok - piatok 7:00 - 15:00
Psychiatrická nemocnica, Rínok 334, 95135 0911736026
Veľké Zálužie
0376548300
Mgr.
Alexandra
Trošoková
pondelok - piatok 8:00 - 15:00 po
telefonickom objednaní
Súkromné CŠPP Lienka, Železničná 115,
059 52 Veľká Lomnica
0903207763
PhDr.
Dagmar
Tuková
PhDr.
Mária
Túnyiová
Mgr.
Norbert
Uhnák
podľa dohody
Strečnianska 18/A (budova Strednej
zdravotnej školy), 851 05 Bratislava
0908142018
MUDr.
Maroš
Uhrin
Doc. PhDr.
EvaDorota
Mgr.
zdenka.trokanova@post.sk
Psychiatria, psychoterapia
psychologické poradenstvo, psychoterapia
norbertuhnak@orangemail.sk
koncentratívna pohybová terapia, katatýmne
imaginatívna psychoterapia, klinická psychológia,
poradenstvo
pondelok - piatok:8:00 - 13:00, štvrtokv PSYCHIS, s.r.o., Psychiatrická ambulancia,
0317805114
– reambulujeme /DSS v okrese/
ul. Kpt. Nálepku 727/13, Galanta
brreath@gmail.com
Psychiatria, psychoterapia - KBT,
Uhrová, CSc.
podľa dohody
Sabinovská 10, Bratislava
d.uhrova@stonline.sk
psychoterapia - individuálna a skupinová
hlbinne /dynamicky/ orientovaná psychoterapia,
KIP, AT
Tomáš
Václavek
8:00 - 15:00
Ambulancia klinickej psychológie, ul.
0904375077
Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica 042434413
vaclavek@nemocnicapb.sk
kognitívne-behaviorálna psychoterapia, hypnóza
PhDr.
Ivan
Valkovič
0903722874
valkovicivan1@stonline.sk
Poradenský psychológ
PhDr.
Lívia
Vaľová
Mgr.
Štefan
Vanko
Nejedlého 39, 841 02 Bratislava
0905139486
stefanvanko@gmail.com
klinický psychológ
0905477464
Mgr.
Andrea
Vanyová
Psychologická ambulancia, Líčšie údolie 57,
0904826719
841 02 Bratislava
procesorientovaná psychoterapia, systemická
rodinná psychoterapia
Mgr. Ivan
Vaško
CPLDZ, Považský Chlmec 278, 010 03
Žilina
0417243844
vasan@pobox.sk
Dynamická psychoterapia, Autogénny tréning
MUDr.
Margaréta
Velická
pondelok - piatok 7:30 - 16:00
Psychiatrická ambulancia, Kuzmányho 16,
974 01 Banská Bystrica
0484156036
http://www.centrumsanarea.sk/
psychiatria, psychoterapia
Psychiatrická ambulancia, Kuzmányho 16,
974 01 Banská Bystrica
0484156046
http://www.centrumsanarea.sk/
psychiatria, psychoterapia
pavolveselovsky@centrum.sk
klinická psychológia, psychoterapia
MUDr.
Vladimír
Velický
pondelok - piatok 7:30 - 16:00
Dr. med.
Ivan
Verny
Mgr.
Pavol
Veselovský
pondelok - piatok:7:30 - 16:00
psychologická mabulancia, Námestie
0445514512
osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš 0903627712
MUDr.
Eduard
Višňovský
Mgr.
Gabriela
Vítková
Mgr.
Katarína
Vítková
pondelok podľa dohody
MUDr.
Pavel
Vohlídka
Mgr.
Eva
Vohlídková
PhDr.
Mária
Vojtová
8:00 - 16:00
0254775560 kl.211
Mgr.
Hana
Vojtová
Denný psychiatrický a psychoterapeutický
stacionár, Palackého 21, Trenčín
0915663839
0327430051
hanavojtova@seznam.cz
Mgr.
Viera
Vojvodinská
8:00 - 16:00
Proficio s.r.o., Ambulancia klinickej
psychológie, Kpt. Nálepku 727/13, 924 01
Galanta
0904621314
vievoj@post.sk
PhDr.
Eleonóra
Volleková
PhDr.
Zuzana
Vozárová
Katkat.vitkova@gmail.com
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma,
Gemerská 233, Plešivec
Individuálna psychoterapia, párová psychoterapia,
skupinová psychoterapia
dynamická psychoterapia
klinická psychológia, výcvik KBT
zuzkavoz@gmail.com
kognitívne-behaviorálna psychoterapia
Titul
Meno
Priezvisko
Ordinačné hodiny
Kontakt
telefón
e-mail, web
Špecializácia
PhDr.
Alica
Vradianová
Poliklinika, Tehelná 26, 831 03 Bratislava 0244462809
avradianova@jawt.eu
Klinická psychológia pre dospelých,
psychoterapia KBT pondelok 12:00 - 18:00, objednaní:
NZZ Spirare, psol, s r.o., psychiatrická
utorok, štvrtok 9:00 - 12:00, 14:00 ambulancia a psychiatrický stacionár,
17:00, streda 10:00 - 15:00, 15:00 Americké námesitie 3, 811 08 Bratislava
18:00, piatok 9:00 - 12:00, 12:00 - 15:00
00421252636308
0903455772
0902405380
fax: 00421252636309
spirare@stonline.sk
hlbinná individuálna a skupinová psychoterapia,
katatýmne imaginatívna psychoterapia,
psychoedukačné skupiny, relaxačné techniky,
integratívna supervízia individuálna a skupina /aj
Bálintovské skupiny/
rwolt@yahoo.com
wolt@cpldz-bb.sk
klinická psychológia, psychoterapia - gestalt
terapia
MUDr.
Jana
Vránová
Mgr.
Natália
Vronská
PhDr.
Bernardína
Vylámová
PhDr.
Richard
Wolt
Centrum pre liečbu drogových závislostí,
Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská
Bystrica
0904511950
PhDr.
Adriana
Wzošová, CSc.
pondelok - piatok 7:30 - 16:00
NZZ ambulancia klinickej psychológie,
Železničný riadok 7, 054 01 Levoča
0903992699
Mgr.
Renáta
Zabáková
Mgr.
Miroslav
Zahumenský
pondelok - piatok 8:00 - 15:30
PhDr.
Zuzana
Zacharová
Mgr.
Ján
Záskalan
podľa dohody
PhDr.
Ivan
Zbojan
PhDr.
Ľubica
Zelizňáková
PhDr.
Peter
Zeľo
9:00 - 17:00
PhDr.
Ľubica
Zibrínová
Prof. MUDr.
Vladislav
Zikmund, CSc.
Mgr.
Miroslava
Zimányiová
Mgr.
Martina
Zimmermannová
PhDr.
Dagmar
Zitová
7:30 - 15:30
NZZ-psychologická ambulancia, ul. 17.
novembra 1300, 955 01 Topoľčany
Mgr.
Alena
Žabkayová
utorok 8:00 - 12:00, streda 9:30 00 18:00, štvrtok 8:00 - 16,30:00
Neštátna poliklinika PRObios s.r.o., Ružová
0255566134
dolina 21, Bratislava
PhDr.
Katarína
Ždilová
Mgr.
Jana
Žemličková
PaedDr.
Hroznata
Živný, PhD
MUDr.
Lucia
Žlnayová
PhDr.
Martin
Čižmárik, PhD.
pondelok - streda 8:00 - 15:00
štvrtok 10:00 - 16:30
piatok 8:00 - 12:00
MUDr.
Martin
Medvecký
psychoterapeut v KBT
0376545758
Pedopsychiatrické oddelenie Psychiatrickej
0376545819
Kliniky, Špitálska 6, 949 01 Nitra
0376545910
zabakovar@gmail.com
Klinická psychológia, psychodynamická
psychoterapia, psychoterapia detí, rodinná
psychoterapia
Mierové nám. 8, 911 01 Trenčín
mirozay@gmail.com
proces orientovaná psychoterapia, systemická
konštelačná psychoterapia
psychiatria@nspbb.sk
bbpsycholog@gmail.com
Kognitívno-behaviorálna psychoterapia, úzkostné
poruchy, fóbie, depresie, párová a manželská
terapia/poradenstvo, nelátkové závislosti, poruchy
kontroly impulzov, OCD
zaliznakova@marta.sk
dynamická psychoterapia
Mind Solutions – súkromná psychologická
a psychoterapeutická prax, Sládkovičova
7/A, Banská Bystrica
0911442642
dynamická psychoterapia, liečba
psychotraumatických stavov
0556232638
0385320511
CPLDZ Hraničná 2, Bratislava, Katedra
liečebnej pedagogiky PdFUK, Šoltésovej 4, 0910954351
Bratislava
ambulancia klinickej psychológie a
psychiatrie,
Maršala Koneva 1,
04022 Košice
Meddux s.r.o.,
Tomášikova 8,
04001 Košice
zitalubo@nextra.sk
klinická psychológia, psychoterapia KBT,
certifikovaná pracovná činnosť - dopravná
psychológia, poradenská psychológia
psycholog@probios.sk
Klinická psychológia, psychoanalytická
psychoterapia, skupinová, individuálna, liečba
stavov po psychotraumách, úzkostné poruchy,
relaxačné techniky
http://www.rebankov.sk/
Relaxačno-symbolická psychoterapia
hzivny@seznam.cz
zivny@fedu.uniba.sk
psychoterapia substančných a behaviorálnych
závislostí, psychoterapia pre študentov
0903413882
gestalt terapia, relaxačné techniky
meddux.kosice@gmail.com
dynamická psychoterapia, psychiatria
Titul
Meno
Priezvisko
Mgr.
Lucia
Medvecká
Mgr.
Lenka
Rušarová
MUDr.
Martina
Obžerová
Mgr.
Viera
Cviková
Mgr.
Petronela
Balážová
Mgr.
Oľga
Mgr.
Dott
Ordinačné hodiny
Kontakt
telefón
e-mail, web
Špecializácia
meddux.kosice@gmail.com
psychodynamická psychoterapia, klinická
psychoterapia
psychoterapia (individualna, parova), trauma
terapia, klinicka psychologia,
psychotherapy in English, Psychotherapie auf
Deutsch
Univerzitná nemocnica Bratislava
0907987854
lenka.rusarova@gmail.com
lenka.rusarova@facebook.com
psychiatrická ambulancia Modra
914251517
matka@obzera.com
Trnavská 51,
90201 Pezinok
0907794902
cvikova@gmail.com
psychoterapia
pondelok - piatok 7:00 - 15:30
Psychiatrické oddelenie FNsP
F.D.Roosevelta,
Banská Bystrica
0908969083
nela.balazova@gmail.com
klinický psychológ, psychoterapeut
Šupalová
pondelok - piatok 8:00 - 16:00
PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o.
Psychologická ambulancia. Hradná 340,
03301 Liptovský Hrádok
0907618646
supalova@portcentrum.sk
www.portcentrum.sk
psychiatria, psychoterapia
Jana
Ashford
podľa dohody
ALMA Centrum, Saratovská 6C,
82104 Bratislava
0918248107
info@centrumalma.sk
www.centrumalma.sk
Psychoterapia pre deti a dospelých, psychologické
poradenstvo
Lívia
Kvašná, PhD.
podľa dohody
Psychiatrická nemocnica n.o.,
Michalovce
0904119514
liviakv@yahoo.it
klinická psychológia, psychoterapia detí a
dospelých, relaxácie, autogénny tréning
pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 14:00
streda 10:00 - 16:00
Download

Zoznam psychoterapeutov - Slovenská psychoterapeutická spoločnosť