CENNÍK - PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA
od 1.1.2012
Názov
Vstupný poplatok
Štandardné služby (liečebná starostlivosť)
Kontrolné vyšetrenie
Objednanie načas
Rodinné poradenstvo 30 min*
Individuálna psychoterapia 30 min*
Termín mimo ordinačných hodín*
Individuálna psychoterapia mimo ordin.hodín 30 min*
Rodinné poradenstvo mimo ordin. hodín 30 min*
Skupinová psychoterapia 30 min
Lekárske potvrdenie*
Lekárska správa na administratívne účely*
Spracovanie dokumentácie pre komerčné poisťovne*
Krátka lekárska správa*
Vysvetlivky
*vyšetrenie nie je účtované na poisťovňu a klient si ho hradí
sám
MEDINET,s.r.o.
ZDRAVOTNÉ CENTRUM
Psychiatrická ambulancia
Lichnerova 61
903 01 Senec
tel. 02 4592 2066
€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
20,00 €
20,00 €
30,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
10,00 €
20,00 €
10,00 €
1 Euro = 30,126 Sk
Download

Cenník psychiater pre dospelých a deti