Cenník psychologickej starostlivosti a služieb
Dopravno-psychologické vyšetrenia
 Doklad o psychickej spôsobilosti pre žiadateľa o vodičský preukaz (C, D, E, T)
 Doklad o psychickej spôsobilosti pre vodiča skupín B, C, D, E, T
 Doklad o psychickej spôsobilosti pre vodiča prepravujúceho nebezpečný
 náklad (ADR)
 Doklad o psychickej spôsobilosti pre vodiča s právom prednostnej jazdy (VRZ)
 Doklad o psychickej spôsobilosti pre vodiča VRZ a ADR
 Rozšírenie dokladu o psychickej spôsobilosti o ďalšie skupiny
 Vyšetrenie žiadateľa alebo držiteľa inštruktorského preukazu
 Preskúmanie psychickej spôsobilosti pri troch priestupkoch
 Preskúmanie psychickej spôsobilosti pri odobratom vodičskom preukaze
 Odborné psychologické poradenstvo pre vodičov s odobratým VP za alkohol
65,00 €
65,00 €
100,00 €
80,00 €
120,00 €
20,00 €
70,00 €
100,00 €
100,00 €
300,00 €
Klinicko-psychologické vyšetrenia
 Vystupné psychologické vyšetrenie
 Komplexné psychologické vyšetrenie s krátkym popisom
 Komplexné psychologické vyšetrenie s detailným popisom
 Vyšetrenie čiastkových funkcií (pamäť, pozornosť, reakčný čas,
 a pod.)
 Vyšetrenie osobnosti, intelektu
 Interpretácia výsledkov psychodiagnostického vyšetrenia na požiadanie
 Doklad o psychickej spôsobilosti k zbrojným preukazom
 Vyšetrenie pre účely práce v SBS
 Psychologický posudok (na rôzne účely)
40,00 €
80,00 €
120,00 €
od 25,00 € do 60,00 €
od 25,00 € do 60,00 €
20,00 €
75,00 €
55,00 €
od 50,00 € do 120,00 €
Psychoterapia a psychologické poradenstvo
 Konzultácia (každých začatých 15 min.)
 Psychologické poradenstvo (50min.)
 Individuálna psychoterapia
 Párové a rodinné poradenstvo, psychoterapia
 Príplatok za každého ďalšieho člena
 Hypnoterapia (50 min.)
 Storno poplatok za zrušené stretnutie
12,00 €
40,00 €
od 20,00 € do 50,00 €
od 20,00 € do 50,00 €
10,00 €
30,00 €
20,00 €
Tréningy a programy
 Program na rozvoj pozornosti KUPOZ (trvanie 3 mesiace)
 Individuálne preventívny program KUPREV (trvanie 3 mesiace, predškoláci,
 OPŠD)
 Autogénny tréning (individuálny nácvik 12 sedení)
 Tréning pamäti, pozornosti (50 min.)
 Vyšetrenie u klienta (výjazd za klientom)
Cenník je platný od 16. októbra 2014
200,00 €
200,00 €
240,00 €
20,00 €
od 15,00 € do 50,00 €
Download

aktuálny cenník psychologických služieb