Individuálne sedenie s výcvikovým terapeutom/kou POP na tému motivácia
a práca na vybranom iniciačnom sne k výcviku v POP.
Tzv. iniciačný sen je buď nočný sen, ktorý si vyberiete a ktorý sa vám nejako spája
s voľbou študovať procesovú prácu, alebo silný zážitok či príbeh, ktorý sa vám spája
s rozhodnutím študovať procesovú prácu. Všímajte a zapisujte si vaše sny (obzvlášť
sny počas seminárov) zážitky či udalosti vo vašom živote, ktoré sa vám nejako
spájajú s voľbou študovať procesovú prácu. Cieľom sedenia je spracovať vybraný
„iniciačný sen“ a získať väčšie uvedomenie o sekundárnych, „snových“ aspektoch
vašej motivácie k výcviku, ktoré môžu poslúžiť ako významný zdroj a študijný vzorec
počas samotného výcviku.
Zo sedenia vypracujte motivačnú esej, ktorú priložíte k prihláške- krátku reflexiu
z práce s iniciačným snom či príbehom plus popíšte v krátkosti, čo vás priviedlo
k štúdiu procesovej práce, aké s ňou máte skúsenosti, čo vás na nej zaujíma a ako ju
plánujete využiť vo svojej práci či živote.
Nižšie je zoznam terapeutov a terapeutiek, u ktorých si môžete sedenie objednať.
Sedenie môže prebiehať osobne alebo cez skype (videokonferenciu), podľa
individuálnej dohody s vybraným terapeutom/kou. Rovnako aj cena je podľa
individuálnej dohody.
V prípade akýchkoľvek nejasností či problémov okolo iniciačného sna prosím
neváhajte, kontaktujte vybraného terapeuta/ku a pýtajte sa.
Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD.
Pracuje ako psychoterapeutka a lektorka v súkromnej praxi.
Zameriava sa na prácu s dospelými a pármi v krízach, s ľuďmi so
psychosomatickými ochoreniami, úzkosťami, depresiami alebo
inými emocionálnymi ťažkosťami. Ako lektorka spolupracuje s
viacerými vzdelávacími organizáciami najmä v oblasti riešenia
konfliktov a facilitácie, manažmentu emócií a tímového rozvoja.
Spolu s kolegyňami a kolegami vedie Procesový inštitút na
Slovensku (POPI-SK) a facilituje otvorené fóra na napäté spoločenské témy. V práci i
živote sa zameriava na podporu a rozvoj potenciálu ľudí a tímov ako možného
spôsobu riešenia ťažkých, či nových životných situácií. Absolvovala výcvik v
procesorientovanej psychoterapii (POP), výcvik v katatýmne- imaginatívnej
psychoterapii (KIP – pred ukončením) a aktuálne dokončuje pokročilé štúdium POP v
Londýne. Od roku 2000 je zapísaná v Zozname psychoterapeutov SPS a má
Európsky certifikát pre psychoterapiu.
Kontakt: Bratislava, Heydukova 1, tel.: +421 907 785 447, el. adresa:
[email protected]
Mgr. Brigit Trimajová
Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V
rokoch 1995-1998 absolvovala psychoterapeutický výcvik v
Procesorientovanej psychológii a psychoterapii. Od tohto obdobia
sa naďalej vzdeláva v oblasti Procesorientovanej psychoterapii a
snaží sa prinášať ju do svojej praxe a života. Od roku 2005 je
zapísaná v Zozname psychoterapeutov/tiek. Brigit má skúsenosti s prácou z oblasti
manažmentu, firemného vzdelávania, koučovania, s vedením a tvorbou
manažérskych tréningov. Pracovala pre medzinárodnú spoločnosť ako školiteľka,
lektorka a manažérka interného vzdelávania. Od roku 2009 pôsobí ako
psychoterapeutka a lektorka v súkromnej praxi, pre individuálnu a skupinovú
psychoterapiu, psychologicko-poradenskú činnosť a facilitovanie skupín. Venuje sa aj
písaniu článkov z oblasti psychoterapie. O svojej práci rada hovorí aj ako o
poradenstve v oblasti životného štýlu. Hľadanie rovnováhy medzi prácou a
naplnením života je jedna z tém, ktoré rada rieši so svojimi klientmi a klientkami. Má
web stránku www.psychoterapeutka.org
Kontakt: Heydukova 1, Bratislava, [email protected] , + 421 917 559 820
Mgr. Slávka Takáčová
vyštudovala psychológiu na FFUK v Bratislave. V rokoch 19972006 pracovala ako klinická psychologička a psychoterapeutka na
psychiatrickom oddelení FNsP Bratislava. Po materskej dovolenke
a dlhodobom pobyte na Novom Zélande buduje súkromnu prax v
Bratislave. Absolvované výcviky: Procesorientovaná terapia POP,
Katatýmne imaginatívna psychoterapia – pred ukončením.
Dlhodobo sa vzdelávala v POP na Slovensku i v medzinárodnom
programe v RSPOP UK. Od roku 2000 je zapísaná v Zozname psychoteraputov SPS
a získala Európsky certifikát pre psychoterapiu. Zaujíma sa o prácu s depresiami,
životnými krízami, úzkosťami, psychosomatikou a partnerskými problémami.
Kontakt: Bratislava, el. adresa: [email protected] , tel. +421 949
502 871
Mgr. Boris Sopko
absolvoval jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej
fakuklte v Bratislave. Od r. 1996 pracoval ako psychológ na
psychiatrických oddeleniach, do 2006 v PNPP Pezinok.
Absolvované výcviky: procesorientovaná psychoterapia, pod
supervíziou je oprávnený používať metódu KIP, v Švajčiarsku
absolvoval psychoterapeutický výcvik špecializovaný na prácu s
psychickými traumami a posttraumatickou stresovou poruchou (Somatic
Experiencing P. Levina). V posledných rokoch sa čoraz viac zameriava na prácu s
traumami (autohavárie, nehody, prepadnutia, sexuálne násilie, atď.).
Kontakt: Bratislava a Senec, Heydukova 1, tel.: +421 903 531 431, el. adresa:
[email protected] , www.akodalej.sk
Zahraniční terapeuti a terapeutky:
Ivan Verný, MD Dipl POP – je 58-ročný psychiater,
procesorientovaný a systemický psychoterapeut a supervízor s
privátnou praxou v Zurychu. Vyučuje procesorientovanú
psychológiu od r. 1989 v Československu (ČR a SR), Grécku,
Nemecku, Taliansku a Izraeli. Má veľký záujem o integráciu
rôznych terapeutických metód, o.i. systemické konštelácie i využitie iných zdrojov pre
tvorivú psychoterapiu. Miluje svoju ženu, svoje dcéry; rád jazdí na islandských
poníkoch a venuje sa hudbe, tancu a stretávaní s tvorivým duchom.
Kontakt:
Zurich,
Švajčiarsko,
el.
adresa:
[email protected],
http://www.ivanverny.ch, Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina
Mark O'Connell, Dipl POP - procesorientovaný terapeut, ktorý pracuje
v zdravotníctve aj v privátnej praxi. Pracuje s CAHMS (Child and
Adolescent Mental Health Service) ako team líder a senior terapeut na
juhovýchode UK. Rozvíja POP prístup v práci s deťmi, rodinami,
učiteľmi/kami a školami. Pracuje hlavne s deťmi od 9 mesiacov do 19
rokov. Je skúseným adoptívnym rodičom roky trénoval s Family Futures Consortium.
Dlhé roky prispieval do Research Society for POP (RSPOPUK)
Kontakt:
Essex,
UK,
el.
adresa:
http://www.lifeflows.org, Jazyk: angličtina
[email protected],
Charleen Agostini, Dipl POP - procesorientovaná psychoterapeutka
s privátnou praxou v Bristole aj iných častiach UK. Absolvovala aj výcvik
v psychosyntéze. Okrem terapie superviduje terapeutov, učí facilituje
skupiny a komunitné fóra podporujúce interakciu a udržateľnú komunitu
hlavne v oblasti kultúrnej rôznorodosti. Dlhé roky prispievala do
Research Society for POP (RSPOPUK).
Kontakt:
Bristol,
UK,
el.
adresa:
[email protected],
http://www.charleenagostini.co.uk, www.lifeflows.org, Jazyk: angličtina
Conor McKenna Dip. POP - Conor bol zakladajúcim členom RSPOPUK
(1989) v organizácii mal mnoho rolí, okrem iného aj ako člen fakulty
medzi 1996 – 2009. So svojou partnerkou Clare je v súčasnosti členom
fakulty Moskovského inštitútu POP. Spolu učia v Európe a strednej
Amerike. Narodil sa v Írsku a má 3 dospelé deti a mnoho vnúčat. Má
privátnu terapeutickú prax v Edinburgu a Berwickshire, UK. Napísal knihu o svojich
zážitkoch s rakovinou.
Kontakt:
Edinburgh,
UK,
el.
adresa:
[email protected],
http://www.processworkfocus.com, www.lifeflows.org, Jazyk: angličtina
Clare Hill Dip.POP, Dip SLT. - Clare pracovala v rôznych kontextoch
vrátane oddelenia terapie rečových porúch NHS Lothians či White Top
Centre Univerzity Dundee, výskumného centra excelencie pre ľudí
s komplexnými poruchami učenia. Medzi 1996 – 2009 bola členkou
fakulty Research Society for Process Oriented Psychology UK
a spoluviedla prípravný tím pre akreditáciu UKCP. V súčasnosti je Clare
co-prezidentkou IAPOP (International Association of Process Oriented Psychology)
a členkou fakulty Moskovského inštitútu POP. Spolu s svojím partnerom Conorom
učí v UK a iných častiach sveta. Má privátnu prax v Edinburgu.
Kontakt:
Edinburgh,
UK,
el.
adresa:
[email protected],
http://www.processworkfocus.com, www.lifeflows.org, Jazyk: angličtina
Download

Individuálne sedenie s výcvikovým terapeutom/kou POP na tému