PRACOVNÍ LISTY - VLASTIVĚDA
[email protected]
Číslo listu
Téma
Ročník
VY_52_INOVACE_01
Praha a okolí
5.
VY_52_INOVACE_02
Střední Čechy
5.
VY_52_INOVACE_03
Východní Čechy
5.
VY_52_INOVACE_04
Severní Čechy
5.
VY_52_INOVACE_05
Západní Čechy
5.
VY_52_INOVACE_06
Jižní Čechy
5.
VY_52_INOVACE_07
Českomoravská
vrchovina
5.
VY_52_INOVACE_08
Severní Morava
5.
VY_52_INOVACE_09
Brno
5.
VY_52_INOVACE_10
Střední a jižní Morava
5.
VY_52_INOVACE_11
Opakování
5.
VY_52_INOVACE_12
Marie Terezie
5.
VY_52_INOVACE_13
Národní obrození
5.
VY_52_INOVACE_14
Hospodářský růst
českých zemí
5.
VY_52_INOVACE_15
První světová válka
5.
Anotace
pracovní list je zaměřen na opakování a
procvičování probraného učiva s využitím
mapy
pracovní list je zaměřen na opakování a
procvičování probraného učiva s využitím
mapy
pracovní list je zaměřen na opakování a
procvičování probraného učiva s využitím
mapy
pracovní list je zaměřen na opakování a
procvičování probraného učiva s využitím
mapy
pracovní list je zaměřen na opakování a
procvičování probraného učiva s využitím
mapy
pracovní list je zaměřen na opakování a
procvičování probraného učiva s využitím
mapy
pracovní list je zaměřen na opakování a
procvičování probraného učiva s využitím
mapy
pracovní list je zaměřen na opakování a
procvičování probraného učiva s využitím
mapy
pracovní list je zaměřen na opakování a
procvičování probraného učiva s využitím
mapy
pracovní list je zaměřen na opakování a
procvičování probraného učiva s využitím
mapy
Pracovní list je zaměřen na opakování a
procvičení učiva o celé ČR
Pracovní list je zaměřen na pakování a
procvičení učiva o Marii Terezii a Josefu II.
Pracovní list je zaměřen na procvičení učiva
o revolučním roku 1848.
Pracovní list je zaměřen na opakování a
procvičení učiva o „ století páry“
Pracovní list je zaměřen na opakování učiva
o první světové válce
VY_52_INOVACE_16
Tváře nového státu
5.
VY_52_INOVACE_17
Druhá světová válka
5.
VY_52_INOVACE_18
Obnova demokracie
5.
VY_52_INOVACE_19
Česká republika
4.
Pracovní list je zaměřen na opakování učiva
o „ první republice“
Pracovní list je zaměřen na opakování učiva
o druhé světové válce
Pracovní list je zaměřen na opakování učiva
o „ sametové revoluci“
Procvičování a opakování nové látky
VY_52_INOVACE_20
Práce s mapou
4.
Procvičování učiva
VY_52_INOVACE_21
Povrch ČR
4.
Procvičování učiva
VY_52_INOVACE_22
Vodstvo ČR
4.
Procvičování učiva
VY_52_INOVACE_23
Města ČR
4.
Opakování učiva o našich městech
VY_52_INOVACE_24
Nejstarší osídlení
4.
Opakování učiva o pravěku
VY_52_INOVACE_25
Slované
4.
Procvičování učiva
VY_52_INOVACE_26
Vláda Přemyslovců
4.
Opakování učiva
VY_52_INOVACE_27
Karel IV.
4
Život Karla IV.
VY_52_INOVACE_28
Jan Hus
4.
Osobnost Jana Husa
VY_52_INOVACE_29
Marie Terezie
4.
Reformy Marie Terezie
VY_52_INOVACE_30
Zeměpisný kvíz
5.
Procvičování učiva
VY_52_INOVACE_31
Opakování
nejstarších dějin
5.
Opakování učiva
VY_52_INOVACE_32
Národní obrození
5.
Opakování učiva
VY_52_INOVACE_33
Revoluční rok 1848
5.
Procvičování učiva
VY_52_INOVACE_34
Národní divadlo
5.
Procvičování učiva
VY_52_INOVACE_35
I. světová válka
5.
Procvičování učiva
VY_52_INOVACE_36
II. světová válka
5.
Procvičování učiva
Download

PRACOVNÍ LISTY - VLASTIVĚDA Číslo listu Téma Ročník Anotace