PREZENTACE - VLASTIVĚDA
e-mailový kontakt: [email protected]
Téma
1.
Praha a okolí
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ročník
5.
Střední Čechy
Východní Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Jižní Čechy
Českomoravská
vrchovina
8. Severní Morava
9. Střední Morava
10. Povrch ČR - test
5.
5.
5.
5.
5.
5.
11. České země součástí
Rakouska Uherska
5.
12. Národní Obrození
5.
13. Vynálezy mění svět
5.
14. Politické probuzení
5.
15. Národ sobě
5.
16. První světová válka
5.
17. Samostatné
Československo
5.
18. Život za okupace
5.
5.
5.
5.
Anotace
Žáci se seznamují prostřednictvím obrazového a textového
materiálu s historickými a kulturními památkami i se
současnou podobou našeho hlavního města
Žáci se seznamují a poznávají prostřednictvím obrazového a
textového materiálu povrch, pohoří a hory, řeky, města,
historické a kulturní památky dané oblasti a vyhledávají je na
mapě
Žáci pomocí obrazové a textové prezentace a s využitím mapy
si zopakují učivo o ČR
Žáci prostřednictvím obrazové a textové prezentace se
seznamují s obdobím vlády Habsburků, jejími panovníky a
potlačením práv
Čechů v Rakousku - Uhersku
Žáci prostřednictvím obrazové a textové prezentace se
seznamují s důvody národního obrození, představiteli a jejich
díly na podporu českého jazyka
Žáci prostřednictvím obrazové a textové prezentace se
seznamují s významnými vynálezy ve světě, ale i v Čechách
Žáci prostřednictvím obrazové a textové prezentace se
seznamují s revolučním rokem 1848 – Slovanským sjezdem,
důvody revolty, potlačení a důsledky revoluce
Žáci prostřednictvím obrazové a textové prezentace se
seznamují s kulturním rozvojem čs. zemí v druhé polovině 19.
století
Žáci prostřednictvím obrazové a textové prezentace se
seznamují s důvody zahájení, průběhem a porážkou Rakouska
Uherska, s krutostí, se zbraněmi a mapou válečných událostí
Žáci prostřednictvím obrazové a textové prezentace se
seznamují s počátkem samostatného Československa,
s prvním prezidentem a poměrech v našich zemích
Žáci prostřednictvím obrazové a textové prezentace se
seznamují s důvody vypuknutí 2. světové války, jejím
průběhem, životem občanů v čs. Zemích
19. Zrod nového
Československa
5.
20. Od totality k
demokracii
5.
Žáci prostřednictvím obrazové a textové prezentace se
seznamují s obdobím budování našeho státu po 2. světové
válce
Žáci prostřednictvím obrazové a textové prezentace se
seznamují s událostmi od Pražského jara 1968 až k sametové
revoluci v roce 1989
Download

PREZENTACE - VLASTIVĚDA e-mailový kontakt: mgr.jirituma