Organizace školního roku 2011/2012
Zahájení nového školního roku je ve čtvrtek 1. září 2011
1. pololetí:
2. pololetí:
1.září 2011 až 31.leden 2012
1.února 2012 až 29.červen 2012
podzimní prázdniny:
vánoční prázdniny:
pololetní prázdniny:
jarní prázdniny:
velikonoční prázdniny:
hlavní prázdniny:
26.října a 27.října 2011
23.prosince 2011 až 2.ledna 2012
3.února 2012
6.února – 12.února 2012
5.dubna a 6.dubna 2012
30.června až 2.září 2012
Školní rok 2011/2012 začne ve čtvrtek 1.září 2011
Pedagogické rady:
29.srpna.2011
10.listopadu 2011
19.ledna 2012
19.dubna 2012
21.června 2012
od 8.00
od 13.00
od 13.00
od 13.00
od 13.00
Třídní schůzky:
15.září 2011
10.listopadu 2011
19.dubna 2012
31.května 2012
od 17.00
od 15.30 do 18.00 informativní
od 15.30 do 18.00 informativní
od 15.00 do 18.00 informativní
zahajující
čtvrtletní
pololetní – hodnocení 1. pololetí
čtvrtletní
závěrečná – hodnocení 2. pololetí
Pracovní porady:
Nejsou uvedena data konání, jejich potřeba vyplyne z dané situace. Ve většině případů se
budou konat ve čtvrtky, neobjednávat si lékaře apod.
Významné akce školy:
Září
 Cyklistické závody
 Sportovní olympiáda vesnických škol 1. stupeň
 Výlet devátých ročníků
Říjen
 Lampiónový průvod
 Projekt ke kouření
 Podzimní prázdniny
Listopad
 Výjezd Comenius Německo
Prosinec
 Mikulášská besídka
 Vánoční besídky
 Vánoční prázdniny
Leden
 Den otevřených dveří
 LVVZ
 Školní ples
Únor
 Pololetní prázdniny
 Jarní prázdniny
 Konference FKSP
 Zimní škola v přírodě
Březen
 Den učitelů
 Miss školy
 Comenius – návštěva zahraničních učitelů
Duben
 Den Země
 Akademie k výročí školy
 Velikonoční prázdniny
Květen
 Den Evropy
 Karneval
 Školní výlety
 Výjezd Comenius Francie
Červen
 Den dětí
 Školní radovánky
 Škola v přírodě
 Fotbal – Starostův pohár
Třídnictví:
Třída
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B
Třídní učitel
Mgr. Nataša Adamusová
Mgr. Lucie Krauzovičová
Mgr. Miluše Pechová
Mgr. Lenka Machancová
Mgr. Vladimíra Moldříková
Mgr. Markéta Domesová
Mgr. Eva Kuchárová
Mgr. Jiří Firický
Mgr. Ilona Zydrová
Mgr. Jarmila Brodová
Mgr. Taťána Nadymáčková
Mgr. Marie Nowaková
Mgr. Marie Lajczyková
Mgr. Bohdana Konečná
PaedDr. Jaromír Zelníček
Paní Kateřina Kunetková
Mgr. Marcela Szlachtová
Mgr. Markéta Tomíčková
Netřídní:
Mgr. Jarmila Domesová
Mgr. Věra Ptaková
Mgr. Marta Štixová
Mgr. Tamara Gwoźdźová
Mgr. Renata Sikorová
Školní vzdělávací program:
Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání – „V Evropě se neztratíme“, vydán
1.9.2007, upraven 1. 9. 2009, 1.9.2011
Volitelné předměty:
- ruský jazyk
- německý jazyk
- literární seminář
- přírodopisný seminář
- fyzikální seminář
- technické kreslení
- domácnost
- dílny
- etická výchova
- dějepisný seminář
- zeměpisný seminář
- rukodělný seminář
V Horní Suché, dne 25. 8. 2011
………………………………….
Mgr. Ilona Chalupová, ředitelka školy
Download

Organizace školního roku 2009/2010