Česká společnost pro
katatymně imaginativní
psychoterapii
I - 2014
Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Česká republika
www.cskip.cz
Vážení a milí členové ČSKIP,
zdravíme Vás v roce 2014, přejeme hodně zdraví, radosti a úspěchů při práci
s KIP. V letošním roce organizuje v Bratislavě Slovenská společnost pro KIP
13. medzinárodný kongres KIP Imaginácia – Identita – Kreativita. Jedním
z hlavních řečníků bude psychiatr a psychoanalytik Otto F. Kernberg. Těšíme se na
setkání s Vámi při této příležitosti, srdečně Vás zveme k účasti. Program kongresu
dostáváte spolu s tímto zpravodajem. Informace o kongresu budeme zveřejňovat i
na webových stránkách společnosti. Vzhledem k náročnosti této akce nebude letos
Slovenská společnost pořádat tradiční mezinárodní seminář v Trenčianských
Teplicích.
Po jarním semináři ve Žďáru nad Sázavou začalo pracovat obměněné
předsednictvo společnosti.
Ve zpravodaji shrnujeme základní nabídku výcvikových seminářů v tomto roce,
doufáme, že si z této nabídky vyberete a setkáme se na některém ze seminářů.
Za výbor ČSKIP
Mgr. Jan Dufek
Předseda ČSKIP
1. AKTUALITY
1.1. Nový výbor společnosti
Předsednictvo ČSKIP pracuje od řádné členské schůze konané při příležitosti
semináře ve Žďáru nad Sázavou v dubnu 2013 v novém složení: PhDr. Ludvík
Běťák, MUDr. Lea Brodová, Mgr. Jan Dufek, MUDr. Martin Holub, MUDr. Robert
Kulísek, PhD., Doc. RNDr. Dan Pokorný, Mgr. Vladimír Straka, Mgr. Lenka
Chválová, PhDr. Lucie Vlček Pelková, Ph.D. Od prosince 2013 převzal funkci
předsedy společnosti Mgr. Jan Dufek. Předsednictvo srdečně děkuje odstupující
předsedkyni a odstupujícím členům předsednictva za dlouholetou obětavou práci
pro společnost.
1.2. Novou tajemnicí ČSKIP se stala Mgr. Marta Beníčková
Na podzim 2013 došlo k výměně ve funkci tajemnice společnosti, novou tajemnicí
se stala Mgr. Marta Beníčková, tel.: +420 604244439, e-mail: [email protected]
Předsednictvo děkuje odstupující tajemnici PhDr. Míle Sadílkové za dlouholetou
práci pro společnost.
1.3. Novým webmasterem se stal Mgr. Tomáš Málek
Požadavky na úpravu webových stránek společnosti www.cskip.cz směřujte na tel.:
+420723305282 nebo e-mail: [email protected] Děkujeme za převzetí péče o
webové stránky společnosti. Děkujeme také všem, kteří reagovali na výzvu
předsednictva a nabídli svoji pomoc.
1.4. Emailový newsletter
Opět připomínáme, že nepravidelně rozesíláme emailový newsletter. Chcete-li být
informováni mezi prvními o aktuálním dění, navštivte domovskou stránku naší
společnosti www.cskip.cz a zadáním své e-mailové adresy se přihlaste k odebírání
elektronického newsletteru, který rozesíláme všem zájemcům, i nečlenům
společnosti, samozřejmě zcela zdarma.
2
1.5. Termín pro zaplacení členských příspěvků 500 Kč za rok 2014 je konec
února 2014. Připomínáme, že bez zaplacení příspěvku nemůže být poskytnuta
členská sleva na akce ČSKIP. Způsob placení viz níže „6. identifikace plateb“.
Spolu s tímto zpravodajem také posíláme na vloženém listu upomínku těm, kteří
dosud nezaplatili členský příspěvek za rok 2013.
1.6. Informace pro zájemce o výcvik. ČSKIP poskytuje komplexní akreditovaný
vzdělávací program v psychoterapii. Absolvování takového programu je jedním ze
základních předpokladů pro získání specializace pro systematickou psychoterapii.
ČSKIP získala schválení vzdělávacího programu v psychoterapii na další období.
1.7. Teoretické vzdělávání
Tréninkový výbor společnosti doporučuje pro doplnění teoretického vzdělání
kandidátů výcviku v KIP teoretické přednášky pořádané Českou společností pro
psychoanalytickou
psychoterapii
(Praha,
cyklus
přednášek
„Základy
psychoanalytické teorie“ a „Technika individuální a dětské psychoanalytické
psychoterapie“), Brněnským institutem psychoterapie (Brno, „Kurs teorie
psychodynamické psychoterapie“) nebo Slovenskou společností pro KIP
(Slovensko, „Teoretické vzdělávání v KIP“). Teoretické vzdělání absolvované u
těchto institutů bude uznáváno jako platné i pro výcvik v KIP. Znalosti budou
ověřovány v rámci terapeutického kolokvia.
2. NABÍDKA SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH ČSKIP V ROCE 2014
C1
Termín konání: 31.1. – 2.2.2014
Místo konání: Praha
Lektor: Dr. Lygia Bátovská
Organizace: Mgr. Lenka Chválová, [email protected]
Cena: 2700,- Kč pro členy ČSKIP, 2900,- Kč pro nečleny, 3200,- Kč na místě.
Zvýhodněné ceny platí při platbě minimálně 14 dní předem převodem na účet
ČSKIP.
Přihlášky: u organizátorky, obratem
Variabilní symbol: 310114
B3
Termín konání: 4. – 6.4.2014
Místo konání: Praha
Lektor: Dr. Rennate Sannwald
Organizace: Mgr. Lenka Chválová, [email protected]
Cena: 2700,- Kč pro členy ČSKIP, 2900,- Kč pro nečleny, 3200,- Kč na místě.
Zvýhodněné ceny platí při platbě minimálně 14 dní předem převodem na účet
ČSKIP.
Přihlášky: u organizátorky, do 4.3.2014
Variabilní symbol: 040414
Supervizní seminář
Termín konání: 19. – 20.4.2014
Místo konání: Praha, DS pro PPP, Ke Karlovu 11
3
Lektor: PhDr. Lucie Vlček Pelková, Ph.D.
Organizace: Mgr. Monika Nevoralová, [email protected]
Cena: 2700,- Kč pro členy ČSKIP, 2900,- Kč pro nečleny, 3200,- Kč na místě.
Zvýhodněné ceny platí při platbě minimálně 14 dní předem převodem na účet
ČSKIP.
Přihlášky: do 19.3.2014 u organizátorky
Variabilní symbol: 190414
13. medzinárodný kongres pre KIP, Imaginácia – Identita – Kreativita
Termín: 13.-15.6.2014
Místo konání: Bratislava, Slovensko
Program dostáváte spolu se zpravodajem, je uveřejněn na www.cskip.cz
Přihlašování probíhá pouze elektronicky na adrese www.sskip.eu.
Katatymní tuplák 2014
Vede: Doc. Dr.med. Michael Stigler
Termín: 17.9. – 21.9.2014 (středa – neděle)
Místo konání: Klášter kapucínů, Sušice
Program semináře bude upřesněn při schůzce na bratislavském kongresu, opět
však můžete s jistotou očekávat nezapomenutelné zážitky!
Cena: 4000,- Kč pro členy ČSKIP a SSKIP, 4500,- Kč pro nečleny. Cena platí při
počtu 12 účastníků, při nižším počtu může být navýšena o max. 500,- Kč. Storno
poplatek činí 50% kurzovného.
Variabilní symbol: 170914
Organizují: Doc. RNDr. Dan Pokorný, tel. +49 731 50061810, +49 731 69273, a
MUDr. Robert Kulísek, tel. +420 773937779.
Přihlášky prosíme e-mailem na adresu: [email protected]
Výcviková sebezkušenostní skupina KIP
Po úspěšném zakončení sebezkušenostní skupiny KIP, která probíhala od září
2010 do září 2013 nabízíme otevření nové skupiny.
Lektoři: Mgr. Vladimír Straka a PhDr. Marie Tomášková
Začátek výcviku od října, eventuálně listopadu 2014. Doba trvání skupiny 3 roky.
Plánováno je setkávání 5x za rok prodloužený víkend (pátek navečer až neděle
15.00hod. - 20 výukových hodin po 45min.) s možností domluvy skupiny na jiné
variantě. Celkem účastníci absolvují 300 hod. skupinové sebezkušenosti.
Termíny setkání skupiny budou předem určeny vždy na celý rok.
Místo konání: v centru ČR na Vysočině. Jedná se o uzavřenou skupinu, vzhledem
k časové náročnosti práce se skupinovými imaginacemi je počet omezen na 12
účastníků.
Cena: 130,- Kč za jednu výukovou hodinu. Platba na účet nejpozději jeden měsíc
před setkáním. Platba později nebo na místě se zvyšuje o 400,-Kč, pokud osobně
nebylo s lektory dohodnuto jinak. Účastník hradí setkání skupiny i při své neúčasti.
Po ukončení výcviku obdrží účastník osvědčení s potvrzením počtu absolvovaných
hodin.
Přihlášky do konce srpna 2014 na mailovou adresu: [email protected]
S-Psychoterapeutická identita
Termín konání: 3. – 5.10.2014
Místo konání: Praha, DS pro PPP, Ke Karlovu 11
Lektor: Dipl.-Psych. Ulrike Linke-Stillger
Organizace: Mgr. Monika Nevoralová, [email protected]
4
Cena: 2700,- Kč pro členy ČSKIP, 2900,- Kč pro nečleny, 3200,- Kč na místě.
Zvýhodněné ceny platí při platbě minimálně 14 dní předem převodem na účet
ČSKIP.
Přihlášky: do 3.9.2014 u organizátorky
Variabilní symbol: 031014
V průběhu podzimního semestru proběhnou intenzivní semináře C1/2 a C2/1 pod
vedením PhDr. Ludvíka Běťáka a PhDr. Dany Dufkové. Jedná se o semináře
pražské výcvikové skupiny. Semináře se budou konat v Praze, organizuje Mgr.
Lenka Chválová, [email protected] Termíny a místo budou upřesněny.
Pravidelné supervizní středy v Praze
Vede: PhDr. Jitka Škodová
Termín: Středa 16:00 – 19:00 v dohodnutých termínech
Místo konání: Psychologická ambulance, Jordana Jovkova 3253/5, Praha 4,
Modřany
Cena: Dle počtu účastníků, platba na místě
Kontakt: PhDr. Jitka Škodová, e-mail: [email protected],
tel.: +420 244401140
Supervizní semináře v Brně:
Vede: PhDr. Ludvík Běťák
Termín: Středa 13:00 - 19:00 podle domluvy
Místo konání: Psychologická ambulance, Dykova 26, 636 00 Brno
Cena: Dle počtu účastníků, platba na místě
Kontakt: +420 605555858, e-mail: [email protected]
Supervize v Brně
PhDr. Dana Dufková nabízí vedení supervizních seminářů v Brně, nutné je zajistit
místo a dostatečný počet účastníků. Kontakt: [email protected]
Změna programu vyhrazena!
Lektoři ČSKIP jsou ochotni přizpůsobit se požadavkům z řad zájemců o
vzdělávání a výcvik v KIP. Pokud se utvoří skupina se specifickým zájmem
(zvlášť máme na mysli kolegy, kterým chybí některý B či C seminář), je
možné dohodnout se s některým z lektorů na konkrétní vzdělávací akci.
3. SEMINÁŘE POŘÁDANÉ VE SLOVENSKÉ REPUBLICE
Informace o seminářích SSKIP naleznete na webové adrese slovenské společnosti
www.sskip.szm.sk, pravidelně je zveřejňujeme také na www.cskip.cz.
5
4. VÝCVIKOVÉ SKUPINY
Od podzimu 2012 probíhá systematický výcvik v Praze, organizuje Mgr. Lenka
Chválová, [email protected] Momentálně probíhají semináře úrovně C.
Od října 2014 začne nová sebezkušenostní skupina pod vedením Mgr. Vladimíra
Straky a PhDr. Marie Tomáškové. Kontakt [email protected]
Nový systematický výcvik v KIP bude zahájen na jaře 2015, A-kurzy by měly
proběhnout v rámci Mezinárodního semináře pro KIP. Zájemci hlaste se u
tajemnice společnosti Mgr. Marty Beníčkové.
5. ČLENSTVÍ
Každý, kdo úspěšně absolvoval kandidátský pohovor, je oprávněný stát se členem
společnosti.
Zájemce o členství si stáhne z webové stránky www.cskip.cz přihlášku, vyplněnou
ji pošle spolu s kopií dokladu o absolvování kandidátského pohovoru tajemnici
společnosti Martě Beníčkové, která zájemci přidělí osobní kód.
Tento kód pak zájemce uvede jako specifický symbol při platbě členského
příspěvku. Po zaplacení příspěvku se stává členem ČSKIP.
6. IDENTIFIKACE PLATEB
Číslo účtu ČSKIP: 3607342/0300, Československá obchodní banka a.s., pobočka
Brno. Ze zahraničí: IBAN: CZ96 0300 0000 0000 0360 7342, BIC: CEKOCZPP
Při platbách dodržujte následující pravidla:
 Na složenkách a bankovních příkazech uveďte vždy variabilní symbol.
 Do „zprávy pro příjemce“ uveďte své jméno a příjmení.
Variabilní symboly:
 Roční členský příspěvek: 7772014 (při použití trvalého příkazu uveďte
pouze 777)
 Dar společnosti: 999. Na konci roku paní účetní pošle dotyčnému potvrzení
o daru do účetnictví.
 Platba za seminář: uveďte datum začátku semináře ve tvaru ddmmrr.
Specifický symbol:
 Uveďte svůj osobní kód (přiděluje tajemnice Mgr. Marta Beníčková).
 Nečlenové společnosti, kteří nemají přidělen osobní kód, uvedou datum
svého narození ve formátu ddmmrr.
U každé akce je stanoven termín platby, po tomto datu budou kontaktováni
náhradníci. Zpožděné platby budou pokutovány. V případě odhlášení se ze
semináře jsou účtovány storno poplatky.
Prosíme Vás o důsledné dodržování uvedených termínů plateb - seminář pak
budete mít za optimální cenu a zejména tím umožníte i nadále zvát zahraniční
docenty, pro jejichž účast je včasné zaplacení nezbytnou podmínkou.
6
7. SEZNAM VÝCVIKOVÝCH TERAPEUTŮ A DOCENTŮ
7.1. Docenti ČSKIP
PhDr. Oldřich Bajger, psycholog, psychoterapeut v soukromé praxi,
Psychologická ambulance, Martinovská 3168, 723 02 Ostrava-Martinov, tel.: +420
596934232, +420 602536288, e-mail: [email protected]
PhDr. Ludvík Běťák, psycholog, psychoterapeut v soukromé praxi, Psychologická
ambulance, Dykova 26, CZ-636 00 Brno, tel.: +420 548535868, e-mail:
[email protected]
Dr. med. Monika Bürgi-Kraus, psychiatryně, psychoterapeutka, Bernerring 20,
CH-4058 Basel, tel.: +41 61 6816070, e-mail: [email protected]
PhDr. Dana Dufková, psycholožka, psychoterapeutka v soukromé praxi, Kamenná
čtvrť 53, 639 00 Brno, tel.: +420 604661129, e-mail: [email protected]
Dr. med. Georg Glettler, specialista pro neurologii/psychiatrii, psychoterapii,
psychoanalýzu, Dietrichsholz 1, D-88410 Bad Wurzach
PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD., psycholožka, psychoterapeutka. Centrum pro
poruchy příjmu potravy při PK VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2. Soukromá praxe se
zaměřením na psychosomatiku, tel: +420 731172521, e-mail: [email protected]
Doc. Dr. med. Michael Stigler, psychiatr, psychoterapeut, rue Mauborget 12, CH1003 Lausanne, Švýcarsko, tel.: +41 21 3127841, e-mail: [email protected]
PhDr. Jitka Škodová, psycholožka, psychoterapeutka v soukromé praxi,
Psychologická praxe, Jordana Jovkova 3253/5, 143 00 Praha 4-Modřany. tel.:
+420 244401140, e-mail: [email protected]
Dr. med. Harald Ullmann, internista, neurolog, specialista pro psychoterapii,
Nowackanlage 15, D-76137 Karlsruhe, e-mail: [email protected]
7.2. Výcvikoví terapeuti ČSKIP
MUDr. Lea Brodová,
[email protected]
psychiatryně
a
psychoterapeutka,
FN
Motol,
PhDr. Helena Strnadlová, [email protected]
7.3. Individuální sebezkušenost a supervize
Individuální supervizi po domluvě poskytují: PhDr. Oldřich Bajger, PhDr. Ludvík
Běťák, PhDr. Dana Dufková, PhDr. Lucie Vlček Pelková, Ph.D., PhDr. Jitka
Škodová. Individuální sebezkušenost výše jmenovaní, navíc MUDr. Lea Brodová,
PhDr. Helena Strnadlová.
7
8. KONTAKTNÍ ADRESY
Centrální kontakt – tajemník
ČSKIP:
Mgr. Marta Beníčková
Svatopluka Čecha 743
688 01 Uherký Brod
tel.: +420 604244439
e-mail: [email protected]
Výzkum:
Doc. RNDr. Dan Pokorný
University of Ulm
Psychosomatic Medicine and
Psychotherapy
Albert-Einstein-Allee 23
D-89081 Ulm, Germany
tel.: +49 731 50061810,
+49 731 69273
e-mail: [email protected]
Předseda ČSKIP:
Mgr. Jan Dufek
Ambulance klinické psychologie
Brněnská 615/45
69301 Hustopeče
tel.: +420 608383355
e-mail: [email protected]
Ekonomka – účetní ČSKIP:
Karla Nekvapilová
Hoštická 62
642 00 Brno
tel: +420 737313953
e-mail:
[email protected]
Mezinárodní spolupráce:
MUDr. Lea Brodová
Křenova 17
162 00 Praha
tel.: +420 220611538
e-mail: [email protected]
Webmaster:
Mgr. Tomáš Málek
Rumburská 10
19000 Praha
tel.: +420723305282
e-mail: [email protected]
Brno, 20.1.2014
redaktoři: Jan Dufek + výbor ČSKIP
8
Download

Česká společnost pro