Česká společnost pro
katatymně imaginativní
psychoterapii
I - 2015
Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Česká republika
www.cskip.cz
Vážení a milí členové ČSKIP,
zdravíme Vás v roce 2015, přejeme hodně zdraví, radosti a úspěchů při práci s KIP.
V letošním roce organizujeme v termínu 16.–19.4.2015 v Rakvicích na jižní Moravě
17. mezinárodní seminář pro KIP. Tradičně se můžeme těšit na pestrou nabídku
speciálních seminářů pod vedením zahraničních lektorů. Pro letošek jsme se rozhodli místo
obvyklých teoretických seminářů dát více prostoru společným plenárním přednáškám.
Seminář, včetně ubytování a moravské kuchyně, se odehraje pod jednou střechou
Vinařského domu Dominant, který nám bude plně vyhrazen. Atraktivní lokalitu s výhledem
na Pálavu a v těsné blízkosti Lednicko-Valtického areálu lze využít i k příjemnému výletu
před nebo po konferenci. Pro čtvrteční dopoledne jsme připravili možnost společné
návštěvy zámku Lednice, příjezd do Rakvic je možný již během středy 15.4. Lokalita
v blízkosti dálnice D2 a vlakového koridoru Brno-Břeclav je velmi dobře dostupná. Těšíme
se na hojnou účast českých i slovenských kolegů, neboť z Bratislavy je to do Rakvic ještě
blíže než do Trenčianských Teplic. Program mezinárodního semináře najdete na našich
webových stránkách www.cskip.cz. Srdečně Vás všechny zveme!
Za výbor ČSKIP
Mgr. Jan Dufek
Předseda ČSKIP
1. AKTUALITY
1.1. 17. mezinárodní seminář KIP,
který se bude konat 16. – 19.4.2015, v Rakvicích, program a přihlašování na www.cskip.cz.
Připravili jsme pro Vás atraktivní program pod vedením zahraničních docentů s bohatou
klinickou a didaktickou praxí. Pozvání letos přijali Michael Stigler, Renate Sannwald, Beate
Steiner, Ulrike Linke-Stillger, Harald Ullmann, Eberhard Wilke a Peter Teichmann. Pro
zájemce o výcvik v KIP (či o jednorázové seznámení se s touto metodou) v rámci
Mezinárodního semináře KIP proběhne úvodní seminář A ve dvou skupinách pod vedením
Petera Teichmanna a Lucie Vlček Pelkové.
1.2. Pozvánka na členskou schůzi.
Předsednictvo ČSKIP svolává na čtvrtek 16.4.2015 ve 20.00 členskou schůzi České
společnosti pro KIP, v rámci 17. Mezinárodního semináře KIP v Rakvicích v prostorách
Vinařského domu Dominant Rakvice. Srdečně zveme všechny členy ČSKIP i hosty ze
SSKIP k účasti. Na programu schůze bude schvalování nových stanov společnosti, zpráva
o jejím hospodaření a o všem, co Vás zajímá, těší či trápí.
1.3. Kandidátské pohovory a terapeutická kolokvia.
V rámci 17. mezinárodního semináře KIP v Rakvicích proběhnou ve čtvrtek 16. dubna 2015
od 21:00 do 22:00 hod. kandidátské pohovory a terapeutická kolokvia. Pokud plánujete při
příležitosti mezinárodního semináře složit terapeutické kolokvium, uveďte to v přihlášce a
domluvte se se zvolenou dvojicí docentů. Kolokviální práce zašlete nejpozději do 15.
března 2015, abyste mohli být včas upozorněni na případná doplnění.
Kolokvium je veřejné pro omezený počet zájemců. Chcete-li se ho jako posluchači
zúčastnit, přihlaste se prosím při registraci.
2
1.4. Termín pro zaplacení členských příspěvků 500 Kč za rok 2015 je konec února
2015. Připomínáme, že bez zaplacení příspěvku nemůže být poskytnuta členská sleva na
akce ČSKIP. Způsob placení viz níže „6. identifikace plateb“. Spolu s tímto zpravodajem
také posíláme na vloženém listu upomínku těm, kteří dosud nezaplatili členský příspěvek za
rok 2014.
2. NABÍDKA SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH ČSKIP V ROCE 2015
17. mezinárodní seminář pro KIP
Termín 16. – 19.4.2015
Místo konání: Vinařský dům Dominant, Rakvice
Podrobný program a přihlašování elektronicky na www.cskip.cz
B3
Termín konání: 13. – 15.3.2015
Místo konání: Praha, Psychoterapie Anděl (budova bývalých Ženských domovů),
Ostrovského 3, CZ-150 00 Praha 5 - Anděl.
Lektor: PhDr. Lygia Bátovská
Organizace: Mgr. Lenka Chválová, [email protected]
Cena: 2700,- Kč pro členy ČSKIP, 2900,-Kč pro nečleny, 3200,- Kč na místě.
Přihlášky: u organizátorky.
Variabilní symbol: 130315
C2/2
Termín konání: 13. – 15.2.2015
Místo konání: Praha, Psychoterapie Anděl (budova bývalých Ženských domovů),
Ostrovského 3, CZ-150 00 Praha 5 - Anděl.
Lektor: PhDr. Ludvík Běťák
Organizace: Mgr. Lenka Chválová, [email protected]
Cena 2700,- Kč pro členy ČSKIP, 2900,- Kč pro nečleny, 3200,- na místě.
Přihlášky: u organizátorky
Variabilní symbol: 130215
C3/1
Termín konání: 19. – 21.6.2015
Místo konání: Praha, bude upřesněno.
Lektor: PhDr. Jaromíra Jánošková
Organizace: Mgr. Lenka Chválová, [email protected]
Cena 2700,- Kč pro členy ČSKIP, 2900,- Kč pro nečleny, 3200,- na místě.
Přihlášky: u organizátorky
Variabilní symbol:190615
S
Téma: Hledání identity v různých etapách ženského života.
Termín konání: 11. – 13.9.2015
Místo konání: Vzdělávací centrum Buchov - krásné a působivé místo pod Blaníkem
Vede a organizace: PhDr. Lucie Vlček Pelková, [email protected]
Cena: 2700,- Kč pro členy ČSKIP, 2900,-Kč pro nečleny, 3200,- Kč na místě.
Zvýhodněné ceny platí při platbě minimálně 14 dní předem převodem na účet ČSKIP.
Přihlášky: u organizátorky.
3
Cena ubytování: 780 Kč na víkend (2 noci)
Strava: 500 Kč na víkend PLNÁ PENZE (výborně vaří!)
Upozornění: Vzhledem k nutné závazné rezervaci objektu je nutno se přihlásit do 30.4.!
Minimální počet účastníků 10.
Variabilní symbol: 110915
Katatymní tuplák 2015
Vede: Doc. Dr. med. Michael Stigler
Termín:16. – 20.9.2015
Místo konání: Klášter kapucínů, Sušice, změna místa vyhrazena
Cena: 4000,- Kč pro členy ČSKIP a SSKIP, 4500,- Kč pro nečleny. Cena platí při počtu 12
účastníků, při nižším počtu může být navýšena o max. 500,- Kč. Storno poplatek činí 50%
kurzovného.
Variabilní symbol:160915
Organizace Doc. RNDr. Dan Pokorný, tel. +49 731 50061810, +49 731 69273 a MUDr.
Robert Kulísek, tel. +420 773937779.
Přihlášky prosíme do 15.5.2015 e-mailem na adresu: [email protected]
Skupinové supervize v Praze
Vede a organizace PhDr. Lucie Vlček Pelková, [email protected]
Místo konání: Denní stacionář pro PPP, Ke Karlovu 11, Praha 2,
Čas konání 16 – cca 18h
Cena 600 Kč, platba na místě
Termíny: 19.1., 16.2., 16.3., 18.5.2015
Prosím o průběžné sledování webových stránek z důvodů průběžné aktualizace
nabídek a eventuálně nutných změn termínů.
Možnost skupinové supervize v Praze
PhDr. Jitka Škodová nabízí možnost skupinové supervize
Termín: dle dohody
Místo konání: Psychologická ambulance Jordana Jovkova 3253/5, Praha 4 - Modřany.
Cena dle počtu účastníků, platba na místě.
Kontakt: [email protected], tel.: +420 244401140
Supervizní semináře v Brně:
Vede: PhDr. Ludvík Běťák
Termín: Středa 13:00 - 19:00 podle domluvy
Místo konání: Psychologická ambulance, Dykova 26, 636 00 Brno
Cena: Dle počtu účastníků, platba na místě
Kontakt: +420 605555858, e-mail: [email protected]
Možnost skupinové supervize v Brně
PhDr. Dana Dufková nabízí vedení supervizních seminářů v Brně, nutné je zajistit místo a
dostatečný počet účastníků. Kontakt: [email protected]
Výcviková sebezkušenostní skupina KIP
Lektoři: Mgr. Vladimír Straka a PhDr. Marie Tomášková, garant Dr. med. Georg Glettler
Začátek výcviku na podzim 2015, doba trvání ve formě uzavřené skupiny 3 roky.
Maximální počet účastníků: 12.
Místo konání: V centru ČR na Vysočině.
Celkový rozsah: 300 výukových hodin.
4
Průběh: 100 výukových hodin ročně v 5 víkendech (pátek navečer až neděle odpoledne).
Skupina se může domluvit na jiné variantě, termíny setkání budou určeny vždy na celý rok.
Cena: 130,- Kč za jednu výukovou hodinu.
Platby na účet ročně (13000,- Kč) nebo po dohodě s lektory půlročně (6500,- Kč).
Po absolvování výcviku obdrží účastník osvědčení s potvrzením počtu hodin.
Ubytování a stravu účastníci hradí na místě.
Přihlášky do 31.8. na mailovou adresu: [email protected]
Změna programu seminářů ČSKIP vyhrazena!
Lektoři ČSKIP jsou ochotni přizpůsobit se požadavkům z řad zájemců o vzdělávání a
výcvik v KIP. Pokud se utvoří skupina se specifickým zájmem (zvlášť máme na mysli
kolegy, kterým chybí některý B či C seminář), je možné dohodnout se s některým
z lektorů na konkrétní vzdělávací akci.
3. SEMINÁŘE POŘÁDANÉ VE SLOVENSKÉ REPUBLICE
Informace o seminářích SSKIP naleznete na webové adrese slovenské společnosti
www.sskip.szm.sk, pravidelně je zveřejňujeme také na www.cskip.cz.
4. VÝCVIK V KIP
Od podzimu 2012 probíhá systematický výcvik v Praze, organizuje Mgr. Lenka Chválová,
[email protected] Momentálně probíhají semináře úrovně C.
Nový běh systematického výcviku v KIP.
Při dostatečném počtu zájemců bude na podzim 2015 otevřena nová výcviková
skupina.
Organizační zajištění: PhDr. L. Vlček Pelková.
Obecně organizace výcviku viz naše webové stránky.
Odborný vzdělávací garant ČSKIP - MUDr. Lea Brodová
5. ČLENSTVÍ
Každý, kdo úspěšně absolvoval kandidátský pohovor, je oprávněný stát se členem
společnosti. Zájemce o členství nechť si stáhne z webové stránky www.cskip.cz přihlášku,
vyplněnou ji pošle spolu s kopií dokladu o absolvování kandidátského pohovoru tajemnici
společnosti Martě Beníčkové, která zájemci přidělí osobní kód.
Tento kód pak zájemce uvede jako specifický symbol při platbě členského příspěvku. Po
zaplacení příspěvku se stává členem ČSKIP.
6. IDENTIFIKACE PLATEB
Číslo účtu ČSKIP: 3607342/0300, Československá obchodní banka a.s., pobočka Brno.
Ze zahraničí: IBAN: CZ96 0300 0000 0000 0360 7342, BIC: CEKOCZPP
5







Při platbách dodržujte následující pravidla:
Na složenkách a bankovních příkazech uveďte vždy variabilní symbol.
Do „zprávy pro příjemce“ uveďte své jméno a příjmení.
Variabilní symboly:
Roční členský příspěvek: 7772014 (při použití trvalého příkazu uveďte pouze 777)
Dar společnosti: 999. Na konci roku Vám paní účetní o daru pošle potvrzení.
Platba za seminář: uveďte datum začátku semináře ve tvaru ddmmrr.
Specifický symbol:
Uveďte svůj osobní kód (přiděluje tajemnice Mgr. Marta Beníčková).
Nečlenové společnosti, kteří nemají přidělen osobní kód, uvedou datum svého narození
ve formátu ddmmrr.
U každé akce je stanoven termín platby, po tomto datu budou kontaktováni náhradníci.
Zpožděné platby budou pokutovány. V případě odhlášení se ze semináře jsou účtovány
storno poplatky.
Naléhavě Vás prosíme o důsledné dodržování uvedených termínů plateb - seminář pak
budete mít za optimální cenu a zejména tím umožníte i nadále zvát zahraniční docenty,
jejichž trvalý a potěšitelný zájem o náš výcvik je jedním z jeho podstatných pilířů.
Pro odpovědnou organizaci jejich účasti je Vaše včasné zaplacení nezbytnou podmínkou.
6
7. SEZNAM VÝCVIKOVÝCH TERAPEUTŮ A DOCENTŮ
7.1. Docenti ČSKIP
PhDr. Oldřich Bajger, psycholog, psychoterapeut v soukromé praxi, Psychologická
ambulance, Martinovská 3168, CZ-723 02 Ostrava-Martinov, tel.: +420 596934232, +420
602536288, e-mail: [email protected]
PhDr. Ludvík Běťák, psycholog, psychoterapeut v soukromé praxi, Psychologická
ambulance,
Dykova
26,
CZ-636 00
Brno,
tel.:
+420 548535868,
e-mail:
[email protected]
Dr. med. Monika Bürgi-Kraus, psychiatryně, psychoterapeutka, Bernerring 20,
CH-4058 Basel, tel.: +41 61 6816070, e-mail: [email protected]
PhDr. Dana Dufková, psycholožka, psychoterapeutka v soukromé praxi, Kamenná čtvrť
53, CZ-639 00 Brno, tel.: +420 604661129, e-mail: [email protected]
Dr. med. Georg Glettler, specialista pro neurologii/psychiatrii,
psychoanalýzu, Dietrichsholz 1, D-88410 Bad Wurzach
psychoterapii,
PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD., psycholožka, psychoterapeutka. Centrum pro poruchy
příjmu potravy při PK VFN, Ke Karlovu 11, CZ-120 00 Praha 2. Soukromá praxe se
zaměřením na psychosomatiku, tel: +420 731172521, e-mail: [email protected]
Doc. Dr. med. Michael Stigler, psychiatr, psychoterapeut, rue Mauborget 12, CH-1003
Lausanne, Švýcarsko, tel.: +41 21 3127841, e-mail: [email protected]
PhDr. Jitka Škodová, psycholožka, psychoterapeutka v soukromé praxi, Psychologická
praxe, Jordana Jovkova 3253/5, CZ-143 00 Praha 4-Modřany, tel.: +420 244401140,
e-mail: [email protected]
Dr. med. Harald Ullmann, internista, neurolog, specialista pro
Nowackanlage 15, D-76137 Karlsruhe, e-mail: [email protected]
psychoterapii,
7.2. Výcvikoví terapeuti ČSKIP
MUDr. Lea Brodová, psychiatryně a psychoterapeutka, FN Motol, [email protected]
PhDr. Helena Strnadlová, [email protected]
7.3. Individuální sebezkušenost a supervize
Individuální supervizi po domluvě poskytují: PhDr. Oldřich Bajger, PhDr. Ludvík Běťák,
PhDr. Dana Dufková, PhDr. Lucie Vlček Pelková, Ph.D., PhDr. Jitka Škodová. Individuální
sebezkušenost výše jmenovaní, navíc MUDr. Lea Brodová, PhDr. Helena Strnadlová.
7
8. KONTAKTNÍ ADRESY
Výzkum:
Doc. RNDr. Dan Pokorný
Ulm University
Psychosomatic Medicine and
Psychotherapy
Albert-Einstein-Allee 23
D-89081 Ulm, Germany
tel.: +49 731 50061810,
+49 731 69273
e-mail: [email protected]
Centrální kontakt – tajemnice ČSKIP:
Mgr. Marta Beníčková
Svatopluka Čecha 743
688 01 Uherský Brod
tel.: +420 724631119
e-mail: [email protected]
Předseda ČSKIP:
Mgr. Jan Dufek
Ambulance klinické psychologie
Brněnská 615/45
69301 Hustopeče
tel.: +420 608383355
e-mail: [email protected]
Ekonomka – účetní ČSKIP:
Karla Nekvapilová
Hoštická 62
642 00 Brno
tel: +420 737313953
e-mail:
[email protected]
Mezinárodní spolupráce:
MUDr. Lea Brodová
Křenova 17
162 00 Praha
tel.: +420 220611538
e-mail: [email protected]
Webmaster:
Mgr. Tomáš Málek
Rumburská 10
190 00 Praha
tel.: +420 723305282
e-mail: [email protected]
Webové stránky:
www.cskip.cz
Brno, 20.1.2015
redaktor: Martin Holub + výbor ČSKIP
8
Download

Česká společnost pro