Propozice LHT Lhotsko 2015 Vážení rodiče, děti a přátelé, dostávají se k Vám propozice Letního hudebního tábora Lhotsko 2015. Tábor s bohatou historií organizují podobně jako v předchozích letech muzikanti a pedagogové z Ústeckého a Libereckého kraje. Základní informace: LHT proběhne v areálu​
Penzionu Lhotsko,​
poblíž města Úštěk, okres Litoměřice.​
​
Termín LHT Lhotsko 2015 je ​
19. července ​
(neděle) ­ ​
1. srpna​
(sobota). 1. Mgr. Vladimír Fiedler
2. Prof. Jiří Holubec
3. PaedDr. Jan Prchal
4. Mgr. Vladimír Šorsák
Obsazení lektorů hudby: (okres Litoměřice)
zobcová flétna (okres Děčín)
klávesové nástroje a sbor (okres Liberec) orchestr (okres Liberec)
kytara ● Hlavním vedoucím tábora pro rok 2015 je Mgr. Tomáš Oravec. ● Obsazení pěti oddílových vedoucích bude zveřejněno s předstihem na našich webových stránkách. ● Všechny děti budou pojištěny a po dobu trvání akce je zajištěn kvalifikovaný zdravotník. Příjezd: Děti dopravte v neděli ​
19. července do areálu Penzionu Lhotsko, a to v době ​
od 14.00 do 16.00. Odjezd:​
Děti si můžete vyzvednout v sobotu ​
1. srpna​
dopoledne v době ​
od 10.00 do 12.00​
. Je možné odvézt si dítě již v pátek (viz. upozornění pro rodiče). UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE! 1) Všichni účastníci tábora budou v pátek po závěrečném koncertu v Lovečkovicích odvedeni vedoucími zpět do tábora. Rodiče si budou moci děti vyzvednout v táboře po ústní domluvě s hlavním vedoucím a po převzetí všech dokladů. Není možné odvézt dítě z tábora bez vědomí hlavního vedoucího. 2) Důrazně žádáme rodiče, aby se v areálu po příjezdu a před odvozem dítěte dále nezdržovali​
. Potřebné doklady: Po příjezdu dítěte na tábor je nutné jej zaregistrovat a předat pověřeným osobám následující dokumenty: ● Řádně vyplněný nástupní list dítěte ● očkovací průkaz ● potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte všechny materiály jsou k dispozici na webových stránkách, vyplňte je, prosím, ještě před příjezdem. ​
Bez řádně vyplněných a odevzdaných dokladů dítě nemůže být na tábor přijato! Organizační úpravy: 1) Ze závažných pedagogických důvodů (stýskání) nedoporučujeme, zejména menším dětem, dávat s sebou mobilní telefon. Upozorňujeme rodiče, že pořadatel tábora nezodpovídá za drahou elektroniku a podobná zařízení. 2) Nově se rodiče mohou spojit s dítětem telefonicky přes hlavního vedoucího každý den v době poledního klidu, a to od 13:30 do 14:30, popřípadě poštou. Doporučujeme používat ke spojení s dětmi tento způsob. 3) Letošním rokem byl nově zaveden řád pro návštěvy rodičů v táboře. Rodič je povinen informovat hlavního vedoucího o návštěvě, z důvodu přehledu o pohybu osob v táboře. Návštěvy by měly být plánovány s ohledem na chod táborového programu tak, aby nenarušily denní režim. ​
Termín vhodný pro návštěvy je neděle 26.07.2015, v čase od 13.00 ­ 14.30. 4) Tábor je určen dětem do 17 let. V případě, že Vaše dítě dovrší v průběhu tábora věk 18 let, ​
nelze​
ho na tábor přihlásit. 5) Dítě nemůže být převzato vedoucími, pokud s sebou nemá doklady (viz. Potřebné doklady) ● ​
Dětem by v kufru nemělo chybět toto oblečení a věci: (uvádíme jen oblečení a věci, které dětem často chybí): pokrývka hlavy (kšiltovka, klobouk, šátek, aj.), bunda, pláštěnka, holinky, pevná obuv opalovací krém, repelent, plavky, děti by také měly mít dostatek teplého oblečení. Náplň pro děti: ● Prioritou je činnost hudební, dále rekreační, sportovní a oddechová. Dopoledne začínáme hudebními činnostmi a před obědem pokračujeme táborovými hrami. Po poledním klidu následují táborové činnosti a po svačině před večeří je opět nástrojová hra. Pěvecký sbor zkouší těsně před večeří. Po ní následuje osobní volno a do večerky stihneme ještě náplň dle táborového plánu (opět nechybí tradiční soutěže, diskotéky apod.). ● Nebudou chybět Lekce tance a společenského chování​
​
a tradiční nahrávání CD ● Hlavní soutěže: MiniMISS, MISS Lhotsko, Bodyguard, pěvecká soutěž, instrumentální soutěž (na tuto soutěž si mohou děti přivézt své noty), karneval, a děti nepřijdou ani o tradiční olympiádu. ● Celý táborový program bude upraven do jednoho tématu (bude upřesněno). Opět bude probíhat celotáborová hra, ve které budou děti soutěžit o absolutní vítězství a putovní trofej Letního hudebního tábora Lhotsko. Přihlašování a platby: ● Přihlášky na tábor jsou k dispozici pouze v elektronické podobě, a to na webu www.lhotsko.cz​
– on­line přihláška. ● Přihlášku je nutno odeslat do konce dubna 2015. Upozorňujeme rodiče, že na pozdější přihlášky provozovatel nemusí brát zřetel ­ z kapacitních a hygienických důvodů. ● Cena letošního tábora je ​
5500,­ Kč​
. Částku poukažte na účet číslo ​
2107937441/2700 UniCredit Bank, jako variabilní symbol použijte datum narození přihlašovaného dítěte ve tvaru DDMMRR. ​
Potvrzení o přijetí platby Vám bude odesláno po připsání částky na náš účet. V případě, že Vám bude přispívat zaměstnavatel, obdrží fakturu po odeslání objednávky na naši e­mailovou adresu. ​
Platbu proveďte do 10. dní od přihlášení dítěte na tábor. Po dohodě s Pavlem Kopřivou ​
(hospodářem tábora) ​
je možné úhradu rozložit na zálohu ve výši 2500,­ ​
Kč a doplatek. Datum zaplacení bude rozhodující pro zařazení Vašeho dítěte do tábora​
, což je důležité zvláště s ohledem na to, že počet účastníků je omezen kapacitou zařízení a hygienickými normami. Elektronickým přihlášením dítěte zákonný zástupce uzavírá smluvní podmínky s organizátorem tábora. Upozorňujeme, že byly upraveny smluvní podmínky! Kontakty: Pavel Kopřiva ­ ​
[email protected]
​
tel. ​
777 666 818; ​
Pension Lhotsko, Pošta Úštěk, 411 45 ● Ubytování, platby, možnosti úhrady, storno poplatky, strava (např. zdravotní diety apod.) Mgr. Tomáš Oravec ­ ​
[email protected]
tel. 775 962 939 ● Organizace tábora (např. odjezdy, příjezdy apod.), táborový program Mgr. Vladimír Fiedler ­ ​
[email protected] ● Pojištěním Další informace můžete získat na Facebooku ­ “Letní hudební tábor ­ Lhotsko” a na webových stránkách ​
www.lhotsko.cz 
Download

Propozice LHT 2015