Česká společnost pro
katatymně imaginativní
psychoterapii
I - 2013
Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Česká republika
www.cskip.cz
Vážení přátelé KIP!
Srdečně vás pozdravujeme a přejeme vám jménem výboru České společnosti pro
katatymně imaginativní psychoterapii dobrý rok, zdraví, radost a úspěch tam, kde
potřebujete.
Již tradičně na začátku roku posíláme informace o plánovaných akcích pro
nadcházející období.
Rok 2013 je pro nás všechny příznivce KIP opět příležitostí pro společné setkání v
rámci mezinárodního semináře ve Žďáru nad Sázavou, ale zároveň i
přípravným obdobím pro vítanou účast na mezinárodním KIP kongresu v
Bratislavě, jehož přípravy jsou v plném proudu. Je mezi vámi mnoho kolegů,
kteří s KIP běžně pracují - těšíme se, že se o svoje zkušenosti a odborné znalosti v
Bratislavě podělíte!
Radostnou zprávou pro KIP je, že řada mladých kolegů ukončuje vzdělání a hodlá
se podílet na činnosti ČSKIP.
Další radostnou zprávou je, že KIP je u nás nadále odborníky akceptovanou
psychoterapeutickou metodou, která je v současnosti zařazována do vzdělávání
psychologů i lékařů.
Těšíme se na vás na níže uvedených akcích!
Za výbor ČSKIP
PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD.
předsedkyně ČSKIP
1. AKTUALITY
1.1. 16. mezinárodní seminář pro KIP
se bude konat 25. – 28.4.2013 ve Žďáru nad Sázavou. Program je uveřejněn na
www.cskip.cz, přihlašování probíhá poprvé v tomto ročníku pouze elektronicky na
adrese:
registrace.triocolor.cz
Doporučujeme všem, neváhejte s přihlášením na tuto vrcholnou akci, využijte
brzkého přihlášení! Česká i Slovenská společnost KIP mají to štěstí, že vedení
seminářů se ujímají špičkoví zahraniční docenti s lety ověřenými odbornými i
lidskými kvalitami. Ve Žďáru se s námi setkají Nicole Berger-Becker & Heinz
Becker, Anna Buchheim, Ulrike Linke-Stillger, Georg Glettler, Renate Sannwald,
Beate Steiner, Eberhard Wilke, Michael Stigler. Více než kdy jindy jsme rádi, že
v rámci složité situace v Evropě letos naše pozvání mohli přijmout. Važme si této
možnosti a využijme ji!
Účastnické poplatky jsou odstupňovány dle následující tabulky:
Členové ČSKIP/SSKIP Nečlenové ČSKIP/SSKIP Do konce února 3.900,‐ Kč/163 € 4.400,‐ Kč/183 € 1.3. – 30.3. 4.200,‐ Kč/175 € 4.700,‐ Kč/196 € 1.4. až do zahájení akce 4.500,‐ Kč/188 € 5.000,‐ Kč/208 € 2
1.2. Pozvánka na členskou schůzi
Předsednictvo ČSKIP svolává dne 25.4.2013 ve 20:00 v hotelu Jehla ve Žďáru nad
Sázavou členskou schůzi České společnosti pro katatymně imaginativní
psychoterapii
Program schůze:
1/ Aktuální informace o dění ve společnosti
2/ Zpráva o hospodaření
3/ Volba předsednictva
4/ Diskuze k vzdělávacímu řádu
5/ Přispění ČSKIP k mezinárodnímu kongresu v Bratislavě - diskuse
Vážené a milé členky a členové České společnosti pro katatymně imaginativní
psychoterapii,
dovolujeme si vás pozvat na řádnou členskou schůzi ČSKIP. Bude se jednat o
schůzi volební, v souladu se stanovami společnosti je nutné zvolit nové
předsednictvo společnosti. Proto vás srdečně zveme k účasti. Schůzi pořádáme
tradičně v termínu mezinárodního semináře pro KIP ve Žďáru nad Sázavou,
v hotelu Jehla, Kovářova 4, CZ-591 01 Žďár nad Sázavou.
Své kandidáty do předsednictva společnosti navrhujte stávajícímu výboru
společnosti na adrese [email protected] případně na samotné schůzi.
1.3. Pozvánka na mezinárodní kongres pro KIP v Bratislavě
V termínu 13. – 15.6.2014 organizuje v Bratislavě Slovenská společnost pro KIP
13. mezinárodní seminář pro KIP. SSKIP srdečně zve kolegy z Čech, Moravy i
Slezska k aktivní účasti. Přihlásit lze krátké přednášky a workshopy. Podrobné
informace naleznete na www.cskip.cz, kde je ke stažení Call for Papers.
1.4. Emailový newsletter. Opět připomínáme, že chcete-li být informováni mezi
prvními o aktuálním dění, navštivte domovskou stránku naší společnosti
www.cskip.cz a zadáním své e-mailové adresy se přihlaste k odebírání
elektronického newsletteru, který rozesíláme všem zájemcům, i nečlenům
společnosti, samozřejmě zcela zdarma.
1.5. Termín pro zaplacení členských příspěvků za rok 2013 je konec února
2013. Připomínáme, že bez zaplacení příspěvku nemůže být poskytnuta členská
sleva na akce ČSKIP (včetně letošního semináře pro KIP ve Žďáru). Spolu s tímto
zpravodajem také posíláme na vloženém listu upomínku těm, kteří dosud
nezaplatili členský příspěvek za rok 2012.
1.6. Informace pro zájemce o výcvik. ČSKIP poskytuje komplexní akreditovaný
vzdělávací program v psychoterapii. Absolvování takového programu je jedním ze
základních předpokladů pro získání specializace pro systematickou psychoterapii.
ČSKIP získala akreditaci vzdělávacího programu v psychoterapii na další období.
2. NABÍDKA SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH ČSKIP V ROCE 2013
16. mezinárodní seminář pro KIP
Termín: 25.4.-28.4.2012
Místo konání: Žďár nad Sázavou, hotel Jehla, ČR
3
Podrobný program je uveřejněn na www.cskip.cz
Přihlašování: registrace.triocolor.cz
Supervizní seminář Praha
Termín konání: 14. – 16.6.2013
Místo konání: Praha, místo konání vyhrazeno
Lektor: PhDr. Oldřich Bajger, PhDr. Lucie Vlček Pelková, Ph.D., PhDr. Ludvík
Běťák, PhDr. Jaromíra Jánošková, PhDr. Jitka Škodová
Anotace: Supervizní seminář, vede vždy jeden z uvedených lektorů. Bližší info
u organizátorky.
Organizace: Monika Nevoralová
Cena: 2700,- Kč pro členy ČSKIP, 2900,- Kč pro nečleny, 3200,- Kč na místě.
Zvýhodněné ceny platí při platbě minimálně 14 dní předem převodem na účet
ČSKIP.
Přihlášky: [email protected]
Variabilní symbol: 140613
S – Imaginace a socha
Vede: Dr.med. Georg Glettler
Termín: 24. – 30.8.2012
Místo: Dietrichsholz, Německo
Tradiční seminář se socháním, podrobné informace jsou uvedeny na webu.
Cena: 3300,- Kč pro členy ČSKIP a SSKIP a 3800,- Kč pro nečleny.
Variabilní symbol: 240813
Organizace: Mgr. Vladimír Straka, e-mail: [email protected]
Termín přihlášek: do 30.6.2013
Supervizní seminář Praha
Termín konání: 13. – 15.9.2013
Místo konání: Praha, místo konání vyhrazeno
Lektor: PhDr. Oldřich Bajger, PhDr. Lucie Vlček Pelková, Ph.D., PhDr. Ludvík
Běťák, PhDr. Jaromíra Jánošková, PhDr. Jitka Škodová
Anotace: Supervizní seminář, vede vždy jeden z uvedených lektorů. Bližší info
u organizátorky.
Organizace: Monika Nevoralová
Cena: 2700,- Kč pro členy ČSKIP, 2900,- Kč pro nečleny, 3200,- Kč na místě.
Zvýhodněné ceny platí při platbě minimálně 14 dní předem převodem na účet
ČSKIP.
Přihlášky: [email protected]
Variabilní symbol: 130913
Katatymní tuplák 2013
Vede: Doc. Dr.med. Michael Stigler a PhDr. Ludvík Běťák
Termín: 15. – 22.9.2013
Místo konání: Moravská bouda, Špindlerův mlýn. Cena ubytování s polopenzí je
cca 420,- Kč/noc.
Tradiční intenzivní dvojitý seminář Katatymní tuplák aneb Kutiny se uskuteční opět
v Krkonoších na Moravské boudě. Podmínkou účasti je absolvování C3 semináře.
Z programu semináře: (1) Tvorba aktuálního motivu pro imaginaci. Využití pro
supervizi, sebepoznání a práci s pacienty. (2) Skupinová práce s nočním snem.
(3) Teoretické přednášky. (4) Supervize.
4
Cena: 4000,- Kč pro členy ČSKIP a SSKIP, 4500,- Kč pro nečleny. Cena platí při
počtu 12 účastníků, při nižším počtu může být navýšena o max. 500,- Kč. Storno
poplatek činí 50% kurzovného.
Variabilní symbol: 150913
Organizují: Doc. RNDr. Dan Pokorný, tel. +49 73150061810, +49 73169273, a
MUDr. Robert Kulísek, tel. +420 773937779.
Přihlášky prosíme e-mailem na adresu: [email protected]
Termín přihlášek: do 30.6.2013
B2 – intenzivní seminář
Termín konání: 11. – 13.10.2013
Místo konání: Praha, místo konání vyhrazeno
Lektor: PhDr. Ludvík Běťák
Anotace: Intenzivní seminář
Organizace: Lenka Chválová
Cena: Bude upřesněno
Přihlášky: [email protected]
Variabilní symbol: 111013
Supervizní seminář Praha
Termín konání: 22. – 24.11.2013
Místo konání: Praha, místo konání vyhrazeno
Lektor: PhDr. Oldřich Bajger, PhDr. Lucie Vlček Pelková, Ph.D., PhDr. Ludvík
Běťák, PhDr. Jaromíra Jánošková, PhDr. Jitka Škodová
Anotace: Supervizní seminář, vede vždy jeden z uvedených lektorů. Bližší info
u organizátorky.
Organizace: Monika Nevoralová
Cena: 2700,- Kč pro členy ČSKIP, 2900,- Kč pro nečleny, 3200,- Kč na místě.
Zvýhodněné ceny platí při platbě minimálně 14 dní předem převodem na účet
ČSKIP.
Přihlášky: [email protected]
Variabilní symbol: 221113
Pravidelné supervizní středy v Praze
Vede: PhDr. Jitka Škodová
Termín: Středa 16:00 – 19:00 v dohodnutých termínech
Místo konání: Psychologická ambulance, Jordana Jovkova 3253/5, Praha 4,
Modřany
Cena: Dle počtu účastníků, platba na místě
Kontakt: PhDr. Jitka Škodová, e-mail: [email protected],
tel.: +420 244401140
Supervizní semináře v Brně:
Vede: PhDr. Ludvík Běťák
Termín: Středa 13:00 - 19:00 podle domluvy
Místo konání: Psychologická ambulance, Dykova 26, 636 00 Brno
Cena: Dle počtu účastníků, platba na místě
Kontakt: +420 605555858, e-mail: [email protected]
Změna programu vyhrazena!
5
Lektoři ČSKIP jsou ochotni přizpůsobit se požadavkům z řad zájemců o
vzdělávání a výcvik v KIP. Pokud se utvoří skupina se specifickým zájmem
(zvlášť máme na mysli kolegy, kterým chybí některý B či C seminář), je
možné dohodnout se s některým z lektorů na konkrétní vzdělávací akci.
3. SEMINÁŘE POŘÁDANÉ VE SLOVENSKÉ REPUBLICE
Informace o seminářích SSKIP naleznete na webové adrese slovenské společnosti
www.sskip.szm.sk nebo na www.cskip.cz.
4. VÝCVIKOVÉ SKUPINY
V Praze probíhá výcvikový KIP program organizovaný PhDr. Lucií Vlček Pelkovou,
aktuálně možnost supervizí. Pokud by vznikla potřeba doplnit si některý ze
seminářů, je možné se individuálně domluvit na možnostech účasti.
Pod vedením Mgr. Vladimíra Straky a PhDr. Marie Tomáškové funguje ve Žďáru
nad Sázavou od září 2010 uzavřená sebezkušenostní skupina. Formou skupinové
sebezkušenostní práce frekventanti získají minimálně 300 hodin sebezkušenosti.
Od podzimu 2012 probíhá nový systematický výcvik v Praze, organizuje Mgr.
Lenka Chválová, [email protected]
5. ČLENSTVÍ
Každý, kdo úspěšně absolvoval kandidátský pohovor, je oprávněný stát se členem
společnosti.
Zájemce o členství si stáhne z webové stránky www.cskip.cz přihlášku, vyplněnou
ji pošle spolu s kopií dokladu o absolvování kandidátského pohovoru tajemnici
společnosti Míle Sadílkové, která zájemci přidělí osobní kód.
Tento kód pak zájemce uvede jako specifický symbol při platbě členského
příspěvku. Po zaplacení příspěvku se stává členem ČSKIP.
6. IDENTIFIKACE PLATEB
Číslo účtu ČSKIP: 3607342/0300, Československá obchodní banka a.s., pobočka
Brno. Ze zahraničí: IBAN: CZ96 0300 0000 0000 0360 7342, BIC: CEKOCZPP
Při platbách dodržujte následující pravidla:
 Na složenkách a bankovních příkazech uveďte vždy variabilní symbol.
 Do „zprávy pro příjemce“ uveďte své jméno a příjmení.
Variabilní symboly:
 Roční členský příspěvek: 7772013 (při použití trvalého příkazu uveďte
pouze 777)
 Dar společnosti: 999. Na konci roku paní účetní pošle dotyčnému potvrzení
o daru do účetnictví.
 Platba za seminář: uveďte datum začátku semináře ve tvaru ddmmrr.
Specifický symbol:
6


Uveďte svůj osobní kód (přiděluje tajemnice PhDr. Míla Sadílková).
Nečlenové společnosti, kteří nemají přidělen osobní kód uvedou datum
svého narození ve formátu ddmmrr.
U každé akce je stanoven termín platby, po tomto datu budou kontaktováni
náhradníci. Pokud je platba realizována po tomto termínu nebo přímo na začátku
akce je účtována částka 300,- Kč navíc (neplatí u náhradníků).
U každé akce bude kromě informací o platebních podmínkách též informace o
podmínkách storna.
Prosíme Vás o důsledné dodržování uvedených termínů plateb - seminář pak
budete mít za optimální cenu a zejména tím umožníte i nadále zvát zahraniční
docenty, pro jejichž účast je včasné zaplacení nezbytnou podmínkou.
7. SEZNAM VÝCVIKOVÝCH TERAPEUTŮ A DOCENTŮ
7.1. Docenti ČSKIP
PhDr. Oldřich Bajger, psycholog, psychoterapeut v soukromé praxi,
Psychologická ambulance, Martinovská 3168, 723 02 Ostrava-Martinov, tel.: +420
596934232, +420 602536288, e-mail: [email protected]
PhDr. Ludvík Běťák, psycholog, psychoterapeut v soukromé praxi, Psychologická
ambulance, Dykova 26, CZ-636 00 Brno, tel.: +420 548535868, e-mail:
[email protected]
Dr. med. Monika Bürgi-Kraus, psychiatryně, psychoterapeutka, Bernerring 20,
CH-4058 Basel, tel.: +41 61 6816070, e-mail: [email protected]
PhDr. Dana Dufková, psycholožka, psychoterapeutka v soukromé praxi, Kamenná
čtvrť 53, 639 00 Brno, tel.: +420 604661129, e-mail: [email protected]
Dr. med. Georg Glettler, specialista pro neurologii/psychiatrii, psychoterapii,
psychoanalýzu, Dietrichsholz 1, D-88410 Bad Wurzach
PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD., psycholožka, psychoterapeutka. Centrum pro
poruchy příjmu potravy při PK VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2. Soukromá praxe se
zaměřením na psychosomatiku, tel: +420 731172521, e-mail: [email protected]
Doc. Dr. med. Michael Stigler, psychiatr, psychoterapeut, Place Bel-Air 1, CH1003, Lausanne, Švýcarsko, e-mail: [email protected]
PhDr. Jitka Škodová, psycholožka, psychoterapeutka v soukromé praxi,
Psychologická praxe, Jordana Jovkova 3253/5, 143 00 Praha 4-Modřany. tel.:
+420 244401140, e-mail: [email protected]
Dr. med. Harald Ullmann, internista, neurolog, specialista pro psychoterapii,
Nowackanlage 15, D-76137 Karlsruhe, e-mail: [email protected]
7
7.2. Výcvikoví terapeuti ČSKIP
MUDr. Lea Brodová,
[email protected]
psychiatryně
a
psychoterapeutka,
FN
Motol,
MUDr. Alexandra Havlicová, Sedláčkova 28, 301 11 Plzeň, telefon +420
607755659, e-mail: [email protected]
PhDr. Helena Strnadlová, [email protected]
7.3. Individuální sebezkušenost a supervize
Individuální sebezkušenost poskytují výcvikoví terapeuti a docenti KIP, individuální
a skupinovou supervizi pouze docenti KIP.
Individuální sebezkušenost a supervizi po domluvě poskytují: PhDr. Oldřich Bajger,
PhDr. Ludvík Běťák, PhDr. Dana Dufková, PhDr. Lucie Vlček Pelková, Ph.D.,
PhDr. Jitka Škodová.
8. KONTAKTNÍ ADRESY
Výzkum:
Doc. RNDr. Dan Pokorný
University of Ulm
Psychosomatic Medicine and
Psychotherapy
Am Hochstraess 8
D-89081 Ulm, Germany
tel.: +49 73150061810,
+49 73169273
e-mail: [email protected]
Centrální kontakt – tajemník
ČSKIP:
PhDr. Miluše Sadílková
Šípková 1866
142 00 Praha 4
tel.: +420 602313880
e-mail: [email protected]
Předsedkyně ČSKIP:
PhDr. Lucie Vlček Pelková, Ph.D.
Psychiatrická klinika VFN
Ke Karlovu 11
121 08 Praha 2
tel.: +420 731172521
e-mail: [email protected]
Ekonomka – účetní ČSKIP:
Karla Nekvapilová
Hoštická 62
642 00 Brno
tel: +420 737313953
e-mail:
[email protected]
Mezinárodní spolupráce:
MUDr. Lea Brodová
Křenova 17
162 00 Praha
tel.: +420 220611538
e-mail: [email protected]
Webmaster:
Mgr. Jan Dufek
Psychiatrická klinika FN Brno
tel.: +420 608383355
e-mail: [email protected]
Brno, 31.1.2013
redaktoři: Jan Dufek + výbor ČSKIP
8
Download

Česká společnost pro