Zvonek
22. ročník, školní rok 2012-13
ZŠ a MŠ Brankovice
Číslo 1 – podzim, vyšlo 3. 9. 2012
tel. 517369724
[email protected]
Redakce (žákovský dvouměsíčník) a Broučci a Sluníčka (časopis MŠ) čtěte na www.zsbrankovice.cz.
7:55 – zvoní!
Vyučování začíná později – čtěte na druhé straně.
… zavádíme od tohoto školního roku společné třídnické hodiny. Škola není jenom o získávání vědomostí a
dovedností, ale také o vzájemném soužití – se spolužáky, pedagogy a ostatními pracovníky školy. Proto je
důležité nastavit společná pravidla, zrušit tradiční bariéru katedry a vytvořit prostor důvěry, ve kterém bude
kolektiv spolurozhodovat sám o sobě – tedy žáci o své třídě; na což v běžných hodinách není čas.
Třídnické hodiny budou mít všichni žáci od V. do IX. třídy, prozatím zhruba jednou za 14 dní, vždy v pondělí od
14 hodin do 14.45. Třídy se poprvé sejdou na třídnických hodinách v pondělí 10. září.
Ředitel
Mgr. Jaroslav Hejný
Speciální pedagog
Mgr. Iva Hoždorová
Zástupce ředitele
Jiří Posolda
Vedoucí vychovatelka
Věra Hanáková
Výchovný poradce
Mgr. Lenka Mazuchová
Vedoucí učitelka MŠ
Martina Staňková
Kariérový poradce
Vlastimil Loucký
Učitelé základní školy (třídní učitelé)
Mgr. Eva Bártová (III.), Mgr. Eva Bodečková (IX.A), Jaroslav Fiala (II.), Mgr. Jarmila Fialová (IV.A),
Mgr. Jaroslav Hejný, Mgr. Stanislav Lánský, Vlastimil Loucký (VIII.), Mgr. Lenka Mazuchová, Mgr.
Martina Paulíková (IV.B), Mgr. Pavla Polachová (VII.), Mgr. Jitka Polesová (V.), Jiří Posolda, Bc. Matěj
Posolda, Mgr. Bronislava Spáčilová (VI.), Mgr. Soňa Štůsková (IX.B), Ing. Petra Venhudová, Mgr.
Vladěna Vrbacká (I.)
Vychovatelky
Věra Hanáková, Mgr. Helena Čermáková, Markéta Bílková
Učitelky mateřské školy
Marie Pelková, Martina Staňková, Kateřina Zajíčková
Asistentky pedagoga
Iva Facková, Lukáš Kratochvíl, Jarmila Pěnicová, Ing. Hana Šutová,
Alena Veselá, Dis.
____________________
_____________________
Organizace školního roku 2012/2013
Období školního vyučování začne 3. září. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31.
ledna. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června.
Prázdniny: podzimní
25. a 26. října
jarní
11. února – 17. února
vánoční
22. prosince – 2. ledna
velikonoční 28. a 29. března
pololetní
1. února
hlavní
29. června – 1. září
Organizace vzdělávání – vyučování začne o pět minut později
Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, umožňuje zkrátit přestávky na pět minut. Protože
ranní autobus z Dobročkovic přijíždí až po tři čtvrtě na osm, posunuli jsme začátek vyučování na 7.55.
První přestávka bude zkrácena na pět minut, takže další průběh a konec vyučování se nezmění.
vyučovací hodiny
7.55-8.40 8.45-9.30 9.50-10.35 10.45-11.30
odpolední vyučování 13.15-14.00 14.10-14.55
školní družina
školní klub
mateřská škola
11.30-15.45
do 15.30
6.30-16.30, o prázdninách 7.30-15.30
________________________________________________



11.40-12.25
12.35-13.20
informace pro zákonné zástupce žáků – dostali je všichni žáci, podpisem potvrzujete, že jste se s
nimi seznámili
osobní údaje dítěte a kontaktní údaje v žákovské knížce – podepisujete, že jsou uvedené správně;
žádáme o poskytnutí e-mailové adresy zákonných zástupců
informace v zápisním lístku (školní družina, školní klub) – je třeba doplnit všechny údaje,
dodržujte pravidla pro uvolňování dětí v jiné době, než je doba uvedená v zápisním lístku
Družinovné, klubovné, školkovné – platby na účet
Poplatky za školní družinu, školní klub a mateřskou školu se platí převodem na bankovní účet školy
3057571/0300 (Nepleťte s účtem školního stravování!), nebo hotově – družinovné vybírá V. Hanáková,
klubovné M. Bílková, školkovné M. Staňková. U bezhotovostních plateb uvádějte variabilní symbol,
který identifikuje žáka, a specifický symbol – určuje, za co platíte.
Družinovné, klubovné a školkovné se hradí ve dvou splátkách, pokud je ve škole více sourozenců, je
možno zaplatit jeden druh platby najednou za všechny sourozence. Termíny splatnosti: do 15. října za
období září – prosinec, do 15. února za období leden – červen.
družinovné a klubovné 30 Kč měsíčně, školkovné 130 Kč měsíčně
Stravování
Hospodářka (školní stravování) má telefonní číslo 517 369 808.
Cena stravy od 1. 1. 2012 (na základě vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování)
Cena je určena věkem, který strávník dosáhne do konce školního roku, ne třídou, kterou navštěvuje.
3 až 6 let – 31 Kč, z toho 3 Kč pitný režim MŠ od 7 a více let – 35 Kč, z toho 3 Kč pitný režim
7 až 10 let – 19 Kč
11 až 14 let – 21 Kč
15 a více let – 23 Kč
Placení stravného – zálohově (na měsíc dopředu).
Platba převodem na účet školy číslo 186161178/0300.
Platba v hotovosti: poslední 3 pracovní dny v měsíci od 7.15 do 10.00 a od 13.00 do 15.00, v jiné dny od
7.30 do 8.30.
Školní potřeby, hygienické potřeby
Příspěvek 100 Kč (10 Kč se použije na nákup hygienických potřeb) budou vybírat třídní učitelé v týdnu
od 17. do 21. září, v mateřské škole se bude příspěvek vybírat od 27. do 31. září.
_________________________________________________________________________________
Schůzky s rodiči v mateřské škole ve čtvrtek 4. října, ve čtvrtek 2. února
Třídní schůzky v základní škole
v úterý 19. listopadu, v úterý 23. dubna
Konzultace
v pondělí 22. října, 25. března, 13. května
Fotografování prvňáčků
Letové ukázky dravců
Podzimní sběrová soutěž
Vánoční fotografování
v úterý 11. září
v pondělí 15. října
od 15. do 19. října
ve čtvrtek 1. listopadu
Download

ředitel školy: Mgr. Jaroslav Hejný