Časopisy odebírané do studovny Veleslavínova v roce 2015
ArcRevue: informace pro uživatele software firem ESRI a ERDAS
Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ
Cizí jazyky
Český jazyk a literatura
Dějiny a současnost : kulturně historická revue
E + M. Ekonomie a Management : odborný ekonomický časopis
Geografické rozhledy : výuka a popularizace geografie, ekologická výchova
Chemické listy : Chemical Papers (Prague)
Informace České geografické společnosti
Journal of Chemical Education
Knihy : týdeník pro orientaci na knižním trhu
Komenský : časopis pro učitele základní školy
Kvasný průmysl : časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie
Lidé a země : zeměpisný a cestopisný měsíčník
Lidové noviny
Lingua viva : odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako ciz. jazyku
Listy filologické : časopis pro klasická, středověká a neo-latinská studia
Literární noviny + příloha Biblio
Mladá fronta DNES
Naše řeč : listy pro vzdělávání a tříbení jazyka českého
Naturwissenschaften im Unterricht Chemie
Odpady : odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii
Papír a celulóza : časopis českého papírenského průmyslu
Plasty a kaučuk
Plzeňský deník
Právo : nezávislé noviny
Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka
Technický týdeník : časopis pro průmysl, vědu a obchod
Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy
Urbanismus a územní rozvoj
Vesmír : přírodovědecký časopis
Vodní hospodářství : Water Management : voda - ovzduší - půda – odpady
Vojenský geografický obzor : sborník Geografické služby AČR
Časopisy dostupné on-line
ArcNews www.esri.com/arcnews
ArcUser : the magazine for ESRI software users www.esri.com/arcuser
Collection of Czechoslovak Chemical Communications http://cccc.uochb.cas.cz
EIA : posuzování vlivů na životní prostředí
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf
Paměť a dějiny : revue pro studium totalitních režimů http://www.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny
Zpravodaj Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf
Download

seznam časopisů odebíraných v roce 2015