ŘEŠENÍ
MAGVD10C0K01
MATEMATIKA – vyšší úroveň obtížnosti
celkem uzavřených otevřených
počet úloh
včetně podúloh
počet svazků
typ úlohy O (u) O (u) úloha 21
11
10
31
18
13
3
3
0
podúloha správné řešení 1.1 2 · 10
1–0
1.2 15 · 10
1–0
1 2
2 3.1 O (u) 3 O (u) 4 O (u) 5 lim
O (u) 6 O (u) 7 3
(2
|
|
sin
, √100π
|
1–0
0 1
, | · sin
6,798033
, resp. sin
1 2–1–0
· sin 2–1–0
6,8 cm 2–1–0
2; 0 2–1–0
0;
2
3
1–0
graf funkce 8 8.2 9 1–0
300
0), 8.1 O (u) 2–1–0
499 3.2 O (u) bodování 0; 2 ;
1
1
náčrtek čtverce, √10; :
2–1–0
3
2
10 MAGVD10C0K01 – 1
4–3–2–1–0
poznámky k hodnocení
typ úlohy úloha O (u) 10 SU (p) SU (p) 11 12 správné řešení podúloha 600 výrobků 11.1 C 11.2 A 11.3 D 12.1 C 12.2 A 12.3 E bodování 4–3–2–1–0
Max. 3 body 3 podúlohy 3 b. 2 podúlohy 2 b. 1 podúloha 1 b. 0 podúloh 0 b
Max. 3 body 3 podúlohy 3 b. 2 podúlohy 2 b. 1 podúloha 1 b. 0 podúloh 0 b
U 13 A 2–0
U 14 D 2–0
U 15 D 2–0
U 16 B 2–0
U 17 E 2–0
U 18 C 2–0
U 19 B 2–0
U 20 E 2–0
SU (d) 21 21.1 ANO 21.2 NE 21.3 ANO 21.4 ANO Max. 3 body 4 podúlohy 3 b. 3 podúlohy 1 b. 2 podúlohy 0 b. 1 podúloha 0 b. 0 podúloh 0 b. 50 bodů CELKEM
Vysvětlivky:
U – uzavřená úloha
U – multiple choice
SU (p) – svazek přiřazovacích úloh
SU (d) – svazek dichotomických úloh
O – otevřená úloha
O (u) – úzce otevřená úloha
MAGVD10C0K01 – 2
poznámky k hodnocení
Download

ŘEŠENÍ MAGVD10C0K01 MATEMATIKA – vyšší úroveň obtížnosti