Maturitní zkouška 2013 – jarní termín
KLÍČ SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ
Český jazyk a literatura
Kód testu: CJMZD13C0T01
Počet úloh
Úloha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Celkem
32
Uzavřených
32
Otevřených
0
Správné řešení
Body
C
D
D
D
D
C
C
A
C
D
B
B
B
C
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
max. 3 b.
4 podúlohy 3 b.
3 podúlohy 2 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
max. 3 b.
4 podúlohy 3 b.
3 podúlohy 2 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
15.1
15.2
15.3
15.4
NE
ANO
ANO
NE
16.1
16.2
16.3
16.4
NE
NE
ANO
NE
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
D
E
C
A
B
16
17
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
3
1
Maturitní zkouška 2013 – jarní termín
Správné řešení
Body
18.1
18.2
18.3
18.4
C
ANO
NE
ANO
ANO
19.1
19.2
19.3
19.4
ANO
NE
NE
ANO
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
CELKEM
C
*
A
D
D
A
C
B
C
B
D
C
C
max. 3 b.
4 podúlohy 3 b.
3 podúlohy 2 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
max. 3 b.
4 podúlohy 3 b.
3 podúlohy 2 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
69 bodů
Úloha
18
19
* Validační komise dospěla k názoru, že úloha nemá ani jedno správné řešení. Všem žákům, kteří test řešili,
byl za tuto úlohu přiznán plný počet bodů.
Obsah klíče správných řešení je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho
části pro komerční účely či pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného
souhlasu CERMATu bude ve smyslu obecně závazných právních norem považováno za porušení
autorských práv.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
2
Download

Maturitní zkouška 2013 – jarní termín KLÍČ SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ