Maturitní zkouška 2011 - podzimní termín
KLÍČ SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ
Český jazyk a literatura - vyšší úroveň obtížnosti
Kód testu: CJMVD11C0T03
Počet úloh
Úloha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Celkem
47
Uzavřených
39
Otevřených
8
Správné řešení
Body
D
A
A
C
A
C
A
vycházeli
z tohoto světa se odeberu
A
A
C
A
A
D
B
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
max. 3 b.
4 podúlohy 3 b.
3 podúlohy 2 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
max. 3 b.
4 podúlohy 3 b.
3 podúlohy 2 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
max. 3 b.
4 podúlohy 3 b.
3 podúlohy 2 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
17.1
17.2
17.3
17.4
NE
ANO
ANO
NE
18.1
18.2
18.3
18.4
ANO
NE
ANO
NE
19.1
19.2
19.3
19.4
NE
NE
ANO
ANO
18
19
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
1
Maturitní zkouška 2011 - podzimní termín
Správné řešení
Body
20.1
20.2
20.3
20.4
D
NE
ANO
NE
ANO
max. 3 b.
4 podúlohy 3 b.
3 podúlohy 2 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
A
D
F
C
B
E
22.1
22.2
22.3
C
B
E
23.1
23.2
23.3
A
B
D
24.1
24.2
24.3
24.4
B
E
D
C
Úloha
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
D
C
D
D
torna…
postmodernismus
Tyl
obkročný
sonet
provaz…
C
B
D
D
B
C
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
3
max. 2 b.
3 podúlohy 2 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
max. 2 b.
3 podúlohy 2 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
max. 3 b.
4 podúlohy 3 b.
3 podúlohy 2 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Maturitní zkouška 2011 - podzimní termín
Úloha
41
42
43
44
45
46
47
CELKEM
Správné řešení
Body
D
C
D
C
D
B
A
A
2
2
2
2
2
2
2
100 bodů
Vzhledem k vysoké variabilitě možných žákovských odpovědí na otevřené úlohy neobsahuje tento klíč všechny
uznatelné odpovědi.
Obsah klíče správných řešení je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho
části pro komerční účely či pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného
souhlasu CERMATu bude ve smyslu obecně závazných právních norem považováno za porušení
autorských práv.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
3
Download

státní maturita testy podzim cjl_v_reseni