Maturitní zkouška 2012 – jarní termín
KLÍČ SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ
Matematika - základní úroveň obtížnosti
Kód testu: MAMZD12C0T01
Počet úloh
Úloha
Celkem
26
Uzavřených
11
Správné řešení
Otevřených
15
Body
1
݊+2
4݊
max. 2 b.
2
‫ = ݔ‬2,5
max. 2 b.
3
݊ = 1 000
max. 2 b.
4
ܽ50 = −90
1
5
‫ݏ‬50 = −825
6
19 členů, resp. 20 členů, resp. 19 nebo 20 členů
7
1
1
(max. 3 b.)
7.1
7.2
݇=4
1
‫ = ݔ‬8; ‫ = ݕ‬4
max. 2 b.
8
5
1
9
10
max. 2 b.
10
7
π (= 63°)
20
11
‫ ݔ‬+ 2‫ = ݕ‬0
12
13
100 %, resp. čisté zlato
o 5 km/h
1
max. 2 b.
1
max. 2 b.
14
4 216
4
=ሶ 0,18
, resp. další možný výklad zadání
22 919
5
max. 2 b.
15
ܸ = (4‫ ݔ‬3 − 12‫ ݔ‬2 + 9‫ )ݔ‬cm3
max. 2 b.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2012
1
Maturitní zkouška 2012 – jarní termín
Úloha
2
ܸ = Správné
(4‫ ݔ‬3 − 12‫ݔ‬
+ 9‫ݔ‬
řešení
16
16.1
16.2
16.3
16.4
ANO
NE
ANO
NE
C
B
D
E
A
C
D
A
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25.1
25.2
25.3
25.4
B
E
A
C
26.1
26.2
26.3
C
D
B
26
CELKEM
Body
max. 2 b.
4 podúlohy 2 b.
3 podúlohy 1 b.
2 podúlohy 0 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
2
2
2
2
2
2
2
2
max. 4 b.
4 podúlohy 4 b.
3 podúlohy 3 b.
2 podúlohy 2 b.
1 podúloha 1 b.
0 podúloh 0 b.
max. 3 b.
3 podúlohy 3 b.
2 podúlohy 2 b.
1 podúloha 1 b.
0 podúloh 0 b.
50 bodů
Obsah klíče správných řešení je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho
části pro komerční účely či pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného
souhlasu CERMATu bude ve smyslu obecně závazných právních norem považováno za porušení
autorských práv.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2012
2
Download

Maturitní zkouška 2012 – jarní termín KLÍČ SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ