Maturitní zkouška 2011 - jarní termín
KLÍČ SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ
Matematika - základní úroveň obtížnosti
(s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ)
Kód testu: MAMZD11C0T02
Celkem
26
Počet úloh
Uzavřených
11
Správné řešení
Úloha
Body
3
, resp. 3 −1

1
max. 2 b.
3
 3
, resp. � �
8
2
2
Otevřených
15
1
6 2
1
4
 = 1,2 ∙ 1014 m2 , resp. 12 ∙ 1013 , apod.
max. 2 b.
5
 = 99 ∙ 100, resp.  = 9900, resp. 9900
1
3
 = 8, resp. ! = 8!
6
7
1

3
1
7.1
max. 3 b.
1
-2
O
A
7.2

[−2; 3]
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
1
Maturitní zkouška 2011 - jarní termín
Úloha
Správné řešení
Body
8
1 = 2, 2 = −1, resp. {2; − 1}
max. 2 b.
9
 ∈ (−∞; − 1)
1
 ∈ (−3; − 1)
max. 2 b.
12
[3; − 3]
max. 2 b.
13
3 = 66 dm, resp. 66 dm, resp. 66, resp. 6,6 m
1
10
 = 50, resp. 50
11
max. 2 b.
 = 264 m, resp. 264, resp. 2640 dm
14
 =̇ 21 m
15
16
16.1
16.2
16.3
16.4
17
18
19
20
21
22
23
24
25
NE
ANO
ANO
NE
D
B
B
C
A
D
C
A
25.1
25.2
25.3
25.4
D
A
E
C
max. 2 b.
max. 2 b.
max. 2 b.
4 podúlohy 2 b.
3 podúlohy 1 b.
2 podúlohy 0 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
2
2
2
2
2
2
2
2
max. 4 b.
4 podúlohy 4 b.
3 podúlohy 3 b.
2 podúlohy 2 b.
1 podúloha 1 b.
0 podúloh 0 b.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
2
Maturitní zkouška 2011 - jarní termín
Úloha
Správné řešení
26
26.1
26.2
26.3
CELKEM
E
D
C
Body
max. 3 b.
3 podúlohy 3 b.
2 podúlohy 2 b.
1 podúloha 1 b.
0 podúloh 0 b.
50 bodů
Obsah klíče správných řešení je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho
části pro komerční účely či pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného
souhlasu CERMATu bude ve smyslu obecně závazných právních norem považováno za porušení
autorských práv.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
3
Download

Maturitní zkouška 2011 - jarní termín KLÍČ