Maturitní zkouška 2011 - jarní termín
KLÍČ SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ
Matematika - základní úroveň obtížnosti
(pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ)
Kód testu: MAMZD11C0T03
Počet úloh
Úloha
2
12
2
 = 1,2 ∙ 1011 m2, resp. 1,2 ∙ 1011 , resp. 12 ∙ 1010 m2 apod.
4
 = 95 ∙ 94, resp.  = 8 930, resp. 8 930
5
6
7
7.1
7.2
10
11
12
13
14
2−1
30 2
3
9
Uzavřených
11
Správné řešení
2
, resp.

1
8
Celkem
26
Otevřených
15
Body
max. 2 b.
1
1
max. 2 b.
1
 = 2 009, resp. 2 009
1
 = −3, resp. −3, resp. 
�⃗ = (−3; 2)
max. 2 b.
 = 6, resp. 6, resp. ⃗ = (4; 6)
 ∈ �−3; 6�, resp. �−3; 6�, resp.  = (−3; 6) apod.
max. 2 b.
 = 1, resp. 1, resp.  = {1} apod.
max. 2 b.
1 = 0; 2 = 5, resp. obě čísla 0 a 5, resp.  = {0; 5} apod.
 = 2, resp. 2, resp.  = {2} apod.
9
11
9 11
 � ;
� , resp.  = ,  =
4
4
4 4
6 = 19, resp. 19
Květin je celkem 175.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
max. 2 b.
max. 2 b.
max. 2 b.
1
max. 2 b.
1
Maturitní zkouška 2011 - jarní termín
Úloha
15
16
16.1
16.2
16.3
16.4
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Správné řešení
Body
 = 40 cm2, resp. 40
max. 2 b.
NE
NE
ANO
ANO
E
B
D
D
A
B
A
C
25.1
25.2
25.3
25.4
E
A
C
D
26.1
26.2
26.3
D
C
B
26
CELKEM
max. 2 b.
4 podúlohy 2 b.
3 podúlohy 1 b.
2 podúlohy 0 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
2
2
2
2
2
2
2
2
max. 4 b.
4 podúlohy 4 b.
3 podúlohy 3 b.
2 podúlohy 2 b.
1 podúloha 1 b.
0 podúloh 0 b.
max. 3 b.
3 podúlohy 3 b.
2 podúlohy 2 b.
1 podúloha 1 b.
0 podúloh 0 b.
50 bodů
Obsah klíče správných řešení je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho
části pro komerční účely či pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného
souhlasu CERMATu bude ve smyslu obecně závazných právních norem považováno za porušení
autorských práv.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
2
Download

Maturitní zkouška 2011 - jarní termín KLÍČ SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ