Maturitní zkouška 2012 – podzimní termín
KLÍČ SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ
MATEMATIKA - základní úroveň obtížnosti
Kód testu: MAMZD12C0T04
Počet úloh
Uzavřených
15
Celkem
26
Otevřených
11
Správné řešení
Body
1
9 000 000
1
2
9 4 − 72 2 + 144
1
3
3 −2 +2
1
4
 = −2 ⋁  = 2
max. 2 b.
5
 = 0,2
max. 2 b.
6
100
max. 2 b.
Úloha
1
7
(max. 2 b.)
y

1
7.1
O
1
1
x
A
p
7.2
 0; 3
1
8
9
10
max. 2 b.
8.1
 = −4
(1)
8.2
 = −1
(1)
sin  =
2
3
 = 13,5 cm2
1
max. 2 b.
11
20 cm
max. 2 b.
12
 = 576 cm2
1
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2012
1
Maturitní zkouška 2012 – podzimní termín
Správné řešení
Body
13
608000
litrů
94000
max. 2 b.
14
180 km
max. 2 b.
15
30 hodin
max. 2 b.
Úloha
16
16.1
16.2
16.3
16.4
NE
ANO
ANO
ANO
C
E
C
C
B
D
A
A
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25.1
25.2
25.3
25.4
D
A
B
F
26.1
26.2
26.3
B
E
D
26
CELKEM
max. 2 b.
4 podúlohy 2 b.
3 podúlohy 1 b.
2 podúlohy 0 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
2
2
2
2
2
2
2
2
max. 4 b.
4 podúlohy 4 b.
3 podúlohy 3 b.
2 podúlohy 2 b.
1 podúloha 1 b.
0 podúloh 0 b.
max. 3 b.
3 podúlohy 3 b.
2 podúlohy 2 b.
1 podúloha 1 b.
0 podúloh 0 b.
50 bodů
Obsah klíče správných řešení je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho
části pro komerční účely či pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného
souhlasu CERMATu bude ve smyslu obecně závazných právních norem považováno za porušení
autorských práv.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2012
2
Download

Maturitní zkouška 2012 – podzimní termín KLÍČ