KLÍČ SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
TS-L7C0CINT (ILUSTRAČNÍ)
PŘIJÍMAČKY LIK 2012
KSŘ-L7C0CINT (ILUSTRAČNÍ)
ČÍSLO
ÚLOHY
1
TYP ÚLOHY
uzavřená,
multiple choice
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
0-1
B
0-1-2
2
2.1
BODOVÁ
ŠKÁLA
4 podúlohy 2 b.
3 podúlohy 1 b.
ANO
2 podúlohy 1 b.
NE
2.3
1 podúloha 0 b.
NE
2.4
0 podúloh 0 b.
ANO
2.2
svazek úloh
dichotomických
0-1-2
3
3.1
4 podúlohy 2 b.
3 podúlohy 1 b.
NE
2 podúlohy 1 b.
ANO
3.3
1 podúloha 0 b.
ANO
3.1
0 podúloh 0 b.
NE
3.2
svazek úloh
dichotomických
4
uzavřená,
multiple choice
0-1
B
5
otevřená
0-1
komiks (lze akceptovat i zápis komix)
6
uzavřená,
multiple choice
0-1
B
7
uzavřená,
multiple choice
0-1
A
8
uzavřená,
multiple choice
0-1
A
9
otevřená
0-2
Ty / ty
10
otevřená
0-1
toužím, chci (a další synonymická vyjádření)
11
otevřená
0-1
poselstvo
12
otevřená
0-1
hledím si služby jak duše / služby jak duše (hledím si)
KLÍČ SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
TS-L7C0CINT (ILUSTRAČNÍ)
PŘIJÍMAČKY LIK 2012
KSŘ-L7C0CINT (ILUSTRAČNÍ)
ČÍSLO
ÚLOHY
TYP ÚLOHY
BODOVÁ
ŠKÁLA
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
13
uzavřená,
multiple choice
0-1
A
14
otevřená
0-1
zátoka / zátočina
15
uzavřená,
multiple choice
0-2
A
0-1-2-3
16
16.1
16.2
4 podúlohy 3 b.
svazek úloh
přiřazovacích
16.3
16.4
3 podúlohy 2 b.
E
2 podúlohy 1 b.
B
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
C
F
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
C
svazek úloh
uspořádacích
E
A
D
B
0-1-2-3
18
18.1
0-4
3 podúlohy 3 b.
svazek úloh
přiřazovacích
2 podúlohy 2 b.
E
18.2
1 podúloha 1 b.
A
18.3
0 podúloh 0 b.
0-1-2-3
4 podúlohy 3 b.
3 podúlohy 2 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
C
19
19.1
19.2
19.3
19.4
20
svazek úloh
dichotomických
otevřená
0-2
NE
NE
ANO
ANO
věková kategorie 15–18 let / 15–18
KLÍČ SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
TS-L7C0CINT (ILUSTRAČNÍ)
PŘIJÍMAČKY LIK 2012
KSŘ-L7C0CINT (ILUSTRAČNÍ)
ČÍSLO
ÚLOHY
TYP ÚLOHY
BODOVÁ
ŠKÁLA
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
21
uzavřená,
multiple choice
0-2
B
22
otevřená
0-1
vystavované (vystavené) rostliny (květiny)
23
uzavřená,
multiple choice
0-1
B
24
uzavřená,
multiple choice
0-1
D
25
otevřená
0-1
Postav se rovně!
26
uzavřená,
multiple choice
0-1
A
27
uzavřená,
multiple choice
0-1
C
28
uzavřená,
multiple choice
0-1
C
29
otevřená
0-1
přídavné jméno
30
otevřená
0-1
všechno, se
31
31.1
31.2
31.3
31.4
svazek úloh
dichotomických
0-1-2
4 podúlohy 2 b.
3 podúlohy 1 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
ANO
NE
NE
ANO
KLÍČ SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
TS-L7C0CINT (ILUSTRAČNÍ)
PŘIJÍMAČKY LIK 2012
KSŘ-L7C0CINT (ILUSTRAČNÍ)
ČÍSLO
ÚLOHY
TYP ÚLOHY
33
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
0-1-2
32
32.1
32.2
32.3
32.4
BODOVÁ
ŠKÁLA
svazek úloh
dichotomických
uzavřená,
multiple choice
4 podúlohy 2 b.
3 podúlohy 1 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
0-1
ANO
ANO
NE
C
MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ
50
POČET ÚLOH CELKEM
33
POČET ÚLOH OTEVŘENÝCH
11
POČET ÚLOH UZAVŘENÝCH
22
POČET SVAZKŮ ÚLOH
POČET ÚLOH A PODÚLOH
ANO
8
57
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2011
Download

klíč správných řešení