Maturitní zkouška 2012 – jarní termín
KLÍČ SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ
OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD - základní úroveň obtížnosti
Kód testu: OZMZD12C0T01
Počet úloh
Úloha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
Celkem
45
Uzavřených
40
Otevřených
5
Správné řešení
Body
C
B
C
C
A
D
A
novorozenec, novorozenecká/é, novorozenecké období,
novorozenecká etapa, novorozeně
Karel
2
2
2
2
2
2
2
2
2
NE
ANO
NE
2
11
11.1
11.2
11.3
ANO
NE
ANO
2
12
12.1
12.2
12.3
12.4
A
E
B
D
max. 3 b.
4 podúlohy 3 b.
3 podúlohy 2 b.
2 podúlohy 0 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
13
13.1
13.2
13.3
D
A
C
2
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2012
1
Maturitní zkouška 2012 – jarní termín
Úloha
14
14.1
14.2
14.3
Správné řešení
D
B
C
C
B
D
C
B
15
16
17
18
19
20
20.1
20.2
20.3
20.4
NE
NE
ANO
ANO
21
21.1
21.2
21.3
ANO
NE
NE
22
22.1
22.2
22.3
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
34
D
E
A
C
B
A
D
B
A
D
C
Senát, Senát P ČR, Senát Parlamentu ČR, Senát Parlamentu
České republiky, Senát Parlamentu, Senát České republiky,
Senát ČR
Morava, moravské
A
E
D
B
C
D
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2012
Body
max. 2 b.
3 podúlohy 2 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
2
2
2
2
2
max. 3 b.
4 podúlohy 3 b.
3 podúlohy 1 b.
2 podúlohy 0 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
2
max. 2 b.
3 podúlohy 2 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Maturitní zkouška 2012 – jarní termín
Úloha
Správné řešení
Body
35
36
37
38
39
39.1
39.2
39.3
B
A
D
B
2
2
2
2
max. 2 b.
3 podúlohy 2 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
2
40
41
41.1
41.2
41.3
42
43
44
45
CELKEM
A
C
D
pěstounská/é péče, pěstounská/é, pěstounství
NE
ANO
NE
C
A
A
A
2
2
2
2
2
92 bodů
Obsah klíče správných řešení je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho
části pro komerční účely či pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného
souhlasu CERMATu bude ve smyslu obecně závazných právních norem považováno za porušení
autorských práv.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2012
3
Download

Maturitní zkouška 2012 – jarní termín KLÍČ SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ