KLÍČ SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ – ILUSTRAČNÍ TEST 2011
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - základní úroveň obtížnosti
CJIZD11C0T01
Počet úloh
Celkem
Uzavřených
Otevřených
32
32
0
Úloha
Správné řešení
Body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15.1
15.2
15.3
15.4
D
D
C
A
C
B
B
B
B
D
B
A
A
D
NE
ANO
NE
ANO
16
16.1
16.2
16.3
16.4
NE
ANO
NE
ANO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
max. 3 b.
4 podúlohy 3 b.
3 podúlohy 2 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
max. 3 b.
4 podúlohy 3 b.
3 podúlohy 2 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
D
C
E
B
A
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2011
3
Úloha
Správné řešení
Body
18
18.1
18.2
18.3
18.4
D
ANO
NE
NE
NE
19
19.1
19.2
19.3
19.4
NE
ANO
ANO
NE
max. 3 b.
4 podúlohy 3 b.
3 podúlohy 2 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
max. 3 b.
4 podúlohy 3 b.
3 podúlohy 2 b.
2 podúlohy 1 b.
1 podúloha 0 b.
0 podúloh 0 b.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
69 bodů
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
CELKEM
B
C
B
B
C
A
B
D
C
D
A
D
A
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2011
Test i příslušný klíč správných řešení jsou do okamžiku uvolnění testu k volnému užití, tj. do 21. března 2011, určeny
výhradně středním školám, a to pro účely zkušebního testování jejich žáků ve škole. Jakékoli zveřejnění či užití obsahu
tohoto testu či příslušného klíče správných řešení, jakož i kterékoli jejich části v rozporu s tímto určením, bude
považováno za porušení zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon).
Download

řešení