KLÍČ SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ
MATEMATIKA
TS-L9M0CINT (ILUSTRAČNÍ)
PŘIJÍMAČKY LIK 2012
KSŘ-L9M0CINT (ILUSTRAČNÍ)
ČÍSLO
ÚLOHY
TYP ÚLOHY
BODOVÁ
ŠKÁLA
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
1
úzce otevřená
0-1-2
o 2 400
2
úzce otevřená
0-1-2
8 krát
3
široce otevřená
0-1-2-3-4-5-6
3.1
(0-1-2-3)
3.2
(0-1-2-3)
4
široce otevřená
0-1-2-3-4-5-6
5
široce otevřená
0-1-2-3-4-5-6
6
široce otevřená
0-1-2-3-4-5-6
4/a (+ postup)
(+ postup)
9ܾ^2−4
‫=ݔ‬1;‫(ܮ‬1)=ܲ(1)=−5/6
55 korun (+ postup)
C
k
6.1
vc
(0-1-2)
B
A
X
A
6.2
(0-1-2)
P
C
S
6.3
(0-1-2)
(+ postup)
k
X
B
7
uzavřená,
multiple choice
0-3
C
8
uzavřená,
multiple choice
0-3
B
9
uzavřená,
multiple choice
0-3
D
KLÍČ SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ
MATEMATIKA
TS-L9M0CINT (ILUSTRAČNÍ)
PŘIJÍMAČKY LIK 2012
KSŘ-L9M0CINT (ILUSTRAČNÍ)
ČÍSLO
ÚLOHY
TYP ÚLOHY
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
0-2-4-6-8
10
10.1
BODOVÁ
ŠKÁLA
4 podúlohy 8 b.
svazek úloh
přiřazovacích
3 podúlohy 6 b.
B
2 podúlohy 4 b.
C
10.3
1 podúloha 2 b.
A
10.4
0 podúloh 0 b.
E
10.2
11
uzavřená,
multiple choice
0-3
C
12
uzavřená,
multiple choice
0-3
A
13
uzavřená,
multiple choice
0-3
E
14
uzavřená,
multiple choice
0-3
B
15
uzavřená,
multiple choice
0-3
D
MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ
60
POČET ÚLOH CELKEM
15
POČET ÚLOH OTEVŘENÝCH
6
POČET ÚLOH UZAVŘENÝCH
11
POČET SVAZKŮ ÚLOH
POČET ÚLOH A PODÚLOH
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2012
1
21
Download

Matematika