Výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu
Pořadové číslo projektu: CZ.1.0/1.4.00/21.1279
Šablona: III/2
Ověřeno ve výuce :
Sada: C IX.07
Třída: 3.
Datum:20.4.2011
Slovní druhy – test 3.ročník
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Předmět: Český jazyk
Ročník: 3.ročník
Klíčová slova: podstatná jména, rod, číslo, pád ,přídavná jména, slovesa
Jméno autora(vč.titulu.): Mgr. Lenka Janoušková
Škola - adresa: ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou, příspěvková organizace
Majerova 138, Stráž nad Nisou 463 03
Kontrolní práce z čj - 3. třída
SLOVNÍ DRUHY
1)Doplň názvy slovních druhů dle správného pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2)V textu modře zakroužkuj všechna slovesa a hnědě
podtrhni všechna podstatná jména a zeleně všechna
přídavná jména:
Petr v lese našel mnoho krásných hřibů. Maminka z nich
potom uvařila dobrou polévku. Tatínek říká, že je naše
mamka ta nejlepší kuchařka. Až budu velká, také se to
naučím.
3) U podstatných jmen urči pád, číslo a rod:
na stole bez večeře s kamarádkami u okna Matěji! učitelce -
o bitvě pod zemí za horami -
4) K podstatným jménům vymysli a napiš vhodná
přídavná jména:
_____________ kniha
_____________ cvičení
_____________ květina
_____________ kalhoty
_____________ deka
_____________ tužka
Použitý software:
Windows XP Profesional
Download

Slovní druhy - test - Základní Škola Stráž Nad Nisou