Předmět
Třída
Autor
Anotace
Očekávaný
výstup
Použitý zdroj
Český jazyk - čtení
5.
Dagmar Šnajdarová
Pracovní list k získání a rozšíření poznatků o svalech v lidském těle. Je
zaměřený na orientaci v textu. Pracovní list obsahuje 5listů a 5listů řešení.
Orientuje se v textu a využívá poznatků o svalech v lidském těle
časopis 21.století Junior speciál 2010/2011
SVALY
Svalů je v lidském těle více než 600. Najdeš je úplně
všude. Starají se o pohyb od zamrkání okem až po chůzi. Tělo
navíc udržují ve vzpřímené poloze. Rozdělují se podle toho, co
umí: najdeš ohybače, natahovače, přitahovače, odtahovače,
svěrače i rozvěrače.
Pruhované jako zebra
Přemisťování a vůbec pohyb těla mají za úkol kosterní
svaly. Jsou příčně pruhované a jejich povrch kryje vazivový
obal. Na svých koncích jsou šlachami připojeny ke kostem.
Sval je vlastně válec složený z desetitisíců drobounkých
vláken spojených do svazečků a ty pak zase do svazků. Trochu
tak připomíná lano z provázků.
Svaly nechybí ani v oku
Člověk má také hladké svaly. Najdeš je třeba v kůži, ve
které obalují váčky, z nichž rostou vlasy a chlupy. Hladké
svaly nechybí ani v oční duhovce. Ovlivňují množství světla
pronikajícího dovnitř tím způsobem, že stahují nebo rozšiřují
zorničku. Jejich práci si můžeš vyzkoušet. Stačí si stoupnout
před zrcadlo a střídavě zhasínat a rozsvěcovat. Uvidíš, jak se
ti zornička zmenšuje a zvětšuje. Hladké svaly tvoří i stěny
dutých orgánů a trubic, jako jsou žaludek, močový měchýř
nebo střevo, a umožňují jejich funkci.
Srdci mozek neporučí
Jak se mají stahovat a natahovat, hýbat i odpočívat,
většině svalů rozkazuje mozek. Jeho příkazy běží
prostřednictvím nervových buněk, neuronů po nervových
vláknech až k určitému svalu. Jedno nervové vlákno nese
rozkaz hned několika svalovým vláknům najednou. Naprostou
specialitou je srdeční sval. Nejenže je zvláštním typem příčně
pruhovaného svalu (s mřížkovým vzorem), ale hlavně... nenechá
se nikým ovládat. Má vlastní spouštěcí mechanismus.
Bez kyslíku se unaví
Aby svaly mohly rozkazy mozku správně splnit, vyžadují
hodně kyslíku. Když ho krev třeba při sportu nestíhá dopravit
potřebné množství, pracuje sval na kyslíkový dluh. Glukóza
(krevní cukr, zásobárna energie) se začne přeměňovat na
kyselinu mléčnou. Ta se ve svalu hromadí a následně se objeví
únava a pocit bolesti. Kyselina mléčná se vyplaví až při
odpočinku, ve chvíli, kdy krev dodá chybějící kyslík. Když se
ale pořádně protáhneš, kyselina mléčná se uvolní rychleji.
Spolupracující dvojice
Kosterní svaly najdeš nejen na nohou a rukou, ale i na
hrudníku a hlavě. Díky žvýkacím svalům můžeš pořádně
rozkousat jídlo a mimické svaly zase odrážejí na obličeji
emoce (prozrazují, jak se zrovna cítíš). V obličeji máš asi 100
mimických svalů, díky kterým se můžeš usmívat nebo mračit.
Jen si představ, že pokaždé, když se usměješ, pracuje až 20
svalů. Kosterní svaly pracují v páru. Například jeden sval ruku
ohýbá a druhý ji zpátky natahuje. Můžeš si to vyzkoušet.
Ucítíš, jak se svaly ve své práci střídají.
Zajímavosti
 Svalová vlákna jsou pružná: sval snese natažení až na
dvojnásobek původní délky.
 Nejmohutnější je velký hýžďový sval, který dává tvar
lidskému zadečku.
 Hmotnost svalů představuje asi třetinu z celkové tělesné
hmotnosti.
Úkoly k textu:
1. Podle zadání v textu podtrhni
Červeně podtrhni část, ve které se mluví o počtu svalů
v těle.
Modře podtrhni část, která popisuje, jak sval vypadá.
Zeleně podtrhni část, kde se dozvíš, jak si můžeš
vyzkoušet práci svalů v oční duhovce.
Černě podtrhni část, kde si můžeš přečíst, jak sval
pracuje na kyslíkový dluh.
2. Přečti si otázky a věty. Za otázky doplň písmena vět,
kterými na ně můžeš odpovědět
Otázky:
Jakou funkci svaly v těle plní? ___
Co potřebují svaly, aby mohly správně pracovat? ___
Jak se jmenují svaly, díky kterým můžeš rozkousat jídlo? ___
Co je sval? ___
Kolik je mimických svalů? ___
Kolik svalů je v lidském těle? ___
Který sval není ovládán mozkem? ___
Který sval je v oční duhovce? ___
Odpovědi:
a) Žvýkací svaly.
b) Starají se o pohyb, udržují tělo ve vzpřímené poloze.
c) Vyžadují hodně kyslíku.
d) Přes 600.
e) Hladký sval.
f) Válec složený z desetitisíců drobných vláken spojených do
svazečků a ty pak zase do svazků.
g) Přes 200.
h) Srdeční sval.
4. Rozhodni, zda jsou věty pravdivé
Pohyb těla mají za úkol mimické svaly.
V lidském těle je více než 600 svalů.
Svaly představují asi polovinu celkové
hmotnosti těla.
Svalová vlákna nejsou pružná.
Srdeční sval je ovládán mozkem.
V obličeji je asi 20 mimických svalů.
Kosterní svaly pracují v páru.
Hladké svaly tvoří stěnu žaludku.
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
Řešení:
SVALY
Svalů je v lidském těle více než 600. Najdeš je úplně
všude. Starají se o pohyb od zamrkání okem až po chůzi. Tělo
navíc udržují ve vzpřímené poloze. Rozdělují se podle toho, co
umí: najdeš ohybače, natahovače, přitahovače, odtahovače,
svěrače i rozvěrače.
Pruhované jako zebra
Přemisťování a vůbec pohyb těla mají za úkol kosterní
svaly. Jsou příčně pruhované a jejich povrch kryje vazivový
obal. Na svých koncích jsou šlachami připojeny ke kostem.
Sval je vlastně válec složený z desetitisíců drobounkých
vláken spojených do svazečků a ty pak zase do svazků. Trochu
tak připomíná lano z provázků.
Svaly nechybí ani v oku
Člověk má také hladké svaly. Najdeš je třeba v kůži, ve
které obalují váčky, z nichž rostou vlasy a chlupy. Hladké
svaly nechybí ani v oční duhovce. Ovlivňují množství světla
pronikajícího dovnitř tím způsobem, že stahují nebo rozšiřují
zorničku. Jejich práci si můžeš vyzkoušet. Stačí si stoupnout
před zrcadlo a střídavě zhasínat a rozsvěcovat. Uvidíš, jak se
ti zornička zmenšuje a zvětšuje. Hladké svaly tvoří i stěny
dutých orgánů a trubic, jako jsou žaludek, močový měchýř
nebo střevo, a umožňují jejich funkci.
Srdci mozek neporučí
Jak se mají stahovat a natahovat, hýbat i odpočívat,
většině svalů rozkazuje mozek. Jeho příkazy běží
prostřednictvím nervových buněk, neuronů po nervových
vláknech až k určitému svalu. Jedno nervové vlákno nese
rozkaz hned několika svalovým vláknům najednou. Naprostou
specialitou je srdeční sval. Nejenže je zvláštním typem příčně
pruhovaného svalu (s mřížkovým vzorem), ale hlavně... nenechá
se nikým ovládat. Má vlastní spouštěcí mechanismus.
Bez kyslíku se unaví
Aby svaly mohly rozkazy mozku správně splnit, vyžadují
hodně kyslíku. Když ho krev třeba při sportu nestíhá dopravit
potřebné množství, pracuje sval na kyslíkový dluh. Glukóza
(krevní cukr, zásobárna energie) se začne přeměňovat na
kyselinu mléčnou. Ta se ve svalu hromadí a následně se objeví
únava a pocit bolesti. Kyselina mléčná se vyplaví až při
odpočinku, ve chvíli, kdy krev dodá chybějící kyslík. Když se
ale pořádně protáhneš, kyselina mléčná se uvolní rychleji.
Spolupracující dvojice
Kosterní svaly najdeš nejen na nohou a rukou, ale i na
hrudníku a hlavě. Díky žvýkacím svalům můžeš pořádně
rozkousat jídlo a mimické svaly zase odrážejí na obličeji
emoce (prozrazují, jak se zrovna cítíš). V obličeji máš asi 100
mimických svalů, díky kterým se můžeš usmívat nebo mračit.
Jen si představ, že pokaždé, když se usměješ, pracuje až 20
svalů. Kosterní svaly pracují v páru. Například jeden sval ruku
ohýbá a druhý ji zpátky natahuje. Můžeš si to vyzkoušet.
Ucítíš, jak se svaly ve své práci střídají.
Zajímavosti
 Svalová vlákna jsou pružná: sval snese natažení až na
dvojnásobek původní délky.
 Nejmohutnější je velký hýžďový sval, který dává tvar
lidskému zadečku.
 Hmotnost svalů představuje asi třetinu z celkové tělesné
hmotnosti.
Úkoly k textu:
1. Podle zadání v textu podtrhni
Červeně podtrhni část, ve které se mluví o počtu svalů
v těle.
Modře podtrhni část, která popisuje, jak sval vypadá.
Zeleně podtrhni část, kde se dozvíš, jak si můžeš
vyzkoušet práci svalů v oční duhovce.
Černě podtrhni část, kde si můžeš přečíst, jak sval
pracuje na kyslíkový dluh.
2. Přečti si otázky a věty. Za otázky doplň písmena vět,
kterými na ně můžeš odpovědět
Otázky:
Jakou funkci svaly v těle plní? b
Co potřebují svaly, aby mohly správně pracovat? c
Jak se jmenují svaly, díky kterým můžeš rozkousat jídlo? a
Co je sval? f
Kolik je mimických svalů? g
Kolik svalů je v lidském těle? d
Který sval není ovládán mozkem? h
Který sval je v oční duhovce? e
Odpovědi:
a) Žvýkací svaly.
b) Starají se o pohyb, udržují tělo ve vzpřímené poloze.
c) Vyžadují hodně kyslíku.
d) Přes 600.
e) Hladký sval.
f) Válec složený z desetitisíců drobných vláken spojených do
svazečků a ty pak zase do svazků.
g) Přes 200.
h) Srdeční sval.
4. Rozhodni, zda jsou věty pravdivé
Pohyb těla mají za úkol mimické svaly.
V lidském těle je více než 600 svalů.
Svaly představují asi polovinu celkové
hmotnosti těla.
Svalová vlákna nejsou pružná.
Srdeční sval je ovládán mozkem.
V obličeji je asi 20 mimických svalů.
Kosterní svaly pracují v páru.
Hladké svaly tvoří stěnu žaludku.
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
Download

Svaly