Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0996
Šablona/číslo materiálu:
III/2 VY_32_INOVACE_TVD540
Jméno autora:
Mgr. Lucie Křepelová
Třída/ročník
2. ročník
Datum vytvoření:
27.4.2014
Datum ověření:
30.4.2014
Vzdělávací oblast:
Člověk a zdraví
Tematická oblast:
Pohybová soustava
Předmět:
Tělesná výchova s didaktikou
Způsob využití:
Prezentace je určena k seznámení se s vlastnostmi a typy svalů.
Klíčová slova:
Svaly hladké, srdeční, příčně pruhované, svalové vlákno, šlachy,
aktin, myozin, kontrakce izotonická/izometrická, myofibrila,
sarkomera, kyslíkový dluh, kyselina mléčná, laktát.
Druh učebního materiálu:
Prezentace
POHYBOVÁ SOUSTAVA
• Zajišťuje pohyb jednotlivých částí těla (hlavy, trupu, končetin)
a pohyb celého těla (lokomoci).
• Orgány svalové soustavy jsou svaly.
• Podle mikroskopické stavby svalové tkáně a podle funkce se
svaly dělí do tří druhů:
svaly hladké
svaly srdeční
svaly příčně pruhované (kosterní)
SVALY HLADKÉ
• Jsou ve stěnách vnitřních orgánů, zajišťují jejich činnost.
• Jsou neovladatelné vůlí, neunavitelné.
SVALY SRDEČNÍ
• Tvoří srdce, zajišťují jeho činnost. Srdeční sval má některé
vlastnosti kosterního svalstva (příčné pruhování) a některé
vlastnosti hladkého svalstva (automacie).
• Jsou neovladatelné vůlí, neunavitelné.
SVALY PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ
(KOSTERNÍ)
• Upínají se na kostru, ovladatelné vůlí, unavitelné.
• Každý sval je cévně zásoben. Krev zajišťuje látkovou přeměnu
ve svalech a přináší důležité látky pro práci svalu – kyslík a
cukr (glukózu).
• Tvary kosterních svalů jsou různorodé. Liší se od sebe
morfologicky i funkčně.
vřetenovité svaly – např. trojhlavé, dvojhlavé
ploché svaly – např. prsní, zádové
kruhovité svaly (svěrače) – oční, ústní
STAVBA KOSTERNÍHO SVALU
svalová buňka – svalové vlákno – vazivový obal (povázka) –
svalové bříško – šlachy, kterými se upínají ke kostem.
Má schopnost se stahovat
(kontrakce) a vytvářet napětí
díky stažitelným bílkovinám
– aktinu a myozinu.
Obr.1: Stavba kosterního svalu
STAVBA KOSTERNÍHO SVALU
• Příčné pruhování svalu.
• Jednotkou svalového
vlákna – myofibrila,
skládá se ze dvou druhů
vláken – tzv. filament;
silné filamenty (myozin)
slabé filamenty (aktin)
• Princip kontrakce:
zasouvání aktin. vláken
mezi myozinová
Obr.2: Myofibrily kosterního svalu
– SARKOMERA –
úsek myofibrily zakončený na obou stranách
Obr.3: Sarkomera
SVALOVÁ KONTRAKCE
• Velikost kontrakce závisí na velikosti a frekvenci podnětu, na
teplotě a únavě.
• Podle změn na svalu se rozlišují 2 druhy svalových kontrakcí:
izometrická kontrakce – mění se napětí svalu, délka stejná
izotonická kontrakce – mění se délka svalu, napětí stejné
Při nadměrné zátěži pracují svaly za nedostatečného zásobení
kyslíkem – tzv. KYSLÍKOVÝ DLUH. Hromadí se laktát (kyselina
mléčná). V následné fázi odpočinku – spotřeba většího
množství kyslíku. Důležitý strečink!
SVALOVÁ ÚNAVA
• Při namáhavé a dlouhotrvající práci klesá výkonnost svalů,
dostavuje se únava.
• Příčinou únavy je vyčerpání zdrojů energie, nahromadění
zplodin metabolismu.
• Únava má pro organismus ochranný význam. Nastupuje
dříve než se vyčerpají všechny zdroje energie. Chrání
organismus před úplným vyčerpáním a poškozením.
• Odstraňuje ji odpočinek (aktivní/pasivní).
PRÁCE SVALŮ
• Některé svaly se při pohybu stahují a spolupracují, jiné se při
tomtéž pohybu uvolňují:
SYNERGISTÉ – svaly pracují současně, spolupráce
např. biceps a ohybače předloktí
ANTAGONISTÉ – svaly pracují proti sobě, opačná práce
např. biceps a triceps
FLEXOR – ohybač – např. pro ohybu paže biceps
EXTENZOR – natahovač – při stejném pohybu paže triceps
POUŽITÉ ZDROJE
• Obr.1 - 3 [cit. 2014-05-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://www.medicalook.com/systems_images/Skeletal_Muscle_Fibers.gif
http://thesportsscienceundergrad.files.wordpress.com/2012/10/skeletal_muscle_s
tructure.jpg?w=577&h=480
http://thesportsscienceundergrad.wordpress.com/2012/10/13/lecture-of-theweek-2-exercise-physiology-ii/
• MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro speciální pedagogy. 2. vydání. UK Praha:
Nakladatelství Karolinum, 1994, 263 s. ISBN 80-7066-980-2.
• JELÍNEK, Jan. ZICHÁNEK, Vladimír. Biologie pro gymnázia. 6. vydání. Nakladatelství
Olomouc, 2003, 574 s. ISBN 80-7182-159-4.
• NOVOTNÝ, Ivan. HRUŠKA, Michal. Biologie člověka pro gymnázia. Praha:
Nakladatelství Fortuna, 1999, ISBN 80-7168-462-7.
Download

svaly